kom med n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOM MED PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOM MED

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7
milton

KOM MED - PowerPoint PPT Presentation

150 Views
Download Presentation
KOM MED
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KOM MED

  2. KOM MED – Status før prosjektet • Godt arbeidsmiljø (ref. MU) • Gode tilbakemeldinger fra gjester • Ingen umiddelbare områder utpeker seg som «problemområde» • God dialog mellom tillitsvalgt og ledelse • Gode rutinebeskrivelser

  3. Allikevel – Motivasjon for deltakelse • Stikkordet er «medvirkning» • Behov for å ivareta og videreutvikle det gode arbeidsmiljøet • Sørge for kontinuerlig godt «kommunikasjons-klima» • Forenkle hverdagen – sikre at rutiner følges • Sørge for god leveranse ved lav bemanning – fleksibilitet og «kryssjobbing» • Innspill på gode verktøy • Medarbeidere og ledere mottar samme budskap og utvikler dermed en felles plattform

  4. KOM MED, erfaringer • Interessante tema • Bevisstgjøring rundt viktige og nødvendige fokusområder • Skaper positivt engasjement og entusiasme • Gode verktøy • Forståelse for at endringer er en prosess som krever forankring og aktiv lytting • Viktig å sette av tid og en plan som er realistisk • Viktigheten av å etablere arena for medvirkning

  5. KOM MED - Handlingsplan

  6. Konklusjon Vi er i prosess og vi forventer: • Engasjerte medarbeidere • Økt lønnsomhet • Styrket konkurransekraft • Bedre arbeidsmiljø

  7. Takk for oppmerksomheten… Pikene ved hotellet