Uniós pályázati források a közművelődés nem formális és informális szerepvállalásának ...
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Uniós pályázati források a közművelődés nem formális és informális szerepvállalásának erősítésére - Társadalmi Megújulás Operatív Program -. Új Magyarország Fejlesztési Terv (átfogó cél: foglalkoztatás bővítése, tartós növekedés) Társadalmi Megújulás Operatív Program

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - metta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Uni s p ly zati forr sok a k zm vel d s nem form lis s inform lis szerepv llal s nak er s t s re

Uniós pályázati források a közművelődés nem formális és informális szerepvállalásának erősítésére

- Társadalmi Megújulás Operatív Program -


Mft t mop

Új Magyarország Fejlesztési Terv formális és informális szerepvállalásának erősítésére

(átfogó cél: foglalkoztatás bővítése, tartós növekedés)

Társadalmi Megújulás Operatív Program

(emberi erőforrások fejlesztése)

A TÁMOP 3. prioritási tengely

(Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek)

3.2 intézkedés

(A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása)

3.2.11 konstrukció

Nevelési oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

ÚMFT, TÁMOP


Uni s p ly zati forr sok a k zm vel d s nem form lis s inform lis szerepv llal s nak er s t s re

 • TAMOP 3.2.11. Nevelési oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

 • Cél: aközoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai nevelésének és a tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében, helyi és országos szinten.


Uni s p ly zati forr sok a k zm vel d s nem form lis s inform lis szerepv llal s nak er s t s re
TAMOP 3.2.11. Nevelési oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

 • Részcélok:

 • A nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség erősítése a nevelő, valamint a nevelési-oktatási intézmények igényei alapján megvalósuló, a formális oktatást kiegészítő tanórai, tanórán kívüli és szabadidős kompetenciafejlesztő programok révén.

 • A kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, fejlesztése új programsorozatok és foglalkozások kialakításával, a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint.


3 2 11 p ly z k k re

Kik pályázhatnak? tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

Önállóan pályázni jogosult szervezet esetében a szervezet, önállóan pályázni nem jogosult szervezet esetén annak fenntartója.

I. Kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) intézmények vagy ezek fenntartói a következő feltételek szerint:

• Az 1997. évi CXL tv. szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények pályázhatnak az alábbi kiegészítésekkel:

1. muzeális intézményhálózat (múzeumi szervezet) tagintézményében (filia) megvalósuló fejlesztés esetében a központi muzeális intézmény

2. önállóan pályázni nem jogosult (de nem filia) muzeális intézmények esetében a Pályázati útmutató B1 pontjában meghatározott formában működő fenntartóik pályázhatnak

• Az 1997. évi CXL törvény szerinti közművelődési intézmények vagy fenntartóik; illetve a közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal az 1997. évi CXL törvény szerinti közművelődési megállapodást kötő szervezetek - beleértve a roma közösségi házakat.

• A nyilvános és nem nyilvános könyvtárak.

• Az 1995. évi LXVI. törvény alapján a magyarországi levéltárak nyilvántartásában közlevéltárként vagy nyilvános magánlevéltárként bejegyzett levéltárak.

• Színház, art mozi és egyéb művészeti intézmény, illetve ezek ernyőszervezetei

3.2.11 –pályázók köre


3 2 11 p ly z k k re1

II. Alapfokú művészetoktatási intézmények tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása.

Az 1993. LXXIX. tv. szerinti alapfokú művészetoktatási intézmény (saját intézmény részére nem nyújthat szolgáltatást, azaz saját intézménnyel nem köthet együttműködési megállapodást).

III. Alapító okiratuk szerint kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) tevékenységet folytató non-profit szervezetek, az alábbiak szerint:

Alapító okiratuk szerint művészeti (alkotó- és előadóművészeti, valamint szórakoztató) tevékenységet folytató szervezetek esetében feltétel legalább 3 éve tartó működés igazolása. (Filmklubok, filmklubok társadalmi szervezetei, művészeti szervezetek stb.)

IV. A 2004. évi I. tv. szerinti sportegyesületek

Egy pályázat keretében kizárólag egy intézmény fejlesztésére nyerhető támogatás.

Fenntartói pályázat esetén:

a támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt intézmények/szervezetek által nyújtott szolgáltatás fejlesztésére fordítható.

egy pályázó maximum 4 pályázatot nyújthat be, azonban egy kulturális intézménye/szervezet egy telephelyére vonatkozó tevékenység csak egy pályázatban szerepelhet (mindez a központi muzeális intézményekre is vonatkozik, amennyiben tagintézményeivel pályáznak).

3.2.11 –pályázók köre


3 2 11 p ly zati partnerek

Mi az iskolák, óvodák szerepe a pályázati kiírásban? tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

Nem pályázók, nem kedvezményezettek.

De a pályázni jogosultak a nevelési-oktatási intézmények igényeihez és nevelési vagy pedagógiai programjaihoz kell, hogy igazítsák a tervezett tevékenységüket.

A pályázónak legalább 5 intézménnyel kell együttműködési megállapodást kötnie a támogatható tevékenységek megvalósítására.

Célcsoport: a nevelési-oktatási intézmények tanulói

Nevelési oktatási intézmények: közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) 20.§ (1) és 33.§ szerinti alábbi nevelő, valamint nevelő és oktató intézmények ( a pályázati útmutató A1 pontja részletesen tartalmazza ezeket

3.2.11 –pályázati partnerek


K telez en megval s tand tev kenys gek

Kötelező előkészítési tevékenység: Pedagógiai és nevelési programok felmérése

Együttműködés megállapodás kötése a nevelési-oktatási intézményekkel

Legalább 5 darab megállapodás, ebből

legalább 1 óvodával

legalább olyan intézménnyel, ahol a hátrányos helyzetű tanulók aránya nagyobb, mint 30%

legalább egy más helységben található intézménnyel kötendő

Pedagógiai programokban szereplő tevékenységeket támogató szolgáltatások/tevékenységek megszervezése, lebonyolítása

Valamennyi együttműködési megállapodás keretében kötelező megvalósítani félévente legalább egy, az útmutatóban részletezett foglalkoztatási formák követelményeinek megfelelő tevékenységet

Projektmenedzsment tevékenység, valamint adminisztrációs tevékenység

Tájékoztatás, nyilvánosság

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek


T mogathat tev kenys gek

A tevékenységek helyszíne: a pályázó, vagy a nevelési-oktatási intézmények

Önmagában nem támogatható pl. múzeumlátogatás és színházi előadás megtekintése, ezekhez egyéb foglalkozásnak kell társulnia.

A tevékenységek az alábbi foglalkoztatási formák keretében valósulhatnak meg:

Havi egyszeri szakkör

Heti szakkör

Napközi, iskolaotthon, tanulószoba keretében tartott foglalkozás havonta

Napközi, iskolaotthon, tanulószoba keretében tartott foglalkozás hetente

Tehetséggondozás, fejlesztés

Versenyek, vetélkedők, bajnokságok

Témanap, témahét

A foglalkoztatási formák keretében ajánlott tevékenységeket a 16. számú melléklet tartalmazza.

Támogatható tevékenységek


Az ig nyelhet t mogat s m rt ke
Az igényelhető támogatás mértéke nevelési-oktatási intézmények

 • Példák:

 • 5 iskolában 2 féle heti szakkört tart az intézmény 2 féléven át, ekkor az igényelhető maximális támogatási összeg:

 • 5 X 2 X 2 X 1 800 000 Ft, azaz 36 000 000 Ft.

 • 2 iskolában 2 féléven át 1-1 tehetséggondozási tevékenység : 2 x 2 x 640 000 Ft (azaz 2 560 000 Ft)

 • 1 iskolában félévente 2-2 témahét 2 x 2 x900 000 Ft (azaz 3 600 000Ft)

 • 2 iskolában 2 féléven át 1-1 havi egyszeri szakkör 2 X 2 X 800 000 Ft (azaz 3 200 000 Ft)

 • Összesen igényelhet: 9 360 000 Ft

 • Amit a számításnál figyelembe kell venni: a költségek félévente értendőek!


3 2 11 kiemelt figyelmet ig nyl inform ci k

Eszközbeszerzés: nevelési-oktatási intézmények

ERFA típusú költségek közül eszközbeszerzés 10% erejéig (csak abban az esetben, ha még nem kaptak ilyen típusú költségekre támogatást)

A pályázat benyújtása

1. 2010. február 26-tól 2010. április 30-ig adhatók postára a 311/2007. (XI. 17.) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló Kormányrendeletben nevesített 2. mellékletben szereplő hátrányos helyzetű és leghátrányosabb helyzetű kistérségekben székhellyel, vagy a projektet megvalósító telephellyel rendelkező intézmények, szervezetek pályázatai

2. Az 1. pont alá nem eső pályázó 2010. március 5-től 2010. április 30-ig nyújthatja be pályázatát.

Indikátorok (monitoring mutatók)

realitás

teljesség (a kötelező mutatók mindegyike szükséges)

a projekt időszakára és a fenntartási időszakra vonatkozóan

3.2.11- Kiemelt figyelmet igénylő információk


3 2 11 kiemelt figyelmet ig nyl inform ci k1

Ingyenesség nevelési-oktatási intézmények

A megvalósítás ideje alatt a szolgáltatások csak ingyen nyújthatóak

Fenntartási kötelezettség

5 éves fenntartás és üzemeltetés (útmutatóban meghatározott szolgáltatások nyújtása)

Minden pályázónak kötelezően vállalnia kell a fenntartási időszakban együttműködő intézményenként, félévente legalább 1 tanórán kívüli, vagy szabadidős tevékenység megvalósítását

3.2.11- Kiemelt figyelmet igénylő információk


Kor bbi p ly zatok negat v tapasztalatai

formai hibák miatti elutasítás nevelési-oktatási intézmények

elhúzódó vagy hibás hiánypótlás

tartalmilag nem kapcsolódó elemek, tevékenységek, ERFA

nem a kérdésre válaszoló adatszolgáltatás

lényegi elemek hiánya, lényegtelenek felsorolása

nem megfelelő humán erőforrás (projekt menedzsment, szakmai megvalósítók)

nem elszámolható költségek

erőteljes pénzügyi túltervezés

számszaki hibák

hiányos vagy hibás indikátorok

hiányos mellékletek

nem átgondolt fenntartás

egymásnak ellentmondó információk a pályázati dokumentációban

Korábbi pályázatok negatív tapasztalatai


Uni s p ly zati forr sok a k zm vel d s nem form lis s inform lis szerepv llal s nak er s t s re

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! nevelési-oktatási intézmények

Sikeres pályázást kívánok!

Jakab László

programirányító

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

1066 Budapest, Mozsár utca 16.

Tel: (1) 472-2936

Fax: 354-3911

jakab.laszlo@hepih.hu

www.nfu.hu