SILIČNATÉ ROSTLINY - PowerPoint PPT Presentation

rowa
sili nat rostliny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SILIČNATÉ ROSTLINY PowerPoint Presentation
Download Presentation
SILIČNATÉ ROSTLINY

play fullscreen
1 / 3
Download Presentation
SILIČNATÉ ROSTLINY
383 Views
Download Presentation

SILIČNATÉ ROSTLINY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SILIČNATÉ ROSTLINY

  2. Hospodářský význam • Mezi siličnaté rostliny se řadí více druhů jednoletých i víceletých rostlin náležejících k různým čeledím, jejichž společným znakem je obsah těkavých olejovitých látek zvaných silice. • Silice se vyznačují charakteristickou vůní a jsou často doprovázené dalšími specifickými látkami. Jsou obsaženy v různých rostlinných orgánech, jež se využívají hlavně v potravinářství, ale i v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu. • Patří sem: chmel otáčivý, kmín kořenný, anýz, fenykl a koriandr. Siličnaté rostliny - Význam a obecná charakteristika

  3. Chmel otáčivý Části této kapitoly Siličnaté rostliny - Význam a obecná charakteristika