S h r jobbar vi p smaragden
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Så här jobbar vi på smaragden. Framgångsrikt koncept. Vi arbetar bildligt talat med öppna dörrar mellan de olika verksamheterna som ingår under elevernas hela samlade skoldag. Vi har samma tydliga regler och alla vuxna säger samma sak, reagerar på alla typer av regelbrott på samma sätt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - meena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Framg ngsrikt koncept
Framgångsrikt koncept

Vi arbetar bildligt talat med öppna dörrar mellan de olika verksamheterna som ingår under elevernas hela samlade skoldag.

Vi har samma tydliga regler och alla vuxna säger samma sak, reagerar på alla typer av regelbrott på samma sätt.

Pedagogerna i arbetslaget kommunicerar kring eleverna och arbetssättet kontinuerligt under dagen.

Tydliga vuxna.

Höga förväntningar på varandra som pedagoger och på eleverna utan att ge dem en känsla av att vi förväntar oss det omöjliga.


Morgonen p smaragden
Morgonen på Smaragden

 • Varje morgon äter eleverna på Smaragdens fritidshem frukost tillsammans med eleverna från de andra fritidshemmen på skolan i skolans matsal.

 • Dörren till klassrummen öppnas 7.45, det man som elev kan välja på att göra då är att läsa en bok i soffan eller rita vid bordet.

 • Kl. 8.00 stänger vi dörren,

 • skolan startar!


Morgon samling
Morgon samling

 • Vi har gemensam morgonsamling, FC, 1C. Vi läser, sjunger och går igenom dagen.

 • Vi har jobbat så här i flera år nu och det gör att eleverna vet vad som gäller.

 • De äldre barnen visar med sitt sätt åt de yngre hur det ska fungera korrekt och tillfredställande.

 • Detta gör att våra samlingar fungerar mycket bra!


Eq arbete
EQ-arbete

 • Vår enhets nyckelord för värdegrundsarbetet är: trygghet, kunskap, inflytande och samverkan.

 • I Smaragdens arbetslag arbetar vi utifrån detta samt styrdokumenten och vår likabehandlingsplan genom att vi förutom att vi som pedagoger är lyhörda och ger eleverna utrymme genom samtal och diskussioner dagligen har EQ-arbete som grund för den gemensamma morgonsamlingen varje torsdag.


L sprojekt smaragden
Läsprojekt Smaragden

 • Vi startade ibörjan av höstterminen 2012 upp ett läsprojekt för att öka måluppfyllelsen kring det svenska språket. Det handlar om att vi gemensamt FC, 1C arbetar med sagor på flera olika sätt, den nya sagan introduceras alltid med att pedagoger läser högt.

 • Vi har leksaker som knyter an till dessa sagor. Och ger samtliga elever lekutrymme med dem.

 • Vi besöker stadsbiblioteket och Råslättsbibliotek samt har ett nära samarbete med skolbiblioteket.


Sago leksaker
Sago- leksaker

Mumintrollet

Sagan om

”Rakel och Kapten Snorfinger”


S h r jobbar vi p smaragden

För att få in olika moment arbetar vi under hela den samlade skoldagen med tillfällen för eleverna att fördjupa sina kunskaper i alla de olika delar som styr verksamheten utifrån de styrdokument som finns.


Beskriv ett f rem l
Beskriv ett föremål samlade skoldagen med tillfällen för eleverna att fördjupa sina kunskaper i alla de olika delar som styr verksamheten utifrån de styrdokument som finns.


Beskriva ett f rem l
Beskriva ett föremål samlade skoldagen med tillfällen för eleverna att fördjupa sina kunskaper i alla de olika delar som styr verksamheten utifrån de styrdokument som finns.

 • Varje fredag morgon, på den gemensamma samlingen, är det några förutbestämda elever som har med sig ett föremål hemifrån som de utan att tala om vad det är beskriver för de andra eleverna i gruppen. De har förberett sig hemma så att de vet vad de ska säga.

 • Här tränar eleverna på att tala inför de andra och får möjlighet att bli lyssnade på.

 • Eleverna ges även en naturlig möjlighet att lyssna på de andra eleverna.


Eleverna m lar sagofigurerna p v ggen
Eleverna målar sagofigurerna på väggen samlade skoldagen med tillfällen för eleverna att fördjupa sina kunskaper i alla de olika delar som styr verksamheten utifrån de styrdokument som finns.

Före och efter


Introducerar sagorna om mumintrollet
Introducerar sagorna om Mumintrollet. samlade skoldagen med tillfällen för eleverna att fördjupa sina kunskaper i alla de olika delar som styr verksamheten utifrån de styrdokument som finns.


Bygger med lera
Bygger med lera samlade skoldagen med tillfällen för eleverna att fördjupa sina kunskaper i alla de olika delar som styr verksamheten utifrån de styrdokument som finns.

Här skapas det figurer ur sagorna om Mumintrollet.


Introducerat sagor
Introducerat sagor samlade skoldagen med tillfällen för eleverna att fördjupa sina kunskaper i alla de olika delar som styr verksamheten utifrån de styrdokument som finns.


Eleverna i 1c skapar barbafigurer
Eleverna i 1C skapar samlade skoldagen med tillfällen för eleverna att fördjupa sina kunskaper i alla de olika delar som styr verksamheten utifrån de styrdokument som finns.barbafigurer


L xl sning
Läxläsning samlade skoldagen med tillfällen för eleverna att fördjupa sina kunskaper i alla de olika delar som styr verksamheten utifrån de styrdokument som finns.

 • Varje onsdag är det läxläsning på Fritidshemmet, då alla elever har möjlighet att få hjälp från en pedagog med sina läxor. Uppskattat av både elever och föräldrar.


V r gemensamma omr stning i melodifestivalen
Vår gemensamma omröstning i melodifestivalen samlade skoldagen med tillfällen för eleverna att fördjupa sina kunskaper i alla de olika delar som styr verksamheten utifrån de styrdokument som finns.


V rt resultat av omr stningen i melodifestivalen
Vårt Resultat av omröstningen i melodifestivalen samlade skoldagen med tillfällen för eleverna att fördjupa sina kunskaper i alla de olika delar som styr verksamheten utifrån de styrdokument som finns.

Ett ypperligt tillfälle att arbeta med matematik i alla grupper, eleverna i 1C tränade sedan stapeldiagram med hjälp av resultatet, i FC diskuterades resultatet och vad eleverna trodde kring det resultat som Sverige skulle ge senare samma vecka.

På fritidshemmet dansade och sjöng eleverna.


P fredagar r det r ris
På Fredagar är det samlade skoldagen med tillfällen för eleverna att fördjupa sina kunskaper i alla de olika delar som styr verksamheten utifrån de styrdokument som finns.Röris!!!

 • Röris är skapat för barn från förskoleklass upp till trean.

 • Det är känslan i musiken som inspirerar till rörelse och det är enkelt att bara hänga med direkt från början.

 • Programmet tränar kondition, styrka, rörlighet, balans och avslappning.

 • Hela programmet är runt 20 minuter och vi gör Röris-programmet utomhus, på skolgården tillsammans i arbetslaget.

 • Efter genomförandet av Röris-programmet har vi gemensamt massage i 1C och FC.


Datakunskap
Datakunskap samlade skoldagen med tillfällen för eleverna att fördjupa sina kunskaper i alla de olika delar som styr verksamheten utifrån de styrdokument som finns.

 • Vi arbetar utifrån ASL (Att Skriva sig till Läsning) framförallt i 1C men även till viss del även i förskoleklassen.

 • Datorn på fritids används vid skrivandet av vår tidning som kommer ut en gång i månaden.


S h r jobbar vi p smaragden

 • Ur Skollag (2010:800) samlade skoldagen med tillfällen för eleverna att fördjupa sina kunskaper i alla de olika delar som styr verksamheten utifrån de styrdokument som finns.

 • 4 kap 4 § kring kvalitetsarbetet i skolan. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.

 • En del i det kvalitetsarbete som sker på Smaragden sker genom att vi finns på de arenor där de flesta elever och vårdnadshavare finns dagligen, de sociala medierna såsom genom egen facebooksida och blogg.

 • 4 kap. 12 § Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

 • Ett sådant forum för möjlighet till inflytande, att vara uppdaterad kring den dagliga verksamheten är den blogg som skrivs för elevers och föräldrars möjlighet att följa vilka aktiviteter som sker, genom att följa planeringen, genomförandet och utvärderingen kring aktiviteterna. Här finns en förankring från handligsplaner och styrdokument till utförd aktivitet.


Kvalitetsarbete och inflytande f r v rdnadshavare
Kvalitetsarbete och Inflytande för vårdnadshavare samlade skoldagen med tillfällen för eleverna att fördjupa sina kunskaper i alla de olika delar som styr verksamheten utifrån de styrdokument som finns.