Download
sekcja bibliografii ifla n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEKCJA BIBLIOGRAFII IFLA PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEKCJA BIBLIOGRAFII IFLA

SEKCJA BIBLIOGRAFII IFLA

95 Views Download Presentation
Download Presentation

SEKCJA BIBLIOGRAFII IFLA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SEKCJA BIBLIOGRAFII IFLA Grażyna Jaroszewicz STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011

 2. Sekcja Bibliografii • Wspieranie uniwersalnej rejestracji bibliograficznej • Promowanie standardów i najlepszych praktyk bibliograficznych • Popieranie otwartego dostępu (open access) do bibliografii narodowych • Poszukiwanie rozwiązań ułatwiających działanie ośrodków bibliograficznych w erze cyfrowej STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011

 3. STANDING COMMITTE KADENCJA 2011-2015 • 22 CZŁONKÓW • + 4 CZŁONKÓW-KORESPONDENTÓW • PRZEWODNICZĄCY: Carsten H. Andersen (Dania) STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011

 4. STANDING COMMITTEE – KADENCJA 2011-2015 Członkowie komitetu: • Europa – 15 • Azja – 5 • Ameryka Północna (USA) – 2 • Członkowie-korespondenci – RPA, Fidżi (2), Kuba STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011

 5. Dorobek Sekcji Bibliografii • Unni Knutsen: • Changes in the National Bibliographies, 1996-2001 • Survey on the state of national bibliographies in Africa (2007) • Survey on the state of national bibliographies in Asia (2006) STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011

 6. National Bibliographic Register DANE 36 PAŃSTW (w tym z Polski) STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011

 7. National Bibliographic Register STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011

 8. PUBLIKACJE Guidelines for National Bibliographies in the Electronic Age (2009) edited by Maja Zumer http://www.ifla.org/en/node/5226 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011

 9. KONFERENCJA IFLA 2011 Session 193 e-Legal deposit: fromlegislation toimplementation; from ingest to access Bibliography Section with IFLA-CDNL Alliance for Digital Strategies Programme (ICADS), Information Technology, National Libraries and Knowledge Management http://conference.ifla.org/past/ifla77/programme-and-proceedings-full-printable.htm STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011

 10. SATELLITE MEETING – Warszawa, 9 sierpnia 2012 Bibliography in the digital age (tytuł roboczy) STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011

 11. KONFERENCJA IFLA – Helsinki, 11-17 sierpnia 2012 LIBRARIES NOW! Sesja Sekcji Bibliografii What is a bibliographyin a world of internet and gadgets?The concept of bibliography anno 2012 (tytuł roboczy) STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011

 12. SEKCJA BIBLIOGRAFII na stronie IFLA BIBILOGRAPHY (Section 12) http://www.ifla.org/en/bibliography STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011

 13. BLOG http://blogs.ifla.org/bibliography/ STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011

 14. KONTAKT:Grażyna Jaroszewiczg.jaroszewicz@bn.org.pl STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011