kvalitativn v zkum sb r dat a pr ce s nimi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kvalitativní výzkum – sběr dat a práce s nimi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kvalitativní výzkum – sběr dat a práce s nimi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Kvalitativní výzkum – sběr dat a práce s nimi - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Kvalitativní výzkum – sběr dat a práce s nimi. Metody sběru dat a možnosti jejich analýzy. Metody sběru dat. Pozorování Rozhovor Ohniskové skupiny Projektivní metody Videozáznamy. Pozorování.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kvalitativní výzkum – sběr dat a práce s nimi' - mervyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kvalitativn v zkum sb r dat a pr ce s nimi

Kvalitativní výzkum – sběr dat a práce s nimi

Metody sběru dat a možnosti jejich analýzy

metody sb ru dat
Metody sběru dat

Pozorování

Rozhovor

Ohniskové skupiny

Projektivní metody

Videozáznamy

pozorov n
Pozorování
 • strukturované vs. nestrukturované (předem vymezené a určené jevy vs. vágně formulovaný seznam otázek) - např. Flandersův systém;
 • návrh plánu pozorování – témata/otázky, záznamový arch, vstup do terénu, klíčové osoby, terénní poznámky
 • maximálně využívat záznam – možnost opakovaného pozorování
pozorov n2
Pozorování
 • pozorování
 • OSTRAQJe upravený Flandersův systém, který obsahuje redukované počty kategorií:O – ticho ve tříděS – mluví žáciT – mluví učitel (kromě otázek položených žákům)R – verbální odmítnutí žáků, jejich kritika, trestáníA – akceptace, empatie, odměny, pochvaly, povzbuzování žákůQ – otázky pro žáky (k rozvoji poznávacích funkcí)
 • Index direktivityJe hodnota, která označuje míru direktivity učitele v hodině. Vypočítá se podle následujícího vztahu, ve kterém se uplatňují kategorie systému Id = (A+Q)/(T+R)Hodnota Id < 1 označuje spíše direktivního učitele, resp. direktivní styl řízení učebních činností žáků, hodnota Id > 1 označuje spíše nedirektivního učitele, resp. nedirektivní styl řízení učebních činností žáků.
rozhovor
Rozhovor
 • nestrukturovaný („běžný rozhovor“, zvl. formou je narativní r., flexibilita vs. problém držet se relevantních témat, cílů studie)
 • polostrukturovaný (schéma závazných otázek – tzv. jádro)
 • strukturovaný (pořadí a znění otázek je stanoveno)

navázat kontakt, informovat (proč, o nás, kolik času) a získat souhlas, domluvit se na rozhovoru, ukončení - věnovat dostatek pozornosti účastníkům

 • otázky
  • rozhodovací (ano-ne), alternativní, doplňovací
  • přímé, nepřímé, projektivní
ohniskov skupiny
Ohniskové skupiny
 • skupinová debata na téma

určené výzkumníkem (ohnisko)

 • různá míra strukturovanosti
 • různé role výzkumníka
   • moderátor diskuse (případně další pomocný moderátor)
   • pozorovatel
 • příprava
   • výběr a oslovení účastníků, místo, čas (úměrný velikosti skupiny, 6-10, max. 18-20)
   • záznam,
   • kolik skupin? – pokud hlavní metoda, alespoň 3-6
 • průběh
   • zahájení (přivítání, informování, seznámení s pravidly)
   • úvodní diskuse a motivace – nastartování
   • jádro diskuse- menší zasahování moderátora
   • ukončení;
ohniskov skupiny1
Ohniskové skupiny
 • pravidla ohniskové skupiny
projektivn metody
Projektivní metody

projektivní princip (jakýkoli „produkce“ – slovni, pohybová, výtvarná atd.)

např. :

Lidé mají různé představy o různých věcech, lidech, situacích v životě. Zajímalo by nás, jak byste popsal(a) dobrého žáka…

20 statement test

triangulace
Triangulace
 • rozmanitost pohledů na zkoumanou otázku
 • kombinace metod (např.pozorování, ohnisková skupina)
 • kombinace zdrojů dat (dotazování učitele, jeho kolegů, jeho žáků)
 • kombinace přístupů (kvanti- kvali)
anal za kvalitativn ch dat
Analýza kvalitativních dat
 • realistický přístup – výpověď účastníka je pravdivý popis reality (indikátor reality)
 • narativistický přístup – výpověď účastníka je jeho konstruování (jeho způsob interpretace) reality
  • nutnost udržovat spojení mezi tvrzením a zdrojem dat (ne „U nesouhlasí s ŠVP“ – ale „U říká, že nesouhlasí s ŠVP“ – odtud se ptáme dál nikoli proč U nesouhlasí s ŠVP, ale proč U říká, že nesouhlasí s ŠVP)
z kladem je otev en k dov n
Základem je otevřené kódování
 • při volbě kódu si klademe otázku, o čem daná část textu vypovídá
  • návodné otázky
   • co – téma?, jev?
   • kdo – o koho jde, v jaklých rolích?
   • kdy – jaký čas, jak dlouho?
   • kde? – místo, prostor, lokalizace?
   • jak intenzivně – jak moc, jak silně?
   • proč? – příčiny?
   • kvůli čemu? – jaký záměr?
   • pomocí čeho – jaké strategie? jaké prostředky?
  • určitá pasáž může nést víc než jeden kód
b n chyby v k dov n
Běžné chyby v kódování
 • přílišná reproduktivnost (vybírají se klíčová slova, in vivo termíny)
 • příliš dlouhé úseky jedním kódem – ztráta informací
 • nepřesné vystižení sdělovaného významu (nepřiléhavá „nálepka“)
anal za kvalitativn ch dat1
Analýza kvalitativních dat

postupně seznam kódů - z něj kategorie

kategorie jako

 • nadřazené označení více konkrétních projevů
 • trsy kódů

dále lze zpracovat

 • výčtem
 • analýzou odchylných případů – specifikace podmínek výskytu vzorců určitých kódů
 • komparace – porovnávání různých vzorců
anal za kvalitativn ch dat2
Analýza kvalitativních dat
 • analytické závorkování – to, co zkoumáme má vždy dvě roviny – CO (co se děje, co účastník vypovídá) a JAK (to účastník popisuje – jakým způsobem, jaké volí prostředky, jak popisuje sebe)

nejprve kódujeme CO, potom stejný materiál JAK

 • vytváření struktur, příběhů
 • „vyložení karet“ – přepovídání pomocí kódů
 • kontrastování – dva protikladné, „krajní“ případy
 • typologizace
anal za kvalitativn ch dat3
Analýza kvalitativních dat
 • techniky zakotvené teorie
  • otevřené kódování – axiální kódování – selektivní kódování
  • model Strausse, Corbinové

příčinné podmínky  jev kontext intervenující podmínky následky

anal za kvalitativn ch dat4
Analýza kvalitativních dat
 • všechny způsoby zpracování otevřených kódů směřují k vytvoření analytického obrazu (analytického příběhu) - jak to je…?, proč se děje tohle…? jaké jsou postoje…?
 • co bylo v datech, jaké kategorie, jaká vzniká teorie – jaké proměnné a jaké bztahy mezi nimi jsme nalezli
 • primární interpretace (vlastně úroveň analýzy dat - nestačí), sekundární interpretace – o čem naše data vypovídají, co jsme nalezli a proč se to, co jsme nalezli děje, či jak je to vysvětlitelné