Hodnoty a potreby
Download
1 / 13

Hodnoty a potreby - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Hodnoty a potreby. Kód ITMS projektu: 26110130519 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia. Obsah. Ciele a pojmy podľa národného štandardu Hodnoty Potreby Druhy potrieb Teória hierarchie potrieb História.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hodnoty a potreby' - chavez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hodnoty a potreby

Hodnoty a potreby

Kód ITMS projektu: 26110130519

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia


Obsah
Obsah

 • Ciele a pojmy podľa národného štandardu

 • Hodnoty

 • Potreby

 • Druhy potrieb

 • Teória hierarchie potrieb

 • História


Ciele a pojmy pod a n rodn ho tandardu finan nej gramotnosti

Ciele a pojmy podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti

Chápať funkciu peňazí ako prostriedku harmonizácie vzťahu trvalých životných hodnôt s reálnym uspokojovaním životných potrieb.

Dôležité pojmy: životné hodnoty, životné potreby, financie, ľudská práca


Hodnoty

Hodnoty gramotnosti

S pojmom hodnoty sme sa už stretli na začiatku tohto kurzu

Pamätáte sa, aké hodnoty boli pre vás vtedy dôležité? Zmenili sa nejako?

Úloha: Bez toho aby ste sa pozreli na zoznam predošlých hodnôt, napíšte 5 súčasných hodnôt a potom ich porovnajte s predošlými. Zmenili sa?


Potreby

Potreby gramotnosti


Diskusia
Diskusia gramotnosti

 • Zamyslite sa, čo všetko zvyknete počas bežného dňa robiť a prečo? Čo sa danou činnosťou snažíte dosiahnuť?

 • USPOKOJENIE SVOJICH POTRIEB!!!!

  ( potreba jedla, pitia, lásky, pokoja,

  oddychu...)


Potreba
POTREBA gramotnosti

 • Uvedomený alebo neuvedomený nedostatok ( nadbytok) niečoho, t.j. stav, ktorý sa odchyľuje od životného optima človeka ( t.j. od jeho rovnovážneho stavu )


Druhy potrieb
Druhy potrieb gramotnosti

 • Podľa významu pre život človeka:

  1. Základné – primárne – existenčné

  2. Vyššie – sekundárne – získané, naučené

  B) Podľa počtu ľudí. Ktorých sa týkajú

  1. individuálne

  2- skupinové

  3. celospoločenské

  C) Podľa charakteru potreby

  1.Hmotné – fyzické

  2. nehmotné – duchovné a sociálne


Hodnoty a potreby

 • Pokúste sa začleniť nasledujúce potreby do príslušného druhu potrieb podľa každého z uvedených hľadísk:

 • Potreba výživy

 • Potreba ochrany životného prostredia

 • Potreba priateľstva

 • Potreba zateplenia konkrétneho bytového domu


Te ria hierarchie potrieb pod a maslowa
Teória hierarchie potrieb podľa príslušného druhu potrieb podľa každého z uvedených hľadísk:Maslowa

 • Podľa nej potreby nie sú navzájom rovnocenné, ale dá sa určiť poradie v akom musia byť postupne uspokojované.

 • Hovorí o 5tich základných skupinách potrieb: potreba bezpečia ( fyzického i psychického), potreba sebarealizácie, fyziologické potreby( výživa, sexuálne uspokojenie...), potreby uznania ( od druhých i sebaúcta), sociálne potreby ( láska, priateľstvo...)


M eme ich zoradi do pyram dy
Môžeme ich zoradiť do pyramídy príslušného druhu potrieb podľa každého z uvedených hľadísk:

Potreby sebarealáizácie

Potreby uznania

Sociálne potreby

Potreby bezpečia

Fyziologické potreby


Hist ria
HISTÓRIA príslušného druhu potrieb podľa každého z uvedených hľadísk:

 • počiatky ľudskej spoločnosti – vlastná činnosť človeka ( potreby bezpečia a fyziologické potreby) – všetko našiel zväčša v prírode

 • S rozvojom sa postupne zvyšoval počet potrieb – v súčasnosti si žiadny človek nedokáže vlastnou činnosťou zabezpečiť všetky statky na uspokojenie svojich potrieb.


Zdroje
Zdroje príslušného druhu potrieb podľa každého z uvedených hľadísk:

 • www.vzdelavanie.jasr.sk

 • Ekonomika pre stredné školy