Seminar Biblic - PowerPoint PPT Presentation

seminar biblic n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminar Biblic PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminar Biblic

play fullscreen
1 / 32
Seminar Biblic
87 Views
Download Presentation
malia
Download Presentation

Seminar Biblic

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Seminar Biblic Biblia spune :

 2. Biblia spune : 7. VIITOAREA ÎMPĂRĂȚIE MONDIALĂ

 3. 1.  Ce dar a dat Dumnezeu omului ca să-i arate viitorul? 2Petru 1:19-21 (p.1196) „Şi avem cuvântul __________ făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte...Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nici o proorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. proorociei Biblia spune :

 4. 1.  Ce dar a dat Dumnezeu omului ca să-i arate viitorul? 2Petru 1:19-21 (p.1196) Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.” Biblia spune :

 5. 2.  Ce capacitate pretinde Dumnezeu că are, care Îl face superior altor zei? Isaia 46:9-10 (p.719) Aduceţi-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, şi nu este nici unul ca Mine. Biblia spune :

 6. 2.  Ce capacitate pretinde Dumnezeu că are, care Îl face superior altor zei? Isaia 46:9-10 (p.719) Eu am ______ de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: vestit Biblia spune :

 7. 2.  Ce capacitate pretinde Dumnezeu că are, care Îl face superior altor zei? Isaia 46:9-10 (p.719) "Hotărârile Mele vor rămâne în picioare şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea." Biblia spune :

 8. 3.De ce a zis Iisus că a prezis viitorul? Ioan 14:29 (p.1046) „Şi v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor întâmpla, să ________.” Biblia spune : credeți

 9. 4.  Cui i-a descoperit Dumnezeu tainele Sale despre viitor? Amos 3:7 (p.887) „...Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi _________.” Prooroci Biblia spune :

 10. 5.  Pe cine a chemat regele ca să-i spună visul şi interpretarea lui? Daniel 2:2-6 (p.858) Împăratul a poruncit să cheme pe ________, pe cititorii în stele, pe descântători şi pe Haldei, ca să-i spună visurile.” vrăjitori Biblia spune :

 11. 6.Când înţelepţii n-au fost în stare să spună împăratului visul, ce poruncă a dat împăratul Nebucadneţar? Daniel 2:7-13 (p.858) „A poruncit să _______ pe toţi înţelepţii Babilonului.” piardă Biblia spune :

 12. 7.Când Daniel era căutat să fie omorât, ce cerere a adresat el împăratului? Daniel 2:16 (p.858) „...Daniel s-a dus la împărat, şi l-a rugat să-i dea _______ ca să dea împăratului tâlcuirea.” vreme Biblia spune :

 13. 8.Cine a spus Daniel că ar putea descoperi împăratului Nebucadneţar visul şi interpretarea lui? Daniel 2:26-28 (p.859) „Dar este în ceruri un __________ care descopere tainele şi care face cunoscut împăratului Nebucadneţar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă.” Dumnezeu Biblia spune :

 14. 9.  Ce a spus Daniel că împăratul a văzut în visul său? Daniel 2:31 (p.859) "Tu, împărate, te uitai, şi iată că ai văzut un ______ mare. " chip Biblia spune :

 15. 9.  Ce a spus Daniel că împăratul a văzut în visul său? Daniel 2:32 (p.859) "Capul chipului era din _____________ ;" aur curat Biblia spune :

 16. 9.  Ce a spus Daniel că împăratul a văzut în visul său? Daniel 2:32 (p.859) "pieptul şi braţele erau din __________ ;" argint Biblia spune :

 17. 9.  Ce a spus Daniel că împăratul a văzut în visul său? Daniel 2:32 (p.859) "pântecele şi coapsele erau din __________ ;" aramă Biblia spune :

 18. 9.  Ce a spus Daniel că împăratul a văzut în visul său? Daniel 2:33 (p.859) "fluierele picioarelor erau din ______ ;" fier Biblia spune :

 19. 9.  Ce a spus Daniel că împăratul a văzut în visul său? Daniel 2:33 (p.859) "picioarele, parte de _____ , şi parte de ______ ." fier lut Biblia spune :

 20. 10.Ce a spus Daniel că era reprezentat prin capul de aur? Daniel 2:37-38 (p.859) „Tu, împărate, eşti împăratul împăraţilor... _____ eşti capul de aur!” Tu Biblia spune :

 21. 11. Cum va fi al doilea imperiu mondial al Medo-Persiei în comparaţie cu imperiul de aur al Babilonului? Daniel 2:39 (p.859) „După tine, se va ridica o altă împărăţie, mai ___________ decât a ta...” neînsemnată Biblia spune :

 22. 12. Ce metal a reprezentat pântecele şi coapsele chipului, sau al treilea imperiu mondial, cel al Greciei? Daniel 2:39 (p.859) „...apoi o a treia împărăţie, care va fi de _______, şi care va stăpâni peste tot pământul." aramă Biblia spune :

 23. 13. Al patrulea imperiu mondial, al Romei, a fost tare ca ce metal? Daniel 2:40 (p.859) „Va fi o a patra împărăţie, tare ca ______; după cum fierul sfărâmă şi rupe totul, şi ea va sfărâma şi va rupe totul, ca fierul care face totul bucăţi.” fierul Biblia spune :

 24. 14. Ce urma să se întâmple celui de-al patrulea imperiu mondial al Romei? Daniel 2:41 (p.859) „Şi după cum ai văzut picioarele şi degetele picioarelor parte de lut de olar şi parte de fier, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi _________; Biblia spune : împărțită

 25. 14. Ce urma să se întâmple celui de-al patrulea imperiu mondial al Romei? Daniel 2:41 (p.859) dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai aşa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul.” Biblia spune :

 26. 15.Care cuvinte au spulberat visurile şi au pronunţat o înfrângere sigură pentru orice viitor monarh de la cezarii romani încoace? Daniel 2:43 (p.859) „Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omeneşti de căsătorie, Biblia spune :

 27. 15.Care cuvinte au spulberat visurile şi au pronunţat o înfrângere sigură pentru orice viitor monarh de la cezarii romani încoace? Daniel 2:43 (p.859) lipiți dar nu vor fi ______ unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul.” Biblia spune :

 28. 16. Ce spune Biblia că se va produce în zilele acestor împărăţii? Daniel 2:44 (p.860) „Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, care nu va fi nimicită niciodată, şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Biblia spune :

 29. 16. Ce spune Biblia că se va produce în zilele acestor împărăţii? Daniel 2:44 (p.860) sfărâma Ea va ________ şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic.” Biblia spune :

 30. 17. Ce eveniment măreţ va marca întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu? Mat. 25:31 (p.955) „...va ______ Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale...” veni Biblia spune :

 31. 18. Care a fost rugăciunea tâlharului muribund pe cruce? Luca 23:42 (p.1022) "Doamne, adu-ţi ________ de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!" aminte Biblia spune :

 32. 19. Ai dori să adresezi aceeaşi rugăminte Domnului Hristos, pentru un loc în apropiata Sa împărăţie? Răspunsul tău: