VADY SVARŮ - PowerPoint PPT Presentation

mele
vady svar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VADY SVARŮ PowerPoint Presentation
Download Presentation
VADY SVARŮ

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
VADY SVARŮ
1850 Views
Download Presentation

VADY SVARŮ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VADY SVARŮ • ČSN EN 25817 • ČSN EN ISO 5817 Stupně jakosti pro vady svarových spojů D C B Nízká kvalita svarů Střední kvalita svarů Vysoká kvalita svarů

 2. Číslo vady Název vady 100…………………….. 104…………………….. 2017…………………… 2025…………………… 401…………………….. 4021…………………… 5011…………………… 5012…………………… 5013…………………… 502…………………….. 503…………………….. 504…………………….. 505…………………….. 506…………………….. 509…………………….. Trhlina Kráterová trhlina Povrchový pór Koncová kráterová staženina Studený spoj Neprovařený kořen Souvislý zápal Nesouvislý zápal Vruby v kořeni Nadměrné převýšení tupého svaru Nadměrné převýšení koutového svaru Nadměrné převýšení kořene Strmý přechod svaru Přetečení Proláklina Označování vad svarů dle ČSN EN ISO 5817

 3. Označování vad svarů dle ČSN EN ISO 5817 Číslo vady Název vady 511…………………….. 510…………………….. 512..…………………… 515…………………….. 516…………………….. 517..…………………… 5213…………………… 5214…………………… 601…………………….. 602…………………….. 507…………………….. 508…………………….. 617…………………….. Neúplné vyplnění svaru Díra Nadměrná asymetrie koutového svaru Hubený kořen Pórovitost kořene Vadné napojení Podkročení velikosti koutového svaru Překročení velikosti koutového svaru Dotyk elektrodou Rozstřik Lineární přesazení Úhlové přesazení Špatné sestavení koutových svarů

 4. Příčiny vzniku: Ojedinělý pór • Dlouhý oblouk • 2017…..povrchový pór • Nadměrná vlhkost obalu • Nevhodný ochranný plyn Shluk pórů

 5. Příčiny vzniku: • Nevhodné parametry • 401……studený spoj • Vysoká postupová rychlost • Nevhodná technologie svařování

 6. 4021…neprovařený kořen Příčiny vzniku: • Vysoká postupová rychlost • Nevhodné parametry • Malá styčná mezera • Velké otupení v kořeni

 7. Příčiny vzniku: • 5011…souvislý zápal • 5012…nesouvislý zápal • Nevhodné parametry 5011 • Velká postupová rychlost • Nerovnoměrný pohyb hořáku 5012 Příčiny vzniku: 5011 • Nevhodné parametry • Špatný úhel hořáku

 8. Příčiny vzniku: • 5013…vruby v kořeni svaru • Nevhodné parametry • Nezvládnuté napojení svaru • Nevhodná styčná mezera • Nevhodné otupení v kořeni

 9. Příčiny vzniku: • 502…nadměrné převýšení tupého svaru • Nevhodné parametry • Nevhodný příčně kývavý pohyb • Nevhodný podélný posuv

 10. Příčiny vzniku: • 503…nadměrné převýšení koutového svaru • Nevhodně zvolené parametry • Špatná volba přídavného materiálu Vlivem převýšení koutového svaru vzniká vrub v přechodu svaru • Špatný úhel svař.hořáku 506-přetečení kovu-vzniká studený spoj

 11. Příčiny vzniku: • 511…neúplné vyplnění svaru • Nevhodně zvolené parametry • Špatná styčná mezera • Velké otupení v kořeni

 12. Příčiny vzniku: • 512…nadměrná asymetrie koutového svaru • Špatný úhel svař.hořáku • Nevhodný pohyb hořáku • Špatné sestavení dílců

 13. 517…vadné napojení svaru Zatavená struska Příčiny vzniku: • Špatný úhel svař.hořáku • Nevhodně zvolené parametry • Nevhodně zvolený začátek svaru

 14. Příčiny vzniku: • 5213…podkročení velikosti koutového svaru • Nevhodně zvolené parametry • Špatná volba přídavného materiálu • Nevhodný podélný posuv • Nezvládnutý příčně kývavý pohyb

 15. Příčiny vzniku: • 602…rozstřik kovu vedle svaru • Nevhodně zvolené parametry • Dlouhý oblouk • Nevhodně zvolená oblast stability hoření oblouku

 16. zatavená struska • rozstřik kovu • zápal • přetečený kov

 17. 2017…póry Příčiny vzniku: • Dlouhý oblouk • Špatná volba přídavného materiálu • Nevhodně zvolené parametry • Nevhodný ochranný plyn

 18. 401…studený spoj • 2017…póry Příčiny vzniku: • Dlouhý oblouk • Nevhodně zvolené parametry • Nevhodný ochranný plyn • Špatné sestavení dílců • Špatná styčná mezera

 19. 401…studený spoj • 2017…póry Příčiny vzniku: • Dlouhý oblouk • Nevhodně zvolené parametry • Nevhodný ochranný plyn • Špatné sestavení dílců • Špatná styčná mezera

 20. DĚKUJI ZA POZORNOST Jakost