sj lvv rdering n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Självvärdering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Självvärdering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Självvärdering - PowerPoint PPT Presentation


  • 223 Views
  • Uploaded on

Självvärdering. 13 november 2013. Henrik Svensson. 5 minuter film. http://screencast.com/t/Bvq30EQUl1 Kortlänk: http://goo.gl/CNkioe. Mallen. Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö A) Läraren skapar en positiv atmosfär. Exempel: talar till eleverna på ett positivt sätt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Självvärdering' - millie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sj lvv rdering

Självvärdering

13 november 2013

Henrik Svensson

5 minuter film
5 minuter film

http://screencast.com/t/Bvq30EQUl1

Kortlänk: http://goo.gl/CNkioe

mallen
Mallen

Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö

A) Läraren skapar en positiv atmosfär. Exempel: talar till eleverna på ett positivt sätt.

B) Läraren bemöter eleverna med respekt. Exempel: lyssnar på vad eleverna har att säga.

C) Läraren har positiva förväntningar på eleverna och stöttar deras självtillit. Exempel: ger eleverna talutrymme och uppmuntrar dem att delta i samtal i grupp eller helklass.

D) Läraren skapar motivation inför olika aktiviteter. Exempel: bidrar till positiva förväntningar, nyfikenhet, handlingsberedskap hos eleverna.

E) Läraren upprätthåller studiero. Exempel: ingriper vid nedsättande uttryck mellan elever, negativa kommentarer, suckar, blickar etc.

mallen1
Mallen

Individanpassning, variation och utmaningar

F) Läraren ser till att arbetet under lektionen är tankemässigt utvecklande. Exempel: ställer öppna frågor där svaret inte är givet.

G) Läraren anpassar undervisning till eleverna i gruppen. Exempel: tar sin utgångspunkt i elevernas erfarenheter och tidigare lärande. Låter eleverna arbeta i olika takt med uppgifter.

H) Läraren ser till att elever med behov av stöd under lektionen får sådant. Exempel: ser till att eleverna får hjälp med sitt arbete under lektionen.

I) Läraren varierar undervisningen. Exempel: låter eleverna prova på olika arbetssätt och arbetsformer.

mallen2
Mallen

Tydlighet i mål, innehåll och struktur

J) Läraren genomför en genomtänkt lektionsstart. Exempel: välkomnar eleverna och gör en tydlig och intresseväckande lektionsstart.

K) Läraren genomför en välstrukturerad lektion. Exempel: ger lektionen ett logiskt flöde där uppgifter tydligt hör ihop.

L) Läraren ger tydliga beskrivningar, förklaringar och sammanfattningar. Exempel: använder ett språk eleverna förstår.

M) Läraren kontrollerar att eleverna förstått. Exempel: ställer utvecklande frågor för att få en bild av elevernas förståelse.

N) Läraren gör ett tydligt sammanfattande lektionsslut. Exempel: avslutar lektionen på ett planerat sätt.

mallen3
Mallen

Uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet

O) Läraren använder sig av formativ bedömning under lektionen. Exempel: följer upp hur eleverna arbetar med olika uppgifter och ger eleverna konstruktiv och uppgiftsorienterad feedback.

P) Lärarna ger eleverna tillfälle att reflektera över undervisningen och sitt lärande i förhållande till kunskapskraven. Exempel: samtalar med eleverna, eller låter eleverna samtala, om vad som lärts i undervisningen.

mallen4
Mallen

Diskutera mallen i grupper

På stencilen står diskussionsfrågorna!

Till stencilen: http://goo.gl/xiuUvK

utv rdering lagman 2013 09 27
Utvärdering: Lagman 2013-09-27

Exempel på frågor som har väckts:

Funkar mallen även vid mer praktiska lektioner?

Hur många punkter ska man försöka klämma in på varje lektion?

Hur mycket gör man redan nu?

utv rdering v strapark 2013 11 13
Utvärdering: VästraPark 2013-11-13

Så här svarade man på den anonyma enkäten:

Exempel på frågor som har väckts: