ba armaman i in hi bir neden yok hakan dede n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Başarmaman için hiçbir neden yok (Hakan DEDE) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Başarmaman için hiçbir neden yok (Hakan DEDE)

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Başarmaman için hiçbir neden yok (Hakan DEDE) - PowerPoint PPT Presentation

melyssa-bryant
273 Views
Download Presentation

Başarmaman için hiçbir neden yok (Hakan DEDE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Başarmaman için hiçbir neden yok (Hakan DEDE) SON BİR HATIRLATMA* Eski Türk devletleri dendiği zaman İslamiyet öncesi dönem anlaşılmalıdır. * Türk-İslam devletleri dendiği zaman İslamiyet’ten sonraki dönemin özellikleri hatırlanmalıdır. * Osmanlı Devleti ile ilgili kurum ya da görevliler sorulduğunda ipucu, kelimenin sessiz harfleridir. Örneğin : Muhtesip (Muhasebe, Hesap) ( 1)

 2. Başarmaman için hiçbir neden yok (Hakan DEDE) * Kuruluş ve Yükselme dönemleriyle ilgili padişah sorularında Fatih Sultan Mehmet ÖSYM’nin KPSS’deki vazgeçilmezidir.* Gerileme Döneminde Lale Devri ve III.Selim Dönemini zaten bildiğiniz için problem yok * Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı’nda ki fark; karar herkesi ilgilendiriyorsa hem Tanzimat hem de Islahat’ın ortak hükmüdür. Eğer soru yada cümlede azınlık veya gayrimüslim ifadesi varsa sadece Islahat’ın hükmüdür. Gayrimüslimler devlet yönetimine katılma dışındaki haklarını Islahat Fermanı ile almıştır. (2)

 3. Başarmaman için hiçbir neden yok (Hakan DEDE) * Sonu 2 ile biten tarihler 2012 için önemlidir. O halde,- Libya’nın 1912 Uşi Antlaşması ile kaybedildiğini,- Rodos ve Oniki Ada’nın aynı antlaşmayla İtalya’ya geçici olarak bırakıldığını süper bir şekilde öğrendik.- 1912 Balkan Savaşlarının birincisinde BADEM’İN kaybedildiğini (Batı Trakya, Arnavutluk, Doğu Trakya, Ege Adaları, Makedonya) İkincisinde Doğu Trakya’nın geri alındığını zaten biliyorum  (3)

 4. Başarmaman için hiçbir neden yok (Hakan DEDE) * Havza Genelgesi’nin uyarı ve bilinçlendirme, * Amasya Genelgesi’nin neden ve yöntem,* Erzurum Kongresi’nin bölgesel toplanışlı ulusal kararlı, * Sivas Kongresi’nin tamamen ulusal nitelikli,* Amasya Görüşmeleri’nin Mebusan Meclisi bağlantılı,* Misakımilli kararlarının Kara BORSA (Kapitülasyonlar, Boğazlar, Osmanlı borçları, Referandum, Sınırlar, Azınlıklar) olduğunu unutmam için hiçbir neden yok  (4)

 5. Başarmaman için hiçbir neden yok (Hakan DEDE) * Doğu Cephesinin, - Gümrü Antlaşması’yla kapandığını,* Kars ve çevresinin - Gümrü Antlaşması’yla geri alındığını, Ancak, - Doğu sınırının ilk kez resmen Moskova Antlaşması’yla çizildiğini unutana aşk olsun(5)

 6. Başarmaman için hiçbir neden yok (Hakan DEDE) Güney Cephesi’nde , - Düzenli ordunun olmadığı,- 1921 Ankara Antlaşması’yla kapandığı -Urfa ve Maraş’ın halk tarafından Antep’in ise anlaşmayla kurtarıldığı, hep aklımda (6)

 7. Başarmaman için hiçbir neden yok (Hakan DEDE) Moskova Antlaşması’nın, -dostluk ve kardeşlik başlığı taşıdığı-kapitülasyonlar, doğu sınırı, boğazlarla ilgili hükümler içerdiğiönemlidir. (7)

 8. Başarmaman için hiçbir neden yok (Hakan DEDE) Kars Antlaşması’nda,Boğazlar, Doğu sınırının kesinleşmesi ve Nahcıvan’ın özekliği ile ilgili hükümler unutulmamalıdır.(BiDoN )Ankara Antlaşması’nda,Hatay, Caber Kalesi, Güney Cephesinin kapanması Önemlidir. (8)

 9. Başarmaman için hiçbir neden yok (Hakan DEDE) Mudanya Ateşkesi,Boğazlar, İstanbul ve Doğu Trakya ile ilgilidir. Lozan Antlaşması’nda,Boğazlar, Suriye sınırı, Patrikhane, Adalar aleyhimize çözülen konulardır.Halk Fırkası Devletçi ekonomiye sahip iken,Terakkiperver Cumh. Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası liberaldir. (9)

 10. Başarmaman için hiçbir neden yok (Hakan DEDE) Türk Kadını,1930, 33 ve 34 siyasi haklarını2002’de kendi soyadını kullanma hakkını ve edinilmiş mallara ortak olma hakkını almıştır.Diğer hakların tamamı ise 1926 Medeni Kanunla alınmıştır. Halkevleri 2012 banko sorusudur. Bugünkü halk eğitim merkezlerine benzer dikkat lütfen. (10)

 11. Başarmaman için hiçbir neden yok (Hakan DEDE) Atatürk ve sanat 2012’de muhtemel soru kısmıdır. Atatürk döneminde sanat alanında yapılan gelişmelere dikkat lütfen. * Sorularda bu bilgiye göre buna göre derse, paragrafa göre çözülür. * Bu duruma göre diyorsa yorumunuzu da kullanabilirsiniz. * İlişkilidir, akalalıdır ,ilişkilendirilebilir tarzında sorularda dolaylı cevapları da kabul edin. * Doğrudan diyorsa net cevap verin , dolaylı cevapları almayın. (11)