slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY PowerPoint Presentation
Download Presentation
DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY. Kateřina Zárubová, IV.B. 2010. Zahrnují dřeviny i byliny se zárodky klíčícími dvěma dělohami, mezi nimiž se nachází vzrostný vrchol stonku kořínek embrya se vyvíjí v hlavní kořen , který se rozvětvuje v kořeny postranní

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY' - overton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY

Kateřina Zárubová, IV.B

2010

slide2

Zahrnují dřeviny i byliny se zárodky klíčícími dvěma dělohami, mezi nimiž se nachází vzrostný vrchol stonku

 • kořínek embrya se vyvíjí v hlavní kořen, který se rozvětvuje v kořeny postranní
 • na příčném řezu stonkem je patrné kruhovité uspořádání cévních svazků
 • kambium podmiňuje druhotné tloustnutí stonku
 • listy bývají řapíkaté a mají zpravidla dlanitou či zpeřenou žilnatinu
 • květy jsou pětičetné či čtyřčetné
 • květní oval bývá rozlišen na kalich a korunu
 • Dvouděložné rostliny jsou považovány za vývojově původnější skupinu krytosemenných.
slide5

Čeleď: Leknínovité

 • málo početná, ale vývojově velmi významná skupina vodních či bahenních rostlin
 • listy bývají dlouze řapíkaté a vyrůstají přímo z oddenku
 • květy jsou velké, pravidelné, různoobalné, s velkým počtem tyčinek a pestíků
 • plodem jsou měchýřky
 • výskyt: hladiny stojatých nebo mírně tekoucích vod
 • zástupci: leknín, stulík žlutý, viktorie (exotický druh – Jižní Amerika)
slide6

Leknínbělostný

Stulík žlutý

Viktorie

slide7

Čeleď: Pryskyřníkovité

 • byliny
 • květní části vyrůstají na prodlouženém květním lůžku ( jsou uspořádané zčásti ve šroubovici a zčásti v kruzích = sasanky)
 • květy jsou oboupohlavné, obvykle pravidelné, vzácněji souměrné
 • velký počet tyčinek a jednoplodolistových pestíků
 • Po odkvětu vzniká ze souboru pestíků souplodí nažek = pryskyřníky nebo měchýřků = blatouch
 • Charakteristickým znakem je přítomnost někdy prudce jedovatých látek, hlavně alkaloidů (využívají se i ve farmaceutickém průmyslu)
 • výskyt: - vlhčí až zamokřené louky
   • zástupci: pryskyřník prudký, chráněný upolín nejvyšší, blatouch bahenní, hlaváček jarní, koniklec (pěstovaný i v zahrádkách)
 • - v lesích a křovinách
 • - zástupci: sasanka hajní, sasanka pryskyřníkovitá, orsej jarní, jaterník podléška, orlíčky a čemeřice – pro okrasu
slide8

Koniklec velkokvětý

Upolín nejvyšší

Pryskyřník prudký

Blatouch bahenní

Hlaváček jarní

slide9

Sasankahajní

Jaterník podléška

Čemeřice zelená

Orlíček obecný

Sasanka pryskyřníkovitá

Orsej jarní

slide10

Čeleď: Bukovité

 • převážně opadavé větrotrusné dřeviny
 • listy jsou jednoduché
 • jednopohlavné květy bývají uspořádány ve vrcholičnatých květenstvích
 • plodem je jednosemenná nažka, zčásti či zcela uzavřená v číšce
 • Bukovité jsou hojně rozšířené hlavně v mírných oblastech obou polokoulí. Patří sem důležité dřeviny našich lesů.
 • Výskyt: - podhorské s horské lesy:
 • - zástupce: buk lesní – dvě trojboké nažky (= bukvice) uzavřené ve čtyřcípé ostnité číšce
 • - doubravy, dubohabrové a lužní lesy:
 • - zástupce: dub – nažky (= žaludy) jsou jednotlivě uloženy v miskovité číšce
 • - dub letní (vlhčí stanoviště), dub zimní (sušší stanoviště), dub červený
 • - středomoří:
 • - zástupce: kaštanovník jedlý
slide11

Buk lesní + bukvice

Dub letní + žaludy

Kaštanovník jedlý

Dub červený

Dub zimní + žaludy

slide12

Čeleď: Hvozdíkovité

 • většinou hmyzosnubné byliny
 • listy jsou vstřícné a celistvé
 • květy jsou většinou oboupohlavné, pětičetné, s rozlišenými květními obaly, uspořádané ve vrcholičnatých květenstvích
 • plodem je nejčastěji tobolka
 • vyskytuje se v mírném pásu severní polokoule
 • výskyt: - polní meze, louky a stráně:
   • zástupci: rožec rolní, kohoutek luční, hvozdík kropenatý
 • - listnaté lesy nižších poloh:
 • - zástupce: ptačinec velkokvětá
 • - suchá travnatá místa, světlé lesy a jejich okraje:
 • - zástupce: silenka nicí
 • Dříve běžný polní plevel, koukol polní, dnes patří mezi kriticky ohrožené druhy. Některé druhy rodu hvozdík se často pěstují jako okrasné rostliny.
slide13

Kohoutek luční

Rožec rolní

Hvozdík kropenatý

slide14

Ptačinec velkolepý

Hvozdík pyšný

Koukol polní

Silenka nicí

slide15

Zdroj:

Biologie rostlin pro 1. ročník gymnázií – L. Kincl, M. Kincl, J. Jakrlová

Obrázky: www.golgihoaparat.blog.cz

www.trpitele.bolg.cz

www.biolib.cz

www.botanika.wendys.cz

www.botany.cz

www.commons.wikimedia.org