Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innehåll PowerPoint Presentation

Innehåll

200 Views Download Presentation
Download Presentation

Innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Innehåll • Vad är Islam? • Vem var Muhammad? • Islams 5 grundpelare • Islams 6 trosartiklar • Från liv till död • Kvinnan i islam • Avslutningen www.islamforelasningar.se

 2. Session 12 Vad lärde vi oss sist? • Vem är den bäste av männen enligt profeten Muhammads (fvmhs) hadith? • Är kvinnan enligt islam den skyldige för övertrampet i begynnelsen? • Har kvinnan inom islam fått med sig några straff för övertrampet? • Blir du inom islam straffad för någon annans synd? www.islamforelasningar.se

 3. 2. Synen på kvinnan? • Även här skiljer sig de tre religionernas uppfattning • Arvet som lämnats enligt den judisk - kristna uppfattningen • Kvinnan har från sin moder Eva ärvt både skuld och elak list • Menstruation, graviditet och barnafödsel har ansetts vara ett straff ”Då fann jag något som var bittrare än döden: kvinnan, hon som själv är ett nät, och har ett hjärta som är en snara, och armar som äro bojor. Den som täckes Gud kan undkomma henne, men syndaren bliver hennes fånge. Se, detta fann jag, säger Predikaren, i det jag lade det ena till det andra för att komma till huvudsumman. Något gives, som min själ beständigt har sökt, men som jag icke har funnit: väl har jag funnit en man bland tusen, men en kvinna har jag icke funnit i hela hopen.” (Predikaren) www.islamforelasningar.se

 4. Ur den katolska bibeln: ”Ingen ondska kommer ens i närheten av kvinnans ondska…Synden hade sin början hos en kvinna och tack vare henne måste vi alla dö. (Ecclesiasticus 25:19,24) • Kvinnan hålls ansvarig för: • - Sitt eget misstag • - Sin mans synd • - Guds sons död • Den judisk-kristna uppfattningen är kvinnan har en syndfull natur www.islamforelasningar.se

 5. Arvet som lämnats enligt islams syn • Synen på mannen och kvinnan är annorlunda i islam ”DE troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras [sanna] vänner och fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och förrättar bönen och betalar allmoseskatten och de lyder Gud och Hans Sändebud. Dem skall Gud visa barmhärtighet. Gud är allsmäktig, vis.”(Koranen 9:71) ”Och Gud svarar dem: "Jag skall inte låta någon av er som arbetar och strävar, vare sig man eller kvinna, se sin strävan gå förlorad - ni är [alla] av samma rot [och skall lönas på samma sätt].” (Koranen 3:195) ”Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutliga] belöning efter deras bästa handlingar.” (Koranen 16:97) www.islamforelasningar.se

 6. 3. Kvinnan och slöjan • I alla tre religioner bärs fortfarande slöjan av kvinnan • I västanses slöjan vara ett sätt att förtrycka kvinnan www.islamforelasningar.se

 7. PAUS www.islamforelasningar.se

 8. Den judiska traditionen kring slöjan • 1. Den judiska traditionen • Slöjan var för den judiska kvinnan ett tecken på anständighet • Slöjan gav även den judiska kvinnan hög social status • Slöjan bars fram till beblandning med Europa skedde • Idag används slöjan endast i Synagogorna www.islamforelasningar.se

 9. Den kristna traditionen kring slöjan • 2. Den kristna traditionen • Katolska såsom protestantiska nunnor har vart beslöjade i hundratals år • Kristendomens undergrupperingar har ännu idag beslöjade kvinnor • Ett uttalande ur bibeln om slöjan lyder: ”Nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, och att mannen är kvinnans huvud, och att Gud är Kristi huvud. En man som ber eller profeterar med något på huvudet drar skam över sitt huvud. Men en kvinna bär skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad. Det är samma sak som om hon hade rakat av sig håret, för om en kvinna uppträder barhuvad kan hon lika gärna ha håret avklippt. Men när det nu är en skam för kvinna att klippa eller raka av håret måste hon ha någon huvudbonad. En man behöver ju inte ha något huvudet, eftersom han är en avbild och avglans av Gud. Men kvinnan är en avglans av mannen, ty mannen kommer inte från kvinnan, utan kvinnan från mannen, och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen. Därför måste kvinnan på huvudet bära ett tecken på sin rätt för änglarnas skull.” (Första korintierbrevet 11:3-11) www.islamforelasningar.se

 10. Islams syn på slöjan • 3. Den islamska traditionen • Islam är inte den religion som uppfann slöjan till kvinnan • Koranen är tydlig med att slöjan är nödvändig för anständighet • Koranen om slöjan och anständighet lyder: ”SÄG till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör. Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer!” (Koranen 24:30-31) www.islamforelasningar.se

 11. SUMMERNG – Slöjan utifrån de alla tre • 1. Slöjan i den judiska traditionen • Ett tecken på lyx och att urskilja ädla kvinnor • 2. Slöjan i den kristna traditionen • Ett tecken på att inte vara skamfull och sin rätt för änglarna skull • 3. Slöjan i den islamiska traditionen • Ett tecken på anständighet och har som mål att skydda alla kvinnor www.islamforelasningar.se

 12. Hjälper anständigheten? • En del i väst förlöjligar argumentet kring att anständigheten skyddar • Det bästa skyddet är ett civiliserat uppträdande, utbildning och kontroll • 1. Är civilisation ett tillräckligt skydd? • Promenera ensamma på en mörk gata? • Korsa en öde parkeringsplats ensamma? • 2. Är utbildning lösningen? • 3. Är kontroll är svaret? • Sexuella trakasserier på sina arbetsplatser? • Antalet våldtäkter som hela tiden ökar i väst? www.islamforelasningar.se

 13. Lite statistik från västvärlden • I väst uppstår det 1 våldtäkt varannan minut • Det innebär ca 700 våldtäkter varje dag • Vidare innebär det att sker ca 263 000 våldtäkter per år • Beräkning har visat att av 100 000 kvinnor i väst så kommer 72 att bli våldtagna • Kanadas statistik på sexuella övergrepp • Statistiken kring sexuella övergrepp säger: • Att i Kanada blir en kvinnautsatt för sexuella övergrepp var 6:e minut • Att 1 av 3 kvinnor kommer att bli utsatta för våldtäkt eller försök till det någon gång i livet • Att 1 av 4 kvinnor riskerar att bli utsatta för våldtäkt eller försök till det någon gång i livet • Att 1 av 8 kvinnor kommer att bli utsatta för sexuella övergrepp under studietiden • Att 60% av kanadensiska unga män skulle begå sexuella övergrepp om de inte skulle åka fast www.islamforelasningar.se

 14. Kvinnan i ISLAM – Avslutande frågeställning! • Lever religionerna efter det som klargjorts? • Har det som presenteratsformat kvinnans situation idag? • Har människor denna kunskap och blundar för det? • Tycker människan ofta att den kunskap man har är tillräcklig? • Väljer folk att leva efter det som just passar de bäst? • Hur kommer det sig att fler kvinnor än män konverterar till islam? • Är slöjan egentligen ett tecken på förtryck? • Vem och vad är det som egentligen förtrycker kvinnan? www.islamforelasningar.se

 15. Kvinnan – Mannens Hustru ”Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.” (Koranen 30:21)

 16. Avslutning - Session 12 www.islamforelasningar.se

 17. Session 12 SLUT! www.islamforelasningar.se