tehnike prikupljanja podataka l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEHNIKE PRIKUPLJANJA PODATAKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEHNIKE PRIKUPLJANJA PODATAKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

TEHNIKE PRIKUPLJANJA PODATAKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 366 Views
 • Uploaded on

TEHNIKE PRIKUPLJANJA PODATAKA. UPITNIK SKALE PROCENE INTERVJU TESTOVI PROJEKTIVNE TEHNIKE SOCIOMETRIJSKA TEHNIKA. Mesto izbora/izrade tehnika u procesu naučnog istraživanja. Definisanje i analiza problema Definisanje ciljeva , zadataka i hipoteza Definisanje varijabli

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TEHNIKE PRIKUPLJANJA PODATAKA' - micol


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tehnike prikupljanja podataka

TEHNIKE PRIKUPLJANJA PODATAKA

UPITNIK

SKALE PROCENE

INTERVJU

TESTOVI

PROJEKTIVNE TEHNIKE

SOCIOMETRIJSKA TEHNIKA

mesto izbora izrade tehnika u procesu nau nog istra ivanja
Mesto izbora/izrade tehnika u procesu naučnog istraživanja
 • Definisanje i analiza problema
 • Definisanje ciljeva, zadataka i hipoteza
 • Definisanje varijabli
 • Izbor ili konstrukcija mernih instrumenata
 • Definisanje uzorka
 • Prikupljanje podataka
 • Analiza podataka
 • Pisanje izveštaja
tehnike za prikupljanje podataka
Tehnike za prikupljanje podataka
 • PODATAK: vrednost varijable za svakog pojedinog subjekta
  • VAŽNO – operacionalizacija varijable!!!
 • PRIMERI:
  • Studijska grupa na FASPER-u
  • Preferencija muzike
  • Znanje iz matematike
  • Stav prema vegetarijanskoj ishrani
  • Anksioznost
  • Status u vršnjačkoj grupi
  • Rizično seksualno ponašanje
ciljevi
Ciljevi
 • Objasniti šta je upitnik i kada se koristi
 • Opisati faze u izradi upitnika
 • Objasniti vrste pitanja, njihove prednosti i nedostatke
anketa
Anketa
 • Anketa: Ispitivanje javnog mnenja u vezi određenih društveno relevantnih tema (stavovi, navike... većeg dela populacije)
dobar upitnik
Dobar upitnik

Dobar upitnik je maksimalno strukturisan i omogućava jednostavno prikupljanje podataka od velikog broja ljudi, na isti, standardizovan način, tako da se podaci mogu analizirati kvantitativno i sistematično

faze u izradi upitnika
Faze u izradi upitnika
 • Raščlanjivanje složenih varijabli na indikatore
  • Direktna/indirektna pitanja
  • Primer: pol / socijalni status
 • Formulisanje većeg broja pitanja za svaki indikator
 • Izbor pitanja, doterivanje formulacije pitanja/ponuđenih odgovora
 • Utvrđivanje redosleda pitanja i izgleda upitnika
 • Izrada ključa za kodiranje odgovora
 • Pretestiranje i korekcija pitanja/alternativa
od varijable preko indikatora do pitanja
Od varijable preko indikatora do pitanja
 • Stav pušača prema odvikavanju od pušenja
 • Komponente stava:
  • Saznajna (informisanost)
  • Emocionalna (pozitivna ili negativna valenca stava)
  • Akciona (spremnost na određeno ponašanje u skladu sa +/- valencom stava)
od varijable preko indikatora do pitanja10
Od varijable preko indikatora do pitanja
 • Indikatori saznajne komponente stava:
  • Upoznatost sa načinima odvikavanja
  • Informisanost o uspešnosti pojedinih metoda odvikavanja od pušenja
  • Informisanost o negativnim efektima odvikavanja / pozitivnim posledicama odvikavanja po zdravlje
  • Poznavanje osoba koje su uspešno/neuspešno pokušale da se odviknu od pušenja...)
  • Informisanost o mestima koja nude pomoć u odvikavanju od pušenja
od varijable preko indikatora do pitanja11
Od varijable preko indikatora do pitanja
 • Indikatori emocionalne komponente:
  • Osećanja prema osobama koje pokušavaju da se odviknu od pušenja
  • Privlačnost ideje da prestanu da puše
  • Mogućnost da sebe zamisle sebe kao nepušača
  • Uživanje u u pušenju
od varijable preko indikatora do pitanja12
Od varijable preko indikatora do pitanja
 • Indikatori akcione komponente:
  • Lično iskustvo u odvikavanju od pušenja
  • Razmišljanje da se prestane s pušenjem
  • Planovi da se ostave cigarete
  • Traženje informacija o metodama odvikavanja
  • Traženje saveta, pomoći od drugih osoba koje su ostavile cigarete
  • Pokušaji kontrole broja popušenih cigareta
  • Spremnost da se plati pomoć u odvikavanju od pušenja (pomoćna sredstva, kursevi i sl)
vrste pitanja
Vrste pitanja
 • Otvorena pitanja: primer
  • Šta biste dobili ako biste ostavili cigarete?
  • Kakve probleme očekujete tokom odvikavanja od pušenja?
 • Zatvorena pitanja: primer
  • Kakve probleme očekujete tokom odvikavanja od pušenja?

a) udebljaću se

b) neću moći da kontrolišem nervozu

c) neće mi više prijati kafa

d) prijatelji pušači me neće podržati

e) nešto drugo, šta? __________________________

vrste pitanja prednosti i nedostaci
Vrste pitanja - prednosti i nedostaci
 • Otvorena pitanja
  • Uvid u nepoznatu, slabo istraživanu oblast (+); na osnovu odgovora moguće je formulisati zatvorena pitanja
  • Nepredviđeni odgovori (+)
  • Zatheva više napora od ispitanika (-)
  • Neekonomičnost (čitanje, kodiranje, problem subjektivnosti kodera) (-)
 • Zatvorena pitanja
  • Jednostavna za ispitanika (+)
  • Jednostavna za obradu (+)
  • Problem: iscrpnost alternativa, (ne)uključivanje alternative “ne znam”, “nisam siguran”
 • Preporuka: izbegavati otvorena pitanja, u zatvorenim pitanjima uključiti opciju “ostalo”
formulacija i redosled pitanja
Formulacija i redosled pitanja
 • KISS
 • Broj alternativa
 • Od opštijih ka konkretnijim (pitanje demografskih podataka)
 • Od lakših ka težim pitanjima
 • Od neutralnih ka osetljivijim (osetljive teme: prihodi, zdravstveno stanje, seksualno ponašanje, bračni odnosi...)
 • Grupisanje pitanja po temama (svaka tema ili promena načina odgovaranja treba da bude najavljena)
pretestiranje upitnika
Pretestiranje upitnika
 • Provera na uzroku iste populacije
 • Uočavanje nedostataka:
  • Nediskriminativna pitanja
  • “Ne znam” ili “Ne razumem”
  • Odbijanje da se odgovori
  • Odsustvo odgovora na otvorena pitanja
  • Dopisivanje alternativa na zatvorena pitanja ili zaokruživanje više ponuđenih odgovora
  • Postavljanje pitanja ispitivaču: nepoznate reči, nejasan kontekst, višesmislenost pitanja...
  • Neodređene alternative (mnogo, malo, često...)
uspostavljanje kontakta
Uspostavljanje kontakta
 • Motivisanje
 • Iskrenost

(formulacija pitanja, položaj pitanja u upitniku, samostalno popunjavanje, privatnost...)

 • Problem socijalno poželjnih odgovora
  • Redosled alternativa
  • Neverbalna komunikacija
  • Dodatni sistem kontrole – kontrolne (lie) skale
dobre strane upitnika
Dobre strane upitnika
 • Ekonomičnost
  • Podaci za veliki broj ispitanika za kratko vreme
  • Fleksibilnost zadavanja (internet, pošta)
 • Kvantifikacija podataka
 • Bolja zaštita privatnosti (ako upitnik popunjava sam ispitanik)
primeri
PRIMERI
 • Položaj mladih u lokalnoj zajednici
 • Stavovi prema inkluziji
 • Zlostavljanje i zanemarivanje dece u porodici
skale procene odre enje
Skale procene – određenje
 • Instrument za objektivizaciju, preciziranje i kvantifikaciju procenjivanja ponašanja i psihičke osobine (stavovi, crte, vrednosti..)
 • Procena drugih osoba i samoprocena
 • Numerička ili/i grafička skala sa precizno definisanim značenjem stupnjeva
 • Poželjan broj stupnjeva: 5-7
skale procene primeri scl 90
Skale procene: primeri (SCL 90)

Ovo je lista problema koje ljudi ponekad imaju. Pažljivo pročitajte svaku rečenicu

i zaokružite odgovor koji najtačnije opisuje KOLIKO VAS JE TAJ PROBLEM ZAOKUPLJAO

ILI UZNEMIRAVAO TOKOM PROTEKLE NEDELJE UKLJUČUJUĆI I DANAŠNJI DAN.

Za svaki problem zaokružite samo jedan odgovor i nemojte preskakati rečenice.

skale procene primeri upipav
Skale procene: primeri (UPIPAV)

Ovaj upitnik sadrži tvrdnje koje opisuju različita osećanja i stavove prema drugim ljudima i sebi. Procenite koliko dobro ove rečenice opisuju Vaša iskustva, osećanja ili stavove, služeći se skalom od 1 do 7, pri čemu brojevi znače sledeće:

Pažljivo pročitajte svaku tvrdnju i zaokružite odgovarajući broj.

skale procene primeri alt
Skale procene: primeri (ALT)

Pustio sam preko reda ljude kojima se žurilo (u prodavnici, u redu za karte i sl.).

Pozajmio sam osobi koja mi nije posebno bliska neku vrednu stvar (knjigu, bicikl, deo odeće i sl.).

Pomogao sam nepoznatoj osobi da nosi stvari.