Download
kempenhorst college n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kempenhorst College PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kempenhorst College

Kempenhorst College

231 Views Download Presentation
Download Presentation

Kempenhorst College

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KempenhorstCollege Welkom op de informatieavond!

 2. Programma - Welkomst woord Dhr. Ruud van Gorp (Dhr. Gerard van Nuland, adj. directeur) - Uitleg over de sector en vakkenkeuze Dhr. Ruud van Gorp - Uitleg over de ICT-route Dhr. Laurens van Gorp - Advisering en diplomering Dhr. Tim van der Steen (Mevr. Annie van der Struijk) - Mogelijkheid tot stellen van vragen

 3. Keuzeproces voor Sector en vakkenpakket Dhr. Ruud van Gorp Decaan

 4. Welke keuzes dit jaar? Theoretische/Gemengde Leerweg: Vakkenpakket kiezen voor leerjaar 4 • Verplicht: -Nederlands -Engels -Maatschappijleer -2 sectorvakken (Wiskunde) • Keuze: -aanvullen tot 7 of 8 vakken -sector

 5. Welke keuzes dit jaar? Verschil Theoretische Leerweg Gemengde Leerweg Theoretische Leerweg: alleen AVO- vakken Gemengde Leerweg: AVO- vakken en ICT

 6. Vakkenpakket Theoretische Leerweg

 7. VakkenpakketGemengde Leerweg

 8. Welke sector? • Vakkenpakket kiezen over meerdere sectoren is mogelijk • De gekozen sector is alléén bepalend voor het Sectorwerkstuk in leerjaar 4 • Afhankelijk van het eventueel laten vallen van het 8e vak om te kunnen slagen

 9. Vakkenpakket Theoretische Leerweg

 10. VakkenpakketGemengde Leerweg

 11. “ideale” vakkenpakketper sector in het MBO

 12. “ideale” vakkenpakketper sector in het MBO

 13. HAVO Toelatingseisen: • In principe: Theoretische Leerweg • Gewenst vakkenpakket is afhankelijk van gekozen HAVO-profiel • positief advies van vakdocenten • doorstroom naar overeenkomstig HAVO-profiel • Afspraken door de VO-raad (toelatingscode) maximaal een 6,8 gemiddeld over de examenvakken • HBC hecht veel waarde aan motivatie gesprek en adviezen van de docenten

 14. “Ideale” vakkenpakketper profieldeel in het HAVO

 15. Welk vakkenpakket? Kies op basis van: • Capaciteiten • Aanleg voor het vak • Breed keuzegebied • Interesse voor de sector(en) • Eventuele wensen vervolgopleiding Daarom is het advies van de vakdocent van belang

 16. Uitleg ICT-route Dhr. Laurens van Gorp Docent ICT

 17. ICT-route Wat houdt de ICT-route in Wat wordt er geleerd Afwijkend examen Welke voordelen heeft de ICT-route Kempenhorst College

 18. Inhoud ICT-route • Werken aan Projectopdrachten voor (echte) opdrachtgevers (3 per jaar) • Leren werken met Office-programma’s (Word, PowerPoint, Excel en Acces) In cursus-vorm en toepassen • Intersectoraal Programma (zelf kiezen) • Leren werken met diverse programma’s: • Videobewerking • Fotobewerking • Ontwerp/tekenprogramma • Web-design

 19. Voorbeelden van Projecten Leerjaar 3 • PR-game Tuincentrum • Reclame Campagne Kinderboek,Gsm-deurbel • Website bouwen

 20. Voorbeelden van Projecten Leerjaar 4 Bouwen van een computer Winkelinrichting (motorzaak of kledingwinkel) Promotiefilm Draadloos netwerk bouwen Instructie “Tillen in de zorg” Elektrisch rijden Marathon Stopmotion (animatie-)film

 21. Wat wordt er geleerd • Vaardigheden die in ieder beroep noodzakelijk zijn: • Samenwerken • Plannen • Zelfstandig werken • Presenteren • Reflecteren • ICT-vaardigheden • Verkennen van verschillende sectoren

 22. Afwijkend Examen • Schoolexamen (laatste onderdeel PTA) • SE-project (meesterproef) • Assessmentdossier (jezelf presenteren) • Centraal Examen • CSPE (Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen) bestaande uit een aantal opdrachten rondom een casus. • Tijdsduur + 6 uur • Individueel

 23. Voordelen ICT-route • Goede voorbereiding op het MBO • Projectmatig en competentie gericht • ICT-vaardig • Ook voor Havo voordelen: • Goede ondersteuning voor Profielwerkstuk • Evt. mooie start voor Havo-vak Informatica

 24. Advisering en Diplomering Dhr. Tim van der Steen (mentor 3Tc)

 25. Advisering Alle AVO docenten brengen een advies uit: voldoende (V) of ontrading (O) Uitzondering: Engels, Nederlands en Maatschappijleer (verplichte vakken) Uitgangspunt: slagingskans Ontrading? Onderliggende argumenten bekend bij de mentor Adviezen zichtbaar in Magister Kempenhorst College

 26. Overgang van 3 naar 4 Advisering per vak is niet bindend Overgangsnormen (schoolgids) worden gehanteerd Bij bespreekgevallen wordt gekeken naar de PTA cijfers voor het gekozen pakket Vakkenpakket voldoet niet aan slaagnorm? Leerling moet vakkenpakket wijzigen of doubleren Kempenhorst College

 27. 8e vak Bredere basis Voor goede leerlingen: 4 uur extra! Verplicht: Gemiddeld een 6,5 voor het gekozen vakkenpakket Voldoende advies voor het 8e vak Bij de overgang wordt nog steeds voldaan aan deze 2 bovengenoemde voorwaarden, zowel voor het rapport als voor het PTA. Kempenhorst College

 28. 8e vak bij het examen Na het eind van het schoolexamen (SE) besluit de leerling of hij/zij op examen gaat voor het 8e vak Is het eind SE-cijfer (= gemiddelde van alle PTA-toetsen uit klas 3 en 4) van het 8e vak 5,4 of lager? De school kan de leerling verbieden om eindexamen te doen in dit vak. Na het eindexamen mag het 8e vak (of een ander niet-sectorvak) nog geschrapt worden Kempenhorst College

 29. GL / TL ? Een leerling die ICT volgt, komt automatisch in de Gemengde Leerweg (GL) terecht. Hij/zij kan toch een Theoretische Leerweg (TL) diploma krijgen als hij/zij examen doet in en slaagt voor 8 vakken (keuze ná het examen). Kempenhorst College

 30. Diploma Mogelijke kwalificaties op het diploma: • GL: • examen gedaan en geslaagd in 6 of 7 AVO- vakken en ICT • TL: • examen gedaan en geslaagd in 7 of 8 AVO-vakken • examen gedaan en geslaagd in 7 AVO-vakken en ICT als 8e vak

 31. Traject vakkenpakketkeuze Week 9: advisering wordt zichtbaar in Magister Week 10t/m12: voorlopige keuze in Keuzeweb (4-22 mrt) Week 12: rapport- en sectorkeuzevergadering Week 13-14: vaststellen definitieve keuze in (28 mrt of 2 april) Keuzeweb tijdens ouderavond Daarna geen wijzigingen meer mogelijk, behalve als de school dit nodig acht. Kempenhorst College

 32. KempenhorstCollege Bedankt voor uw aandacht!