slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hodnoty

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Hodnoty - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Topičová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Hodnoty.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hodnoty' - melosa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Topičová.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

hodnoty
Hodnoty

Hodnoty jsou skutečnosti, způsoby jednání, cílové stavy, které lidé považují za důležité.

Hodnoty jsou hlavními motivačními prvky v lidském chování a jednání.

Základem vzniku hodnotové orientace je:

 • rodinné zázemí
 • škola
 • kulturní a náboženské prostředí
 • kamarádi..
hodnotov syst m
Hodnotový systém

Každý člověk si svůj hodnotový systém vytváří sám nebo ho nevědomě přebírá od blízkých (rodina), případně vrstevníků.

Do hodnotového systému člověka se promítají hodnoty skupiny, věk, pohlaví, vzdělání, profese, postavení, politická příslušnost, národnost, náboženství atd.

Pochopením co je pro nás hodnotné vzniká emoční vztah k těmto hodnotám, a to vede k potřebě tyto hodnoty mít nebo se jim přibližovat.

hodnotov syst m1
Hodnotový systém

Nastavení horní příčky žebříčku hodnot a jeho výše záleží, z velké části, ale nikoliv pouze, na našich ambicích. Ovlivnit ji totiž lze různými podněty

Hodnotová orientace odráží životní zkušenosti člověka.

Umožňuje mu rozlišovat podstatné a nepodstatné, významné a nedůležité.

Obsahem hodnotové orientace jsou světonázorová, zejménamorální přesvědčení člověka.

hodnotov syst m2
Hodnotový systém

Hodnoty člověka se během života člověkamohou měnit - dle věku, životního stylu, životní situace, postoje k životu…

Bez ohledu na své názory (ideologické, politické, náboženské) by měl každý člověk uznávat základní všelidské hodnoty, které se projevují:

 • v úctě k životu a lidem, k lidské práci a kultuře
 • v péči o prostředí, v němž člověk žije a tvoří
 • v osobní sebekázni
 • v respektu k pravdě, spravedlnosti
 • v projevech mezilidské sympatie a solidarity
 • v citlivém svědomí
p klady zm n hodnot
Příklady změn hodnot

Příklad vlivu ideologie na hodnotovou orientaci člověka:

Nacismus (fašismus) – cílená propaganda, která ovlivnila masy lidí a změnila základní všelidské hodnoty - vraždění, mučení a ponižování „nevyvoleného“ národa je v hierarchii hodnot stavěno na přední příčky

Příklad vlivu náboženského fanatismu na hodnotovou orientaci člověka:

Teroristické útoky – 11. září 2001 – útok na obchodní centrum v New Yorku;

15. duben 2013 – bombový útok na maratón v Bostonu

p klad zm n hodnot
Příklad změn hodnot

Příklad vlivu prostředí na hodnotovou orientaci člověka:

Člověk,který má dobrou finanční situaci,domov a rodinu,bude mít jiné hodnoty než ten,kterýžije na okraji společnosti a nemá takřka vůbec nic

Příklad vlivu věku na hodnotovou orientaci člověka:

mladý člověk upřednostňuje rychlý sportovní vůz

v prostředním věku prostorné a bezpečné auto pro rodinu ve stáří pohodlný a menší automobil

ot zky a koly
Otázky a úkoly

Životní cíle

1. V čem spatřujete smysl svého života?

2. Jaký styl života preferujete?

3. Jak si představujete svoji budoucnost ?

4. Zkuste si představit jakou osobností byste se chtěl stát?

5. Jakou práci byste rád vykonával?

slide9
Úkoly

Životní hodnoty

Napište na jednotlivé papírky 10 životních hodnot

Seznam možných hodnot:

rodina, peníze, vzdělání, láska, přátelství, zdraví, práce, štěstí, ocenění, životní prostředí, slušnost, tvořivost, sebekázeň, důvěra, spolupráce, víra, tolerance, pravda, velkorysost, upřímnost, loajalita, svoboda, humor, prosperita, radost

slide10
Úkoly

Nyní postupně vyřaďte 5 hodnot

(představte si:Jste námořník v malé děravé loďce na rozbouřeném moři a máte s sebou svých 10 životních hodnot. Pro doplutí do přístavu musíte ulehčit lodi a vyhodit do moře to, co nezbytně nepotřebuje)

Zbylo vám 5 hodnot, které jsou pro vás nejdůležitější

z v r
Závěr

Své napsané (promyšlené) životní cíle porovnejte s hodnotami

Životní cíle a hodnoty ve shodě

= je velká pravděpodobnost, že dosáhnete v životě svých cílů a budete žít v pohodě, bez stresu, spokojení

Životní cíle a hodnoty se rozcházejí

= nutno upravit buď životní cíle nebo hodnoty např. pokud si jako hodnotu zvolím rodinu a cíl kariéru – důležitost rodiny bude hrát roli při hledání pracovního uplatnění

z v r1
Závěr

Pořadí důležitosti hodnot se v jednotlivých etapách života sice mění (při zachování základních všelidských hodnot), ale jde o to najít si systém hodnot, který nepodléhá módním trendům a i přes problémy současného světa nám v životě přinese zdraví, klid a jistotu.