Fizik Nedir ? - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fizik Nedir ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fizik Nedir ?

play fullscreen
1 / 7
Fizik Nedir ?
450 Views
Download Presentation
meghan-calderon
Download Presentation

Fizik Nedir ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Fizik Nedir ? Fizik (Eski Yunanca: φύσις fisis“doğa”) maddeyi , maddenin uzay-zamanda hareketini enerji ve kuvveti de kapsamak üzere bütün ilgili kavramlarla birlikte inceleyen doğa bilimidir. Daha genel olarak, evren ile ilgili nasılları cevaplamak için doğanın genel bir analizidir.

  2. Mizah Nedir ? Mizah, hayatın güldürücü yönünü ortaya çıkaran sanat türüdür. İnsanı gülmeye sevk eden resim, karikatür, konuşma ve yazı sanatıdır. Mizah eserleri sadece şaka, güldürme maksadıyla söylenip, yazılıp, çizildiği gibi belli fikirleri ifade etmek için de ortaya konulabilir.

  3. Fizik ve mizah aslında tanım olarak çok ayrı görünsede öyle değildir.Bir araya geldiklerinde ortaya hem öğretici , hem eğlendirici şeyler çıkar. ŞİMDİ GÖRELİM BAKALIM !