van woonlastdenken naar woonlastenbeleid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Van woonlastdenken naar woonlastenbeleid. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Van woonlastdenken naar woonlastenbeleid.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 31
aaralyn

Van woonlastdenken naar woonlastenbeleid. - PowerPoint PPT Presentation

155 Views
Download Presentation
Van woonlastdenken naar woonlastenbeleid.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. Title slide • All slides and objects in the BuildDesk presentation template is optimized for PowerPoint. • Edit slide no. and presentation footer in Show slide nr., date and name in Show > Header and Footer. • Change the photo by marking the background plane (largest object) in the grouped object: > Click on Format AutoShape > Under Fill – Colour, choose Fill Effects > Go to Picture tab and click on Select Picture tab > Choose picture > Click OK • Use the picture size 1024x525 for right proportions. • Use Hardware graphics acceleration: in Slideshow > Set Slideshow Guide Van woonlastdenken naar woonlastenbeleid.

 2. Inleiding Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. Onderzoek naar noodzaak en mogelijkheden van woonlastenbeleid. • BuildDesk + Rigo, 2012 • data-analyse, beschrijving huidige stand van zaken en ontwikkelingen Doel vanmiddag: • informeren over onderzoeksresultaten • aftrap: hoe zou het kunnen, woonlastenbeleid? • paar stappen verder, persoonlijke visie

 3. Onderwerpen Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. • Wat zijn woonlasten? • Betaalbaarheid in regio onder druk • Oorzaken • Woonlastenbeleid voor de metropoolregio? • Wat is woonlastenbeleid? • Is woonlastenbeleid mogelijk? • Multiple win

 4. Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. Wat zijn woonlasten?

 5. Voorbeeld woonlasten Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. Als voorbeeld van een woonlastenopbouw: een eengezins tussenwoning. Bouwjaar 1970, label F, bewoners: 3 personen, minimum inkomen Afbakening woonlasten: huur +energie.

 6. Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. Metropoolregio: Betaalbaarheid onder druk

 7. Om hoeveel woningen gaat het? Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen.

 8. Woonlasten per doelgroep Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. Primaire doelgroep : tot huurtoeslaggrens (20.700/29.900) Secundaire doelgroep: tot 34.000 Middeninkomens: tot 43.000

 9. Onbetaalbaarheid woonlasten vlgs Nibud normen Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. ! Dit is ook scheefwonen……..

 10. Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. Oorzaken

 11. Stijging woonlasten Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. Bezuiniging huurtoeslag

 12. Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. Kansen en mogelijkhedenWat is woonlastenbeleidIs woonlastenbeleid mogelijk?Multiple win

 13. Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. Wat is woonlastenbeleid?

 14. Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. Omschakelen Situatie nu Situatie na verbetering perspectief Heldere verantwoordelijkheid Energie Energie Woon-lasten Huur gesteggel Heldere sturing in SVB en prest.afspr. Huur investeringsbudget naar corporaties Geen duidelijke probleemeigenaar Slim inkopen, DE, groot kostenvoordeel Sub-optimale oplossingen Structurele woonlastenbeheersing ‘energiebundel’ -> gedragsverandering Woonlasten-contract Oud denken Huur en energierekening apart

 15. Woonlastenbeleid: wat is dat? Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. • huurcontract -> all-in-huur / wooncontract • Huur + energie • Woonlastenbeleid = sturen op woonlasten • Niet alleen op huren • zoals nu in BBSH, woonvisies, prestatieafspraken en SVB-beleid corporatie; • Meer dan op huren en –energielabels (“indirect WL-beleid”) Maar… wat doe je dan met onzuinig gedrag? Maar… we hebben geen invloed op de energieprijzen Aanzetten tot woonlastenbeleid • Nijmegen • Tilburg • Vidomes Maar… wat als je een heel strenge winter hebt?

 16. Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. Is woonlastenbeleid mogelijk?

 17. Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. Is woonlastenbeleid mogelijk? Check Act Plan Do PDCA-cyclus Demming

 18. Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. Check

 19. Probleem analyse Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. lage energiequote, hoge huurquote hoge energiequote, hoge huurquote lage energiequote, lage huurquote hoge energiequote, lage huurquote

 20. Risicowijken betaalbaarheid Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen.

 21. Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. “Houston, I think we got a problem” -> Act • Landelijke politiek: Visie op wonen • Lokaal • woonvisie • armoedebeleid • portfoliobeleid

 22. Voorbeeld woonlastenberekening voorraadniveau Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. Grafiek Woonlastenontwikkeling bij beleidsvariant ‘huidig beleid’, prijsscenario ‘hoog’ (voorbeeld corporatie uit Fimaren). Fimaren: Financieel en maatschappelijk rendement van energie-investeringen, strategisch rekenmodel ontwikkeld door BuildDesk i.s.m. Rigo, SEV en 6 corporaties.

 23. Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. Plan

 24. Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. Stippel een route uit. woonlastenbeheersing Creatieve oplossingen toekomst Nu

 25. Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. Do: Is het überhaupt wel te realiseren?

 26. Woonlastenbeleid: mogelijkheden Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. • Kan woonlastenbeheersing gerealiseerd worden? • Technische mogelijkheden ? • Verbeterconcepten bestaande bouw tot energieneutraal • Financieel? • Uitruil energielasten –> verdiencapaciteit • Hoger streefhuur percentage voor energiezuinige woningen • Realistisch rekenen • Ketensamenwerking, slim aanbesteden, Esco

 27. Voorbeeld nieuwbouw, egw Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. Voor een huishouden (3pp) zonder huurtoeslag: * Energieneutraal = gebouwgebonden energie plus huishoudelijk gebruik

 28. Voorbeeld nieuwbouw, egw Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. Voor een huishouden (3pp) met maximale huurtoeslag: * Energieneutraal = gebouwgebonden energie plus huishoudelijk gebruik

 29. Conclusies Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. • Woonlastenlage inkomens vormen urgent probleem • 53% huurders heeft te hoge woonlasten • Woonlastenbenadering schept investeringsruimte • Energierekening -> verdienmechanisme • Woonlastenbeleid kan • Instrumenten beschikbaar • Technisch-financiële oplossingen volop in de maak Paradigma verschuiving

 30. Multiple win Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. • Woonlastenbeleid: multiple win • Borgen betaalbaarheid • Core business corporaties • Lokale koopkracht • Ipv betalingen aan internationale energiebedrijven • Armoede bestrijding • Enige structurele oplossing aan uitgavenkant • Investeringsimpuls • Werkgelegenheid • Co2 reductie en zekerstellen energievoorziening • Maatschappelijk rendement

 31. Bert Weevers, Metropoolregio symposium woonlasten. Willen = kunnen. • Slide divider high • Slide divider • All slides and objects in the BuildDesk presentation template is optimized for PowerPoint. • Edit slide no. and presentation footer in Show slide nr., date and name in Show > Header and Footer. • Change the photo by marking the background plane (largest object) in the grouped object: > Click on Format AutoShape > Under Fill – Colour, choose Fill Effects > Go to Picture tab and click on Select Picture tab > Choose picture > Click OK • Use the picture size 1024x768 for right proportions. Guide Nadere informatie: bert.weevers@builddesk.com 026-3537272 Steven.kromhout@rigo.nl 020-5221165 www.builddesk.nl www.rigo.nl