d zel motorlarinda yanma ve yanma odalarinin motor performansina etk ler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DİZEL MOTORLARINDA YANMA ve YANMA ODALARININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
DİZEL MOTORLARINDA YANMA ve YANMA ODALARININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

DİZEL MOTORLARINDA YANMA ve YANMA ODALARININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

DİZEL MOTORLARINDA YANMA ve YANMA ODALARININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

DİZEL MOTORLARINDA YANMA ve YANMA ODALARININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Petrolden elde edilen sıvı yakıtların sınırlı rezervlerine rağmen, dünyada otomotiv sektörü hızla gelişmektedir. Bu gelişmeye paralel olarak oto yakıtlarının tükenmesi ve çevre kirliliği gibi bir çok sorunlar ortaya çıkmaktadır. Yakıt tüketiminin ve çevre kirliliğinin azaltılması silindirde gerçekleşen yanmanın verimli bir şekilde oluşumuna bağlıdır.Bu çalışmada yanma verimini etkileyen önemli faktörlerden biri olan dizel motorlarında yanma odaları teorik olarak incelenmiştir.Yanma odalarının yanma verimini nasıl etkilediği belirlenmiş ve yanma odaları ile ilgili yapılan bazı iyileştirme çalışmaları sunulmuştur.

slide3

1.YANMA REAKSİYONLARI 2. DİZEL MOTORLARINDA YANMA 3. DİZEL MOTORLARINDA VURUNTU 4. DİZEL MOTORLARINDA YANMA ODASI KONTRÜKSİYONU 5.SONUÇ VE ÖNERİLER

slide4

DİZEL MOTORLARINDA YANMAA. YANMA OLAYININ SAFHALARI1. TUTUŞMA GECİKMESİ SAFHASI2. ANİ YANMA SAFHASI3. KUMANDALI YANMA SAFHASIB. İDEAL DİZEL MOTORUC. ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN YANMAYA ETKİSİ

d zel motorlarlarinda vuruntu
DİZEL MOTORLARLARINDA VURUNTU

1. Dizel vuruntusuna etki eden faktörler

A: Fiziksel tutuşma gecikmesine etki eden faktörler

a. Devir sayısı

b. Hava hareketleri ve türbülans

c. Bölünmüş yanma odaları

B: Kimyasal tutuşma gecikmesine etki eden faktörler

a. Setan sayısı

b. Sıkıştırma oranı

c. Püskürtme avansı

d. Yakıt/hava oranı

e. Emme manifoldu basıncı

f. Emme havası sıcaklığı

g. Aşırı doldurma

h. Motor gücü

ı. Soğutucu akışkan sıcaklığı

j. Karışımdaki oksijen ve eksoz gazı yüzdesi

k. Strok hacmi

dizel vuruntusunun mahsurlar
Dizel Vuruntusunun Mahsurları
 • Dizel vuruntusunun en önemli mahzuru yüksek

hızlı basınç artışı ve bunu takip eden maksimum basıncın oluşturduğu gerilmelerdir. Aynı basınç seviyesine daha düşük basınç yükselme hızıyla ulaşması halinde gerilme etkileri daha az olur.

dizel vuruntusunu azalt c etkenler
Dizel Vuruntusunu Azaltıcı Etkenler

Yüksek sıcaklık

 • Yanma odası ve silindir cidarları sıcaklığı arttırılır.
 • Yük arttırılır.
 • Optimum püskürtme noktasının tespiti (ÜÖN'dan 100 KMA önce)

Yüksek yoğunluk

 • Emme basıncı arttırılır. (Aşırı doldurma, dizel vuruntusu azaltılır.)
 • Sıkıştırma oranı büyültülür.

Tutuşma gecikmesinin kısa sürmesi

. Püskürtme basıncı arttırılarak zerreciklere ayrılma ve buharlaşma yüzeyi arttırılır. Böylece reaksiyon hızlandırılıp tutuşma gecikmesi süresi etkilenir.

 • Püskürtme hızı azaltılır. Sabit tutuşma gecikmesi süresinde giren yakıtın azaltılması demektir.
otto motoru ve dizel motoru vuruntular n n mukayesesi
Otto Motoru Ve Dizel Motoru Vuruntularının Mukayesesi

Karakteristikler Otto Motoru Dizel Motoru

Yakıtın tutuşma sıcaklığı Yüksek Düşük Yakıtın tutuşma gecikmesi Uzun Kısa Sıkıştırma oranı Düşük Yüksek Giriş havası sıcaklığı Düşük Yüksek Emme basıncı Düşük Yüksek Yanma odası cidar sıcaklığı Düşük Yüksek

Motor devri Yüksek Düşük Silindir büyüklüğü Küçük Büyük

d zel motorlarinda yanma odasi konstr ks yonu
DİZEL MOTORLARINDA YANMA ODASI KONSTRÜKSİYONU
 • Dizel motorlarında en önemli husus silindir içine püskürtülen yakıtın ince toz zerreler haline gelip yanma odalarındaki havanın her tarafına homojen şekilde dağılması olayıdır. Dolayısı ile yanma odası biçimi hem havanın hem de yakıtın türbülansını sağladığı için verimli yanma ancak bu karışımın en iyi şekilde birleşimi ile mümkün olur.
 • Yanma odasının biçimi piston yüzü ve silindir kafasının şekline göre değişir. Ayrıca supap mekanizmasının da etkisi vardır.
 • Yanma odası şekli öyle tasarlanmalıdır ki en az kompresyon kaçağı ile en yüksek verim alınabilsin. Bununla birlikte yanma odası şekli motorun hangi koşullarda çalıştırılacağı göz önüne alınarak, sabit veya hareketli motorların yanma odaları değişik şekilde tasarlanır. Dizel motorlarında maksimum basınç ve performans açısından yanmanın uzun sürmesi istenmez.

Bu sebeple yanma odaları;

1-Düz(direk) yanma odaları

2- Bölünmüş(indirek) yanma odaları şeklinde yapılmaktadır.

slide18
DÜZ YANMA ODALARININ AVANTAJLARI

1.Tasarımında esas alınan yakıtla çalıştırılmaları halinde mükemmel performans sağlarlar.

2. Isı transferi yüzeyi daha az olduğundan ısıl kayıplar daha az, performans daha yüksektir.

3. Silindir yapıları basit dolayısıyla imali ucuzdur.

4. İlk çalışmaları (soğukta çalışma) daha kolaydır.

BÖLÜNMÜŞ YANMA ODALARININ AVANTAJLARI

1.Yakıtın kalitesine fazla bağımlı değillerdir.

2.Püskürtme karakteristikleri önemli olmadığından tek delikli enjektör memeleri kullanılabilir.

3. İs emisyonunu artırmaksızın Y/H oranı yükseltilebilir

yanma odalar nda seramik kullan lmas
Yanma odalarında seramik kullanılması

1-Soğutma suyu kayıplarındaki azalmalardan dolayı termik verimdeki artış.

2- Boşa gitmesine izin verilen bir kısım enerjinin egzoz gaz sıcaklıklarının arttırılmasında değerlendirilmeye çalışılması.

3- Sıcak çalışma yüzeylerinde yanma kolaylığından dolayı alternatif yakıtların kullanılmasına izin verilmesi.

4- Yakıt ekonomisi ve egzoz emisyon karakteristiklerinin yükselmesi belirtilmiştir.