Gymnasieval 2014
Download
1 / 20

Gymnasieval 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

Gymnasieval 2014. Behörighet till yrkesprogram. För behörighet krävs godkänt i 8 ämnen: svenska/svenska som andraspråk engelska matematik minst fem andra ämnen (vilka som helst). Yrkesprogram. Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gymnasieval 2014' - mimir


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Beh righet till yrkesprogram
Behörighet till yrkesprogram

För behörighet krävs godkänt i 8 ämnen:

 • svenska/svenska som andraspråk

 • engelska

 • matematik

 • minst fem andra ämnen (vilka som helst)


Yrkesprogram
Yrkesprogram

 • Barn- och fritidsprogrammet (BF)

 • Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

 • El- och energiprogrammet (EE)

 • Fordons- och transportprogrammet (FT)

 • Handels- och administrationsprogrammet (HA)

 • Hantverksprogrammet (HV)

 • Hotell- och turismprogrammet (HT)

 • Industritekniska programmet (IN)

 • Naturbruksprogrammet (NB)

 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

 • VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

 • Vård- och omsorgsprogrammet (VO).


Beh righet till h gskolef rberedande program
Behörighet till högskoleförberedande program

För behörighet krävs godkänt i 12 ämnen:

 • svenska/svenska som andraspråk

 • engelska

 • matematik

 • nio andra ämnen


H gskolef rberedande program
Högskoleförberedande program

 • Ekonomiprogrammet (EK)

 • Humanistiska programmet (HU)

 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

 • Naturvetenskapsprogrammet (NA)

 • Teknikprogrammet (TE)

 • Estetiska programmet (ES)


Gymnasieval 2014

För behörighet till

Ekonomiprogrammet (EK),

Humanistiska programmet (HU) och

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) krävs förutom godkänt i svenska, engelska och matematik att Geografi, Historia, Samhällskunskap och Religionskunskap

ingår bland övriga nio godkända ämnen.


Gymnasieval 2014

För behörighet till Naturvetenskapsprogrammet (NA) och Teknikprogrammet (TE) krävs förutom godkänt i svenska, engelska och matematik att Biologi, Fysik och Kemi ingår bland övriga godkända nio ämnen.


Gymnasieval 2014

För Estetiska programmet (ES) krävs förutom godkänt i svenska, engelska och matematik godkända betyg

i ytterligare nio ämnen. 


Introduktionsprogram
Introduktionsprogram svenska, engelska och matematik godkända betyg

Fem olika introduktionsprogram ska ge obehöriga elever nya

möjligheter.

Via programmen kan eleven bli behörig till ett nationellt program,

förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning.

DE FEM INTRODUKTIONSPROGRAMMEN ÄR

 • Preparandutbildning

 • Programinriktat individuellt val

 • Yrkesintroduktion

 • Individuellt alternativ

 • Språkintroduktion


Undantag fr n krav p beh righet i engelska
Undantag från krav på behörighet i engelska svenska, engelska och matematik godkända betyg

 • Den som saknar engelska men uppfyller övriga behörighetskrav, kan begära dispens från kravet på engelska. Detta förutsätter:

 • att eleven på grund av speciella personliga förhållanden inte haft möjlighet att delta i undervisning i engelska

 •  att eleven bedöms ha förutsättningar att klara sökt utbildning

 • Avlämnande skola ansvarar för ansökan


Urval
Urval svenska, engelska och matematik godkända betyg

 • Urval bland de sökande görs utifrån betyg i grundskolan. Betygen tilldelas ett betygsvärde:

  A = 20 poäng, B = 17,5, C = 15

  D = 12,5, E = 10, F = 0

 • Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Du kan alltså få max 320 poäng i meritvärde. Gymnasieantagningen kan svara på hur dessa regler används.

 • Moderna språk ger ytterligare ett betygsvärde vilket höjer meritvärdet.


Urval till s rskilda varianter estetiska varianter och spetsutbildningar
Urval till särskilda varianter/estetiska varianter och spetsutbildningar

Utöver betyg kan även antagningsprov och/eller betygskrav i vissa ämnen användas vid urval. Kontrollera med aktuell skola.


S rskilda varianter estetiska varianter och spetsutbildningar
Särskilda varianter/estetiska varianter och spetsutbildningar

 • Särskilda varianter/estetiska varianter inom estetiska ämnen, musik, dans finns på bl a Celsiusskolan, Bolandgymnasiet, GUC, Lundellska skolan och Katedralskolan

 • Spetsutbildning i bioteknik finns på Katedralskolan

 • Särskilda regler gäller för International Baccalaureate på Katedralskolan


Antagningen till 2013
Antagningen till 2013 spetsutbildningar

 • Drygt 2 200 elever antogs till Uppsalas kommunala gymnasieskolor och 740 elever till fristående gymnasieskolor.

 • De flesta behöriga sökande antogs på sina förstahandsval. 

 • Flest reserver fanns till Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammen på Rosendalsgymnasiet och Katedralskolan.

 • Högsta medianvärden bland de antagna fanns på NA Rosendal (290), IB Katedral (280), NA Katedral (275).


Programmens struktur
Programmens struktur spetsutbildningar

 • Gymnasiegemensamma ämnen läses av alla, t.ex svenska, engelska och matematik.

 • Programgemensamma ämnen läses av alla elever på ett specifikt program. De ger programmet dess prägel.

 • Inriktningar finns på alla program utom Vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som eleven väljer inom ett program.

 • Programfördjupning är kurser som t.ex. leder fram till de olika yrkena på yrkesprogrammen.

 • Inom det individuella valet på yrkesprogrammen ska skolan erbjuda kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Estetiska kurser och kurser i idrott och hälsa ska alltid erbjudas på samtliga program.

 • Gymnasiearbetet sammanfattar utbildningen på programmet. Gymnasiearbetet måste vara godkänt för att eleven ska få examen


Yrkesexamen
Yrkesexamen spetsutbildningar

För en yrkesexamen ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara

godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1.

Ett krav är också att eleven har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.

Eleven kan få en yrkesexamen både genom lärlingsutbildning och genom skolförlagd yrkesutbildning.

En yrkesexamen samt godkända betyg i svenska 2 och 3 alternativt

svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6 ger också grundläggande högskolebehörighet Alla elever på yrkesprogram har rätt att läsa in de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

Utöver den grundläggande behörigheten krävs ofta godkända betyg i

kurser som har särskild betydelse för den sökta utbildningen, så kallad

särskild behörighet.


H gskolef rberedande examen
Högskoleförberedande examen spetsutbildningar

 • För en högskoleförberedande examen ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända.

 • Eleven ska ha godkänt i svenska 1, 2 och 3 (eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3), engelska 5 och 6 samt matematik 1. Dessutom ska eleven ha ett godkänt gymnasiearbete.

 • En högskoleförberedande examen ger grundläggande behörighet till högskolan.


L nkar till mera information
Länkar till mera information spetsutbildningar

 • Uppsala kommuns information om gymnasieskolan

 • http://www.uppsala.se/sv/Utbildningbarnomsorg/Gymnasium/

 • Jämför olika gymnasieskolor i Uppsala http://uppsala.hittaochjamfor.se/Comparison/Index/8

 • Skolverkets information om gymnasievalet

  http://gymnasieinfo.se/


Gymnasieval 2014
Kom ihåg att söka flera alternativa skolor/utbildningar! spetsutbildningarAnsökningsperioden 22 januari - 15 februariOmval kan göras 1 – 15 maj!

Lycka till!