21 . 05 . 2 0 12 FIAR 2012 GENERALI SAFPP - PowerPoint PPT Presentation

mechelle-pacheco
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
21 . 05 . 2 0 12 FIAR 2012 GENERALI SAFPP PowerPoint Presentation
Download Presentation
21 . 05 . 2 0 12 FIAR 2012 GENERALI SAFPP

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
21 . 05 . 2 0 12 FIAR 2012 GENERALI SAFPP
73 Views
Download Presentation

21 . 05 . 2 0 12 FIAR 2012 GENERALI SAFPP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 21 . 05 . 2 0 12 FIAR 2012 GENERALI SAFPP

 2. Colectareacontributiilor (P2)

 3. Evolutiagradului de colectare • Mai 2008 – aprilie 2012 • Gradul de colectare – raportuldintrenumarulparticipantilorpentru care se platesccontributiisinumarul total al participantilor • Evolutieglobala la nivelulintregiipiete: scadereaproapeconstanta Gradul de colectare

 4. Date statisticesiimplicatiiindividuale Esantionstudiat : fond de dimensiunemedie Ipoteze • Statisticaefectuatapebazanumarului de contributiicolectate (strict pozitive) • Momentul“activarii” contului individual: lunasianul in care se colecteaza prima contributie • Luna de referinta: decembrie 2011 • Numarulcontributiilorasteptate: numarul total de lunitrecute din momentulactivariicontuluipana la luna de referinta • Colectareintegrala: numarulcontributiilorcolectateesteegal cu cel al numaruluicontributiilorasteptate • Colectarepartiala: numarulcontributiilorcolectateestemaimicdecatcel al numaruluicontributiilorasteptate

 5. Date statisticesiimplicatiiindividuale Rezultate: • Total numarcontributiiasteptate: 18.711.614 • Total numarcontributiicolectate: 13.491.593 • Grad de colectare: 72% din numarulcontributiilorasteptate au fostcolectate • Media contributiilorasteptatepe participant: 37 • Media contributiilorcolectatepe participant: 27

 6. Date statistice Rezultate (valori absolute): • pentru 10% din totalulparticipantilor din esantion nu s-au colectatintre 31 si 44 contributii • Doar 26% dintreparticipantiiesantionului au incasattoatecontributiileasteptate

 7. Date statistice (2) Rezultate (valori relative): numarcontributiicolectate ca procent din numarulcontributiilorasteptate • Doar 46% dintreparticipanti au un grad de colectare de peste 90% • Pentru 26% dintreparticipanti s-au colectatmaiputin de 50% din contributiileasteptate Procent din total participanti

 8. Date statistice (3) Varstelemaimariarata un grad de colectaremai bun

 9. Date statistice (4) • Multi tineri au celmult3contributiicolectatedesi au conturi activate in 2008 si 2009 sinumarulcontributiilorasteptateestemultmai mare (intre 36 si 44) Emigrareafortei de muncatinere (?) Lipsalocurilor de muncapentrutineri (?) Economiasubterana (?) Lipsa de interespentrupropriiledrepturiincluzandsiviitoruldrept de pensie (?) Numarparticipanti cu celmult 3 contributiicolectate

 10. Date statistice (5) • Numarmediucontributiicolectate in functie de anul de activaresi de varsta: • tineriiprimescmaiputinecontributii – cei sub 35 de anisuntmaiafectati de somaj (?) Numarmediucontributiicolectate Asteptare minima pt 2008 = 37 Asteptare minima pt 2009 = 25

 11. Efectesiimplicatii Gradul de colectareredussi in scadere • NU se datoreazasistemului de pensii • NU se datoreazaactorilorimplicati (CNPP, CSSPP, administratori, participanti) • NU se produce din cauzaparticipantului Colectareacentralizata (impreuna cu CAS)cu este o solutiefoartebunasieficienta In lipsacolectariicentralizategradul de colectarearfiprobabilmairedus Gradul de colectareafecteaza • sistemul public de pensii (pilon 1) • Sistemulprivat de pensii (pilon 2) • Mai cu seamaPARTICIPANTULprininfluentaasupraambelorsisteme • Varstelecarorareformapensiilor le estededicata (sub 35 de ani) Posibilecauze ale gradulredus de colectare • Crizaeconomica • Somajul • Relatiile de munca “neoficiale” • Indisciplinafiscala a angajatorilor

 12. Solutii ? Posibilesolutii de corectare a gradulredus de colectare • Macroeconomice (depasireacrizei) • Reducereaeconomieisubterane • Crestereadisciplineiangajatorilor • Informareaparticipantilor • Crestereaschimbului de informatiiintreactoriisistemului general de pensii (angajatori, participanti, CNPP, CSSPP, adminsitratori, ANAF)

 13. Vamultumesc