vie ojo sektoriaus ekonomikos pagrindai n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VIEŠOJO SEKTORIAUS EKONOMIKOS PAGRINDAI PowerPoint Presentation
Download Presentation
VIEŠOJO SEKTORIAUS EKONOMIKOS PAGRINDAI

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 4
mia-saunders

VIEŠOJO SEKTORIAUS EKONOMIKOS PAGRINDAI - PowerPoint PPT Presentation

169 Views
Download Presentation
VIEŠOJO SEKTORIAUS EKONOMIKOS PAGRINDAI
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VIEŠOJO SEKTORIAUS EKONOMIKOS PAGRINDAI 9 tema: Viešųjų išlaidų programų vertinimas

  2. 9 tema: Viešųjų išlaidų programų vertinimasRezultatų ir sąnaudų įvertinimas • Viešojo ir privataus sektorių bendrumas: • sąnaudų komponentės • sąnaudų padariniai • palyginami sąnaudų ir rezultatų matavimai • grynasis rezultatas • Viešojo sektoriaus ypatybės: • Išoriniai poveikiai • Rinkos konjunktūra • Neapčiuopiamos gėrybės • Buhalterinės, šešėlinės kainos (accounting, shadow prices) • Perskirstymas

  3. Svarbumas, (relevance) Taupumas (economy) Efektyvumas (efficiency) Rezultatyvumas (effectiveness) Poveikis (impact) Ilgalaikiškumas (sustainability) 9 tema: Viešųjų išlaidų programų vertinimasĮvertinimo kriterijai

  4. 9 tema: Viešųjų išlaidų programų vertinimasKaštų ir naudos analizė (CBA) Grynojo naudingumo dabartinė vertė (NBPV)