razvitak sposobosti verbalne komunikacije n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RAZVITAK SPOSOBOSTI VERBALNE KOMUNIKACIJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
RAZVITAK SPOSOBOSTI VERBALNE KOMUNIKACIJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

RAZVITAK SPOSOBOSTI VERBALNE KOMUNIKACIJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

RAZVITAK SPOSOBOSTI VERBALNE KOMUNIKACIJE. Pod sposobnošću oralne verbalne komunikacije podrazumevamo svesno, efikasno i racionalno korišćenje sistema sredstva verbalne komunikacije, odnosno jezičkog sistema u oralnom verbalnom komuniciranju između i usred ljudi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RAZVITAK SPOSOBOSTI VERBALNE KOMUNIKACIJE' - melosa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Pod sposobnošću oralne verbalne komunikacije podrazumevamo svesno, efikasno i racionalno korišćenje sistema sredstva verbalne komunikacije, odnosno jezičkog sistema u oralnom verbalnom komuniciranju između i usred ljudi.

slide3
Sticanje sposobnosti oralne verbalne komunikacije ili ontogeneza jezičkog sistema komunikacije je zakonomerni proces koji otpočinje prvim krikom novorođenčeta, a završava sredinom treće decenije života. Ontogeneza jezičkog sistema se klasično delina tri faze: prelingvalnu, lingvalnu i postlingvalnu. Prelingvalna traje do treće, lingvalna do sedme, postlingvalna do dvadeset šeste godine života. Savremeni pristup ontogenezi jezičkog sistema napustio je klasičnu podelu na razvojne faze stoga što je razvoj celine i integralnih delova sistema oralne verbalne komunikacije, kao i samog jezičkog sistema međuzavisan i uslovljen celovit proces koji se proteže kroz sve razvojne faze.
slide4
Razvitak sposobnosti verbalne komunikacije, tj. razvitak jezičkog sistema teorija verbalne komunikacije razmatra se kroz 5 integralnih delova: 1) prejezičko iskazivanje, 2) fonološki razvitak, 3) sintaksni razvitak, 4) morfološki razvitak, i 5) semantički razvitak.
prejezi ko izra avanje
PREJEZIČKO IZRAŽAVANJE
 • Postoje četiri forme prejezičkog izražavanja: (1) plač, (2) glasovi neudobnosti, (3) glasovi udobnosti i (4) vokalna igra. Pojavljuju se u toku prve godine života. Prethode pojavljivanju prve reči i traju sve dok dete ne sazrida se izražava rečima. Prejezičke forme izražavanja uključuju fonetske i prozodijske osobine koje su slične karakteristikama verbalnog komunikativnog koda u oralnoj verbalnoj komunikaciji odraslih.
nau nici se sla u da
Naučnici se slažu da:
 • Je pojava artikulacije zadnjih konsonanata i zadnjih vokala u korelaciji sa pokretima gutanja i podrigivanja kod ishrane.
 • Je pojava i artikulacija bilabijalnih, labiodentalnih i alveolarnih konsonanata kao i prednjih vokala u korelaciji sa kokretima usana i jezika koji se izvode kod naslućivanja i očekivanja obroka hrane.
 • Je artikulacija palatalnih konsonanata i neutralnih vokala u korelaciji sa tipičnim pokretima jezika kod sisanja.
 • Se identični i slični slogovi pojavljuju u fazi brbljanja .
 • Se glasovne kombinacije ''mama'', ''dada'' i ''papa'' javljaju među prvima jer na njih roditelji odgovaraju na način koji nosi značenje.
slide7
Se do kraja prve godine života javlja artikulacija glasova: a, m, b, d, v, p, t.
 • Se vokalne aktivnosti kod deteta pojavljuju još u prvih šest meseci života.
 • U periodu prejezičkog iskazivanja preovladava brbljanje sa uzorcima intonacije.
 • Se još u periodu prejezičkog iskazivanja uspostavlja petlja fidbeka, kao akustični osećaj koji je povezan sa taktilnim i kinestetskim impresijama.
 • Do pojave reči dolazi kad je uspostavljena petlja vokalnog, audio-vizuelnog i audio-taktilno-kinestetskog fidbeka.
fonolo ki razvitak
FONOLOŠKI RAZVITAK
 • Pojava fonološkog podsistema jezika jedan je od osnovnih indikatora odvijanja procesa izgradnje jezičkog sistema, odnosno razvitka sposobnosti verbalne komunikacije. Manifestuje se u dečjem razvojnom repertoaru odgovarajućih odgovora na govorne signale drugih članova okružujuće sredine. Fonološki razvitak manifestuje se povećanjem broja i tipova govornih simbola koje proizvodi samo dete.
slide9

Ekspresivna forma jezika u biti ima motornu karakteristiku i veoma kompleksnu funkciju, pa proces njenog savladavanja traje najranije od osme godine života. Osnovni faktori ubrzavanja i usporavanja su:

 • Biološki faktori
 • Stanje i efikasnost verbalnog stimulisanja okružujuće sredine
 • Psiholiški faktori i
 • Razvijenost auditivne percepcije.

To znači da proces identifikkovanja i formiranja fonema zahvata period od pojave prve reči, u prvoj godini života, do sticanja sposobnosti upravljanja mehanizmima efektornog sistema, a posebno artikularnog mehanizma u osmoj godini života.

slide10

U periodu od 5. do 8. godine života deteta dolazi do pročišćavanja i stabilizacije artikulacije fonema u svim fonetsko-glasovnim pozicijama i u svim leksičkim položajima. Primarni deo procesa fonološkog i fonetskog traje do kraja osme godine života (važno za dijagnostiku i tretman).

sintaksni razvitak
SINTAKSNI RAZVITAK
 • Proces razvitka sintakse podrazumeva kombinovanje reči, formiranje novih reči, novih uzoraka i grupisanje gramatičkih klasa. Treba razlikovati pojmove:
 • Jezička sposobnost (biološki kapacitet, skup dispozicija zdravog organizma)
 • Jezičko izvođenje (korišćenje biološkog kapaciteta)
 • Kapacitet za sintaksni razvoj (maksimalna postignuća u periodu od druge do četvrte godine, opadanje u mladalačkom uzrastu)

Prema tome proces sintaksnog razvitka počinje u drugoj godini, kompletira se između treće i četvrte i traje do završetka mladalačkog doba.

sintaksni razvoj ima pet stepeni
Sintaksni razvoj ima pet stepeni:
 • I stepen- sazrevanje sposobnosti kombinovanja i uređivanja oralnog verbalnog iskazivanja sastoji se od kombinacija 2 reči koje se zovu stožerske konstrukcije otvorene klase.(uzmi kamion)
 • II stepen- obuhvata upotrebu imenične fraze. Konstrukciju ove fraze sačinjavaju serije od 3 do 4 reči. (drugi veći auto)
slide13
III stepen- obuhvata: designativne, označujuće, taj auto; predikativne (odnose se na imenični deo predikata) slomljeni auto i glagolske, uzmi auto ponovo, konstrukcije fraza.
 • IV stepen- obuhvata pojavu i formulisanje jezgrovite (kernal) rečenice.
 • V stepen- formulisanje različitih tipova rečenica (potvrdne, odrične i imperativne konstrukcije).