1 / 15

Branding

Brandmarketing is de methode en de manier waarop een bedrijf voortbeweegt bij de consument. Marketeers moeten hun merk een duidelijke positionering geven bij de doelgroep. Het positioneren van merken kan op verschillende niveaus, maar hoe kan een merk zo’n sterke invloed hebben bij de consument en waar komt dit door?

StefanH
Download Presentation

Branding

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Branding

 2. Wat is de waarde van een merk voor (inter)nationale en Midden- en Klein Bedrijven?

 3. Relevantie Wat is branding? Doelen van branding Merkenbouw Haribo Albert Heijn Bakkerij Jan de Groot Conclusie praktijkvoorbeelden Conclusie hoofdvraag Invloed voor ons Vragen Inhoudsopgave

 4. Brandmarketing is de methode en de manier waarop een bedrijf voortbeweegt bij de consument. Marketeers moeten hun merk een duidelijke positionering geven bij de doelgroep. Het positioneren van merken kan op verschillende niveaus, maar hoe kan een merk zo’n sterke invloed hebben bij de consument en waar komt dit door? Relevantie

 5. http://www.youtube.com/watch?v=JKIAOZZritk&NR=1 Wat is Branding?

 6. Mate en sterkte van aanwezigheid van merk in geheugen (saliency) > klantwaarde ↑ > omzet ↑ Rijkdom in associatie-netwerk consument > klantwaarde ↑ > omzet ↑ Vertrouwen beurs > aandeel ↑ > vertrouwen ↑ > omzet ↑ Bepaalt de waarde (equity) van een merk > verkoopwaardigheid & vertrouwen ↑ Doelen van branding

 7. 3 praktijkvoorbeelden 1 multinational - Haribo 1 nationaal bedrijf - Albert Heijn 1 MKB bedrijf - Jan de Groot Verleden heden toekomst Merkenbouw

 8. Verleden Opgericht door Hans Riegel in Bonn Verpakking met een venster Kleurrijke verpakking Vanaf de jaren ‘90 op tv Heden Verkoop vindt plaats in 105 landen 1 van de 5 grootste suikerwerkproducenten Kwaliteit staat voorop Natuurlijke grondstoffen Toekomst Sterke merken sterker maken Een goede prijs/kwaliteit verhouding Multinational Haribo

 9. Verleden Hoge kwaliteit Brede keuze Goede service AllerHande, Bonus, Bonuskaart Herkenbare promotieblokken: hamsterweken, laagste prijs garantie en de bonusweken Heden 4 concepten: Albert Heijn To Go, Albert Heijn & Albert Heijn XL, bezorgdienst Albert Eigen gezondheidslogo Sterke innovatie voor eigen Albert Heijn huismerk Albert Heijn app Toekomst Internationalisering en het op maat bieden van aanbiedingen Mobiele betalingen Nationaal Albert Heijn

 10. Verleden Kwaliteit Ambachtelijke producten Jaarlijkse verkiezing tot lekkerste Bossche bol van Nederland. Heden Jaarlijkse verkoop van 250.000 Bossche bollen. Weinig reclame in de regio Den Bosch; mond-tot-mond reclame en de verkiezing Herkenbare verpakking + tasjes Toekomst De kwaliteit van de producten hoog houden en uitbouwen van het imago. Mkb bakkerij Jan de groot

 11. Herkenbaarheid is 1 van de belangrijkste factoren Haribo : verpakking met venster, kleurrijke verpakking, prijs/kwaliteit verhouding Albert Heijn: assortiment, uitstraling, blauwe logo, kwaliteit Jan de Groot: naam geassocieerd aan verkiezing, kwaliteit Conclusie praktijkvoorbeelden

 12. Zowel (inter)nationale bedrijven als MKB bedrijven moeten een positief imago opbouwen. Dit wordt gedaan door: • Goede kwaliteit te leveren • Betrouwbaarheid • Juiste service • Optimale bereikbaarheid • Klantgerichtheid conclusie hoofdvraag

 13. Zorg voor: • Herkenbaarheid • USP • Creativiteit • Communicatie direct naar de consument • Hoge kwaliteit van dienstverlening, zo vermijd je negatieve associaties • Een goede prijs/kwaliteit verhouding • Een goede positionering en draag dit uit door middel van naam, verpakking en ondersteuning • Maak je beloftes waar! Invloed voor ons

 14. Bedankt voor jullie aandacht Zijn er nog vragen? Vragen

More Related