fourierjeve tehnike
Download
Skip this Video
Download Presentation
Fourierjeve tehnike

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Fourierjeve tehnike - PowerPoint PPT Presentation


  • 162 Views
  • Uploaded on

Fourierjeve tehnike. Trigonometrični polinom Fourierjeva analiza Harmonska analiza Analiza spektra Spektralna analiza. OBRAVNAVAMO ZLASTI PERIODIČNE POJAVE. Fourierjeva transformacija v širšem smislu. Informacijo prevedemo iz podatkovne v spektralno domeno.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fourierjeve tehnike' - esben


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fourierjeve tehnike

Fourierjeve tehnike

Trigonometrični polinom

Fourierjeva analiza

Harmonska analiza

Analiza spektra

Spektralna analiza

OBRAVNAVAMOZLASTI PERIODIČNEPOJAVE

Fourierjeva transformacija v širšem smislu.

Informacijo prevedemo iz podatkovne v spektralno domeno.

Količina informacije ostane nespremenjena.

Olajšamo ločevanje izvirne informacije od motenj (šuma).

uporaba v geologiji
Uporaba v geologiji

- geofizika

- seizmologija

- hidrogeologija

- sedimentologija

- petrologija

- kristalografija

- tektonika

- geomorfologija

UPORABNO V VSEH VEJAH GEOLOGIJE

ODVISNO OD IZNAJDLJIVOSTI RAZISKOVALCA

BREZ RAČUNALNIKA NE GRE

prilagajanje analiti nih funkcij danim podatkom
Prilagajanje analitičnih funkcij danim podatkom

- interpolacijski polinom

- regresijski polinom

prilagajanje analiti nih funkcij danim podatkom1
Prilagajanje analitičnih funkcij danim podatkom

Posplošimo:METODA ZLIVANJA CENILK

Pogoj:

POLINOM JE VSOTA ENOSTAVNIH FUNKCIJ

trigonometri ni polinom
Trigonometrični polinom

Parametra:

Ar

amplituda

fazni premik

Postavki:

rharmonsko število

fr frekvenca

Standardna oblika koeficientov:

Privzetek:

Sekvenca se izven intervala, definiranega s

podatki (L) ponavlja v negativno in pozitivno neskončnost

trigonometri ni polinom1
Trigonometrični polinom

Standardna oblika trigonometričnega polinoma

N liho število:

N sodo število:

N število znanih koordinatnih parov

n število valovnic (posredno dobljenih harmonskih števil)

Kvadrat amplitude (delež variance):

Fazni premik:

Nyqistova frekvenca

trigonometri ni polinom2
Trigonometrični polinom

IZRAČUN (Fourierjevih) KOEFICIENTOV

Načelno:Standardna metoda najmanjših kvadratov (zlivanje cenilk)

Običajno:VZORČUJEMO PO ENAKOMERNIH INTERVALIH

Izvendiagonalni elementi matrike križnih produktov postanejo nič

DOBIMO

LINIJSKI

SPEKTER

posplo itve slike
Posplošitve - slike

Višje-nižje harmonske frekvence

Prikrivanje (prekrivanje, aliasing)

posplo itve
Posplošitve

Kompleksna izražava koeficientov

Predpogoj:povprečje (a0) odštejemo vnaprej

dvosmerna fourierjeva analiza
Dvosmerna Fourierjeva analiza

OSNOVNA OBRAZCA

Pri trigonometrični obliki imamo štiri koeficiente: Ap,r, Bp,r, Cp,r, Dp,r.

Softvare praviloma izpiše tudi amplitude in fazne premike.

Fourierjeva transformacija je unitarna in ima cepljivo jedro. Zato je dvosmerna Fourierjeva transformacija skupnost enosmernih transformacij, ki jih najprej izvedemo v eni smeri, nato pa še ortogonalno nanjo.

posplo itve1
Posplošitve

Fourierjeva vrsta: Vzorčno polje je zvezno. Trigonometrični polinom preide v neskončno vrsto. V obrazcih za izračun koeficientov vsota preide v integral. Spekter je linijski (diskreten).

Fourierjeva transformacija v ožjem smislu: Vzorčno polje je zvezno in neskončno. Spekter je zvezen, opiše ga funkcija spektralne gostote S(f). Ker objektivno računamo s končnimi vzorčnimi polji in vzorčujemo diskretno, grobe podatke predhodno obdelamo z digitalnimi cedili. Funkcijo spektralne gostote računamo numerično.

wienerjeva metoda analize spektra
Wienerjeva metoda analize spektra

Funkcija avtokovariance

Disktretna analiza spektra

Hitra Fourierjeva analizaŠtevilo otipkov mora biti sodo, najbolje potenca števila 2. Dodajanje ničel.

prakti ni primer obravnava vrta
Praktični primerobravnava vrtač

Kakšna je splošna oblika vrtače

Zrcalimo zato, da na dnu vrtače ohranimo prvi odvod 0, na robu pa ustreza naklonu pobočja, kot smo ga izmerili v naravi.

Podbno: STABLERJEVA

KLASIFIKACIJA GUB

ad