kom godt i gang med ans ttelse af en praktikant n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kom godt i gang med ansættelse af en praktikant…. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kom godt i gang med ansættelse af en praktikant….

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
eddy

Kom godt i gang med ansættelse af en praktikant…. - PowerPoint PPT Presentation

149 Views
Download Presentation
Kom godt i gang med ansættelse af en praktikant….
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kom godt i gang med ansættelse af en praktikant…. Bygningsingeniøruddannelserne ved Danmarks Tekniske Universitet september 2009

 2. Praktik på DTU´byggeuddannelser • Formål: • indblik i ingeniørarbejde i praksis • Refleksion over egne kompetencer og udviklingsretning • øvelse i at skrive rapporter • Dagbog • Praktikrapport, der beskriver virksomheden og arbejdsopgaver • Specialrapport, om faglig problemstilling der er relevant for virksomhed og praktikant. Der tilknyttes også en faglig DTU-vejleder. • Uddannelser: • diplom bygning, 5. semester. • diplom bygningsdesign, 5. semester. • diplom arktisk teknologi, 6. semester. • 20 uger • Diplom bygning: start ca. 1. februar og 1. august • 25-30 praktikanter pr. gang • Bygningsdesign: start ca. 1. august • 40-50 praktikanter • Arktisk teknologi: start ca. 1. februar • 2-10 praktikanter

 3. Fordele ved at have praktikanter: • Man får mulighed for at se en eventuelt kommende medarbejder an • Man får kontakt til uddannelsesmiljøet • Man får ekstra ressourcer til at nå hverdagens opgaver • Man får "friske øjne" på virksomhedens rutiner • De studerende kan bringe ny viden til virksomheden • Virksomheden bliver kendt blandt de ingeniørstuderende • Man er med til at uddanne fremtidens bygningsingeniører

 4. Mulige praktiksteder • Entreprenørvirksomheder • Større håndværksvirksomheder med aktiviteter på byggepladser • Rådgivende virksomheder der arbejder med byggeri og byplanlægning • Kommuner og andre offentlige institutioner med relation til bygge- og anlægsaktiviteter • Arkitektfirmaer De studerende finder selv praktikplads! I Danmark eller i Udlandet læs mere:www.byg.dtu.dk/erhvervssamarbejde

 5. DTU´s krav til praktiksted Krav til forløbet bl.a. • En plan for arbejdsopgaver i løbet af praktikforløbet • Give udfordringer og mest muligt selvstændigt ansvar • Tilbyde ingeniørrelevante opgaver • Lade praktikanten deltage i arbejdet på kontoret og ude på byggepladsen • Lade praktikanten være med til byggemøder, licitationer, afdelingsmøder, tilsyn m.m. • Lade praktikanten følge f.eks. en projekteringsleder eller en byggeleder og udføre arbejde for denne • Give praktikanten faste opgaver som er hans eller hendes i praktikperioden • Sikre at rutineopgaver indgår i praktikken, men at de ikke fylder for Aflønne den studerende under praktikopholdet. Vejledende praktikløn12.100 kr om måneden pr. 1. januar 2010. (IDA) • Sørge for at den studerende er forsikret. Krav til praktikantens kontaktperson i virksomheden • Er motiveret for opgaven • Er klædt på til opgaven herunder kender virksomhedens formål med at have praktikanter og ledelsens syn på hvordan praktikanterne bruges. • Afholder regelmæssige vejledningssamtaler, hvor man taler sammen om praktikforløbets mål, udvikling og arbejdsopgaver. • Vil gå i en dialog med DTU om indhold og kvalitet i praktikforløbet. Ansættelseskontrakt (ingen standard skabelon) • Perioden, 20 uger, inkl. Start- og slutdato • Overordnet om jobbet/ arbejdsopgaverne • Løn forhold • Forsikringsforhold • Den studerendes kontaktperson/nærmeste leder

 6. Praktiksteder– efterår2007, efterår 2009 • Entreprenører 32, 25 • Rådgivende ingeniører 23, 19 • Arkitektfirmaer 9, 12 • Kommuner og offentlige myndigheder 5, 6 • Udenlandske praktiksteder 9, 17 praktikanter i alt 78, 80

 7. Eksempel: Praktik i Lyngby-Taarbæk Kommune • Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk forvaltning, Bygningsafdelingen • Dagbog: Meget relevant og omfangsrig • Praktikant rapport: • Om kommunen • Opgaver • erfaringer • Special rapport: 3D Projektering i bygningsafdelingen, Lyngby-Taarbæk Kommune Beskrivelse af eksperiment med ADT, og refleksion over Det Digitale Byggeri • Øvrigt: • Det fremgår at Matilde har haft et stort udbytte af praktikopholdet. Dagbogen viser at der er indhøstet en del byggeteknisk viden. • Bestået

 8. Praktik – E. Pihl & Søn A/S – Sluseholmen – Askholm – Boliger • BYGGEPLADSEN • Byggeledelse • Bygherre, JM-DK • UE-ere • Håndværkere – en gåde! • Dagligdagsproblemer • I vejen for hinanden • Vejrlig • Forsinket levering – materiale mangel • Arbejdsulykke • BOLIGERNE • Den private og den almene del • Boligareal på: 55 – 129 m2 • Antal boliger: 140 boliger • Gårdhave/Altan/Tagterrasser • Udsigt til vand – havn/kanal • Daginstitution • Butikker • P-dæk • Bolig i to plan • Havnemiljø • Udsigt • Mangellister – utilfredse beboere By og Byg Ing, Sascha Vesterlund, s052642

 9. Eksempel på opslag Praktikpladser i Vejdirektoratet Der er spændende opgaver og gode jobmuligheder, som ingeniør med forstand på vej- og anlægsarbejde. Vejdirektoratet tilbyder hvert år 5 DTU-studerende at komme i praktik. Kontakt personalechef Jette Kastoft (tlf 33 41 35 55, jet@vd.dk). Indholdet af praktikperioden kan få forskelligt indhold af afhængigt af studentens kompetencer og interesser, og det kan variere fra • planlægning, især VVM-undersøgelser • gravetilladelser mm, i lokale vejcentre flere steder i Danmark • vejvedligeholdelse og drift • byggeledelse og anlægsprojekter • vejregistrering og vejprojektering • trafikstatistik, og • trafikinformatik Læs mere om Vejdirektoratet på www.vd.dk

 10. Praktikstedets opgaver • Annoncering af praktikmulighed – kontakt praktikkoordinator for byggeuddannelserne (Susanne Balslev Nielsen sbni@man.dtu.dk) • Beskrive Opgaver, kontaktperson mm. • Desuden kontakt til de studerende via DTU eller DSE-messe • Håndtering af ansøgninger fra praktikanter • Løbende ansøgninger typisk søger de studerende mellem 6 måneder (eller 2 uger) før praktikstart. • Praktikperioderne er som udgangspunkt februar-juni og august-december • Kontrakt • Perioden, 20 uger. Start og slutdato • Overordnet om jobbet/ arbejdsopgaverne • Løn forhold (1. januar 2010 12.100 kr/måned) • Forsikringsforhold • Den studerendes kontaktperson/nærmeste leder • Modtagelse af praktikanten og løbende dialog/vejledning - 20 uger • Dialog med DTU (Praktikbesøg, dialogmøde) • Udtalelse • Opgaver, tilfredshed,

 11. Gode råd fra tidligere praktikanter • Spændende at være med til møder + have eget ansvar • Sørg for at praktikanterne ikke sidder på samme kontor, men har en fast plads på et kontor sammen med andre ansatte hos kommunen. Helst hos den person man er tilknyttet. • Sørg for at de skriftlige opgaver man stiller praktikanten er relevante både for praktikantens studie OG for virksomheden. • ”Som praktikant er det ENORMT motiverende at vide at det man laver er vigtigt og har relevans for sig selv i forhold til studiet og praktikstedet”. • ”Under mit praktikophold var der tidspunkter jeg følte at en sekretær lige så godt kunne have lavet det jeg sad med, og det er ikke godt nok!”

 12. Mere information via http://www.byg.dtu.dk/Erhvervssamarbejde/Praktik.aspxbl.a.- retningslinier for byggepraktik på DTU- krav til praktiksteder- kontaktinformation til praktikkoordinator Susanne Balslev Nielsen sbni@man.dtu.dkeller praktiksekretær Lisbet Damgaard lida@man.dtu.dk