1 / 18

Poznáš naše rostliny?

Poznáš naše rostliny?. Týmová hra !. postupně odkrývejte políčka (družstva se střídají) zkuste uhodnout druh rostliny (stačí jméno rodové ) Pozor!! Pokud neuhádnete, vypadáváte!!!. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

merry
Download Presentation

Poznáš naše rostliny?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Poznáš naše rostliny?

 2. Týmová hra ! • postupně odkrývejte políčka (družstva se střídají) • zkuste uhodnout druh rostliny (stačí jméno rodové) • Pozor!! Pokud neuhádnete, vypadáváte!!!

 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 1 1 1

 4. Jahodník 1

 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 2 1 1

 6. Kukuřice 2

 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 3 1 1

 8. Podběl 3

 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 4 1 1

 10. Růže 4

 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 5 1 1

 12. Sasanka 5

 13. Finále !

 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 6 1 1

 15. Jetel 6

 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 7 1 1

 17. Heřmánek 7

 18. Zdroje použitých obrázků: 1 JAGENSTEDT, Philip. WIKIPEDIE, otevřená encyklopedie [online]. [cit. 30.4.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fragaria_vesca_close-up_4.jpg SUIKERMAIS, Bloeiende. WIKIPEDIE, otevřená encyklopedie [online]. [cit. 30.4.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Suikermais_bloeiende_kolf_Zea_mays.jpg 2 3 TREPTE, Andreas. WIKIPEDIE, otevřená encyklopedie [online]. [cit. 30.4.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coltsfoot.jpg 4 FRIESE, UweHorst. WIKIPEDIE, otevřená encyklopedie [online]. [cit. 30.4.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:A_Blume_33_020be_wp1.jpg 5 M, Lilly. WIKIPEDIE, otevřená encyklopedie [online]. [cit. 30.4.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anemone_nemorosa_001.JPG 6 IKEDA, Masaki. WIKIPEDIE, otevřená encyklopedie [online]. [cit. 30.4.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Trifolium_pratense_0522.jpg 7 JAKUBEC, Karel. WIKIPEDIE, otevřená encyklopedie [online]. [cit. 30.4.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Matricaria_recutita_Prague_2011_1.jpg

More Related