1 / 12

INTERREG IV A 2 zeeën

INTERREG IV A 2 zeeën. “SUCCES” Sustainable Uplifting Client Centred Employment Support. Context. Europees project OCMW Kortrijk + Mentor vzw Partners uit UK & Frankrijk 50 % structuurfonds EFRO: kloof tussen de ontwikkelingsniveaus van de verschillende regio’s verkleinen

mimir
Download Presentation

INTERREG IV A 2 zeeën

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. INTERREG IV A 2 zeeën “SUCCES” SustainableUplifting Client CentredEmployment Support Angelique Declercq

 2. Context • Europees project • OCMW Kortrijk + Mentor vzw • Partners uit UK & Frankrijk • 50 % structuurfonds EFRO: kloof tussen de ontwikkelingsniveaus van de verschillende regio’s verkleinen • Prioriteit 3 doelstelling a: bevorderen en verbeteren van de sociale inclusie en het welzijn van de verschillende groepen in de maatschappij Angelique Declercq

 3. Doelstelling SUCCES Doelstelling: Verhogen van de levenskwaliteit van werklozen via buurtgerichte activering en trajectbegeleiding en het wegwerken van de drempels naar werk Doelgroep: • +16-jarigen • (Langdurig) werkloos • Economisch inactief • Mensen met een laag inkomen • Laaggeschoolden Angelique Declercq 17/01/12

 4. Structuur project • 3 activiteiten • Mobiliteit: fysiek & sociaal • Generieke competenties en randvoorwaarden • Scholing & Kwalificaties • Werken op het terrein: • Ontmoeting • Vrije tijd • Vorming • Werk Angelique Declercq 17/01/12

 5. Een voorbeeld (1) • Inzet op laagdrempelig werken Illustratie: SUCCES-medewerkers in de buurt • Buurtgericht • Intensief • Op maat van kwetsbare individuen en groepen Opmerking: meetbaarheid resultaten en ‘valuefor money’ Angelique Declercq 17/01/12

 6. Een voorbeeld (2) • Duurzaamheid van het project Illustratie: de ‘Wijsneuzen’ (ismA’kzie) • Belangrijk in alle (Europese) projecten • Participatie van de doelgroep • Zelfredzaamheid verhogen Angelique Declercq 17/01/12

 7. Een voorbeeld (3) • Tewerkstellingskansen van de doelgroep verhogen Illustratie: gids ‘10 stappen naar werk’ • Grensoverschrijdende samenwerking (UK, FR & B) • Participatie van de doelgroep • Basisstappen in klare taal en met illustraties Angelique Declercq 17/01/12

 8. Stappenplan gids ’10 stappen naar werk’ September – December 2010: Focusgroepen met projectdoelgroep Januari- Maart 2011: ontwikkelen van inhoud van de gids April 2011: uittesten cartoons en lay-out Mei 2011: op punt zetten van cartoons en lay-out met alle partners Juni 2011: definitieve inhoud, cartoons en lay-out in 3 talen Juli 2011: printen en verspreiding van de gids Angelique Declercq 17/01/12

 9. De gids 1 gids voor elk land: Angelique Declercq

 10. De 10 stappen • 1. Waar ben je goed in? • 2. Praat met mensen die kunnen helpen. • 3. Schrijf je in als werkzoekende. Vraag info in een Werkwinkel. • 4. Kijk verder dan je droomjob alleen, probeer ook eens iets nieuws! • 5. Gezond eten en bewegen… • 6. Blijf actief! • 7. Kom op tijd! • 8. Maak een goede eerste indruk. • 9. Bel de werkgever op na het gesprek. • 10. Denk na over je zoektocht naar werk. Angelique Declercq

 11. Contact Werk.punt Damastweversstraat 3 8500 Kortrijk Belgium T 0032 (0)56 24 41 27 F 0032 (0)56 24 41 41 angelique.declercq@werkpunt.be www.ocmwkortrijk.be Wandelweg 11a8500 Kortrijk BelgiumT 0032 (0)56 26 44 34 F 0032 (0)56 26 44 35info@mentorvzw.be www.mentorvzw.be Angelique Declercq

 12. Met de steun van Bedankt voor uw aandacht Angelique Declercq 17/01/12

More Related