Seminar biblic
Download
1 / 35

Seminar Biblic - PowerPoint PPT Presentation


  • 97 Views
  • Uploaded on

Seminar Biblic. Profețiile Speranței :. 26. Cum va arăta Cerul ?. 1. Unde este cerul ?. 2Corinteni 12:2. „ Cunosc un om în Hristos , care... a fost răpit până în __________ cer .”. al treilea. 2. Ce a promis Isus ?. Ioan 14:1-3.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Seminar Biblic' - conan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Seminar biblic

Seminar Biblic

Profețiile Speranței :


Seminar biblic

26.

Cum va arăta Cerul ?


Seminar biblic

1. Undeestecerul?

2Corinteni 12:2

„Cunosc un omînHristos, care... a fostrăpitpânăîn __________ cer.”

al treilea


Seminar biblic

2. Ce a promisIsus?

Ioan 14:1-3

„În casa TatăluiMeusuntmulte_________. Dacă n-arfiaşa, v-aşfispus. EuMăducsăvăpregătesc un loc.

locașuri


Seminar biblic

2. Ce a promisIsus?

Ioan 14:1-3

ŞidupăceMăvoi duce şivăvoipregăti un loc, Mă ___________ şivăvoilua cu Mine, ca acoloundesuntEu, săfiţişivoi.”

voi întoarce


Seminar biblic

3. Cândvom merge la cer?

1Tesaloniceni 4:16.17

„CăciÎnsuşiDomnul, cu un strigăt, cu glasulunuiarhanghelşi cu trâmbiţaluiDumnezeu, Se vacoborî din cerşiîntâivorînviaceimorţiînHristos.


Seminar biblic

3. Cândvom merge la cer?

1Tesaloniceni 4:16.17

Apoi, noicei vii, care vomfirămas, vomfirăpiţitoţiîmpreună cu eiînnori, ca să-L întâmpinămpeDomnulînvăzduh, şiastfelvomfi __________ cu Domnul.”

totdeauna


Seminar biblic

4. Cetrebuiesă se schimbe, înainte de a merge la cer?

1Corinteni 15:50-54

„Ce spun eu, fraţilor, este _______ carneaşisângelesămoşteneascăÎmpărăţialuiDumnezeuşicăputrezirea nu poatemoştenineputrezirea. ...

nu pot


Seminar biblic

4. Cetrebuiesă se schimbe, înainte de a merge la cer?

1Corinteni 15:50-54

morţiivorînvianesupuşiputreziriişinoivomfischimbaţi. Căcitrebuie ca trupulacestasupusputreziriisă se îmbrace

înneputrezireşitrupulacestamuritorsă se îmbraceînnemurire.”


Seminar biblic

5. Cum descrieBibliaacestecorpurinoi?

Filipeni 3:20-21

„Dar cetăţenianoastrăesteînceruri, de undeşiaşteptăm ca MântuitorpeDomnulIsusHristos. El vaschimbatrupulstăriinoastresmeriteşi-l va face asemeneatrupului ___________.”

slavei Sale


Seminar biblic

6. Prin ce se va deosebi corpul nostru cel nou de cel pe care îl avem acum?

Maleahi 4:2

  • „Veţiieşişiveţi _____ ca viţeii din grajd.”

sări


Seminar biblic

6. Prin ce se va deosebi corpul nostru cel nou de cel pe care îl avem acum?

Isaia 35:5.6

b. „Atunci, _____________ ochiiorbilor, se vordeschideurechilesurzilor, atuncişchiopulvasări ca un cerbşilimbamutului _________________.”

se vor deschide

va cânta de bucurie


Seminar biblic

6. Prin ce se va deosebi corpul nostru cel nou de cel pe care îl avem acum?

Isaia 33:24

c. „Niciunlocuitor nu zice: Suntbolnav!”


Seminar biblic

7. care îl avem acum?Vomlocuiîncertoatăveşnicia?

Apocalipsa 21:1.2

„Apoi, am văzut un cernouşi un pământnou; pentrucăceruldintâişipământuldintâipieriseră... Şieu am văzut ______________ din cer de la Dumnezeu, cetateasfântă, NoulIerusalim.”

coborându-se


Seminar biblic

8. Cum care îl avem acum?estedescrisNoulIerusalim?

Apocalipsa 21:16

a. „Cetatea era ______________ şilungimeaei era câtlărgimea. A măsuratcetatea cu trestiaşi a găsitaproapedouăsprezecemii de prăjini.”

în patru colțuri


Seminar biblic

8. Cum care îl avem acum?estedescrisNoulIerusalim?

Apocalipsa 21:17

b. „I-a măsuratşizidulşi a găsit o sutăpatruzecişipatru de coţi.”


Seminar biblic

8. Cum care îl avem acum?estedescrisNoulIerusalim?

Apocalipsa 21:19

c. „Temeliileziduluicetăţiierauîmpodobite cu pietrescumpe de tot felul.”


Seminar biblic

8. Cum care îl avem acum?estedescrisNoulIerusalim?

Apocalipsa 21:21

d. „Celedouăsprezeceporţieraudouăsprezecemărgăritare. Fiecarepoartă era dintr-un singurmărgăritar. Uliţacetăţii era de aurcurat, ca sticlastrăvezie.”


Seminar biblic

8. Cum care îl avem acum?estedescrisNoulIerusalim?

Apocalipsa 21:23.25

e. „Cetatea n-are trebuinţănici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o lumineazăslavaluiDumnezeuşifăcliaeiesteMielul. ... în ea nu vamaifi ________.”

noapte


Seminar biblic

8. Cum care îl avem acum?estedescrisNoulIerusalim?

Apocalipsa 21:27

f. „Nimicîntinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşteînspurcăciuneşiînminciună, cinumaiceiscrişiîncarteavieţiiMielului.”


Seminar biblic

9. care îl avem acum?Cepom se aflăînmijloculcetăţii?

Apocalipsa 22:1.2

„Şi mi-a arătat un râu cu apavieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al luiDumnezeuşi al Mielului. Înmijloculpieţeicetăţiişipeceledouămaluri ale râului


Seminar biblic

9. care îl avem acum?Cepom se aflăînmijloculcetăţii?

Apocalipsa 22:1.2

vieții

era pomul ______, rodinddouăsprezecefeluri de rod şidând rod înfiecarelună; şifrunzelepomului

slujesc la vindecareaneamurilor.”


Seminar biblic

10. care îl avem acum?Cevom face peNoulPământ?

Isaia 65:17

a. „Căciiată, Eufaccerurinoişi un pământnou, aşacănimeni nu-şivamaiaduceaminte de lucruriletrecuteşinimănui nu-ivormaiveni __________.”

în minte


Seminar biblic

10. care îl avem acum?Cevom face peNoulPământ?

Isaia 65:20

b. „Nu vormaifiîn el nicicopii cu zilepuţine, nicibătrâni care să nu-şiîmplineascăzilele.


Seminar biblic

10. care îl avem acum?Cevom face peNoulPământ?

Isaia 65:20

Căci cine vamuri la vârsta de o sută de anivafiîncătânărşicelcevamuriînvârstă de o sută de anivafiblestemat ca păcătos.”


Seminar biblic

10. care îl avem acum?Cevom face peNoulPământ?

Isaia 65:19

c. „Nu se vamaiauziîn el de acumniciglasulplânsetelor, niciglasulţipetelor.”


Seminar biblic

10. care îl avem acum?Cevom face peNoulPământ?

Isaia 65:21

zidi

d. „Vor ______ case şi le vorlocui, vorsădi vii şi le vormâncarodul.”


Seminar biblic

10. care îl avem acum?Cevom face peNoulPământ?

Isaia 65:24

e. „Înainte ca săMăcheme, le voirăspunde, înainte ca săisprăveascăvorba, îivoiasculta!”


Seminar biblic

10. care îl avem acum?Cevom face peNoulPământ?

Isaia 65:25

f. „Lupulşimielulvorpaşteîmpreună, leulvamâncapaie ca boul, şişarpele se vahrăni cu ţărână. __________, niciovătămare nu se va face pe tot munteleMeucelsfânt, ziceDomnul.”

nici un rău


Seminar biblic

11. care îl avem acum?Încervom merge la biserică?

Isaia 66:23

„ÎnfiecarelunănouăşiînfiecareSabat, vavenioricefăpturăsă _________ înaintea Mea, ziceDomnul.”

închine


Seminar biblic

12. care îl avem acum?Cealtceva ne spuneBibliadesprecer?

1Corinteni 2:9

„Lucruripe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzitşi la inimaomului nu s-au suit, aşasuntlucrurilepe care le-a pregătitDumnezeupentruceice-L________ .”

iubesc


Seminar biblic

13. Cine care îl avem acum?vaajungesă se bucure de toateacestea?

Apocalipsa 22:17

„ŞiDuhulşiMireasazic: ’_______!’ Şi cine audesăzică: ’Vino!’ Şiceluiceîiestesetesăvină; cine vreasăiaapavieţiifărăplată!”

Vino


Seminar biblic

14. Cum ne care îl avem acum?ajutăcerulsătrăimpentruDumnezeuacum?

2Corinteni 4:17.18

„Căciîntristărilenoastre _________, de o clipă, lucreazăpentrunoi tot maimult o greutateveşnică de slavă.

ușoare


Seminar biblic

14. Cum ne care îl avem acum?ajutăcerulsătrăimpentruDumnezeuacum?

2Corinteni 4:17.18

Pentrucănoi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la celece nu se văd, căcilucrurile care se vădsunttrecătoare, pecândcele care nu se vădsuntveşnice.”


Seminar biblic

15. care îl avem acum?ÎiveiîngăduiDuhuluiSfântsăteconducă la cer?

Răspunsul tău: