Download
procenty n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROCENTY PowerPoint Presentation

PROCENTY

227 Views Download Presentation
Download Presentation

PROCENTY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROCENTY Opracował Jan Ruba

 2. Pojęcie procentu • Słowo procent to łacińska nazwa setnej części całości zapisana za pomocą symbolu „%” • „pro centum” – „na sto” Procenty to ułamki o mianowniku 100

 3. Procent 3% tłuszczu Sukces liceum 100% uczniów zdało maturę Mleko 2% Śmietana 18% Sprzedaż ratalna pierwsza wpłata 30% ceny towaru

 4. Zamiana procentu na ułamek 0,01 1%= 8%= 40%= 28%= 100%= 125%= 200%= 50% to połowa 25% to ćwierć 100% to całość 10% to jedna dziesiąta 75% to trzy czwarte 150% to półtora 0,08 0,4 0,28 1 1,25 2

 5. Obliczanie procentu danej liczby Aby obliczyć procent danej liczby, zamieniamy procent na ułamek i otrzymany ułamek mnożymy przez daną liczbę. Przykład 7% liczby 4

 6. Obliczanie liczby z danego jej procentu Aby obliczyć liczbę z danego jej procentu, należy podzielić tę liczbę przez ten procent Przykład 5% pewnej liczby wynosi 40 40 : 5% = 40 : 0,05 = 800

 7. Jakim procentem jednej liczby jest druga liczba? Aby obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba, należy drugą liczbę podzielić przez pierwszą i otrzymany iloraz wyrazić w procentach. Przykład Jakim procentem liczby 8 jest liczba 2?

 8. Oprocentowanie oszczędności i kredytów • Kredyt – kwota, którą pożyczamy z banku • Kapitał – kwota wpłacana do banku • Odsetki (dochód) – kwota, którą zyskujemy od powierzonego kapitału lub kwota, którą dodatkowo wpłacamy do banku przy spłacie kredytu • Procent– ustalona liczba procentu w stosunku rocznym zadania

 9. Obniżki i podwyżki Zad.1 Cenę swetra, który kosztował 200 zł, obniżono o 15%. Jaka jest nowa cena? Zad. 2 Bilet autobusowy, który kosztował 2 zł, Podrożał o 10%. Ile teraz kosztuje? 15% = 0,15 0,15 * 200 = 30 200 – 30 = 170 Odp. Teraz sweter kosztuje 170 zł 10% = 0,1 0,1 * 2 = 0,2 2 + 0,2 = 2,2 Odp.Teraz bilet kosztuje 2,20 zł.

 10. Diagramy Porównując dane wyrażone w procentach, najwygodniej posługiwać się diagramami. • diagram kołowy • diagram prostokątny • diagram słupkowy • zadanie

 11. Wykres słupkowy

 12. Diagram prostokątny Na działce posadzono: 50% jabłoni, 20% grusz, 20% śliw i 10% czereśni. 50% 20% 20% 10%

 13. Powierzchnia lądów • Który kontynent jest największy, a który najmniejszy? • Które kontynenty są mniejsze niż Antarktyda?

 14. KONIEC