Románia vidéki térségei és Székelyföld esélyei az eddig elért eredmények és az új kohéz...
Download
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Románia vidéki térségei és Székelyföld esélyei az eddig elért eredmények és az új kohéziós politika tükrébe n Csata Andrea dr. György Ottilia, András Zoltán Kaposvár , 2 013.november 21-22. EU-s források lehívásának aktuális helyzete Regionális operatív program általános bemutatása

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - michon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eu s forr sok leh v s nak aktu lis helyzete region lis operat v program ltal nos bemutat sa

Románia vidéki térségei és Székelyföld esélyei az eddig elért eredmények és az új kohéziós politika

tükrében

Csata Andrea

dr. György Ottilia, András Zoltán

Kaposvár , 2013.november 21-22


Eu s forr sok leh v s nak aktu lis helyzete region lis operat v program ltal nos bemutat sa

 • EU-s források lehívásának aktuális helyzete eddig elért eredmények és az új kohéziós politika

 • Regionális operatív program általános bemutatása

 • Központi fejlesztési régió forrás lehívásának elemzése

 • Időbeli ütemezés kérdése

 • Koncentráció kérdése

 • Következő ciklus kihívásai, különös tekintettel a rurális térségekre

 • Konklúziók


Eu s forr sok leh v s nak aktu lis helyzete region lis operat v program ltal nos bemutat sa

Forrás eddig elért eredmények és az új kohéziós politika : RomániaKormánya, azEurópaiUniósForrásokMinisztériumahttp://www.maeur.ro/files/articles/Stadiul_absorbtiei_la28_februarie_2013.pdf. Március. 8.


Region lis operat v program
Regionális operatív program eddig elért eredmények és az új kohéziós politika

 • A ROP stratégiaicélja a gazdasági, társadalmi, fenntarthatóésterületilegkiegyensúlyozottfejlődéselősegítése, Romániarégióibanazegyediszükségleteknekéserőforrásoknakmegfelelően, a városinövekedésipólusokra, azüzletikörnyezetésazalapinfrastruktúrajavításárafektetve a hangsúlyt A program a területikohézióerősítéséttartjaelsődlegesnek, hogyRomániarégiói, különösen a kevésbéfejlettrégiók, a beruházásokszámáravonzóhelyekkéváljanak.

 • A RegionálisOperatív Program pénzügyikerete a 2007-2013-as időszakra 4.568.341.147 euró, amelyből 3.726.021.762 eurótazEurópaiRegionálisFejlesztésiAlapbólfedeznek, a fennmaradóösszegpedigazállamiköltségvetésbőlés a magánszférából, a pályázókönrészébőlszármazik,

 • A regionáli operatív program fejlesztési tengelyei:

 • 1. A városi növekedési pólusok fejlesztésének támogatása

 • 2. A regionális és helyi szállítási infrastruktúra javítása

 • 3. A helyi és regionális szociális infrastruktúra javítása

 • 4. A helyi és regionális vállalkozási környezet fejlesztésének segítése

 • 5. A turizmus fejlesztése és népszerűsítése

 • 6. Technikai segítségnyújtás


P ly zatok hi nyoss gai
Pályázatok hiányosságai eddig elért eredmények és az új kohéziós politika

 • A fejlesztések az adott szektor részterületeire vonatkoznak

 • Például turizmus: panziók számának növekedése, de a turisztikai marketing és a helyi termékek értékesítésének integrálása elmaradt

 • Székelyföldi megyék tekintetében jóléti hatást növelő pályázatokat hívtak le, ugyanakkor a gazdasági felzárkóztatást, versenyképességet segítő programokban nagy a lemaradás (fenntarthatóság kérdéses)


Eu s forr sok leh v s nak aktu lis helyzete region lis operat v program ltal nos bemutat sa

 • K eddig elért eredmények és az új kohéziós politika özponti Fejlesztési Región belüli forráslehívási különbségek a ROP keretén belül

Saját szerkesztés a regionális operatív program hivatalos honlapja alapján,

http://www.inforegio.ro/node/22, letöltés dátuma: 2013.03.01.


Rop s koh zi k rd se
ROP és kohézió kérdése eddig elért eredmények és az új kohéziós politika

NVFP

ROP

GDP/capita 2012

Harghita county was the second on a national level after Constanta county in agricultural subsidies, because of the grants for disadvantaged mountainous regions


The allocation from esif by operational programme billion euros
The allocation (% from ESIF) by Operational Programme (billion Euros)

The Partnership Agreement for Romania 2014- 2020, 31 May 2013, page 91


V rhat v ltoz sok
Várható változások (billion Euros)

 • Kutatás és fejlesztés felértékelődése: rendszer hiba, adottságok hiánya, megfelelő humánerőforrás hiány

 • Zöld energia kiemelt szerepe: energia árak növekedése a támogatási rendszer sajátosságai miatt, befektetők érdekeltsége

 • Fenntarthatósági konfliktusok jönnek létre: társadalmi, gazdasági és környezeti célrendszerben valamint zöld-zöld konfliktusok


Sszegz s
Összegzés (billion Euros)

 • A regionális operatív programra: számottevő összegeket sikerült lehívni főleg jóléti intézkedésekre a közszféra által, de a vállalkozások versenyképességére és a gazdasági környezet javítására kevesebbet

 • A rurális jellegű megyék, nagy városok nélküli megyék és térségek hátrányát növelte ROP

 • A tervezés aktuális fázisa szerint ez a tendencia nem fog változni.


Eu s forr sok leh v s nak aktu lis helyzete region lis operat v program ltal nos bemutat sa

Köszönöm a figyelmet! (billion Euros)