Download
uusia ammatillisen koulutuksen verkkojulkaisuja n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uusia ammatillisen koulutuksen verkkojulkaisuja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uusia ammatillisen koulutuksen verkkojulkaisuja

Uusia ammatillisen koulutuksen verkkojulkaisuja

122 Views Download Presentation
Download Presentation

Uusia ammatillisen koulutuksen verkkojulkaisuja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Uusia ammatillisen koulutuksen verkkojulkaisuja Julkaisut saatavissa Opetushallituksen sivuilta: www.oph.fi/julkaisut 1) Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt ammatillisessa peruskoulutuksessa (Koramo 2011) Selvityksessä kartoitetaan työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kansallista tilannetta ammatillisessa peruskoulutuksessa. Julkaisu osoitteessa: http://www.oph.fi/download/134243_Tyossaoppiminen_ja_ammattiosaamisen_naytot_ammatillisessa_peruskoulutuksessa.pdf 2) Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutuskokeilu (Ammattistartti) 2006–2010 (Vehviläinen 2011) Kooste hankkeiden loppuraporteista. Julkaisu osoitteessa: http://www.oph.fi/download/135809_Ammatilliseen_peruskoulutukseen_ohjaava_ja_valmistava_koulutuskokeilu_Ammattistartti_2006_2010.pdf 3) Finecvet suunnan näyttäjänä - Kokeilusta käyttöönottoon! (OPH 2012) Lähtökohtia ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän käyttöönottoon Julkaisu osoitteessa: http://www.oph.fi/download/139970_Finecvet_suunnan_nayttajana.pdf 4) Kansainvälistymisen kehittäminen ammatillisessa peruskoulutuksessa (2012/3) Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kehittämishankkeista. Raportti julkaistaan maalikuussa 2012. 5) Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä kehittämässä. (2012/4) Kansallisia kehittämislinjauksia ja kuvauksia Opetushallituksen valtionavustuksilla tuetuista oppimisympäristöjen kehittämishankkeista 2008–2010. Raportti julkaistaan huhtikuussa 2012.