Zpracov n z znam gps dispe ersk ch voz dpo
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Zpracování záznamů GPS dispečerských vozů DPO. Vedoucí projektu : doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Zpracovává : Radim Balon , G363. Co bylo předmětem práce :. Prostudovat strukturu dat poskytnutých DPO

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - melba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zpracov n z znam gps dispe ersk ch voz dpo

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Institut geoinformatiky

Zpracování záznamů GPS dispečerských vozů DPO

Vedoucí projektu : doc. Ing. Petr Rapant, CSc.

Zpracovává : Radim Balon , G363


Co bylo p edm tem pr ce
Co bylo předmětem práce :

 • Prostudovat strukturu dat poskytnutých DPO

 • Navrhnout vhodnou metodiku postupu

 • Statisticky zpracovat záznamy GPS

 • Vykreslit mapy pohybu vozidel


Datov zdroje pot ebn k vypracov n
Datové zdroje potřebné k vypracování :

 • Záznamy GPS z dispečerských vozů

  • Poskytnul DPO a.s.

 • Mapa Ostravy v měřítku 1 : 10 000

  • Poskytnul institut Geoinformatiky

 • Silniční síť města Ostravy

  • Poskytnul institut Geoinformatiky


Metodika zpracov n
Metodika zpracování

 • Získat potřebné datové zdroje

 • Prostudovat strukturu získaných dat

 • Určit vývojové a programové prostředky

 • Data zpracovat po stránce grafické a statistické

 • Vyhodnotit výsledky zpracování


Struktura dat poskytnut ch dpo a s
Struktura dat poskytnutých DPO a.s.

Data poskytnuta ve formátu typu paradox - *.px

 • Formát je kompatibilní s MS Access i Excel

 • Tato data však nebyla čitelná na žádném počítači mimo toho, ze kterého byla kopírována – tedy počítač na DPO a.s.

 • Export dat do formátu *.mdb


Struktura dat 1 3
Struktura dat (1/3)

 • Data koncipována do trojice souboru s označením W,M a S

 • Pro každý dispečerský vůz je zaznamenáno

  • Přehled všech jízd za určité časové období – soubor „W“

  • Podrobný záznam každé jízdy – interval uložení polohy vozidla je 4 s – soubor „M“

  • Smysl souboru S je nejasný


Struktura dat 2 3
Struktura dat (2/3) :

 • Záznamy o všech jízdách (soubor „W“ obsahují tyto atributy:

  • Počáteční a koncový čas každé jízdy

  • ID číslo a počáteční a koncové místo jízdy

  • Ujetou vzdálenost a to jak z tachometru tak i podle GPS

  • Průměrnou, maximální rychlost a dobu jízdy

  • Údaj o jaký typ jízdy se jedná


Struktura dat 3 3
Struktura dat (3/3) :

 • Záznamy o podrobném průběhu každé jízdy (soubor „M“ ) obsahují:

  • Čas uložení aktuální polohy vozidla

  • Souřadnice daného místa v němž se vozidlo nachází

  • Aktuální rychlost a ujetá vzdálenost od začátku jízdy (i z GPS)

  • ID jízdy a záznamu


Sou adnice bod
Souřadnice bodů :

 • Body uloženy pomocí přijímače GPS do souřadnicového systému WGS-84

 • Při exportu došlo k deformaci souřadnic

 • Je prakticky nemožné trasy jízd zobrazit do mapy Ostravy


Grafick st
Grafická část :

 • Lze zobrazit trasy pohybu vozidel

 • Není však možné lokalizovat aktuální polohu vozidla

 • Realizace této části práce se proto nezdařila


Statistick vyhodnocen z znam
Statistické vyhodnocení záznamů:

 • Určoval jsem průměrné rychlosti jízd

 • Průměrné doby jednotlivých jízd

 • Maximální rychlosti a průměry těchto maximálních rychlostí

 • Určoval jsem jak často a kolikrát průměrně za jízdu řidič překročí povolenou rychlost

 • Počítal v kolika jízdách z celkového počtu řidič alespoň jednou překročil povolenou rychlost

 • Počítal jsem délku jednotlivých zastávek


Statistick vyhodnocen
Statistické vyhodnocení

 • Určoval jsem v jakém denním časovém období je největší četnost jízd

 • Jak se liší průměrné rychlosti v závislosti na denní době

 • Podrobně jsem popisoval podezřelé jízdy

  • Mohu zde však pouze odhadovat zda se vozidlo nepohybovalo či bylo mimo dosah signálu GPS


Pokra ov n projektu
Pokračování projektu

 • Rád bych na tento projekt v pokračování studia navázal

 • Bude třeba vyřešit především grafickou část projektu

  • Získat data se správnými souřadnicemi

  • Trasy vozů správně lokalizovat


T mto v m d kuji za pozornost

Tímto Vám děkuji za pozornost

Prezentaci zpracoval Radim Balon, G363