Samhällsförvärvad sepsis, svår sepsis och septisk chock
Download
1 / 36

- PowerPoint PPT Presentation


 • 338 Views
 • Uploaded on

Samhällsförvärvad sepsis, svår sepsis och septisk chock. Hur räddar vi liv? Sara Köhler och Malin Enarsson ST-läkare, Infektionskliniken, MSE AT-utbildning 090326. Disposition. Allmänt om sepsis Falldiskussion Initial handläggning av sepsis Antibiotikaval vid sepsis Falldiskussion

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gryta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Samhällsförvärvad sepsis, svår sepsis och septisk chock

Hur räddar vi liv?

Sara Köhler och Malin Enarsson

ST-läkare, Infektionskliniken, MSE

AT-utbildning 090326


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Disposition

 • Allmänt om sepsis

 • Falldiskussion

 • Initial handläggning av sepsis

 • Antibiotikaval vid sepsis

 • Falldiskussion

 • Övervakning, IVA-vård vid sepsis


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Vad är sepsis? (1)

 • ”Blodförgiftning”

 • Bakterier i blodet som genom aktivering av inflammatoriskt svar påverkar hela kroppen

 • Kan vara svårt att upptäcka initialt

 • Livshotande tillstånd


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Vad är sepsis? (2)

 • Sepsis = infektion + SIRS

 • SIRS = minst 2 av 4 kriterier:

  • Temperatur >38 eller <36 grader

  • Andningsfrekvens >20/min eller PaCO2 <4 kPa

  • Takykardi >90/min

  • LPK >12 eller <4 x 10^9/L


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Vad orsakar sepsis?

 • E. coli – urosepsis (fr a äldre patienter)

 • Staf. aureus – hudskada (sår, PVK)

 • Pneumokocker – pneumoni

 • Streptokocker grupp A – mjukdelsinfektion

 • Meningokocker – meningit


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Vad händer vid sepsis?

 • Bakterier i blodet >

 • Inflammatorisk reaktion i hela kroppen >

 • Koagulationssystemet aktiveras >

 • Cirkulationen påverkas >

 • Blodtrycksfall >

 • Syrebrist >

 • Multipel organsvikt >

 • Cirkulationskollaps >

 • Död!


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Varför är det bråttom?

 • Dynamisk sjukdom – förändras med tiden

 • Från opåverkad till svårt sjuk patient kan gå fort (timmar) utan behandling

 • Svår sepsis utvecklas tidigt – vanligen inom 24 timmar (oftast 6 timmar) efter ankomst till sjukhus

 • Enkla åtgärder tidigt kan förhindra allvarlig försämring

 • Ju allvarligare sepsis desto sämre prognos


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Svår sepsis och septisk chock

 • Svår sepsis

  = Sepsis + hypotension, hypoperfusion eller organdysfunktion

 • Septisk chock

  = Svår sepsis med bestående cirkulationssvikt trots adekvat vätsketerapi


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Siffror om sepsis

 • Samhällsförvärvad svår sepsis drabbar ca 210 patienter per 100 000 inv och år i Sverige.

 • Septisk chock drabbar minst 30/100 000 inv/år.

 • Dödlighet i sepsis:

  • Svår sepsis 20%

  • Septisk chock 45%

  • Totalt dör minst 1000 personer i sepsis i Sverige per år

  • För varje timmas fördröjd antibiotikabehandling ökar dödligheten med 8% vid septisk chock!

  • Hög dödlighet trots adekvat behandling!


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Patientfall 1 – 85 årig kvinna

 • Insulinbehandlad diabetes och hjärtinfarkt för 3 mån sedan. Inkommit från äldreboende till medicinakuten under kvällen. Insjuknade under gårdagen med frossa och feber. Under dagen idag har hon bara orkat ligga till sängs och har med stor möda kommit till toaletten. Temp i morse 38.5 grader.

 • Inkomstrutin på AKM: Temp 39.5, BT 80/40, puls 115, sat 88%

 • Kompletterande anamnes/status? Bedömning?

 • Vad gör du?


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Sepsis har många ansikten

 • Börjar som regel plötsligt med frossa, feber och allmänsymtom som:

  • Andnöd/andfåddhet (diff influensa/hjärtsvikt/ lungemboli)

  • Konfusion/motorisk oro (diff stroke)

  • Kräkning o/e diarré, buksmärta (diff gastroenterit!)

  • Allmän svaghet (”dåligt AT”)

  • ”Blivit funnen på golvet”


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Hur upptäcker vi sepsis? (1)

 • Sjunkande blodtryck

 • Ökande andningsfrekvens

  • Andningspåverkan tidigaste och vanligaste tecknet på svår sepsis

  • AF >30/min korrelerar till ökad dödlighet!

 • Sjunkande saturation

 • CNS-påverkan

  • Tidigt och allvarligt tecken

 • Takykardi

 • Minskande urinproduktion


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Hur upptäcker vi sepsis? (2)

 • Blodtryck

 • Andn frek

 • Saturation

 • CNS-påv

 • Puls

 • Urinprod


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Hur upptäcker vi sepsis? (3)

 • Feber – kardinalsymtom (men föreligger inte alltid)

 • Kräkning o/e diarré – vanligt vid svår sepsis

 • Buksmärta – inte alltid kirurgiskt!

 • Nackstyvhet – inte alla meningiter!

 • Hudstatus:

  • Perifer genomblödning – hudtemperatur/-färg, marmorering, kapillär återfyllnad

  • Septiska embolier

  • Homogen rodnad: utbredd = erysipelas, begränsad = flegmone

  • Petechier: meningokocksepsis – IVA!

  • Smärtsam rodnad och chock: nekrotiserande fasciit – IVA!


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Petechier

 • Vattenglastestet


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Initiala åtgärder vid sepsis (1)

 • Tidsfaktorns betydelse! Utredning får inte fördröja start av antibiotikabehandling

  • Tidigt insatt vätske- och antibiotikabehandling minskar dödligheten

  • För varje timmas fördröjning av antibiotika ökar dödligheten med 8%!

 • ”Time is organ!” – Åtgärder inom 60 minuter från ankomst till sjukhus

 • Tidig kontakt med narkosjour!


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Initiala åtgärder vid sepsis (2)

 • Syrgas

  • 2-3 l/min på grimma om sat 91-95%

  • 5-15 l/min på mask om sat ≤90%

 • Infarter

  • Två grova PVK (grön el tjockare, ej rosa)

 • Dropp!

  • Ge bolusdos Ringer-Acetat 1000 ml på 30 min omBT <90 eller laktat förhöjt

  • Därefter ytterligare 2-3 liter på 2 timmar

  • Alla sepsispatienter behöver vätska!

  • Bolusdos kan behöva upprepas första dygnet


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Initiala åtgärder vid sepsis (3)

 • Blododling x2

  • Utan tidsfördröjning, två separata stick

 • Urinodling, NP-odling, ev fokala odlingar från sputum, svalg, liquor, sår mm

  • Får ej fördröja antibiotika!

 • Antibiotika iv inom 60 min från ankomst till sjukhus!


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Initiala åtgärder vid sepsis (4)

 • Kemlabprover

  • A-gas och P-laktat

  • CRP, Hb, LPK/diff, TPK, Na/K, kreatinin/GFR-beräkn, P-glukos, U-sticka

  • Koagulations- och leverprover

 • EKG

  • Om bröst-/buksmärta/kräkning

 • KAD

  • Möjliggör snabb urinodling och övervakning av urinproduktion


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Antibiotikaval vid sepsis (1)

 • Utgår från misstänkt infektionsfokus (symtom/statusfynd)

 • Andra viktiga faktorer:

  • Patientens riskfaktorer, ev immunbrist, pc-allergi typ 1

  • Sepsisens svårighetsgrad

  • Ev tidigare utlandsvistelse, sjukhusvård, antibiotikabehandl, odlingssvar (resistensmönster!)

 • Diskutera med infektionsjour!


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Antibiotikaval vid sepsis (2)

 • Engångsdos Nebcina till alla med svår sepsis (utöver annan antibiotika)!

 • Snabb bakteriedödande effekt

 • Hämmar toxinfrisättningen från bakterier

 • Ökar effekten av betalaktamantibiotika

 • Dosering 4-6 mg/kg

 • Plasmakoncentrationsbestämning om >1 dos pga njurtoxicitet


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Antibiotikaval vid sepsis (3)

 • Pneumoni:

  • Samhällsförv: Bensylpc + ev Avelox

  • KOL-pat: Tazocin

 • UVI/pyelonefrit:

  • Tazocin alt

  • Ciprofloxacin po + Nebcina


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Antibiotikaval vid sepsis (4)

 • Mjukdelsinfektion:

  • Erysipelas: Bensylpc + ev Dalacin

  • Sårinfektion: Ekvacillin

  • Led/skelettinfektion: Zinacef

  • Misstänkt fasciit/myosit: Tienam + Dalacin + Nebcina (OBS! IVA, kirurgi!)

 • Bukfokus:

  • Postop: Tienam

  • Gallvägar: Tazocin


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Antibiotikaval vid sepsis (5)

 • Meningit:

  • Cefotaxim 3 g x4 + Doktacillin 3 g x4

 • Neutropen feber:

  • Tazocin, Meronem alt Fortum

  • 4-dosering


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Antibiotikaval vid sepsis (6)

 • Okänt fokus (ej bukfokus):

  • Bensylpenicillin 3 g x3 (1 g x3 efter första dosen om pat >70 år)

  • Nebcina 4-6 mg/kg x1

 • Okänt fokus (misstänkt bukfokus):

  • Tienam 0,5 g x3


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Fall 2 – 66-årig man (1)

 • Slutat röka 5 år sedan.

 • Tid sjd: Hypertoni, ulcerös colit

 • Aktuellt: Kvällen före ankomsten hastigt insjuknat med feber 40 grader, dyspné, hosta med gulbrunt expektorat. Under natten kräkts 8 gånger och haft diarré.

 • Sökt DL på förmiddagen – remiss till AKM

 • AKM kl 13: Vaken och orienterad

 • Sat 90 % på 10 l O2 på mask. A-frekvens 40/min, puls 100 slag/min, BT 110/60.

 • Hur bedömer du pat? Vad gör du?


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Fall 2 – 66-årig man (2)

 • Lab: CRP 168, LPK 21, Krea 237, Hb 138, TRC 190. A-gas med pH 7,34, BE -11,9

 • Rtg pulm – infiltrat hö lunga

 • Får iv Bensyl-pc + Nebcina samt vätska.

 • Hur bedömer du pat nu, vårdnivå?

 • Hur följer du pat?


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Fall 2 – 66-årig man (3)

 • Inlägges AVA.

 • AVA kl 18: Medicinjour tillkallas

 • Slö, desorienterad. BT 60 syst. A-frekv 40/min. Sat 93% på 12 l O2.

 • Lab: Hb 127(), Trc 153 (), PK 2,8, P-APTT 51, ASAT 12, ALAT 7, Laktat 13.

 • BT stiger till 100/55 efter 2 l RingerAcetat.

 • Ny bedömning? Åtgärd?


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Fall 2 – 66-årig man (4)

 • Kl 02: BT åter i sjunkande – flyttas till IVA

 • Respiratorbeh, vätskebeh, inotropt stöd (Noradrenalin/Dobutamin)

 • Avlider kl 08

 • Blododling: Växt av pneumokocker i 4 av 4 flaskor, känsliga för Bensyl-pc.


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Övervakning (1)

 • Initialt frekventa observationer(1-2 ggr/timme)!

 • ”The golden hours”

  • Adekvat behandling första 6 timmarna minskar både morbiditet och mortalitet

 • Övervakning av vitala parametrar (ex MEWS)

  • Blodtryck och hjärtfrekvens

  • Andningsfrekvens och saturation

  • Temp

  • Medvetandegrad/konfusion

  • UrinproduktionSamh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Övervakning (2)

 • Utvärdering av patienten senast efter 3-6 timmar

  • Inkl nya labprover, fr a blodgas + laktat, ev koag prover

 • Leta fokus! ”Source control”

  • Sök/dränera infektionsfokus, t ex abscess, artrit, empyem, tarmläckage, CVK mm

 • Noggrann övervakning första dygnet även på stabil patient

  • Var 2-4:e timme, tätare vid försämring


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Behandlingsmål

 • Inom 1 timma:

  • Systoliskt BT ≥90 mm Hg

  • Saturation ≥93%

 • Inom 6 timmar:

  • Laktat sjunkande

  • Diures >200 ml

 • Inom 24 timmar:

  • Andningsfrekvens <20/min

  • Hjärtfrekvens <90/min


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Indikation för IVA-kontakt/-vård (1):

 • Cirkulatorisk svikt (hypotension):

  • Kvarstående systoliskt BT <90 mm Hg trots vätskebolus

 • Metabol svikt (hypoperfusion):

  • Stigande eller förhöjt laktat (alt BE <-5 mmol/l) trots vätskebolus

  • Dålig perifer cirkulation (kalla extremiteter, marmorering, dålig kapillär återfyllnad) trots vätskebolus


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Indikation för IVA-kontakt/-vård (2):

 • Respiratorisk svikt:

  • Saturation <90% trots syrgas

  • Bestående andningsfrekvens >30/min trots syrgas

 • Annan organdysfunktion:

  • Minskad urinproduktion – Diures <200 ml efter 6 timmar

  • Medvetandepåverkan/Motorisk oro – fr a yngre, tid frisk pat

  • Koagulopati


Samh llsf rv rvad sepsis sv r sepsis och septisk chock

Sepsis - sammanfattning

 • Blododla alltid innan iv antibiotika!

  • ”Rundodla”

 • Upptäck sepsispatienten i tid!

  • Vitalparametrar (AF) + laktat/A-gas

 • Åtgärder ska ha utförts inom 60 minuter från ankomst till AKM

  • Vätska + antibiotika

  • ”Time is organ!”