boris plahteanu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Boris Plahteanu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Boris Plahteanu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Boris Plahteanu - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Updated on

Boris Plahteanu. EVALUAREA NIVELULUI INVENTIV AL CREAŢIEI TEHNICE BREVETATE ŞI IERARHIZAREA DUPĂ PERFORMANŢĂ A INVENŢIILOR. Premize, Evaluarea calitativa, Nivele, grade,grupe,trepte,paliere Metoda Combinex şi a Deciziei impuse. Estimare computerizata, Concluzii.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Boris Plahteanu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Boris Plahteanu EVALUAREA NIVELULUI INVENTIV ALCREAŢIEI TEHNICEBREVETATE ŞI IERARHIZAREADUPĂ PERFORMANŢĂ A INVENŢIILOR.

  2. Premize, • Evaluarea calitativa, • Nivele, grade,grupe,trepte,paliere • Metoda Combinex şi a Deciziei impuse. • Estimare computerizata, • Concluzii

  3. Inventatorul protagonistul actului creator în tehnică devine figura centrală a progresului, care propune societăţii un produs nou, mai bun decât cele existente. Astfel apare problema evaluării nivelului de performanţă a operei.

  4. În numeroase lucrări de teorie a valorii este argumentat faptul că valoarea oricărei lucrări originale – creative nu poate fi definită în termeni cantitativi. Caracterul ei multiplu şi cu elemente diferite o face incomensurabilă.

  5. ? INV-VAL

  6. se impune ierarhizarea produselor creaţiei evaluarea individuală sau comparativă în situaţii ce au drept scop: • expertiza brevetabilităţii şi a purităţii de brevet; • evaluarea invenţiei în vederea valorificării (riscul prognozat); • jurizarea în competiţiile interne, internaţionale sau mondiale, în cadrul Saloanelor de invenţii; • ierarhizarea proiectelor ce conţin invenţii în programele de cercetare de tip „INVENT”

  7. O atentă definire a performanţelor, prin reflectarea gradului de relativă nedeterminare care a stat la baza formulării temei de creaţie • Se cere evidenţierea lipsurilor (contradicţiilor) şi avansează încercarea de eliminare a lor cu soluţii convenţionale (obişnuite) de rezolvare sau rafinate.

  8. Trecerea de la o generaţie de obiecte tehnice cu aceleaşi funcţii la o altă generaţie superioară este determinată de necesitatea eliminării deficienţelor (contradicţiilor) depistate, legate de regulă de atingerea unui nivel tehnico-ştiinţific superior, de necesităţi social – economice clar evidenţiate şi de epuizarea ierarhică a următoarelor activităţi:- optimizarea parametrică fără modificarea principiul fizic de funcţionare şi a soluţiei tehnice;- optimizarea soluţiei tehnice fără modificarea principiului fizic de funcţionare;- abordarea unui nou principiu fizic de funcţionare după repetarea câtorva cicluri ale primelor două activităţi şi atingerea unui extremum global.

  9. De aici rezultătrei niveleierarhizate de activităţi creative: N1.- perfecţionarea parametrică în cadrul soluţiei tehnice cunoscute; N2.- găsirea unei noi soluţii şi structuri constructive pe baza aceluiaşi principiu fizic; N3.- abordarea unui nou principiu fizic de funcţionare.

  10. Maximizarea funcţiilor sau atributelor sistemului tehnic, pentru a da măsura complexităţii temei de creaţie se pot pune în evidenţătrei speţe de ierarhizare S1 – la care creşterea performanţelor produsului se faceprin ridicarea valorii unor atribute sau relevarea apariţiei unor atribute noi; S2 – speţă la care prin soluţia nouă datăare loc reducerea costurilor de fabricaţie; S3 – la care se are în vedere armonizarea(echilibrarea) reducerii costurilor cu ridicarea valorilor de întrebuinţare ale sistemului tehnic.

  11. În baza legii dezvoltării inegale a sistemului tehnic, se poate stabili gradul în care se ocoleşte sau elimină contradicţiile. G1 – în care au fost aplicate demersuri de atenuare a contradicţiilor tehnice - în care îmbunătăţirea unor caracteristici sau părţi din sistem, conducela înrăutăţireaaltor caracteristici sau părţi; G2 – reprezentat de eliminarea contradicţiilor fizice, când, faţă de sistem sunt formulate cerinţe incompatibile: cerinţa (atributul) „C” şi totodată cerinţa (atributul) „anti C”; G3 – abordare inventivă ce ocoleşte neconcordanţa dintre cerinţele sistemului tehnic nou creat şi restricţiile determinate de legile naturii, societăţii, legile sociale, juridice, economice, de nivelul de dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii, de condiţiile concrete de aplicare.

  12. Nivelul, importanţa şi aportului elementelor de noutate Gr.1. – Invenţie mică,caracterizată printr-o intervenţie modestă, cu un nivel relativ redus de creativitate; Gr.2. – Invenţie curentă, care pot fi: - de perfecţionare;- de complectare;- de combinare; - de dezvoltare; - de extindere;bazată pe principii cunoscute de funcţionare, dar simplificate constructiv sau funcţional-tehnologic; Gr.3. – Invenţie pioner ce deschide noi orizonturi de creaţie

  13. Gradul de extensie a protecţiei unei invenţii în trepte specificeT1.-invenţie simplă, realizată ca obiect unitar: procedeu sau produs;T2.- invenţie complexă, ce tratează obiectul combinat, format din: - procedeu şi produs;T3.- scări de invenţii – şir de invenţii principale şi complementare;T4.- familie de invenţii, concretizată într-un ansamblu de soluţii brevetate,

  14. Soluţia propusă constă în ierarhizarea invenţiilor, în trepte, nivele clase, grupe şi introducerea greutăţilor specifice (sau „credite”) Sj, ce indică valoarea relativă a acestora.O alternativă la estimările globale (unidimensionalmultidimensionale bazate pe o scară de sarcini) o reprezintă estimarea simultan multidimesională. Sau metodele utilizate în procesele decizionale multicriteriale, Metoda Combinex şi a Deciziei impuse. Propunem deci o scară cu intervale şi cu limite care să excludă atât soluţiile inventive inadecvate (neîncadrabile valoric) cât şi cele excesiv sofisticate (fanteziste). Preluînd gradele, treptele, ....ierarhice prezentate mai înainte, se întocmesc matricile construite ca o listă de verificare bidimensională, care obligă la evaluarea pe rând a fiecărui mod adoptat de decizie.

  15. MULTUMESC PENTRU ATENTIE