Download
procenty n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROCENTY PowerPoint Presentation

PROCENTY

427 Views Download Presentation
Download Presentation

PROCENTY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 15% PROCENTY Projekt przygotował mgr Janusz Legęć

 2. Menu Witam Cię w programie poświęconym procentom. Dziś dowiesz się co to są procenty i jak wykonywać obliczenia procentowe. O programie Wprowadzenie Obliczanie procentu danej liczby Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu Obliczanie ile procent jednej liczby stanowi druga liczba Wyjście

 3. Menu Wprowadzenie Procenty to ułamki o mianowniku 100 Np. O programie Wprowadzenie Obliczanie procentu danej liczby Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu Obliczanie ile procent jednej liczby stanowi druga liczba Wyjście

 4. Menu Zamiana procentu na ułamek Aby zamienić procent na ułamek należy liczbę wyrażającą procent podzielić przez 100 Przykłady: O programie Wprowadzenie Obliczanie procentu danej liczby Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu Obliczanie ile procent jednej liczby stanowi druga liczba Wyjście

 5. Menu Zamiana liczby na procent Aby zamienić liczbę na procent należy tę liczbę pomnożyć przez 100 i dopisać symbol % Przykłady: O programie Wprowadzenie Obliczanie procentu danej liczby Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu Obliczanie ile procent jednej liczby stanowi druga liczba Wyjście

 6. Menu Obliczanie procentu danej liczby Aby obliczyć procent danej liczby, należy zamienić procent na ułamek, a następnie pomnożyć przez tę liczbę. Przykłady: O programie Wprowadzenie Obliczanie procentu danej liczby Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu Obliczanie ile procent jednej liczby stanowi druga liczba Wyjście

 7. Menu Jacek wpłacił 2500 zł na lokatę roczną. Jaką kwotą będzie dysponował po roku jeśli oprocentowanie wynosi 6%? Rozwiązanie: O programie Wprowadzenie Obliczanie procentu danej liczby Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu Obliczanie ile procent jednej liczby stanowi druga liczba Odp: Po roku czasu Jacek będzie miał 2650zł. Wyjście

 8. Menu Wielka obniżka!!! O programie Obniżamy ceny o 30% Wprowadzenie Ile będzie wynosić cena komputera po obniżce? Obliczanie procentu danej liczby Rozwiązanie: Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu Obliczanie ile procent jednej liczby stanowi druga liczba Odp: Komputer będzie kosztował 1960zł. Wyjście

 9. Menu Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu Aby obliczyć liczbę mając wartość danego jej procentu, możemy postąpić na kilka sposobów. Omówię to na przykładzie. Zadanie Znajdź liczbę, której 5% wynosi 30. O programie Wprowadzenie Obliczanie procentu danej liczby Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu Obliczanie ile procent jednej liczby stanowi druga liczba Wyjście

 10. I sposób Wiemy że 5% pewnej liczby wynosi 30. Możemy zapisać tę sytuację za pomocą równania: Zatem szukana liczba to 600. Menu O programie Wprowadzenie Obliczanie procentu danej liczby Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu Obliczanie ile procent jednej liczby stanowi druga liczba Wyjście

 11. Menu II sposób 5% pewnej liczby wynosi 30 Zatem 1% tej liczby wynosi 6 Stad 100% wynosi 600 O programie Wprowadzenie Obliczanie procentu danej liczby Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu Obliczanie ile procent jednej liczby stanowi druga liczba Wyjście

 12. III sposób Możemy skorzystać z tzw. „reguły trzech” Zatem szukana liczba to 600. Menu O programie Wprowadzenie Obliczanie procentu danej liczby Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu Obliczanie ile procent jednej liczby stanowi druga liczba Wyjście

 13. Menu Obliczanie ile procent jednej liczby stanowi druga liczba Aby obliczyć, ile % liczby b stanowi liczba a, należy wykonać następujące obliczenia: Przykład: Jakim procentem liczby 25, jest liczba 7? Czyli 7 to 28% liczby 25. O programie Wprowadzenie Obliczanie procentu danej liczby Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu Obliczanie ile procent jednej liczby stanowi druga liczba Wyjście

 14. Menu • O programie • W programie poruszamy się dzięki hiperłączom. • Przechodzi do następnego slajdu • Przechodzi do poprzedniego slajdu O programie Wprowadzenie Obliczanie procentu danej liczby Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu Obliczanie ile procent jednej liczby stanowi druga liczba Wyjście

 15. Koniec 72% 56%