inven ii care au revolu ionat lumea n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inven ţ ii care au revolu ţ ionat lumea PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inven ţ ii care au revolu ţ ionat lumea

play fullscreen
1 / 14

Inven ţ ii care au revolu ţ ionat lumea

88 Views Download Presentation
Download Presentation

Inven ţ ii care au revolu ţ ionat lumea

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Invenţii care au revoluţionatlumea

 2. Introducere • Cuvântul"inventator" declanşeazăaproapeinstantaneuimagineaunuiom de ştiinţăîn halatalb, într-un laborator, experimentând fărăîncetare, pânăceajunge la un rezultatabsolutnou care funcţionează fărăcusurpe care îl prezintăomenirii. • În realitateînsă, nicioinvenţienu estecreatăde la zero. Toateinovările suntbazatepelucruridejaexistente. • Iatatopulinvenţiilor care au schimbatlumea, potrivitHowStuffWorks.

 3. Este una din celemaiimportantedescoperiri. Fărăfoc, multelucruri din ziua de azi nu ar fi fostposibile. Focul era folosit de Homo Erectus la următoareleactivităţi: Gătirea hranei Căldură şi în siguranţă Lumina in intuneric Uneltemaibune Cămine Focul

 4. Plugul • În comparaţiecu device-urile de ultimă generaţie, plugul nu pare o invenţie atât de interesantă. Este o simplăunealtă, folosităpentru a pregăti pământulpentruplantare de seminţe. • Însă fărăaceastăsimplăunealtă, celelalte cu greuar fi fostposibile. • Inventareaplugului nu poate fi atribuităunuisingurom. A fostdezvoltat independent in maimulteregiuni, in vremuripreistorice.  

 5. Electricitatea (Benjamin Frankiln ) • În anul 1752, Benjamin Franklin a descoperitsarcinaelectrică, folosind un zmeu de care a agăţat o cheieîn timpuluneifurtuni. • Putemspuecă, fărăelectricitate, nu am aveaacces la multe din invenţiile de care ne folosimzi de zi. • Benjamin Franlina inventaturmatoarele: • Paratrăsnetul • Soba Franklin • Lentielebifocale (Ochelarii)

 6. Motorul cu abur • Prima mașină cu aburi a fost inventată în secolul I e.n. de către inginerul grec Heron din Alexandria. O sferă goală pe dinăuntru era pivotată pe două tuburi prin care trecea aburul dintr-un mic fierbător. Aburul umplea sfera și ieșea prin țevi dispuse în părți opuse ale acesteia. Jeturile de abur care țîșneau determinau sfera să se rotească. Totuși, în ciuda faptului că era o invenție interesantă, mașina nu servea unui scop util. • Primul om care a avut ideea de a transforma pompa cu piston în mașină termică, a fost francezul Denis Papin în anul 1679. Din păcate nu a putut să o pună în practică din lipsă de fonduri. El a murit în sărăcie, în 1714. • Primul motor cu abur a fost proiectat în 1698 de Thomas Savery, un inginer englez. Acest motor era conceput să pompeze apa din mine, dar singura lui întrebuințare a fost să pompeze apa în casele înalte din Londra. • Primul motor performant a fost construit în 1712 de inginerul Thomas Newcomen, din Cornwall. Acest motor avea un braț mare care pompa apa cu o frecvență de 16 mișcări de du-te-vino pe minut. În 1776, James Watt, un constructor scoțian de mecanisme, a adus înbunătățiri motorului lui Newcomen.

 7. Automobilul • Istoria automobilului începe în 1769, o dată cu crearea automobilului cu motorului cu abur și care putea transporta persoane la bord. În 1806, apar vehiculele dotate cu motoare cu ardere internă care funcționau cu combustibil lichid. În jurul anului 1900, apar și vehiculele cu motor electric.

 8. Armelenucleare • Arma nucleară face parte din categoria armelor de distrugere în masă destinate uciderii unui mare număr de oameni și/sau distrugerii structurilor construite de om, sau biosferei în general. • Prima armă nucleară cu fisiune a eliberat o cantitate de energie echivalentă cu cea rezultată din explozia a 20 000 tone de TNT (trinitrotoluen), în timp ce prima armă termonucleară (cu fisiune și fuziune) a eliberat o energie echivalentă cu 10 000 000 tone de TNT. • In anul2012 pe plan mondial existăcirca 19 000 de focoase nucleare din care 4 400 sunt menținute în stare operațională, gata oricând pentru a fi utilizate

 9. Penicilina • A fostdescoperită de Alexander Fleming in anul 1928. • Primul care a semnalat, in 1885, acţiuneainhibantăa substantelor elaborate de microorganisme a fostsavantulromân Victor Babeş • Penicilina are formula chimică C9H11N2O4S

 10. Telefonul • Alexander Graham Bellestecreatorulprimului model de telefon, inventarealui a fostbazatăpemultealteinvenţii ale altoroameni de ştiinţăcelebrii. Johann Philipp Reis, un om de ştiinţăgerman, a fostprimul care a avutideea de a transmitesunetulprinintermediulenergieielectrice.

 11. Computerul • Unadintrecelemaiimportanteinvenţii. • Primelecalculatoareelectronicedigitale, fiindfoartemarișiscumpe, eraufolosite la calculeștiințifice complicate, de multeoripentruscopurimilitare. • În ziua de azi, aproapetoatalumea are un calculator,de care se foloseşte in fiecarezi.

 12. Internetul • Bazeleinternetului au fostpuse in 1965, candDefence Advanced Research Projects Agency (DARPA) (AgenţiapentruProiecte de CercetareÎnaintatede Aparare din SUA) a creat prima reţeade computereinterconectate sub numeleARPAnet. Reţeaua globalădin zilelenoastre a rezultat din extindereaARPAnet. Accesulpubliculuilarg la internet a fostposibildupa 1990 odatăcu inventarea in 1989 a World Wide Webului (WWW) – un sistem de documenteşi informaţii de tip hipertext  legate eleintreeleşi care pot fi accesateprinintermediulInternetului.

 13. RealitateaAugmentată • RealitateaAugmentatăplasează un conţinutsuplimentar (digital, virtual), pesteimaginea “live” a uneicamerefoto, in funcţiede caracteristicileimaginiisurprinse de acea camera foto. Camera fotoeste in principiucea a unui smartphone sau a uneitablete (chiarsi web-cam-ulunui laptop/PC). Iarconţinutuladiţionalpoatesa fie text, sunet, imagine, film, un obiect static în 3D sau o animaţie3D. Imagineasurprinsăde camera fototrebuiesăfie prelucratăiaraplicaţiatrebuiesăo recunoascăca marker grafic. In viitor, vomputeafolosirelitateaaugmentată cu ajutorulunorochelari, creaţi de către Google, denumiţi Google Glass.

 14. Bibliografie: • http://renne.ro/special/cele-mai-importante-inventii-din-istorie/234 • http://istoriiregasite.wordpress.com/2010/10/23/aparitia-focului-istoria-lumii/ • http://www.business24.ro/international/slovenia/inventiile-care-au-schimbat-lumea-1488315 • http://science.howstuffworks.com/ • http://filmedocumentare.com/ • http://www.discoveryeducation.com/teachers/ • http://www.nationalgeographic.com/lectures/archives.html • http://proiecte.pmu.ro/teme_cercetare/Tema_7/index.html