liturgick gest r k n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Liturgické gestá rúk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Liturgické gestá rúk - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Liturgické gestá rúk. Ľudské ruky majú v textoch Božieho zjavenia, čiže vo  Svätom písme veľmi dôležité miesto. Pán Boh požehnával ruky Jozefa Egyptského vo všetkom, čo Jozef robil. Faraón bol donútený mocnou Božou rukou, aby prepustil vyvolený ľud z  Egypta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Liturgické gestá rúk' - miles


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
udsk ruky maj v textoch bo ieho zjavenia i e vo sv tom p sme ve mi d le it miesto
Ľudské ruky majú v textoch Božieho zjavenia, čiže vo Svätom písme veľmi dôležité miesto.
p n boh po ehn val ruky jozefa egyptsk ho vo v etkom o jozef robil
Pán Boh požehnával ruky Jozefa Egyptského vo všetkom, čo Jozef robil.

Faraón bol donútený mocnou Božou rukou, aby prepustil vyvolený ľud z Egypta.

Mojžiš mal zdvihnuté ruky k modlitbe a vtedy víťazil Izrael nad Amalekitmi.

slide4
Aj svätý Pavol napísal: Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok (1Tim 2,8).
rozop t ruky1
Rozopäté ruky

Pre kresťanov majú rozopäté ruky a ramená kristologický význam – Kristove rozopäté ruky na kríži sú vyjadrením jeho radikálnej poklony Otcovi,

no zároveňsú širokým objatím, ktorým nás Kristus chcel pritiahnuť k sebe(porov. Jn 12,32).

Poklona Bohu a láska k človeku, čo je obsahom hlavného prikázania, vytvárajú v tomto geste jednotu.

Toto spojenie obidvoch horizontov v Kristovom geste na kríži určuje novú telesnú hĺbku kresťanskej modlitby a vyjadruje tak nový zákon našej modlitby.

zopnut ruky

Neskôr sa vyvinulo

gesto zopnutých rúk,

pochádzajúce pravdepodobne

z lénneho práva. Léno (nem. Lehen;

lat. feudum, beneficium) bol (najmä

v stredoveku) pozemok alebo úrad

(hodnosť) spojený s dôchodkami, ktoré

udeľovala nejaká osoba či inštitúcia pod

podmienkou, že prijímateľ zloží sľub vernosti

(a spravidla bude poskytovať nejakú službu).

Prijímateľ léna vkladal pri preberaní léna svoje

zopnuté ruky do pánových rúk.

Zopnuté ruky
 • .

V kňazskej vysviacke toto gesto zostalo doteraz. Keď kandidát sviatosti posvätného stavu vkladá svoje zopäté ruky do rúk biskupa a sľubuje mu úctu a poslušnosť, dáva sa do služby Cirkvi a ponúka svoje ruky Kristovi, aby boli odteraz jeho rukami.

Keď pri modlitbe zopneme ruky, vkladáme do Kristových rúk s našimi rukami aj všetko,

čo nás čaká; v dôvere v jeho

vernosť mu prisľubujeme

našu vernosť.

Je to znak

dôvery

a zároveň vernosti.

slide8

Ustavične potrebujeme poznávať, že sme vinní, a toto poznanie musíme aj uznať, ak si máme „zaslúžiť“ a vyprosiť odpustenie. Vyznaním meaculpa(moja vina )

sa vnárame do svojho vnútra, a tým môžeme priamo prosiť o odpustenie Boha, svätých i zhromaždenie blížnych (okolo nás), proti ktorým sme sa prehrešili.

 • Z rozprávaní
 • o farizejovi a 
 • mýtnikovi vyplýva
 • pre kresťanov ešte
 • ďalšie gesto:
 • bitia v prsia.
zhrnutie
Zhrnutie
 • Liturgické gestá pri eucharistickom slávení naznačujú prítomnosť Boha, ktorý nás živí a robí nás účastnými na svojom živote a šťastí. Gestá kňaza, miništranta a vôbec všetkých prítomných na sv. omši sú odpoveďou na túto Božiu prítomnosť.
 • Všetky liturgické gestá musia byť triezve, jednoduché, precízne, horlivé, jasné, dôstojné, nie náhlivé. Liturgické gestá a postoje musia vyjadrovať Pánu Bohu našu adoráciu,chválu a pokoru.
praktick rady pre liturgick gest r k
Praktické rady pre liturgické gestá rúk:
 • Ruky konajúce znak kríža, prežehnanie (ľavá ruka spočíva na hrudi, pravá sa dotýka čela, potom hrude pod ľavou rukou, napokon ľavého a pravého ramena).
 • Ruky zložené k modlitbe (dlane priliehajú k sebe, sú nasmerované mierne nahor).
 • Ruky udierajúce sa do hrude (ľavá ruka spočíva pod hrudníkom, pravá jemne udiera do hrude).
slide11

Ruky konajúce trojnásobný znak kríža pri ohlásení čítania zo sv. evanjelia (ľavá ruka spočíva na hrudi, pravá postupne kladie palcom krížik na čelo, na pery a na srdce).

 • Ruky dávajúce znak pokoja (pravicou podanou najbližším prítomným susedom).
 • Ruky človeka približujúceho sa k Bohu musia byť nevinné a srdce čisté: Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvätnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté... (Ž 24,3-4).
u ivotnenie
Uživotnenie
 • Zložené ruky nech mi vždy pripomínajú celoživotnú úlohu – zostať verný Kristovi.
 • Pekne zložené ruky pri bohoslužbách sú najkrajším výrazom horlivosti miništranta a sú veľkým povzbudením aj pre ostatných veriacich. Úprimne sa v tom budem cvičiť.