p edsudky a stereotypy n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Předsudky a stereotypy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Předsudky a stereotypy - PowerPoint PPT Presentation


 • 348 Views
 • Uploaded on

Předsudky a stereotypy. Podpora využití ICT ve výuce průřezových témat na základních školách (CZ.1.07/1.1.00/14.0147). Předsudek a stereotyp: jaký je mezi nimi rozdíl?. různá pojetí: podle některých společenských vědců: předsudek = stereotyp v českém prostředí častější:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Předsudky a stereotypy' - decima


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p edsudky a stereotypy

Předsudky a stereotypy

Podpora využití ICT ve výuce průřezových témat na základních školách

(CZ.1.07/1.1.00/14.0147)

p edsudek a stereotyp jak je mezi nimi rozd l
Předsudek a stereotyp:jaký je mezi nimi rozdíl?
 • různá pojetí:
  • podle některých společenských vědců:

předsudek = stereotyp

  • v českém prostředí častější:

předsudek = negativní, záporný stereotyp

my len ve stereotypech
Myšlení ve stereotypech
 • Myšlení ve stereotypech je běžnou lidskou reakcí. Každý člověk myslí ve stereotypech!
 • Lidé vyvozují nové informace ze starých zkušeností: např. pokud jsem měl špatnou zkušenost s určitou skupinou (např. okradli mě feťáci), není divu, že budu při dalším kontaktu podezíravý (tj. budu si pevně držet tašku, pojede-li se mnou v autobuse někdo – podle mého názoru – oblečený a chovající se jako narkoman).
v em je probl m se stereotypy
V čem je problém se stereotypy?
 • Problémem není to, že stereotypy vznikají, a že myslíme ve stereotypech – to je běžným projevem lidského myšlení.
 • Problém nastává ve chvíli, kdy se naše stereotypy utvrdí, kdy zatuhnou v určité podobě, a my je již nehodláme měnit – tedy když nejsme schopni nebo ochotni opustit určitý stereotyp ani při opakované odlišné, nebo i zcela opačné zkušenosti.
jak definovat stereotypy
Jak definovat stereotypy?
 • Hodnocení někoho na základě našich představ o určité skupině, k níž podle nás jedinec patří, bez posouzení toho, co o něm skutečně víme.
 • Šablonovité způsoby vnímání, které nevychází z naší přímé zkušenosti.
 • Jsou běžnou součástí vnímání lidí, umožňují nám rychlou orientaci ve světě, vytvářejí pocit bezpečí.
 • Mají silný emocionální náboj a jsou racionálně nezdůvodněné či nezdůvodnitelné.
co jsou pozitivn stereotypy
Co jsou pozitivní stereotypy?
 • Poznámka, komentář nebo hodnocení, které obsahuje zevšeobecňující soud o určité skupině, a které má kladný náboj.
 • Například: Němci mají smysl pro pořádek nebo: Moraváci jsou dobrosrdeční.
jak jsou negativn stereotypy neboli p edsudky
Jaké jsou negativní stereotypy neboli předsudky?
 • Mají záporný náboj a často jsou nepřátelsky laděny.
 • Z pohledu příslušníka určité skupiny, která je obětí těchto předsudků, bývají tyto poznámky vnímány jako urážky, osočování či nadávky.
 • Předsudky jsou východiskem všech forem diskriminačního jednání.
 • Např.: Černoši jsou líní nebo: Blondýny jsou hloupé.
stereotypy a p edsudky existuj v i r zn m typ m skupin
Stereotypy a předsudky existují vůči různým typům skupin
 • tyto skupiny jsou vymezeny na základě:
 • etnicity, národnosti či rasy
 • věku nebo pohlaví
 • náboženství
 • profesní skupiny
 • fyzického vzhledu či postižení/handicapu
 • sexuální orientace
 • ekonomické situace, jazyka/dialektu, či lokální příslušnosti.
p edsudk y a stereotyp y
Předsudky a stereotypy
 • Nejsou většinou vyvolány jednáním určitého člověka, ale jde o projev bezdůvodné nenávisti vůči lidem, kteří patří k nějaké skupině (etnické, náboženské, národnostní apod.), nebo které my do této skupiny přiřadíme.
 • Uráží a nebo veřejně ponižují dotyčného člověka, aniž by dal on sám k útoku nějaký podnět.
 • Mohou mít různou podobu, od přímé urážky po nenápadnou poznámku, která se traduje tak často, že si její negativní náboj ani neuvědomujeme.
p edsudk y a stereotyp y1
Předsudky a stereotypy
 • Stávají se základem nepochopení a zdrojem konfliktů mezi různými skupinami.
 • Následně jsou zdrojem rasistických a netolerantních postojů.
 • Jejich správným zhodnocením a pochopením je možné podobným konfliktům předejít.
jak nalo it s na imi stereotypy
Jak naložit s našimi stereotypy?
 • Zevšeobecňování, tedy i myšlení ve stereotypech, můžeme jen těžko opustit, pomáhá nám řešit nové i komplikované situace.
 • Měli bychom si ale tohoto procesu být vědomi.
 • Měli bychom dokázat své stereotypy měnit a vyvarovat se tak jejich zkostnatění.
 • Měli bychom si být vědomi toho, že je nějaký náš soud předsudkem, a umět se na situaci podívat kriticky: opravdu tento člověk patří k určité skupině, nebo se to jen domnívám? Opravdu je pro všechny členy této skupiny příznačné, že se chovají určitým způsobem?