Download
boris filan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Boris Filan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Boris Filan

Boris Filan

192 Views Download Presentation
Download Presentation

Boris Filan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Boris Filan Autor: Veronika Slováková, 7.B

  2. Stručný životopis Narodil sa 30.6.1949 v Bratislave Vyštudoval filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Začínal ako dramaturg v literárnej redakcii a redakcii zábavných programov vo vtedajšej Československej televízii v Bratislave. Je autorom piesní pre skupiny Prúdy a Elán...

  3. Autorove záujmy a ich odraz v tvorbe Texty piesní píše od svojich šestnástich rokov, okrem spomenutých skupín Elán a Prúdy písal aj pre Paľa Hammela. Precestoval takmer celý svet, zaujímajú ho exotické krajiny v Afrike a v Ázii. Zážitky z ciest po svete sa stali základom pre jeho päť kníh TAM-TAM Borisa Filana, posledný, piaty diel vyšiel v roku 2004 snázvom – Posledný

  4. Televízne a rozhlasové relácie V rozhlase uvádzal publicisticko – úsmevnú reláciu PÁLENICA. Autorsky pripravil a uvádzal televíznu reláciu Gala Borisa Filana. V roku 2002 uvádzal reláciu Cesta okolo seba, ktorá sa zároveň stala nahrávkou CD,MC a dostala názov – To najlepšie od Filana.

  5. Získané ocenenia a ďalšia tvorba Za publicistickú aktivitu získal v roku 1994 ocenenie Egona Erwina Kischa. V roku 2000 získal cenu za najlepšie predávanú knihu Tam - tam tri, ktorú udeľovala VÚB za rok 1999. O tri roky prezentoval na výstave fotografií fotografie z ciest po Maroku, Egypte, Peru a Vietname. V roku 2004, krátko po vydaní poslednej knihy Tam tam, vyšiel výber z jeho textov pod názvom Kamalásky.

  6. Fotografie

  7. Krst novej knihy

  8. jeho deviatym titulom vo vydavateľstve Ikar. • Spisovateľ a textár Boris Filan dostal na chvíľu krídla. Spolu s priateľmi krstil svoju novú knihu Ľubošova finta.

  9. Zdroje: www.google.sk zošit z literatúry Teším sa nabudúce…