neurol gia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Neurológia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Neurológia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 68

Neurológia - PowerPoint PPT Presentation


 • 1647 Views
 • Uploaded on

Neurológia. Ochorenia nervového systému v skratke. Vývojové anomálie Neurogenetické a metabolické poruchy Zápalové ochorenia Nádory Toxické vplyvy Cievne ochorenia. Úrazy Degeneratívne ochorenia Nutričné vplyvy, hypovitaminózy Psychopatológia. Príčiny nervových chorôb.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Neurológia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
neurol gia

Neurológia

Ochorenia nervového systému v skratke

pr iny nervov ch chor b
Vývojové anomálie

Neurogenetické a metabolické poruchy

Zápalové ochorenia

Nádory

Toxické vplyvy

Cievne ochorenia

Úrazy

Degeneratívne ochorenia

Nutričné vplyvy, hypovitaminózy

Psychopatológia

Príčiny nervových chorôb
cievne choroby mozgu ncmp
Cievne choroby mozgu (NCMP)
 • Arterioskleróza (ateroskleróza) mozgových ciev
 • Vaskulárne rizikové faktory
 • Rôznorodé príznaky
cievne choroby mozgu ncmp2
Cievne choroby mozgu (NCMP)
 • Ischemické
  • LIM, RIND, TIA (encefalomalácia)
  • Akútny cerebrovaskulárny syndróm
  • Embólia
  • Trombóza
  • Tlak na cievu
  • iné
cievne choroby mozgu ncmp3
Cievne choroby mozgu (NCMP)
 • Hemoragické
  • intraparenchýmové
  • SAH (aneuryzma)
  • SDH (spontánny/ traumatický)
  • EDH (trauma)
cievne choroby mozgu ncmp4
Embólia – endokarditída, arytmia, stav po IM

Trombóza – arterio-skleróza mozgových tepien

Mozgové krvácanie – arteriálna hypertenzia, arterioskleróza, cievna anomália, infekcie, toxické vplyvy

Cievne choroby mozgu (NCMP)
cievne choroby mozgu ncmp5
Cievne choroby mozgu (NCMP)
 • Významný pokrok v možnostiach liečby
  • i.v. trombolýza (4,5)
  • Endovaskulárne výkony (8 hod)
  • Neurochirurgia
  • Prevencia:
   • Primárna
   • Sekundárna
trombol za
Trombolýza
 • systémová trombolytická liečba – moderná

rekanalizačná liečba ischemických NCMP

 • jednoduchá, dostupná a rýchla metóda
 • 0,9 mg/kg rtPA v 1 hod infúzii, 10% bolus, do 3 hodín

(štúdia NINDS, 1995)

 • cieľ terapie – zlepšenie funkčného stavu
 • o 30% väčšia šanca priaznivého výstupu po 3 mesiacoch
 • selekcia pacientov – neurologický deficit, CT nález, riziká krvácania
mozgov n dory
Mozgové nádory
 • Primárne
 • Gliómy, meningeómy, neurinómy, adenóm hypofýzy, pinealóm
 • Sekundárne – mts
 • Pľúca, obličky, malígny melanóm...
mozgov n dory1
Benígne – ohraničené

Malígne – infiltrujúce

Benígne môžu spôsobovať malígne príznaky, môžu recidivovať

Vekové skupiny

Určité nerv. štruktúry

Klinický obraz = syndróm ICH + topický nález podľa lokalizácie, časté psychické zmeny

Mozgové nádory
mozgov n dory2
Detské tumory

V zadnej jame

Abnormálne držanie hlavy

Rozostup švov (puknutý hrniec)

Vomitus až neskôr cefalea

Dg: klinické vyš, očné vyš, CT, MR, EEG

Th: chirurgická, onkologická – RAT, CHT

Ošetrovanie, paliatívna starostlivosť

Mozgové nádory
sclerosis multiplex
Sclerosis multiplex
 • najčastejším získaným, netraumatickým neurologickým ochorením mladých dospelých
 • spôsobená autoimunitnou poruchou – cieľovými antigénmi pre autoimunitný útok sú antigény myelínovej pošvy, obaľujúcej nervové vlákna CNS
sclerosis multiplex1
Sclerosis multiplex
 • Diagnostika
  • Anamnéza - ataky
  • Klinický obraz
  • MRI
  • Evokované potenciály
  • likvor
sclerosis multiplex2
Sclerosis multiplex
 • Klinický obraz
 • Subjektívne príznaky
  • Poruchy zraku, neistota pri chôdzi, časté močenie, parestézie
 • Objektívny nález
  • Spastická para-hemi-tri-monoparéza, hypestéza, Lhermitte, ataxia, intenčný tremor, nystagmus...
sclerosis multiplex3
Sclerosis multiplex
 • Najčastejšie
  • Nystagmus, strabizmus, príznaky RBN, hypermetria, intenčný tremor, chýbanie brušných reflexov, pozitívny Babinski, spastickáparaparéza DKK, vibračná hypestéza
sm lie ba
SM liečba
 • Atak (relaps)
 • CIS
 • Benígna SM
 • Responzivita na lieky 1. voľby
 • Eskalácia liečby
 • Perorálne preparáty
 • Metylprednisolon
 • Interferón β1a, b
 • Glatirameracetát
 • Mitoxantron (cyklofosfamid)
 • Natalizumab
 • Fingolimod ...
demyeliniz cia dif dg
Demyelinizácia – dif dg
 • Systémové ochorenia
 • Metabolicko nutričné
 • Infekčné
 • Toxické
 • Postradiačné
 • PRLE (hypertenzia)
 • ADEM, postinfekčná a postvakcinačná EM
 • M. Devic
 • Marburgovavarianta SM
 • Baloova koncentrická skleróza
 • Schilderovamyelinoklastická difúzna skleróza
degenerat vne ochorenia ns
Degeneratívne ochorenia NS
 • pozvoľný zánik neurónov a axónov
 • na podklade určitej vnútornej nedostatočnosti (vnútorná porucha metabolického charakteru)
 • s vysokou pravdepodobnosťou podmienená defektom v genetickej výbave jedinca (preto aj hereditárne)
demencie
Demencie
 • postupný a nezvratný úbytok psychických funkcií
 • poruchy pamäti, myslenia, strata adaptability, zmeny správania a zužujúca sa emotivita na vlastnú osobu (AD)
demencie ad
Demencie - AD
 • Ciele:
  • zabrániť sociálnej osamelosti, zaistiť produktívny sociálny kontakt
  • určiť primerané telesné aktivity
  • podporovať sebaobslužné agility
  • poskytovať diferencovanú starostlivosť a upraviť životosprávu
 • nedostatočná sebaopatera
 • narušená verbálna komunikácia
 • narušený spánok
 • inkontinencia moču a stolice
 • možné násilie zamerané na seba a okolie
 • nedostatočná spolupráca
 • zmena objemu telesných tekutín
 • narušená kožná integrita
 • narušená sociálna interakcia
 • imobilizačný syndróm
parkinsonova choroba
Parkinsonova choroba
 • pri zníženom množstve dopamínu na synapsách je činnosť striata nedostatočná, čo spôsobuje poruchu regulácie hybnosti a vznik prejavov PCH
parkinsonova choroba1
Parkinsonova choroba
 • tras (tremor)
 • svalová stuhlosť (rigidita)
 • celkovo spomalené pohyby (bradykinéza)
parkinsonova choroba2
Parkinsonova choroba
 • Diagnostika
  • Klinický syndróm + sprievodné symptómy

(Parkinson plus)

  • Priebeh
  • Pomocné vyš. metódy – dif dg (sekundárny park.)
 • Terapia
  • Symptomatická
  • Dopaminergná
  • Pravidelné podávanie
  • Prevencia komplikácii
  • Rehabilitácia
  • Poučenie rodiny
slide26
ALS
 • postihnutie periférneho a centrálneho motorického neurónu súčasne
 • na podklade degenerácie neurónov predných miechových rohov a dlhých dráh, najmä zostupných miechových dráh
 • Liečba- riluzol, RHB
paliat vna starostlivos
Paliatívna starostlivosť
 • Zmierňuje dyskomfort
 • Predchádza komplikáciám
 • Napomáha zlepšiť kvalitu života
 • Lekár:
  • Informovať pacienta a rodinu
  • Vytvoriť koordinovaný plán starostlivosti
paliat vna starostlivos1
Paliatívna starostlivosť
 • Problémy pri neurologických ochoreniach
  • Bolesť, slabosť, spasticita, rigidita, dystónie, kŕče, tremor, pády, afázia, dysfágia, dyspnoe, nauzea, obstipáciam inkontinencia, depresia, delírium, demencia, singultus...
 • Domáca paliatívna starostlivosť, mobilné paliatívne tímy
  • Kontinuálna st. 24 hodín denne
  • Lepšie podmienky na oddych
  • Prístup členov rodiny a priateľov
neuroinfekcie
Neuroinfekcie
 • akútne zápalové (infekčné) postihnutie rôznych častí nervového systému, ktoré je vyvolané infekčnými činiteľmi (bakteriálnymi alebo vírusovými)
 • Meningitídy, meningoencefalitídy, encefalomyelitídy, meningoencefalomyelo-polyradikuloneuritídy
neuroinfekcie1
Neuroinfekcie
 • Herpetická encefalitída
 • Epidemická letargická encefalitída
 • Besnota (lyssa, rabies)
 • Kliešťová encefalitída
 • Tetanus
 • Lymská borelióza
 • AIDS
 • Meningitídy (epidemická, lymfocytová, tuberkulózna)
 • Arachnoiditídy
 • Neurolues
 • Prionózy
meningit dy
Serózne (lymfocytárne) zápaly mozgových obalov

takmer vždy vírusového pôvodu

mozgomiechový mok je číry s nálezom

lymfocytárnejpleiocytózy

Hnisavé zápaly mozgových obalov (meningitispurulenta)

bakteriálny pôvod

Likvor – hnisanýexudát vytvorený z leukocytov je belavej, sivastej alebo zelekastej farby

Tuberkulózna (bazilárna) meningitída

Meningitídy
herpetick encefalit da
Herpetická encefalitída
 • Rýchly priebeh
 • Zlá prognóza
 • Porucha vedomia
 • Epi záchvaty
 • HSV
  • Terapia: acyclovir
absces mozgu
Absces mozgu
 • Etiológia - priamo – poškodením lebky

- šírením z okolia (otits media)

- metastaticky (pneumónia)

 • Klinicky – príznaky zápalu, chudnutie, topické príznaky (sy ICH zriedkavý)
 • Th: včas operovať! + ATB
polyradikuloneurit dy
Polyradikuloneuritídy
 • akútny obraz polyradikuloneritídy(známy ako Guillain - Barrého syndróm)
 • pre klinický obraz je typický nástup periférnych obŕn
 • po niekoľkodňovom horúčkovitom ochorení
 • chabá kvadruparéza až kvadruplégia, aj s postihnutím svalstva dýchacieho a diparéza až diplégian.facialis
 • Th: IVIG, plazmaferéza
neuroinfekcie o etrovanie
Neuroinfekcie - ošetrovanie
 • riziko šírenia (?)
 • porucha prekrvenia mozgu
 • hypertermia
 • bolesť
 • deficit objemu telových tekutín
 • porušená, nedostatočná výživa
 • riziko aspirácie
 • porucha vyprázdňovania
 • nedostatočná sebaopatera
 • narušená kožná integrita
 • narušený spánok
 • poruchy verbálnej komunikácie
epilepsia
Epilepsia
 • ochorenie, ktorého vedúcim a zvyčajne jediným príznakom (symptómom) sú spontánne sa opakujúce epileptické záchvaty
 • Epileptický záchvat je náhle vznikajúca, prechodná, zvyčajne krátkotrvajúca (sekundy až minúty) porucha mozgových funkcií charakterizovaný poruchou vedomia, motorickými a elektroencefalografickými príznakmi
 • asi 0,5 - 1 % celkovej populácie trpí na opakujúce sa epileptické záchvaty
 • až 5 % populácie malo v živote aspoň jeden záchvat
epileptick proces
Epileptický proces
 • Tvorba patologických rytmických vzruchov v určitej populácii neurónov (tzv. epileptický výboj), ktorá je synchronizovaná a šíri sa v nervovom systéme z miesta vzniku buď do ohraničenej časti (parciálne epileptické záchvaty) alebo do celej CNS (generalizované záchvaty)
 • Ohnisko (fokus) + záchvatová pohotovosť + podnet

Schéma vzniku fokálnych a generalizovaných epileptických záchvatov

diagnostika epilepsie
Diagnostika epilepsie

Tonická a klonická fáza epileptického záchvatu

diagnostika epilepsie1
Diagnostika epilepsie
 • Objektívny opis pozorovaného záchvatu
 • Neurologický nález
 • EEG, frekvenčná analýza, brainmapping, video EEG
 • CT, MR, laborat. parametre, interné, očné, likvor
terapia epilepsie
Terapia epilepsie
 • široké spektrum liekov proti epilepsii (antiepileptík)
 • odstrániť, alebo aspoň zmierniť vyvolávajúcu príčinu záchvatov (epileptici nesmú konzumovať alkohol v akejkoľvek forme, ani cukríky s obsahom alkoholu!)
 • vo vybraných prípadoch neurochirurgická intervencia
in z chvatov ochorenia
Iné záchvatové ochorenia
 • Narkolepsia
  • Náhly spánok
  • Kombinovaná s kataplexiou
 • Akútne vertigo
  • Morbus Meniér
  • Labyrintopatie
  • BPPV
bolesti hlavy
Bolesti hlavy
 • Primárne bolesti hlavy
 • Migréna
 • Tenzná bolesť hlavy
 • Clusterheadache (trigeminové autonómne bolesti)
 • Chronická denná bolesť hlavy
 • Sekundárne bolesti hlavy
 • Bolesť indukovaná potravou
 • Bolesti hlavy v súvislosti s užívaním iných látok alebo liekov
 • Bolesti hlavy v súvislosti so známym vyvolávajúcim faktorom
 • Bolesti hlavy v súvislosti s iným ochorením hlavy alebo krku
 • Bolesti hlavy v súvislosti s celkovým ochorením
 • Bolesti hlavy v súvislosti so zriedkavejším ochorením
 • Bolesti hlavy v súvislosti s lekárskym výkonom
 • Medicínsky závažné bolesti hlavy
migr na
Migréna
 • Aspoň 5 záchvatov
 • Trvá 4-72 hodín
 • unilaterálna, pulzujúca, strednej až silnej intenzity, zhoršenie fyzickou námahou
 • + nauzea, vomitus, foto a fonofóbia
migr na1
Migréna
 • Liečba: triptany – vazokonstrikcia + blokáda sekrécie zápalových mediátorov z nerových terminál trigeminu
 • Profylaxia: viac ako 3 záchvaty mesačne – redukcia o 50% (antiepileptiká, betablokátory, Ca blokátory, antidepresíva...)
kraniocerebr lna trauma
Kraniocerebrálna trauma
 • Zlomenina
  • Lebečnej klenby (fraktúra kalvy)
  • Lebečnej spodiny (fraktúra bázy)
  • Tvárovej časti
 • Otras mozgu
 • Kontúzia mozgu
 • Kompresia mozgu
kraniocerebr lna trauma1
Kraniocerebrálna trauma
 • Difúzne axonálne poranenie
  • Poškodenie axónov v bielej hmote mozgu
  • Atrofia mozgu
  • Comavigile
 • Kraniokaudálnadeteriorácia
vertebrog nne ochorenia
Vertebrogénne ochorenia
 • Špecifické nedegeneratívne
  • Zápaly (inf, neinf), nádory, osteoporóza, traumy, anomálie
 • Nešpecifické degeneratívne
  • Deformujúca spondylóza, spondylartróza, diskopatia (osteochondróza)
vertebrog nne syndr my
Vertebrogénne syndrómy
 • Segmentové syndrómy (miecha, korene)
 • Pseudoradikulárne syndrómy
 • Kompresívne neurologické syndrómy – radikulopatie, sycaudaequina, myelopatia
vertebrog nne syndr my1
Vertebrogénne syndrómy
 • Napínacie manévre, citlivosť, motorika, reflexy š.o., dynamika chrbtice
 • Rtg, CT, MR
 • Th: konzervatívna / PRT / chirurgická
choroby miechy
Choroby miechy
 • Nádory (extra-, intramedulárne, extradurálne)
 • Vaskulárne (hematomyélia, myelomalácia)
 • Zápaly (myelitída, tabesdorsalis)
 • Úrazy
 • Degeneratívne choroby (syringomyélia, SCA, SMA, ALS, PBP)
 • Metabolické (funikulárna myelóza)
perif rne l zie
Periférne lézie
 • Radikulárne
 • Pletencové
 • Lézie periférnych nervov
 • Iritačné
 • Zánikové
 • Neuralgia
 • Vertebrogénne ochorenia (+diskopatie)
 • Trauma
 • Toxoinfekčná
 • Metabolická
 • Zápal (autoimunita)
 • Degenerácia
nervus facialis
Nervus facialis
 • Motorické jadro n.VII.
 • Ohyb nervu okolo...
 • jadra n.VI.
 • Porus acusticus int.
 • Ggl. geniculi
 • N. stapedius
 • Foramen stylomastoideum
 • Nucl. tractus solitarii
 • Chorda tympani
 • N. lingualis
 • Percepcia chuti z 2/3 jazyka
 • Nucl. salivatorius superior
 • N. petrosus major
 • Ggl. pterygopalatinum
 • a 16. gl. lacrimalis a iné žľazy

17. Ggl. submandibulare

18. Gl. submandibularis

19. Gl. sublingualis

nervus facialis1
Nervus facialis
 • Vrásky
 • Lagophtalmus
 • Bellov príznak
 • Nasolabiálna ryha
 • Cerenie
 • Porucha chuti
 • Patologické synkinézy
plexus brachialis
Plexus brachialis
 • Horný typ – Duchenne-Erb (C5-6) – svaly pleca, ramena, lopatky
 • Dolný typ – Klumpke (C7-Th1) – svaly predlaktia a ruky
 • Kompletná lézia
nervus radialis
Nervus radialis
 • Obrna typu labutieho krku (šije)
 • Hypestéza palcovej strany chrbtca ruky
 • Test:

- extenzia HK

- abdukcia prstov

- príznak päste

nervus ulnaris
Nervus ulnaris
 • Pazúrovitá ruka
 • Hypestéza na ulnárnej ploche predlaktia, dlane a 4. prsta a celý 5. prst
 • Test:

- Fromentova skúška

- priehrštie

- štipka

- ruka v päsť

nervus medianus
Nervus medianus
 • Svaly palca, ukazováka a stredného prsta
 • Hypestéza 1.-3. prsta, radiálnej polovice 4 prsta na dlaňovej strane (časť dorzálnej plochy predlaktia)
 • Test:

- skúška mlynčeka

- poškrabanie sa ukazovákom

- skúška päste

- zapnutie gombíka

nervus fibularis
Nervus fibularis
 • Kohútia chôdza, stepáž
 • Hypestéza vonkajšej a prednej časti predkolenia, časť priehlavku
 • Poloha na boku pri anestéze, fraktúry, sadrový obväz, práca v skrčenej polohe DKK (dlaždiči)
 • Alkohol, diabetes, arzén
polyneuropatie
Polyneuropatie
 • Ochorenia viacerých periférnych nervov
 • Symptómy periférnej obrny, poruchy citlivosti pančuchového a rukavičkového typu, areflexia, atrofie (svaly, koža)
 • Príčiny: infekčné, toxické, cievne, metabolické...
myopatie
Myopatie
 • 1. Hereditárne
  • svalové dystrofie
  • myotonie a kanalopatie
  • kongenitálnemyopatie
  • metabolické myopatie
  • mitochondriálnemyopatie
 • 2. Získané
  • zápalové myopatie
  • endokrinné myopatie
  • myopatie u systémových ochorení
  • poliekové a toxické myopatie
 • Liečba – Pompeho choroba, enzýmová substitúcia
myastenia a myastenick syndr my
Myastenia a myastenické syndrómy
 • Presynaptické

- LambertEatonovsy

- botulizmus

- kongenitálne

 • Postsynaptické

- myasteniagravis

- otrava organofosfátmi

- otrava myorelaxanciami

- kongenitálne

v vojov a kongenit lne abnormity
Vývojové a kongenitálne abnormity
 • Časové obdobie pôsobenia noxy
 • Etiológia
  • Genetická predispozícia
  • Chromozomálne aberácie
  • Teratogénny podnet
v vojov a kongenit lne abnormity1
Vývojové a kongenitálne abnormity
 • Neurokutánne syndrómy (spoločná neuroektodermálna lišta)
 • DMO
  • Perinatálna asfyxia
  • Poruchy tonusu a hybnosti (po 1 roku)
  • Oneskorenie psychomotorického vývoja