slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOROZYON PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOROZYON

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 78

KOROZYON - PowerPoint PPT Presentation


 • 721 Views
 • Uploaded on

KOROZYON. Korozyon nedir? Korozyon nasıl oluşur? Korozyon çeşitleri var mıdır? Korozyona sebep olan etkenler nelerdir? Hangi maddeler korozyona uğrar? Korozyon nasıl önlenebilir? Pasivasyon mekanizması nedir? Erozyon korozyonu nedir?. Korozyon nedir?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KOROZYON


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Korozyon nedir?

 • Korozyon nasıl oluşur?
 • Korozyon çeşitleri var mıdır?
 • Korozyona sebep olan etkenler nelerdir?
 • Hangi maddeler korozyona uğrar?
 • Korozyon nasıl önlenebilir?
 • Pasivasyon mekanizması nedir?
 • Erozyon korozyonu nedir?
korozyon nedir
Korozyon nedir?
 • Korozyon, metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınma durumuna verilen addır.
 • Ancak yeni bulgular metal olmayan malzemelerin de çevresel koşullardan benzer biçimde etkilendiklerini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, korozyon deyimi yapı malzemesi niteliği olan tüm malzemelerin çevrenin etkisi ile bozunmalarını kapsar biçimde kullanılabiliyor.
slide4

Paslanma deyimini ise demir ve demir cinsinden olan malzemelerin (çelik ve dökme demirler) korozyonu olarak kullanılıyor.

 • Metallerin ısı etkisi ile aşınması , zımpara ve diğer araçlarla oluşturulan aşınmalar  korozyon değildir.
slide5

Korozyonun temel nedeni metallerin arıtılmış saf formlarında kararsız olmalarından kaynaklanmaktadır. Metaller daima doğada bulundukları şekildeki formlarına tekrar geri dönme eğilimindedirler.

slide7

Korozyon etkisi ile;

 • Parlak metal yüzeyleri donuklaşır.
 • Demir üzerinde pas oluşur.
 • Çinko beyaz ve donuk bir tabaka ile örtülür.
 • Bakır üzerinde yeşil bir katman oluşur.
 • Gümüş kararır.
 • Platin ve altın parlak kalır.
slide8

Bazı metaller kolay bazıları ise zor korozyona uğrarlar:

 • Bazı metaller daha fazla aktif bazıları ise az aktiftir. Çok aktiften az aktife doğru bazı metaller şöyle sıralanır;

Magnezyum, alüminyum, çinko,  demir, kurşun, kalay, bakır, gümüş,  platin, altın.

 • İki metal bir araya getirilince daha soy olan (az aktif olan) metal (+)elektrot, diğeri (-)elektrot olur.

(-) elektrot olan metal korozyona uğrar, diğeri ise korunur.

korozyon reaksiyonlar
Korozyon Reaksiyonları

Korozyon sırasında anodik (elektron veren-yükseltgenme) reaksiyonlar ile katodik (elektron alan-indirgenen) reaksiyonları birlikte oluşur.

1 anodik reaksiyon
1) Anodik Reaksiyon;
 • Metalin kendi iyonlarına yükseltgenmesi olup genel olarak aşağıdaki şekilde gösterilir:

X→ Xn+ + ne-

Al→Al3+ +3e-

2 katodik reaksiyonlar
2) Katodik Reaksiyonlar;
 • Metalden elektrolite negatif yükün transfer olduğu elektrot reaksiyonudur. Katodik reaksiyon daima indirgenme reaksiyonudur.

3)Elektrot Reaksiyonları;

 • Elektrolit ve metal ara yüzeyinde yük transferine neden olan kimyasal reaksiyondur.
slide12

AnodikReaksiyon: Fe0 → Fe+2+ 2e– (İyonlaşma)

 • Katodik reaksiyon : ½ O2+ H2O+ 2e –→ 2(OH)-

2H++ 2e →H2 (Asitli Ortamda)

 • Toplam Reaksiyon: Fe0+ ½O2 + H2O→ Fe(OH)2(Pas)
korozyona sebep olan ortamlar
Korozyona sebep olan ortamlar;
 • Ortamın etkisi
 • Sıcaklığın etkisi
 • Malzeme seçiminin etkisi
 • Taneler arası özellik farkları
 • Sistem dizaynı
 • Sistemin bulunduğu ortamın oksijen konsantrasyonu
 • Zemin elektriksel özgül direncin etkisi
korozyon e itleri
Korozyon Çeşitleri

15 tip korozyon vardır.

1)Homojen (Unıform) Korozyon;

Metal yüzeyinde eşdeğer şiddette oluşan korozyon türüdür. Korozyon sonucu metal kalınlığı her noktada aynı miktarda azalır. Atmosfer ortamında ve herhangi bir dış etkenden etkilenmeyen tamamı aynı cins malzemeden üretilmiş olan metaller homojen korozyona

uğrar.

slide16

2) Galvanik Korozyon;

Farklı malzeme kullanımından kaynaklanan korozyon, farklı potansiyelde iki metal birbiriyle temas halinde iken aralarında bir galvanik pil oluştururlar ve aktif olan metal anot, soy metal ise katot görevi görerek aktif metalde korozyona sebep olur. Örneğin, bakır ile çeliğin temas etmesi durumunda bakırdan dolayı çelik korozyonuna uğrayacaktır.

Elektrolit: Elektrik akımını ileten iyonları içeren çözelti veya rutubetli malzemelerdir.

3 atlak korozyonu
3)Çatlak Korozyonu;

Metal yüzeyinde bulunan bir çatlak içinde veya dar bir aralıkta oluşan korozyon çeşididir. Bu korozyonun temel nedeni, çatlak içi ile çevre elektrolit arasında oksijen konsantrasyonu veya metal iyonu konsantrasyonunun farklı oluşudur.

slide21

4)Çukur(Oyuklanma)Korozyonu;

Metal yüzeylerinin bazı noktalarında çukur oluşturarak meydana gelen korozyondur. Anot ve katot bölgeleri birbirinden ayrıldığı için anot, yüzeyin herhangi bir noktasından açılan çukurun içindeki dar bir bölge ,katot ise çukurun çevresindeki geniş bir alandır. Korozyon sonucu çukur gittikçe büyüyerek metalin o noktadan kısa sürede delinmesine neden olur. Bu nedenle çukur korozyonu tehlikelidir.

slide23

5) Taneler Arası Korozyon;

Bir metali kristal yapısında tanelerin sınır çizgisi boyunca meydana gelen korozyona denir. Tanecikler arası korozyonun en tipik örneği paslanmaz çeliklerde görülür.

slide24

6)Tabakalaşma Korozyonu;

Korozyona uğramış metal tabakalar birbirinden ayrılır ve oluşan korozyon ürünleri malzemenin tabakalar halinde birbirinden ayrılmasına sebep olur.

slide25

7) Seçimli Korozyon;

Bir alaşım içinde bulunan metallerden birinin diğerinden önce korozyona uğramış hâlidir.

% 70 Cu + % 30 Zn

den oluşan pirinç içinde bulunan Zn kolayca korozyona uğrayabilir. Korozyon sonucu alaşım yüzeyinde Zn konsantrasyonu azalır ve normal sarı renk, bakır kırmızısına dönüşür. Çok sık rastlanan bu seçimli korozyon olayına “çinko azalması” adı verilir.

8 erozyon korozyonu
8)Erozyon Korozyonu;

Özellikle boru sistemlerinde ve limanlarda çok rastlanan bu tür korozyonda metal ile korozif ortam arasındaki bağıl hareket nedeniyle metalin aşınma hızı artar. Metal yüzeyinde delikler, oluklar ve hendekler oluşur. Ortamda katı parçacıkların varlığı korozyon hızını daha da artırır.

9 kaplama bozuklu u korozyonu
9)Kaplama Bozukluğu Korozyonu;

İşçilik hataları nedeniyle kaplamanın bazı bölgelerinin bozulması veya delinmesi halinde bu bölgeler anot olacaktır ve korozyona uğrayacaktır. Bu tip korozyon, metal yüzeyinde çok küçük bölgelerde yoğunlaşan bir korozyondur.

10 gerilim korozyonu
10)Gerilim Korozyonu;

Çekme gerilmesine maruz ve saldırgan bir ortamda bulunan korozyona duyarlı malzemelerden ortaya çıkar. Çekme gerilmesine dik bölgesel çatlakların oluşumu ile malzeme hasara uğrar.

Çatlak korozyonunun görünümü

11 kavitasyon korozyonu
11)Kavitasyon Korozyonu;

Hızlı akan sıvıların malzeme yüzeyine yakın bölümlerinde oluşan alçak basınç kabarcıklarının büyümesi ve patlaması ile meydana gelir.

12 aral k korozyonu
12) Aralık Korozyonu;

Perçin, cıvata, conta gibi altı örtülü yüzeylerde ve aralıklarda meydana gelen önemli bir korozyondur. Bu tür korozyonunun meydana gelmesi için aralık, çözeltinin girebileceği kadar geniş, aynı zamanda çözeltinin çıkamayacağı kadar dar olmalıdır.

13 ka ak ak m korozyonu
13)Kaçak Akım Korozyonu;

Toprak zemin içerisinde tren, tramvay ve metro gibi raylı taşıtların kaçak akımı yer altı borularında çok şiddetli ve hızlı korozyona sebep olur. Hattın her noktasında toprağa doğru bir akım oluşur.

atmosferik korozyonun nedenleri
Atmosferik Korozyonun Nedenleri
 • Hava Rutubetinin Etkisi
 • Endüstriyel Kirlenmenin Etkisi
 • Sıcaklığın Etkisi
 • Yağış ve Rüzgârın Etkisi
korozyon mekanizmalar
Korozyon Mekanizmaları
 • Kimyasal Korozyon
 • Elektrokimyasal Korozyon
slide35

1) Kimyasal Korozyon:

Kuru korozyon olarak da bilinir. Metal ve alaşımlarının gaz ortamlar içindeki korozyondur. Bilinen en iyi örnek yüksek sıcaklıklarda daha etkili olan oksitlenmedir. Örnek olarak Mg un oksitlenmesi verilebilir.

2Mg + O2 2MgO

kuru pil devresi

slide36

2) Elektro Kimyasal Korozyon :

 • Metal ve alaşımlarının sulu ortamlar içindeki korozyondur.
 • Elektrokimyasal korozyonun oluşabilmesi için elektrik akımının iletilebileceği sulu bir elektrolit ortamın olması gerekir. (Elektrolit, asit, baz ve tuzların sudaki çözeltileridir.)
 • Örneğin bir metal elektrot, kendi tuzunun sulu çözeltisine daldırıldığında atomlarının son yörüngesindeki elektronlar serbest hale geçer.
slide38

Korozyondan Korunma Teknikleri

 • Korozif elemanların ortamdan uzaklaştırılması,
 • Ortama frenleyici ilavesi,
 • Anodik frenleyiciler,
 • Katodik frenleyiciler,
 • Çift etkili frenleyiciler,
 • Konsantrasyonun değiştirilmesi,
 • Sıcaklığın değiştirilmesi,
 • Korozif ortamın hızının değiştirilmesi,
 • Uygun malzeme seçimi,
 • Alaşım elementi ilavesi (Pasifleştirme – Nötralize etme)
slide39

Korozyondan Korunmak İçin Yapılması Gerekenler

Korozyondan korunmak için yapılması gerekenler maddeler halinde:

 • Uygun tasarım,
 • Uygun malzeme seçimi,
 • Yeterli yüzey kaplaması,
 • Katodik koruma,
 • Anodik koruma olarak sıralanabilir.

Bu önlemler grubundan katodik koruma dışındakiler korozyon hızını azaltan, başka bir deyimle korozyonu kısmen önleyen yöntemlerdir. Katodik koruma ise korozyonu tamamen önleyen etkili ve rakipsiz bir yöntemdir.

saf al minyumun zellikleri
Saf Alüminyumun özellikleri
 • Alüminyum hafiftir.
 • Alüminyumun yansıtma kabiliyeti yüksektir.
 • Alüminyum elastik bir malzemedir.
 • Alüminyum ısı ve elektriği bakır kadar iyi iletir.
 • Al alaşımları mutfak eşyalarından uçak ve uzay araçlarına dek sayısız uygulama alanlarında kullanılır.
al minyumun korozyona direnci
Alüminyumun Korozyona direnci

Alüminyum, alkali ve toprak alkali metaller haricinde bütün elementlere karşı anodik etki yapması gerekirken, pratikte korozyona dayanıklı bir metaldir. Bunun sebebi, bulunduğu ortamda gerek kendisinin ve gerekse alaşımlarının yüzeyinde oluşan oksit tabakasından kaynaklanmaktadır.

Yeni kesilmiş alüminyum havada bırakılırsa hızla oksitlenir ve alümina denilen metalin daha fazla oksitlenmesini engelleyen bir filmle kaplanır.

slide43

Alüminyumun Oksit Tabakası

İç ve dış oksit tabakası

slide44

Alüminyumun çeşitli ortamlardaki korozyonu

 • Alüminyum alaşımları oda sıcaklığında, pek çok organik asitlere karşı dayanıklıdır. (meyve asitleri vb.)
 • Tuz çözeltilerinde; nötr veya nötüre yakın tuz çözeltileri alüminyum alaşımlarına oda sıcaklığında fazla etki etmezler.
slide45

Atmosferik ortamda korozyon metallerin anot katot durumu ile nemlilik oranına bağlıdır.

 • Normal kırsal kesim ve orta derecedeki sülfür atmosferinde alüminyumun durabilitesi mükemmeldir.
slide46

Bir metalin topraktaki korozyon davranışını tahmin etmek güçtür.Çünkü topraktaki korozyonunu etkileyen birçok faktör vardır.Topraktaki nem miktarı, resistivitesi (özdirenci) ve pH değeri korozyonu etkiler.

 • Al yüzeyleri bitüm yersakızı kaplanarak veya katodik koruma uygulanarak alüminyumun topraktaki korozyonu engellenebilir.
slide47

Sulu ortamlarda Alüminyumun korozyonu sudaki klor iyonları miktarı ile metal parçacık miktarına bağlıdır.

 • Sulu ortamlarda alüminyumda pitting ile galvanik korozyon görülür.
 • Uygun temizleme ve boyama işlemleri yapılırsa alüminyum korunmuş olur.Ayrıca alüminyumu sulu ortamda korozyondan korumak için katodik koruma uygulanır.
demir kaplar n korozyonu
Demir kapların korozyonu
 • Konserve kutularda korozyon, teneke kutudan metalin (kalay veya demir) çözünerek konserve gıdaya geçmesi olarak tanımlanır.
 • Bu elektro-kimyasal reaksiyonun oluşması konserve gıdayı bozmakta hatta kutuda delik oluşturabilmektedir.

Gıda kutuya konduğu zaman elektro-kimyasal potansiyeli birbirinden farklı iki metal veya bileşikle aynı anda ilişkide bulunabilir.

slide50

O halde konserve kutularda iki tip korozyon görünür.

 • Normal korozyon:
 • Böylece oluşan gaz önce vakumun azalmasına, sonra basınç oluşturarak kutuda bombaj oluşumuna neden olur. Buna normal korozyon denir.
normal korozyon tepkimeleri
Normal korozyon tepkimeleri
 • Anodik olay (oksitlenme veya yükseltgenme reax)

Fe Fe2+ + 2e –

 • Katodik olay (indirgenme reax.)

2H+ + 2e- H2

slide52

Kutuda oksijen varsa, kalay daima katot, demir ise anot olarak davranmakta ve gözeneklerdeki demir çözünerek, gözenekler derinleşir, kutunun delinmesine neden olur. Bu tip korozyona delik korozyonu denir.

korozyonun engellenmesi
Korozyonun Engellenmesi
 • Gıdaya uygun lak tipi
 • Levha yüzeyinin çizilmesinden kaçınılması
 • Kutunun tepe boşluğundaki oksijenin uzaklaştırılması
 • Dolgu sıvısında nitrat bulunulmasından kaçınılmalı
 • Asit, tuz gibi koroziflerin düşük konsantrasyonda kullanılması
paslanmaz eli in korozyonu
Paslanmaz çeliğin korozyonu
 • İçinde %12den fazla Cr ve bunun yanında bir miktarda Ni elementi bulunduran, korozyon direnci alaşımsız çeliklere göre daha yüksek olan Fe-Cr-Ni alaşımlarının genel adıdır.
pasivasyon mekanizmas nedir
Pasivasyon Mekanizması Nedir?
 • Pasivasyon mekanizması genel olarak metalin üzerinde bir oksit tabakasının oluşmasına ve bu oksit tabakasının korozyon reaksiyonunu devam ettirecek olan Oksijen atomlarının ana metal ile temas etmesini önlemesi ile korozyonu durduran bir mekanizmadır.
 • Paslanmaz çeliklerde bu mekanizma yapıda bulunan krom atomlarının oksijen ile reaksiyona girmesi sonucu yüzeyde bir kromoksit filmi oluşturması şeklinde görülür.
paslanmaz eliklerde g r len korozyon e itleri nelerdir
Paslanmaz Çeliklerde Görülen Korozyon Çeşitleri Nelerdir?
 • Üniform korozyon
 • Pitting korozyonu
 • Çatlak korozyonu
 • Gerilim altında gerçekleşen korozyon
 • Tanecikler arası korozyon
 • Galvenik ve Derişiklik Pili Korozyonu
slide58

Bakır malzemede erozyon korozyonunun ortaya çıkışı, çıplak bakır yüzeylerde, yüksek akış hızına bağlıdır.Oksit koruma tabakası suyla alınır, kaldırılır ve çıplak bakır yüzey korumasız kalır. Erozyon korozyonu akış hızının azaltılmasıyla engellenebilir.

EROZYON KOROZYONU

ukur korozyonu pitting
ÇUKUR KOROZYONU (Pitting)

Pitting korozyonu herhangi bir dış sebepten dolayı kalkan film tabakasından, metalin iç kısımlarına halojenlerin(Cl,Fl…[7A grubu ametalleri]) sızmasına ve korozyonun hızla iç tabakalara kadar ilerlemesi şeklinde oluşur.

depremlerde b y k r sk
DEPREMLERDE BÜYÜK RİSK !

Beton ve demir donatının

korozyonu

beton
BETON

Beton ; çakıl, kum gibi “agrega" denilen maddelerin bir bağlayıcı madde ve su ile birleştirilmesinden meydana gelen inşaat yapıtaşı. Bağlayıcı madde de genellikle çimentodur. Baraj,kanal gibi su yapıları yanında yol, bina, köprü ve diğer yapıların inşaatında kullanılır. Yangına dayanıklılığı, su geçirmezliği ve ses yalıtımı bakımından da tercih edilir. Modern yapılarda nükleer radyasyona karşı da kullanılır.

slide66

Donatı demirlerinin korozyonu:

Beton ilk döküldüğünde içindeki demir donatıyı etkin bir şekilde sararak paslanmaya karşı korur.

slide67

Ancak zaman içinde titreşim, sarsıntı, büyük ve küçük depremler, mekanik yorgunluk ve dış ortamdaki çeşitli nedenlerden dolayı betonda önce mikroskopik sonrada daha büyük gözenek ve çatlaklar oluşur.

slide68

Rutubet, dış ortamdaki korozif madde ve gazlar, deniz kumu kullanımından veya denize yakınlıktan kaynaklanan tuz ve klor, havadaki baca ve ekzos gazları, sanayi kirlilik,CO2,havadaki kükürt ve nitrojen oksit,karayollarında buzla mücadelede kullanılan tuzlar ve kaçınılmaz olan oksijenin korozif etkisi,betonarme içindeki donatı demirlerini paslandırır.

DIŞ ORTAM ETKİLERİ

slide70

Beton korozyonu:

Paslar çatlaklardan dışarıya çıkmaya başlamış.

betonda karbonatla ma
Betonda karbonatlaşma

Bir fiziko-kimyasal bir süreç olan karbonatlaşma, beton içindeki ortamın alkalinitesini düşürerek donatı demirlerinin yüzeyindeki koruyucu oksit tabakanın tahrip olmasına neden olur. Betonun alkalinitesi, hidrate olmuş çimentonun içerdiği Ca(OH)2 ile sağlanır ve pH değerini 12 civarında sabitler. Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O oluşur.

pH  8’in altına düşebilir. Dış ortamdakiCO2 konsantrasyonu, baca ve eksoz gazları ve endüstriyel kirlilik   arttıkça karbonatlaşma oranı artar. Karbonatlaşma, beton içinde yüzeyden 10 cm’den derinlere kadar ulaşabilen bir bozulmadır.

elektro restorasyon
Elektro-restorasyon

Uygulaması ile karbonatlaşma geri döndürülebilmekte ve betonun alkali ortamı restore edilebilmektedir, bu da donatı demirlerini paslanmaya karşı korumaktadır.

kaynak a
Kaynakça
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Korozyon)
 • www.haddemetal.com/tr/Download/Korozyon.pdf
 • http://www.cellotin.com/forum/fen_fizik/elektrik_akim_kaynaklari-t14030.0.html
 • www.bayar.edu.tr/~makine/dersnotu/korozyon/aluminyumunkorozyonu.ppt
 • www.dersimizkimya.com/kimya_odevleri_pdf/korozyon.pdf
 • papirus.ankara.edu.tr/tez/FenBilimleri/Yuksek_Lisans_Tezleri/2004/FY2004_151/b%F6l%FCm2.pdf
 • www2.aku.edu.tr/~hitit/DERSLER/METALIK%20MALZEMELER/KOROZYON%5B8%5D.pdf
 • www.bayar.edu.tr/~makine/dersnotu/korozyon/aluminyumunkorozyonu2.ppt
kaynak a1
Kaynakça
 • www.bayar.edu.tr/~makine/dersnotu/korozyon
 • http://www.board.gen.tr/fen-bilimleri/2197-metallerin-korozyonu
 • http://images.google.com.tr
 • http://www.vodendanismanlik.com/dosyalar/122356295142Microsoft%20Word%20-%20TENEKE%20KUTULARDA%20KOROZYON.doc.pdfwww.bayar.edu.tr/~makine/dersnotu/malzemesecimi/IO/KONSERVE
 • http://w3.balikesir.edu.tr/~asker/KimCalisYap/korozyon.doc
 • imomalatya.org.tr/seminer/2/mehmeteroglu/KOROZYON%20VE%20KOROZYONDAN%20KORUNMA
kaynak a2
Kaynakça
 • http://www.saglammetal.com/resim/File/BAKIR-001-32.pdf
 • http://w3.balikesir.edu.tr/~ay/lectures/ha/lecture6.pdf
 • http://www.bayar.edu.tr/~makine/dersnotu/korozyon/bakirvealasimlarindakorozyon.ppt#13
 • http://www.teknointel.com/makaleler/elektrorestorasyon/betonkorozyon.htm
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Beton
5 grup
5. GRUP
 • MELTEM DERİN
 • HAVVA HANIM BOZKURT
 • PERVİN ELMAS
 • BELMA KAYA
 • GAMZE KAYMAZ
 • A.GÜL GÖK