chapter 12 it in logistics n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Chapter 12 IT in Logistics

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Chapter 12 IT in Logistics - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Chapter 12 IT in Logistics. Aj-Kulachatr C. Na Ayudhya Naresuan University Payao Campus Semester 1/50. เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบโลจิสติกส์. เหตุผลหลักที่ต้องนำ Information Technology (IT) เข้ามาใช้ในระบบโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ต้องการความรวดเร็วในการขนส่งอย่างถูกต้องแม่นยำ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Chapter 12 IT in Logistics' - melaney


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
chapter 12 it in logistics

Chapter 12IT in Logistics

Aj-Kulachatr C. Na Ayudhya

Naresuan University

Payao Campus

Semester 1/50

slide2
เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบโลจิสติกส์เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบโลจิสติกส์

เหตุผลหลักที่ต้องนำ Information Technology (IT) เข้ามาใช้ในระบบโลจิสติกส์

 • โลจิสติกส์ต้องการความรวดเร็วในการขนส่งอย่างถูกต้องแม่นยำ
 • ระบบโลจิสติกส์ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลา
 • สารสนเทศที่ถูกต้องและทันเวลาจะช่วยกิจการลดระดับสินค้าคงคลังได้
 • IT จะช่วยเรื่องการปรับเส้นทางและตารางเวลาขนส่งให้เหมาะสม
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก่ลูกค้า
 • สามารถช่วยลดค่าแรงงานในการบริหารโลจิสติกส์ได้
 • ช่วยเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์จากปริมาตรในคลังสินค้าได้
slide3

$

$

$

$

$

Goods

Goods

Goods

Goods

Goods

Raw Materials

Customer

Supplier

Manufacturer

Wholesaler

Retailer

Information

Information

Information

Information

Information

Traditional Supply Chains

 • Raw material suppliers may require time to increase their production to meet FS’s larger orders, resulting in temporary shortages for the supplier.
 • By contrast, if the participants in the supply chain are part of an integrated process, information about the increased customer demand can be passed quickly through the supply chain, so each link in the chain can react quickly to the change.

Supply-chain management (SCM) from raw materials to consumer

it in logistics activities
IT in Logistics Activities

Information Feedback

Packaging

QC &Waste

Forecasting

Purchasing

Inboundlogistics

Warehouse

Production

Warehouse

transport

transport

Suppliers / Downstream

ProductionPlanning

Scheduling

Outbound

logistics

OrderFulfillment

Returngoods

Customerservices

Distribution

Customer/Upstream

RO

Location

Planning

DC = Distribution CenterRO = Repairs Operation

Information Feedback

slide5
IT ในระบบโลจิสติกส์
 • Hardware
 • Software
 • Network
  • ระบบเครือข่ายในการติดต่อสื่อสาร เช่น เครือข่าย EDI , Internet หรือ เครือข่ายโทรศัพท์ต่างๆ
 • Database ;
  • Data Warehouse
  • Data Mining
 • Detection Technology
hardware computer
Hardware Computer

Processing

Input Unit

Output

Storage

software
Software
 • Software ที่ใช้ในระบบโลจิสติกส์มักครอบคลุมทุกๆ ส่วนของ Supply Chain แต่สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ ดังนี้
  • ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต ประกอบด้วย
   • CAD : (Computer Aided Design)
   • CAM : (Computer Aided Manufacturing)
   • CIM : (Computer Integrated Manufacturing)
   • PLC : (Programmable Logical Control)
   • ERP : (Enterprises Resource Planning)
  • ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการวัสดุ ประกอบด้วย
   • โปรแกรมเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
   • โปรแกรมบริหารความต้องการวัสดุ (MRP ; Material Requirement Planning)
slide10
ERP
 • ปัจจุบันระบบ Supply Chain Management ถูกพัฒนาให้มีการบริหารที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยนำคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นเครื่องช่วยสำคัญ เรียกว่า ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)
 • มีบริษัทขนาดใหญ่หลายรายได้นำระบบนี้เข้ามาใช้งาน โดยหลักการเบื้องต้นของ Supply Chain Management เป็นเรื่องของการจัดการวัตถุดิบเป็นหลักก่อน ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการดูแลสินค้าคงคลัง และเป็นที่นิยมมากขึ้น จนเป็นเรื่องของการตอบสนองลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และทั้งหมดจะใช้บาร์โค้ดเป็นตัวหลักเพื่อเป็นการประหยัดเวลา เพราะหากสต็อกของผู้ที่รับสินค้าเราไปขายหมดลงเมื่อไหร่ระบบ Supply Chain จะแจ้งเราทันทีทางคอมพิวเตอร์ และแจ้งต่อไปยังซัพพลายเออร์ที่ขายวัตถุดิบให้กับเรา ส่งต่อไปให้โกดังที่ทำกล่องกระดาษบรรจุสินค้าเราโดยจะส่งต่อไปหมดทุกที่ เช่นหากมีคนไปซื้อสินค้าของเราในห้างสรรพสินค้า เมื่อไปถึงแคชเชียร์ แคชเชียร์อ่านรหัสบาร์โค้ด ระบบก็จะตัดสต็อกทันที ซึ่งระบบจะเป็นแบบนี้ตลอดไปทำให้ง่ายต่อการควบคุมสต็อกและการทำงาน จึงสามารถลดต้นทุนค่าแรงงานคนงาน ค่าจ้างพนักงานขายและต้นทุนอื่นๆ ได้อีกมาก
 • ERP เป็น Software ขนาดใหญ่ที่บริหารองค์กรได้ทั้งต้นน้ำตลอดปลายน้ำ
computer networks
Computer Networks เครือข่ายการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ในระบบโลจิสติกส์
 • Internet , Extranet , Intranet
 • Simplified Networks Topology
 • EDI (Electronic Data Interchange)
 • VPN (Virtual Private Networks)
 • GSM (Global System for Mobile Communication)
 • GPRS (General Packets Radio Services)
 • GPS (Global Positioning System)
 • Tracking System
slide14

Internet

INTERNET (อินเทอร์เน็ต) เป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยใช้มาตรฐานในการรับส่งข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียวทั่วโลกในระบบโลจิสติกส์ สามารถใช้อินเทอร์เนต ในการส่งผ่านข้อมูลต่างๆ ระหว่างกิจกรรมเพื่อประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างเปิดเผย

ที่มาของข้อมูล http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/educate/edu48/les16.htm

extranet
Extranet

Network @ Factory

Network @ Retail store

 • การติดต่อระบบเครือข่ายออกไปภายนอกองค์กร เช่น การติดต่อระหว่างโรงงานของ Supplier กับ ร้านค้าปลีกที่มีสัญญาระหว่างกัน การเชื่อมต่อโครงข่ายแบบ Extranet จะมีผู้ให้บริการเครือข่ายที่มีหน้าที่เข้ารหัสสัญญาณ ไม่ให้ข้อมูลสำคัญถูกลักลอบในเครือข่าย

ที่มาของข้อมูล http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/educate/edu48/les16.htm

intranet
Intranet

เครือข่ายในคลังสินค้า

เครือข่ายในโรงงาน

 • เครือข่ายตั้งแต่ 2 เครือข่าย ขึ้นไปเชื่อมโยงติดต่อกัน ตัวอย่างเช่นในการติดต่อระหว่าง แผนก 1 กับแผนก 2 ภายในองค์กรเดียวกันมิได้ติดต่อออกไปภายนอก ใช้สำหรับสำนักงานสาขา หรือการติดต่อภายในระบบโลจิสติกส์ของบริษัทเดียวกัน เช่น โกดังสินค้ากับโรงงานเป็นต้น เพื่อให้สะดวกต่อการติดต่อสื่อสารข้อมูลการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ในเครือข่าย โดยที่บุคคลภายนอกเข้ามาไม่ได้เลย

ที่มาของข้อมูล http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/educate/edu48/les16.htm

slide17

Client/Customer

Simplified Network Topology

Router

Exchange / Staging Server

Web server

Private Network

DMZ

Database Server

Client/Office PC

edi electronic data interchange
EDI (Electronic Data Interchange)

EDI เป็นเครือข่ายการสือสารข้อมูลสำหรับการบริหารโลจิสติกส์ที่มีมานานแล้ว ส่วนมากเริ่มต้นในวงการส่งออก ชิปปิ้ง การศุลกากร ปัจจุบันเครือข่าย EDI เปลี่ยนชื่อเรียกไปหลายอย่าง เช่น VPN , Extranet

ที่มาของภาพ http://www.infomining.co.th/InfoMining/Service/EDI/What's%20EDIWeb.html

slide19
EDI คือวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์กร ด้วยรูปแบบมาตรฐาน โดยองค์กรส่วนใหญ่เลือกใช้มาตรฐาน X12 จากANSI (American National Standard) และ EDIFACT องค์กรส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบ EDI ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะเป็นบริษัทผลิตวัตถุดิบ บริษัทจัดจำหน่ายสินค้า บริษัททางการเงิน ธนาคาร บริษัทขนส่ง ผู้ส่งออกสินค้า ผู้นำเข้าสินค้า ศุลกากร ท่าเรือ คลังสินค้าสนามบิน และหน่วยงานราชการเป็นต้น

รูปแบบในการใช้งานระบบ EDI สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

สามารถรับข้อมูลได้อย่างเดียว(EDIFax) หรือทั้งรับและส่งข้อมูลได้ (EDI/EDIWeb)

ในระบบ EDI/EDIWeb ผู้ส่งสามารถส่งข้อมูลโดยคียข้อมูลผ่านโปรแกรม EDI หรือ Web Browser เข้าสู่ระบบเครือข่าย EDI และคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย EDI ส่งข้อมูลผ่านไปยังผู้รับ ซึ่งผู้รับสามารถอ่านข้อมูลได้บนจอคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม EDI หรือ Web Browser

รูปแบบการใช้งานของระบบ EDI/EDIWeb สำหรับผู้ส่งและผู้รับสามารถใช้ Web Browser และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการส่งข้อมูลเข้าเครือข่าย EDI จะเหมาะสมกับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เช่นระบบบัญชี ระบบคงคลัง ระบบวางแผนการผลิต เป็นต้น หากผู้รับหรือผู้ส่งใช้โปรแกรม EDI ในการรับส่งข้อมูลจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบงานอื่น ๆ ได้ประโยชน์ในการใช้ระบบ EDI

http://www.infomining.co.th/InfoMining/Service/EDI/What's%20EDIWeb.html

edi services
EDI Services
 • Purchase Order
 • Good Receiving
 • Return & Credit Notes Request
 • Advanced EDI Services
  • Closed System for member only
  • Connect with UserID & Password and firewall
  • MS-Internet Explorer , Modem &PSTN or Leads-line
slide21

Supply Chain Management Framework

(S2S Model ; Stock-to-Stock)

Digital Phase

Bank

Bank

E-Payment

BarcodePOS

VMI

VPN

Virtual or Private

Inter-network

Retailer

Suppliers

Stock

Stock

EDI or Virtual Private Network

VPN or EDI Service Provider

Retailer,WholesalerManufacturer

Logistics Management

Physical Phase

Automatic Replenishment

edi virtual private network
EDI ; Virtual Private Network

EDI or VPNService Provider

Virtual or Private

Inter-network

Encryption (Cryptography)

Suppliers

Retailer

http://mkpayap.payap.ac.th/course/mk361/Homepages/Content/Collaboration.ppt

slide23

Thai Trade Net Co.,Ltd

www.ttn.co.th/

EDI Service Provider

Tiffa EDI Services Co.,Ltd.

www.tiffaedi.com/

vpn virtual private network extranet
VPN (Virtual Private Network) ; Extranet)

(Extranet VPN) allows you to connect your strategic partners, customers, and suppliers to your network to share resources and to give them full or restricted access to corporate information.

Being an alternative to a Private Network that you run over leased lines, the Extranet VPN offers you a economical and hassle-free solution to create your extranet.

Secure communication over VPN is realized though network layer encryption

The service includes a router at the premises that you want to connect to the Extranet VPN. These routers are installed, configured and managed by Service Provider in order to guarantee the highest quality services.

slide25

Infinitum

Service Provider

ลักษณะของโครงข่าย VPN จะมีการเข้ารหัสเพื่อป้องกันความลับในเครือข่ายโลจิสติกส์ โดยมีผู้ให้บริการเครือข่ายเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลสำคัญ

slide26
GSM
 • ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Cellular

GSM Global System for Mobile communications (GSM: originally from Groupe Special Mobile) is the most popular standard for mobile phones in the world. Its promoter, the GSM Association, estimates that the GSM service is used by over 2 billion people across more than 212 countries and territories. Its ubiquity makes international roaming very common between mobile phone operators, enabling subscribers to use their phones in many parts of the world. GSM differs significantly from its predecessors in that both signaling and speech channels are digital call quality, and so is considered a second generation (2G) mobile phone system. This has also meant that data communication were built into the system using the 3rd Generation Partnership Project (3GPP).

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_System_for_Mobile_Communications

gprs general packet radio service
GPRS (General Packet Radio Service)

เป็นเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายในแบบ Air Time แต่จะคิดตามอัตราการส่งข้อมูล เช่น 10 สตางค์ต่อการส่งข้อมูลจำนวน 1 KB (ประมาณ 1024 ตัวอักษร) เครื่องโทรศัพท์ที่สามารถใช้ระบบ GPRS ๆได้จะออนไลน์กับระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา โดยไม่มีการจองช่องสัญญาณเหมือนกับระบบ GSM

GPRS ยังมีอัตราการส่งข้อมูลที่สูงกว่าระบบ GSM ด้วย โดยถ้าอ้างอิงตามทฤษฎี อัตราการส่งข้อมูลจะสูงถึง 171.2 Kbps (ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 40 Kbps) ในระหว่างการส่งข้อมูล ผู้ใช้สามารถที่จะพูดคุยโทรศัพท์ได้ตามปกติ

GPRS สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้บริการต่างๆ เช่นการรับส่ง E-mail การค้นหาข้อมูล ข่าวสาร หรือติดต่อกับบุคคลต่างๆ ได้ในลักษณะ Anytime , Anywhere ในระบบโลจิสติกส์จึงสามารถประยุกต์นำระบบ GPRS ไปใช้ในระหว่างกระบวนการขนส่งได้ เพื่อติดตามข่าวสาร รับข้อมูลสำคัญระหว่างการขนส่ง ทำให้เกิดการประสานงานติดต่อกันได้ตลอดเวลา (Anytime Anywhere)

topology of gprs
Topology of GPRS

GPRSHand Set

gps global positioning system
GPS (Global Positioning System)
 • GPS เป็นระบบเดียวในปัจจุบัน ที่สามารถ แสดงตำแหน่งที่อยู่ ที่แน่นอนว่าอยู่ ณ. ตำแหน่งใด บนพื้นโลกได้ทุกเวลา ทุกสภาพอากาศ ระบบนี้มีดาวเทียม 24 ดวง หมุนอยู่รอบโลก อยู่สูงขึ้นไป 11,000 nautical miles หรือประมาณ 20,200 kms. จากพื้นโลก ดาวเทียมหมุนรอบโลก แบ่งเป็น 6 ระนาบ ระนาบละ 4 ดวง โดยทำมุมเอียง 55 องศา ดาวเทียมทั้งหมดจะได้รับการควบคุมดูแล จากสถานีภาคพื้นดินทั่วโลกตลอดเวลา
 • ระบบโลจิสติกส์ปัจจุบันประยุกต์ใช้ GPS ในการติดตามระบบขนส่ง ทำให้ทราบตำแหน่งของยานพานะได้ตลอดเวลา

http://www.thaitechnics.com/nav/gps_t.html

slide30

GPS Satellite

Navigator Interfacing

tracking system
Tracking System ระบบติดตามยานพาหนะ

เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเป็นศูนย์รวมข้อมูลที่แสดงตำแหน่งรถยนต์ เครื่องบิน เรือ เพื่อติดตามพฤติกรรมการขับขี่ การตรวจสอบตำแหน่งของพาหนะ อาศัยระบบหาพิกัด ( GPS ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เป็นไปด้วย ความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเก็บข้อมูลการทำงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

database

Database

Database

Data warehouse

Data Mining

database1

Production

data

ERP

Inventory

data

CAD

Purchasing

data

Inventory Control

Database
 • A collection of data organized to serve many applications efficiently by centralizing the data and minimizing redundant data
 • ฐานข้อมูลเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบโลจิสติกส์ เพราะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทั้งระบบเพื่อการคำนวณค่าต่างๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารโลจิสติกส์ เพื่อความแม่นยำ ถูกต้องและให้มีข้อมูลอยู่ที่แหล่งเดียว

Database

Data from different sources

Applications

data warehouse data mining
Data Warehouse / Data Mining

Warehouse

Logistics Data

Data Mining / Pattern

data warehouse data mining1
Data Warehouse / Data Mining
 • Data Warehouse เป็นคลังเก็บข้อมูลจำนวนมาก เป็นแหล่งเก็บข้อมูลที่มีการคัดกรอง รวบรวม จับกลุ่มพร้อมต่อการถูกสกัดในขั้นตอน Mining ต่อไป
 • Data Mining คือ การร่อนตะแกรงข้อมูลที่ได้มาจาก Database แม้ว่า Data Base จะมีระบบ Inquiry ที่ดีแต่ Mining เหมือนการขุดเหมืองแร่ที่มีการสกัดเฉพาะข้อมูลที่สำคัญ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการวิเคราะห์ มีการคัดเลือกข้อมูลและเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูลให้พร้อมต่อการประเมินและนำเสนอ
detection technology

Detection Technology

Barcode and Peripherals

RFID Technology

barcode peripherals
Barcode & Peripherals

Barcode เป็นแท่งสีขาวดำสลับกัน สามารถอ่านและแปลค่ารหัสแท่งเหล่านี้ได้ด้วย Reader ซึ่งเป็นเครื่องให้กำเนิดแสงอินฟราเรด อ่านและแปลเป็นค่าดิจิตอลออกมาเป็นรหัสที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือคนสามารถรับรู้และนำค่าไปใช้งานได้

Barcode จึงเป็นตัวแทนสินค้าหรือสิ่งของ เพื่อให้ง่ายต่อการระบุตัวตนของสิ่งของที่จะทำการขนส่งในระบบโลจิสติกส์ได้เป็นอย่างดี เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เพราะเป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลายและใช้กันทั่วโลกด้วยมาตรฐานเดียวกัน

slide39

Barcode Printing

 • Handheld Barcode reader
 • Portable Barcode Printing
rfid radio frequently identify detection
RFIDRadioFrequentlyIdentifyDetection
 • RFID เป็นระบบที่นำคลื่นวิทยุมาเป็นคลื่นพาหะในการระบุลักษณะ เฉพาะของวัตถุแต่ละชิ้น เพื่อใช้ในการสื่อสาร ข้อมูลระหว่าง อุปกรณ์สองชนิด ที่เรียกว่าแท็ก (Tag) และตัวอ่านข้อมูล ( Reader หรือ Interrogator/ Self Check-Out ) โดยมีลักษณะการทำงานนั้น เช่นเดียวกับบาร์โค้ด แต่รองรับการใช้งานหลายอย่างที่บาร์โค้ด ไม่สามารถทำได้ เช่น แท็กของระบบ RFID จะสามารถทั้งอ่านและบันทึกข้อมูลได้ผิดจากบาร์โค้ดที่อ่านได้อย่างเดียว และไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่บนบาร์โค้ดได้
it rfid
การใช้ IT/RFID ในซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
slide46

An example of an in-vehicle system is shown below with individual items tracked and monitored for critical condition during transit - using active tag technology:

CHIEFS: Item-level tracking

 • Active RFID technology, combined with accurate GPS positioning and reliable communication links, allows real-time automated monitoring of individual items throughout the distribution process.
 • TRI-MEX addresses cargo theft at the full-load level through its Electronic Freight Security (EFS) service.
 • CHIEFS (CHIpped EFS) is an extension of this service at the individual item level within the distribution process - whether mobile or in fixed facilities.
slide47
RFID

Increased security and logistic efficiency

 • real-time location at item level
 • real-time condition monitoring throughout the distribution process
 • 24x7 monitoring (24 hrs x 7 Days)
 • fast identification of out-of-limits conditions and response
 • customer optimized website display
 • automated identification (no need for manual scanning)
 • confirmation of delivery at correct destination
slide48
บรรณานุกรม

คำนาย อภิปรัชญาสกุล. โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

---“กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยประหยัด”,--กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์นัฎพร, 2546.

กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยาเอกสารประกอบการสอน ระบบสารสนเทศทางการตลาด

--- เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ , 2548.

http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/educate/edu48/les16.htm

http://www.infomining.co.th/InfoMining/Service/EDI/What's%20EDIWeb.html

http://www.thaitechnics.com/nav/gps_t.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_System_for_Mobile_Communications

http://mkpayap.payap.ac.th/course/mk361/Homepages/Content/Collaboration.ppt