slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR FINANSŲ FAKULTETO BANKININKYSTĖS IR INVESTICIJŲ KATEDRA PowerPoint Presentation
Download Presentation
MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR FINANSŲ FAKULTETO BANKININKYSTĖS IR INVESTICIJŲ KATEDRA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 176

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR FINANSŲ FAKULTETO BANKININKYSTĖS IR INVESTICIJŲ KATEDRA - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR FINANSŲ FAKULTETO BANKININKYSTĖS IR INVESTICIJŲ KATEDRA Prof. habil. dr. A.Buračas lekt. P. Vaičiulis VERTYBINIŲ POPIERIŲ PREKYBA, APSKAITA IR ATSISKAITYMAI Paskaitų medžiaga II dalis 2008 Vilnius. Apskaitos istorija. Apskaitos istorija.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR FINANSŲ FAKULTETO BANKININKYSTĖS IR INVESTICIJŲ KATEDRA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR FINANSŲ FAKULTETO BANKININKYSTĖS IR INVESTICIJŲ KATEDRA Prof. habil. dr. A.Buračas lekt. P. Vaičiulis VERTYBINIŲ POPIERIŲ PREKYBA, APSKAITA IR ATSISKAITYMAI Paskaitų medžiaga II dalis 2008 Vilnius 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  2. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  3. Apskaitos istorija 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  4. Apskaitos istorija • Apskaitos istorija prasidėjo apie 5000 metų prieš dvejybinio principo atsiradimą. Manoma, kad apskaitos užuomazgos atsirado dar pirmykštėje santvarkoje. Tada kiekvienas žmogus atsimindavo kiek ir ko jisai turi. Atsiradus gentims, svarbesnius procesus pradėjo registruoti ir analizuoti genčių vadai ir priimti sprendimus. Didėjant specializacijai ir daugiau atsirasdavo bendro inventoriaus tuo didėjo apskaitos reikšmė. • Didelę reikšmę apskaitai atsirasti turėjo amatų, žemės ūkio darbų ir prekybos atsiradimas. Plėtojantis ūkiui atsirado raštas, skaičiai ir pati apskaita. Apskaita ir organizacinis darbas neatskiriami, nes ūkinių operacijų registravimas ir sisteminimas sudaro galimybes priimti sprendimus, duoti nurodymus ir kontroliuoti jų vykdymą. • Tobulėjant apskaitos technologijoms ir kylant pragyvenimo lygiui didėjo apskaitos reikšmė. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  5. Apskaitos istorija • Pirmieji apskaitos taisyklių pradininkai buvo Sumerai, kurie atlikinėjo garantinius įrašus garantinių įrašų atlikime superkant gyvulius. Atliekant įrašus reikalaudavo kad prekybininkas pateiktų pirkimo pardavimo sutartį. • Apskaitininkai tai laikais buvo raštininkai. Paprastai įsikurdavo netoliese miesto vartų, dažniausiai įrašus atlikinėdami molinėse lentelėse, nes papirusas buvo brangus. Sutartyje buvo privalomas religinis savininko simbolis , prekės aprašymas. Po ant “šviežios” molinės lentelės buvo uždedamas amuletas, kuris būdavo lyg anspaudas. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  6. Apskaitos istorija • Plintant apskaitai valstybės mastu Egipte apskaitai populiaresnis tapo papiruso naudojimas. • Atsiranda pirmieji profesinei reikalavimai vykdyti apskaita už klaidingus veiksmus numatyta mirties bausmė. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  7. Apskaitos istorija • Pr.m.e. Kinijoje Chao dinastijos laikotarpiu (1122-256 p.m.e) susiformavo šios šalies apskaitos pagrindai, bet jie nebuvo tokie svarbūs apskaitai, kaip popieriaus išradimas. • Penkis tūkstančius metų p.m.e Graikijoje formavosi “visuomeninės apskaitos” pagrindai, buvo sukurta apskaitininkų asamblėja iš 10 valstybinio lygio apskaitininkų. Svarbų postūmį graikų apskaitoje atliko piniginių monetų atsiradimas – apie (600 m.p.m.e) 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  8. Apskaitos istorija • Susikūrus Romos imperijai apsirado pajamų ir išlaidų terminai, dienos paskaitos knygos, grynųjų pinigų apskaitos dokumentai. • Aktyviai vystant karinę kompanija, užgimsta biudžeto pradmenys, mokesčiai formuojasi audito institucija. Julijau Cezario laikotarpiu jis asmeniškai kontroliavo imperijos iždą. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  9. Apskaitos istorija • Žlugus Romos imperijai prasidėjo pirmieji žlugo vergovė ir klėstėją amatai. Kartu suprastėjo ir apskaitos lygis . Maždaug apie XI – XV a. amatai atsiskyrė nuo žemės ūkio ir pradėjo plėtotis miestai, prekyba, amatai ir pinigų sistema ir to pasekoje apskaita, pradėtas naudoti dvejybinis įrašas. • Šio termino autorius Luca Pacioli, įvairiapusė asmenybė gimė apie 1445 metus, jo kaip asmenybės formavimui turėjo didelės įtakos mokslai ir draugystė su to meto visuomenės šviesuoliais. Jo draugas Leonargdo da Vinci L.Pačiolį atvaizdavo darbe Divina Proportione . • 1486 m. įgauna universitetinį išsilavinimą prilygstanti III –čios pakopos studijom š.m. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  10. Apskaitos istorija • Pirmą kartą užsiminta apie dvejybinį įrašąLuko Pačiolio 1494 m. Venecijoje išleistoje knygoje „Suma de aritmetica, geometria, proportion et proportionalita“ (Aritmetikos, geometrijos, mokymo apie proporcijas ir santykius suma). Jos venuoliktame skyriuje „Traktatas apie sąskaitas ir įrašus“ aprašyti bendri apskaitos vedimo principai, kurie neprarado aktualumo ir šeis laikais. Kai kurie autoriai apskaitos pradininku laiko italų mokslininką B. Kotruli. Jis 1458 m. parašė knygą „Apie prekybą ir sumanų pirklį“, tačiau jo knyga buvo išleista 1573 m. Vokietijoje XVI a. pabaigoje pradėtos steigti ypatingos mokyklos apskaitai studijuoti. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  11. Apskaitos istorija • Svarbų įnašą į apskaitą inešė krikščioniškoji cerkvė. Cerkvė užsiiminėjo ūkinia veikla, bankininkyste, prekyba. Daugelyje knygų operacijos chronologiškai registruojamos. Pagrindinis apskaitos objektas buvo skolos. Atidavus skolą įrašas buvo išbraukimas bet tai buvo labai nepatogu jei skola buvo atiduodama dalimis, todėl chronologiška tvarka pradėta registruoti ir skolos atidavimas. Įprastai įrašai buvo rašomo juodraštyje, atminčiai. Iš čia atsirado atmintinės knyga, arba memorialias (lot. memoria – atmintis). Buvo įrašų formulės, pvz., cia dato – jis davė mums ir pan. diabire – jis privalo turėti, cia dato – jis davė mums ir pan. Asmenims su kuriais buvo dažnai vykdomos ūkinės operacijos, knygose buvo skiriami atskiri puslapiai. Feodalizmo laikotarpyje pradėta naudoti arabika skaičių sistema, knygų spauzdinimo išradimas skatino apskaitą. Sparčiai tobulėjo apskaitos knygos ir jose daromų įrašų technika. Ypač palčiai buvo naudojamos įvairios knygos Italijoje. Pajamas pradėta rašyti vienuose knygos puslapiuose, išlaidas kituose. Apskaitos knygos skyrėsi pagal įrišimo būdą ir spalvą. Pvz., buvo žinomos Juodoji knyga, baltasis pirmasis sąsiuvinis, Geltonoji antroji knyga ir t. t. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  12. Apskaitos istorija • Kapitalistinėje santvaroje padažnėjo žmonių surašymai, pradėtas masinis gamybos stebėjimas. Taip atsirado statistinė apskaita. Gamybos išlaidų apskaitos pagrindai pirmą kartą išdėstyti XIX a. antroje pusėje prancūzų mokslininko A. Giblo. Jis pirma pasiūlė savikainos skaičiavimo metodiką. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  13. Apskaitos istorija • 1797 m. E. Degaržė (tėvas) sukūrė amerikietiškąją apskaitos formą. Jos pagrindinis privalumas tas, kad visos operacijos sintetinėje apskaitoje sintetinėje apskaitoje atvaizduojama vienoje knygoje – Žurnalas-Didžioji knyga. Ji buvo patogi ūkiams naudojusiems ne daug sąskaitų. Vokietis F. Gelvig 1774 m. žurnalą padalino į du žurnalus. PrancūzasŽ. Diumaršė sukurtoje sistemoje vietoj vieno ar dviejų buvo naudojama daugybė žurnalų. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  14. Apskaitos standartai • 1-OJO VERSLO APSKAITOS S. „FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ" 2-OJO VERSLO APSKAITOS S.„BALANSAS" METODINĖS REKOMENDACIJOS 3-IOJO VERSLO APSKAITOS S ,, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA”4-OJO VERSLO APSKAITOS S.„NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA“ 10-OJO VERSLO APSKAITOS S.„PARDAVIMO PAJAMOS" • 30-OJO VERSLO APSKAITOS S. „SUSIJĘ ASMENYS“34-OJO VERSLO APSKAITOS S. "SEGMENTŲ ATSKLEIDIMAS FINANSINĖJE ATSKAITOMYBĖJE" 35-OJO VERSLO APSKAITOS S."ĮMONIŲ PERTVARKYMAS" 36-OJO VERSLO APSKAITOS S. "NERIBOTOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIŲ ASMENŲ BUHALTERINĖ APSKAITA IR FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ" 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  15. Apskaitos standartai • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS • LIETUVOS RESPUBLIKOS APSKAITOS INSTITUTO STANDARTŲ TARYBOS • N U T A R I M A S • DĖL VERSLO APSKAITOS STANDARTŲ PATVIRTINIMO • 2004 m. spalio 27 d. Nr. 11 • Vilnius • Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų taryba n u t a r i a patvirtinti • pridedamą 18-ąjį verslo apskaitos standartą „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. • STANDARTŲ TARYBOS PIRMININKAS • GINTARAS ČERNIUS • ______________ • PATVIRTINTA • Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos • apskaitos instituto standartų tarybos • 2004 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 11 • 18-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI • ĮSIPAREIGOJIMAI“ • I. BENDROSIOS NUOSTATOS • 1. Šio standarto tikslas – nustatyti finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų pripažinimo, įvertinimo, • apskaitos ir pateikimo finansinėje atskaitomybėje tvarką. • 2. Šis standartas taikomas visoms finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų rūšims, išskyrus: • 2.1. investicijas į dukterines ir asocijuotas įmones, kurioms taikomi verslo apskaitos standartai: 14-asis – • „Verslo jungimai“, 15-asis – „Investicijos į asocijuotas įmones“ ir 16-asis – „Konsoliduota finansinė • atskaitomybė ir investicijos į dukterines įmones“; • 2.2. pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis gautinas sumas ir įsipareigojimus, kuriems taikomas 20- • asis verslo apskaitosstandartas „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“; • 2.3. atidėjimus ir neapibrėžtuosius įsipareigojimus, kuriems taikomas 19-asis verslo apskaitosstandartas • „Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“; • 2.4. finansinį turtą ir finansinius įsipareigojimus, atsirandančius iš išvestinių finansinių priemonių, tokių • kaip finansiniai pasirinkimo sandoriai, būsimieji sandoriai, išankstiniai sandoriai ir pan., kuriems taikomas • 26-asis verslo apskaitosstandartas „Išvestinės finansinės priemonės“; • 2.5. finansinius įsipareigojimus, atsirandančius iš draudimo sutarčių. • 3. Jei tam tikros rūšies finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų apskaitai yra skirtas kitas verslo • apskaitosstandartas, jie registruojami apskaitoje ir parodomi finansinėje atskaitomybėje to standarto • nustatyta tvarka. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  16. Informacijos šaltiniai • Brown, Richard, ed.A History of Accounting and Accountants.Edinburgh: Jack, 1905. Calhoun, George M.The Business Life of Ancient Athens.Chicago: University of Chicago Press, 1926. Chiera, Edward. They Wrote on Clay.Chicago: University of Chicago Press, 1938.Geijsbeek, John Bart. Ancient Double-Entry Bookkeeping: Lucas Pacioli's Treatise.Denver: University of Colorado, 1914. Keister, Orville R. "Commercial Record-Keeping in Ancient Mesopotamia."Accounting Review 38 (April, 1963), 371-76. Littleton, A. C.Accounting Evolution to 1900.New York: American Institute Publishing Co., 1933. Peragallo, Edward. Origin and Evolution of Double Entry Bookkeeping, A Study of Italian Practice from the Fourteenth Century.New York: American Institute Publishing Co., 1938. Weber, Charles.The Evolution of Direct Costing.Urbana: Center for International Education and Research in Accounting, 1966. • http://www.acaus.org/acc_his.html 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  17. Seminaro 1/10 tema “Apskaitos pradininkai Lietuvoje 1900-1940 m. , institucijos formuojančios apskaitos standartus. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  18. VP apskaitos sistema 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  19. VP apskaitos sistemaAB Įstatymas 41 straipsnis. Akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymas 1. Bendrovės nematerialios akcijos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. 2. Akcinės bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  20. VP apskaitos sistema AB Įstatymas 3. Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų − nematerialių akcijų savininkų − asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir materialių akcijų savininkų registravimo uždarosiose akcinėse bendrovėse taisykles nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų − nematerialių akcijų savininkų − asmeninių vertybinių popierių sąskaitas tvarko jas išleidusi uždaroji akcinė bendrovė. Uždaroji akcinė bendrovė sutartimi gali perduoti akcijų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą sąskaitų tvarkytojui. Su šia sutartimi uždaroji akcinė bendrovė turi supažindinti akcininkus. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  21. VP apskaitos sistema AB Įstatymas 4. Sąskaitų tvarkytojas, kuris yra atidaręs akcininko asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, akcininko prašymu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos. Išraše turi būti nurodytas akcijų skaičius bei kita teisės aktuose nustatyta informacija apie akcijas, kurios įrašytos į sąskaitą. Uždaroji akcinė bendrovė akcininko prašymu turi išduoti išrašą iš materialių akcijų savininkų registravimo dokumentų ir jame turi būti nurodytas akcijų skaičius bei kita teisės aktuose nustatyta informacija apie įrašytas akcijas. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  22. VP apskaitos sistema AB Įstatymas 5. Akcinė bendrovė turi teisę vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš sąskaitų tvarkytojų informaciją apie jų tvarkomose akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose įrašytas tos bendrovės akcijas, akcininkų sąrašus ir duomenis apie juos. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  23. VP apskaitos sistema AB Įstatymas 46 straipsnis. Akcijų perleidimas 1. Materialios akcijos ar akcijų sertifikatai perleidžiami kitų asmenų nuosavybėn perdavimu, padarius atitinkamą įrašą akcijoje ar akcijų sertifikate, tai yra indosamentą. Indosamente įrašomi duomenys apie asmenį, kuriam akcija ar akcijų sertifikatas perleidžiami (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, buveinė, teisinė forma, kodas), taip pat įrašo data. Indosamentą pasirašo akciją ar akcijų sertifikatą perleidžiantis ir įsigyjantis asmenys. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  24. VP apskaitos sistema AB Įstatymas 2. Nematerialių akcijų perleidimas fiksuojamas įrašais jų perleidėjo ir jų įgijėjo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  25. VP apskaitos sistema AB Įstatymas 3. Sudariusios sandorį dėl nematerialių akcijų perleidimo, sandorio šalys jų sąskaitų tvarkytojams turi pateikti rašytinę sutartį, kurioje, be kitų sutarties sąlygų, turi būti nurodyta: 1) bendrovės, kurios akcijos perleidžiamos, pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė; 2) perleidžiamų akcijų skaičius pagal klases ir nominali vertė; 3) akcinių bendrovių akcijoms – Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo suteiktas akcijų emisijos kodas; 4) privilegijuotųjų akcijų dividendo dydis, balsavimo ir kitos teisės. 4. Sutartis, kurioje nėra bent vieno iš šio straipsnio 3 dalyje nurodytų duomenų, yra negaliojanti nuo jos sudarymo ir sąskaitų tvarkytojai neturi teisės pagal ją daryti įrašų. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  26. VP apskaitos sistema AB Įstatymas 5. Šio straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimai netaikomi akcijų perleidimo sutartims, kurios sudaromos reguliuojamoje rinkoje. 6. Iki bendrovės įsteigimo arba dėl įstatinio kapitalo padidinimo pakeistų įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre akcijas pasirašęs asmuo neturi teisės perleisti akcijų kitiems asmenims. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  27. VP apskaitos sistema 7. Akcininkas neturi teisės perleisti kitiems asmenims nevisiškai apmokėtų akcijų. 8. Akcinė bendrovė neturi teisės varžyti akcininkų teisės šio Įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka perleisti visiškai apmokėtas akcijas kito asmens nuosavybėn, išskyrus atvejį, kai nepasibaigęs darbuotojų akcijų perleidimo apribojimo terminas. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  28. VP apskaitos sistema AB Įstatymas 47 straipsnis. Uždarosios akcinės bendrovės akcijų perleidimo ypatumai 1. Apie ketinimą parduoti visas ar dalį uždarosios akcinės bendrovės akcijų akcininkas privalo raštu pranešti uždarajai akcinei bendrovei, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal klases ir pardavimo kainą. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  29. VP apskaitos sistema AB Įstatymas 2. Pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas uždarosios akcinės bendrovės akcijas turi akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo uždarojoje akcinėje bendrovėje dieną buvę jos akcininkai, jeigu įstatuose nenustatyta kitaip. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  30. VP apskaitos sistema AB Įstatymas 3. Uždarosios akcinės bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos privalo kiekvienam bendrovės akcininkui pranešti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku pranešimą, kuriame turi būti nurodyta parduodamų akcijų skaičius pagal klases, siūloma pardavimo kaina ir terminas, per kurį akcininkas gali pranešti bendrovei apie pageidavimą pirkti parduodamų akcijų. Terminas negali būti trumpesnis nei 14 dienų ir ilgesnis nei 30 dienų nuo bendrovės pranešimo ar laiško išsiuntimo dienos. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  31. VP apskaitos sistema AB Įstatymas 4. Ne vėliau kaip per 45 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos bendrovės vadovas turi pranešti akcininkui apie kitų akcininkų pageidavimą pirkti visas jo parduodamas akcijas. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  32. VP apskaitos sistema AB Įstatymas 5. Jei vienas ar keli uždarosios akcinės bendrovės akcininkai per nustatytą terminą pareiškė pageidavimą pirkti visas akcininko parduodamas uždarosios akcinės bendrovės akcijas, akcininkas šias akcijas privalo parduoti pageidavimą pareiškusiems akcininkams (vienam ar keliems), o pageidavimą pareiškę akcininkai visas šias akcijas už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta pranešime, privalo nupirkti apmokėdami ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią bendrovė gavo pranešimą apie ketinimą parduoti akcijas, jei su akcijas parduodančiu akcininku nesusitariama kitaip. Akcijas parduodantis asmuo turi teisę pareikalauti, kad pirkėjas pateiktų adekvatų kainos už akcijas apmokėjimo užtikrinimą (banko garantiją, įkeitimą ir kt.). 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  33. VP apskaitos sistema AB Įstatymas 6. Jei siūlomų parduoti akcijų paklausa viršija jų pasiūlą, pageidaujantiems įsigyti naujų akcijų akcininkams akcijos skirstomos proporcingai jiems priklausančių akcijų skaičiui. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  34. VP apskaitos sistema AB Įstatymas 7. Jei per šiame straipsnyje nustatytus terminus uždarosios akcinės bendrovės vadovas akcininkui praneša, kad kiti akcininkai nepageidauja įsigyti visų ketinamų parduoti akcijų, arba pranešimo nepateikia, akcininkas įgyja teisę savo nuožiūra akcijas parduoti už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta jo pranešime apie ketinimą parduoti akcijas. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  35. VP apskaitos sistema AB Įstatymas 8. Jei uždarosios akcinės bendrovės akcijos perleidžiamos kitu įstatymų nustatytu būdu (ne pardavimo) arba vykdant teismo sprendimą, šis straipsnis netaikomas, tačiau bet kuriuo akcijų perleidimo atveju akcininkų skaičius uždarojoje akcinėje bendrovėje negali būti didesnis nei nustatyta šio Įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  36. VP apskaitos sistema LR Finansinių priemonių rinkų Įstatymas 2007 m. sausio 18 d. Nr. X-1024 64 straipsnis. Finansinių priemonių apskaitos pagrindai 1. Finansinės priemonės fiksuojamos įrašais asmeninėse finansinių priemonių sąskaitose, tvarkomose Finansinių priemonių ir jų apyvartos apskaitos taisyklių nustatyta tvarka. Šias taisykles parengia Centrinis depozitoriumas ir patvirtina Vertybinių popierių komisija. Asmeninės sąskaitos atidaromos finansinių priemonių savininkų vardu, išskyrus šio straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalyse nustatytas išimtis. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  37. VP apskaitos sistemaLR Finansinių priemonių rinkų Įstatymas 2. Įkeistų finansinių priemonių sąskaitos gali būti atidaromos įkaito turėtojo vardu, nurodant ir finansinių priemonių savininką. Įkeistų finansinių priemonių įrašymas į įkaito turėtojo vardu atidarytą sąskaitą yra laikomas jų perdavimu įkaito turėtojui. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  38. VP apskaitos sistemaLR Finansinių priemonių rinkų Įstatymas 3. Užsienio valstybėse registruotų sąskaitų tvarkytojų klientų sąskaitos gali būti atidaromos sąskaitų tvarkytojų vardu, nurodant, kad jie veikia kaip sąskaitų tvarkytojai. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  39. VP apskaitos sistemaLR Finansinių priemonių rinkų Įstatymas 65 straipsnis. Finansinių priemonių sąskaitų tvarkymas 1. Finansinių priemonių asmenines sąskaitas turi teisę atidaryti ir tvarkyti finansų maklerio įmonės, licencijuotos kredito įstaigos ir Centrinis depozitoriumas. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  40. VP apskaitos sistemaLR Finansinių priemonių rinkų Įstatymas 2. Atidarydamas savo išleistų finansinių priemonių sąskaitą, keisdamas ar papildymas įrašus, emitentas privalo pateikti dokumentus Finansinių priemonių ir jų apyvartos apskaitos taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  41. VP apskaitos sistema LR VP rinkos Įstatymas 3. Prieš pradedant pirminę vertybinių popierių apyvartą, emitentas privalo su sąskaitų tvarkytoju sudaryti sutartįdėl vertybinių popierių asmeninių sąskaitų tvarkymo. Centrinis depozitoriumas praneša Vertybinių popierių komisijai šios nustatyta tvarka apie emitentų įgaliotus sąskaitų tvarkytojus. Emitento įgaliotas sąskaitų tvarkytojas privalo atidaryti emitento išleistų vertybinių popierių asmenines sąskaitas kiekvienam savininkui, kuris nėra raštu pareiškęs emitentui, kad perduoda sąskaitos tvarkymą kitam sąskaitų tvarkytojui. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  42. VP apskaitos sistemaLR Finansinių priemonių rinkų Įstatymas 4. Emitentas turi teisę bet kada pareikalauti, kad sąskaitų tvarkytojai pateiktų jo išleistų vardinių finansinių priemonių savininkų ir asmenų, kurių vardu atidarytos finansinių priemonių sąskaitos, sąrašus. Ši teisė įgyvendinama pateikiant paklausimą Centriniam depozitoriumui, kuris emitento pasirinkimu pateikia sąskaitų tvarkytojų sąrašą arba finansinių priemonių savininkų sąrašą. Prieš kiekvieną eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą sąskaitų tvarkytojų sąrašas emitento prašymu pateikiamas nemokamai. Finansinių priemonių savininkų ir asmenų, kurių vardu atidarytos finansinių priemonių sąskaitos sąskaitų tvarkytojų apskaitoje, sąrašus sąskaitų tvarkytojai Centriniam depozitoriumui pateikia jo nustatyta tvarka. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  43. VP apskaitos sistemaLR Finansinių priemonių rinkų Įstatymas 5.Sąskaitų tvarkytojo vardu tvarkyti vertybinių popierių sąskaitas ir keisti jų turinį turi teisę tik raštu įgalioti jo darbuotojai. Tokių asmenų sąrašą kiekvienas sąskaitų tvarkytojas turi pateikti Centriniam depozitoriumui. Sąskaitų tvarkytojas privalo nepertraukiamai užtikrinti savininko teisę disponuoti vertybiniais popieriais. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  44. VP apskaitos sistemaLR Finansinių priemonių rinkų Įstatymas 6. Sąskaitų tvarkytojo vadovai ir darbuotojai privalo užtikrinti informacijos, kurią jie sužinojo tvarkydami sąskaitas, konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus jie yra įpareigoti suteikti tokią informaciją. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  45. VP apskaitos sistemaLR Finansinių priemonių rinkų Įstatymas 66 straipsnis. Pranešimai apie sąskaitos būklę Sąskaitų tvarkytojas finansinių priemonių savininkui privalo sutartyje su finansinių priemonių savininku nustatyta tvarka, būdu ir periodiškumu pranešti apie bet kokį pasikeitimą jo sąskaitoje. Pasibaigus kalendoriniams metams, sąskaitų tvarkytojai sutartyje numatytu būdu ir tvarka privalo pateikti ataskaitą apie finansinių priemonių sąskaitos būklę paskutinės praėjusių metų dienos pabaigoje. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  46. 2-jo VP apskaita seminaro tema “VP apskaitos lygiai (1-2) pasirinktoje šalyje, trumpas apskaitos sistemos apibudinimas” (pagal pasirinktos pasaulio biržos šalį) 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  47. VP apskaitos sistema (II) 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  48. VP apskaitos sistema (II) Pakeitimai patvirtinti Lietuvos banko valdybos 2006 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 84 MOKĖJIMO SISTEMOS LITASVEIKLOS TAISYKLĖS 1. Mokėjimo sistemos LITAS veiklos taisyklės (toliau – taisyklės) apibrėžia mokėjimo sistemos LITAS paskirtį, sistemos dalyvių priėmimo ir pašalinimo tvarką, sistemos operatoriaus ir dalyvių teises bei pareigas, mokėjimo nurodymų vykdymo tvarką, kredito, likvidumo ir operacinės rizikos valdymo priemones, paslaugų įkainių nustatymo pagrindus, veiklos tęstinumą. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  49. VP apskaitos sistema (II) 2.19. Vertybinių popierių atsiskaitymo sistema – vertybinių popierių atsiskaitymo sistema, kurios operatorius akcinė bendrovė „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ (toliau – Depozitoriumas). 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius

  50. VP apskaitos sistema (II) 3. Sistema skirta: 3.1. vykdyti sistemos dalyvių mokėjimo nurodymus atliekant realaus laiko atskiruosius atsiskaitymus ir nustatyto laiko atsiskaitymus per Lietuvos banke tvarkomas jų sąskaitas, užtikrinant saugų, galutinį ir neatšaukiamą sistemos dalyvių atsiskaitymą; 3.2. kartu su Vertybinių popierių atsiskaitymo sistema užtikrinti mokėjimo nurodymų už vertybinių popierių sandorius vykdymą laikantis vienalaikio lėšų ir vertybinių popierių pervedimo principo; 3.3. vykdyti sistemos ir Vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos veiklai reikalingos informacijos apsikeitimo tarp sistemos dalyvių funkcijas. 4. Sistemos veikla grindžiama saugumo, veiksmingumo, patvarumo ir atviro dalyvavimo principais. 5. Sistemą valdo ir jos operatorius yra Lietuvos bankas. 2007-2008 m.VP apskata ir atsiskaitymai (1-10) Vilnius