Kempenhorst college
Download
1 / 34

Kempenhorst College - PowerPoint PPT Presentation


  • 161 Views
  • Uploaded on

Kempenhorst College. Welkom op de ouderavond van klas 4. Algemeen. ‘Schooltijd’ Te laat komen Magister Buitenlandreis. woensdag 20 augustus 2014. Kempenhorst College. Examengids. PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) = examengids Wordt in week 38 verstrekt en toegelicht door mentor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kempenhorst College' - medea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kempenhorst college

KempenhorstCollege

Welkom op de ouderavond van klas 4


Algemeen
Algemeen

‘Schooltijd’

Te laat komen

Magister

Buitenlandreis

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


Examengids
Examengids

PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) = examengids

Wordt in week 38 verstrekt en toegelicht door mentor

Inhoud o.a.:

Examenreglement + supplementen

PTA-overzicht per vak

Geen ‘gewone’ proefwerken meer

Weeknummers: geven indicatie

Cijfers via Magister

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


Ct 1 en ct 2
CT 1 en CT 2

CT 1 = 1e Centrale Toetsweek

26 tot en met 30 november 2012

CT 2 = 2e Centrale Toetsweek

LWT + BBL: 25 tot en met 29 maart 2013

KBL + TGL: 2 tot en met 8 april 2013

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


Examen
EXAMEN

SE (schoolexamen)

- alle schooltoetsen klas 3 en 4

CE (centraal examen)

1) CSPE (centraal schriftelijk en praktijk examen):

LWT + BBL: vanaf 2 april 2013

KBL: vanaf 9 april 2013

2)CSE (centraal schriftelijke examen):

LWT + BBL: 22 t/m 26 april 2013 – beeldschermexamens

KBL + GTL: 13 t/m 28 mei 2013

KBL: beeldschermexamens

GTL: ‘gewoon’ schriftelijk

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


Berekening resultaten
Berekening Resultaten

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


Geslaagd als
Geslaagd als…

Eindresultaat voor de 6 (BBL, KBL) of 7 (TL) examenvakken (incl. Ma) :

alle eindcijfers 6 of hoger

een eindcijfer 5, de rest 6 of hoger

twee eindcijfers 5, een 7, de rest 6 of hoger

een eindcijfer 4, een 7, de rest 6 of hoger

Eindresultaat van het beroepsgerichte vak bij BBL en KBL telt dubbel

Voor de vink-opdrachten: voldoende of goed (zoals gym / ckv)

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


Geslaagd als1
Geslaagd als…

Extra regel sinds 2012:

De behaalde CE-cijfers worden bij elkaar opgeteld. Het gemiddelde moet 5,5 of hoger zijn.

Alle CE-vakken tellen hierin 1x mee, dus ook het CSPE-cijfer voor het beroepsgerichte vak!

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


Gezakt als
Gezakt als…

Schoolexamen: niet voldaan aan gehele PTA

Centraal Examen: gemiddeld CE-cijfer lager dan 5,5

Eindresultaten:

Meer dan twee maal eindcijfer 5

Een 4 én een 5 of één 3

Vink-vakken onvoldoende

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


Herkansen se
Herkansen SE

De schooltoetsen kunnen eventueel herkanst worden d.m.v. een herkansingsbriefje (zoals in klas 3) tijdens Centraal Inhaalmoment (dinsdagmiddag)

Na CT-2 week is er geen herkansingsmogelijkheid meer!

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


Herkansen ce
Herkansen CE

Elke kandidaat mag altijd:

Alle leerwegen: 1 vak van het CSE herkansen

LWT, BBL, KBL: het CSPE herkansen

Óók wanneer hij/zij al geslaagd is, maar toch wil proberen het cijfer te verbeteren (= herprofileren).

Tweede tijdvak CSE + CSPE: 17 t/m 21 juni 2013

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


Aandachtspunten
Aandachtspunten

Examen is formele zaak, daarom:

Alle toetsen moeten worden gemaakt

Te laat: -resterende tijd

-bij CSE: na 30 min. zaal dicht

Fraude, verzuim = examencommissie

Te laat inleveren zonder geldige reden kan leiden tot toekenning van het cijfer 1

“Onregelmatigheid PTA”

Examencommissie handelt alles via brieven af

Inleveren werkstuk/praktische opdracht e.d. via vakdocent

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


Feest
Feest !!

Uitslag 1e tijdvak: 12 juni 2013

15.00 – 16.00 uur

Uitslag 2e tijdvak: 26 juni 2013

zo spoedig mogelijk

Diploma-uitreiking: 27 juni 2013

3 bijeenkomsten: 13.00, 16.00 en 19.30 uur

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


L o b

L.O.B.

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding


Kempenhorst college

Totaaloverzicht

MBO

opleiding

Niveau

1 en 2

Niveau

3 en 4

HAVO

Leerwegen

in leerjaar

3 + 4

Basis

Beroepsgerichte

Leerweg

Kader

Beroepsgerichte

Leerweg

Gemengde

Leerweg

Theoretische

Leerweg

6 afdelingen:

- Bouw/houttechniek

- Metaaltechniek

- Installatietechniek

- Administratie

- Groen

- Zorg&Welzijn

woensdag 20 augustus 2014

15

Kempenhorst College


Regionale onderwijs centra roc s
Regionale Onderwijs Centra (ROC’s)

Agrarische Onderwijs Centra (AOC’s)

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


Niveaus
Niveaus

Voor leerlingen uit de KGT-leerwegen:

4. MIDDENKADEROPLEIDINGtoelating met Kader, Gemengd en Theoretisch

3. VAKOPLEIDINGtoelating met Kader, Gemengd en Theoretisch

2. BASISBEROEPSOPLEIDING

toelating met -BBL

-LWT in dezelfde beroepsrichting

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


Niveaus1
Niveaus

Voor leerlingen uit de

BasisBeroepsgerichte Leerweg:

2. BASISBEROEPSOPLEIDING

toelating met - BBL

- LWT in dezelfde beroepsrichting

1. ASSISTENTENOPLEIDING

toelating “drempelloos”

woensdag 20 augustus 2014

18

Kempenhorst College


Twee leerwegen
Twee Leerwegen

Alle niveaus zijn te bereiken via 2 leerwegen

(indien aanwezig):

Beroepsopleidende Leerweg: BOL

70% school ; 30% stage

“bredere” opleiding

wat meer theoretisch

snelle doorstroming naar HBO

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


Twee leerwegen1
TweeLeerwegen

Alle niveaus zijn te bereiken via 2 leerwegen

(indien aanwezig)

Beroepsbegeleidende Leerweg:BBL

80% beroepspraktijkvorming 20% school ;

= 4 dagen werken, 1 dag leren

“smalle” opleiding, gericht op werkgever

contractuele verplichtingen

beperkt aantal arbeidsplaatsen

minder aanwezig in niveau 3,4- opleidingen

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


Hoger niveau
Hoger niveau?

Doorstroming naar niveau 3 / 4 mogelijk:

wens van de leerling

aangetoonde capaciteiten

doorzettingsvermogen

Doorstroming naar HBO mogelijk:

Vanaf niveau 4 MBO

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


Kempenhorst college
HAVO

Toelatingseisen:

Nederlands

Engels

eisen per profiel

Capaciteiten, motivatie, inzet, zelfvertrouwen

(gemiddeld een 7 over de examenvakken)

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


Welke vervolgopleiding
Welke vervolgopleiding?

LOB- lessen

Gesprekken met mentor en/of decaan

Buitenschools leren

Onderwijsbeurs Eindhoven op 28/9 en 29/9

Open Dagenlijsten

Meeloopactiviteiten

Losse info decaan en brochures

Kempenhorst.DeDecaan.net (met Keuzeweb)

Informatie- avond Vervolgopleidingen

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


Informatie avond vervolgopleidingen
Informatie- avondVervolgopleidingen

22 november 2012 vanaf 19.00 uur

90 opleidingen

max. 3 opleidingen aankruisen

Vanaf half september digitaal intekenen

“verschijningsplicht”

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


School geeft informatie aan vervolgopleidingen
School geeft informatie aan vervolgopleidingen

Cijfers:

- eindrapport + PTA-cijfers leerjaar 3

- eerste PTA-cijfers leerjaar 4

Advies: - capaciteiten

- inzet

- geschiktheid

samengevat in een (digitaal) doorstroomportfolio of overdrachtsdossier

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


Wat moet u uw kind doen
Wat moet u/uw kind doen?

Informatieavond bezoeken

LOB- lessen volgen

Open Dagen bezoeken

Oriëntatie m.b.v. internet

Inschrijfformulier aanvragen

Aanmelden

Kempenhorst de vervolgkeuze doorgeven

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


Kempenhorst college

Slagen!!

veel succes

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


Maatschappelijke stage
Maatschappelijke stage

Voor alle leerlingen

Certificaat

30 uur buiten schooltijd

Zélf zoeken

Febr./maart al voorlichting in 3e klas geweest + folder uitgereikt

Contract zou nu ingeleverd moeten zijn?!

Gestart kon worden vanaf 1 mei 2012

Afronden vóór 1 april 2013

Dhr. Bel + mevr. Severijnen (maatschappelijkestage@kempenhorst.nl)

woensdag 20 augustus 2014

28

Kempenhorst CollegeWaarom
Waarom?

Praktisch georiënteerde leerling

Koppeling theorie  praktijk

Motivatie verhogend + Keuze verhelderend

Voortraject BeroepsBegeleidend Leren op ROC

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


Organisatie bbl
Organisatie BBL

BBL: 1 dag per week: donderdag

LWT: 2 dagen per week: woensdag en donderdag

2 periodes bij 2 verschillende bedrijven of instellingen

Bedrijfsbegeleider + schoolbegeleider

Portfolio

Beoordeling:

Minimaal 30% v.h. schoolexamen

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


Organisatie kbl
Organisatie KBL

Hele week: 3 t/m 7 december 2012

Klas 3: arbeidsoriëntatie

Nu in Klas 4: arbeidsverdieping

Opdrachten via de betrokken afdeling

Beoordeling telt mee als PTA-cijfer voor betreffende afdeling

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


Aandachtspunten1
Aandachtspunten

Leren onder verantwoordelijkheid van de school;

Reglement;

Contacten lopen via de school;

Ziek melden bij zowel bedrijf als school!

Belangstelling voor portfolio

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College


Mentor lokaalindeling
Mentor + lokaalindeling

woensdag 20 augustus 2014

Kempenhorst College