Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2 0 2 0 PowerPoint Presentation

2 0 2 0

104 Views Download Presentation
Download Presentation

2 0 2 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 202 0 Gent… je thuishaven Op 27 maart 2020 is in aanwezigheid van de burgemeester de laatste fruitboom geplant in de openbare boomgaard op de gesaneerde site van het voormalige Volvo Gent. Daarmee is het project rond ‘Gent… je thuishaven’, dat van start ging in 2013, succesvol afgerond. De doelstelling van het project was om de inkrimping van de haven vlot te laten verlopen. Na de financiële crisis van 2008-2013 was het havenbestuur tot de conclusie gekomen dat evaluaties op basis van groeicriteria zoals tonnen, toegevoegde waarde en werkgelegenheid niet meer hanteerbaar waren. Sinds natuur, rEchtvaardigheid,tijd en duurzame ontwikkeling zonder groei zijn aangenomen als de nieuwe evaluatiecriteria, is de haven een essentieel onderdeel geworden van een stad die nauwelijks nog Behoefte Heeft aan fossiele brandstoffen. Het nodige transport van goederen gebeurt enkel nog langs de waterwegen, wat het belang van de haven aanstipt. Als gevolg Van Deze schaalverkleining bevat de Gentse l ucht na jarenlange alarmgeruchten sinds 2014 het laagste gehalte aan fijn stof van heel Europa. De haven toont hierbij bij uitstek dat het oude ‘welvaartsmodel’ plaats heeft gemaakt voor het ‘welzijnsmodel’. De algemene afname in het energieverbruik heeft ervoor gezorgd dat enkel kleine schepen met noodzakelijke producten de stad bereiken. De haven is getransiteerd naar een ontmoetingsplaats waar Mensen werken én wonen. De vrijgekomen ruimte die is ingekleurd met fruitbomen, volkstuinen en ontmoetingsplaatsen, is onlangs uitgeroepen tot ‘wijste stuk van Gent’. Gentse neutraal huizen compleet Eindelijk is het zover. In de zeer weerbarstige wijk r ond het St Pietersstation is nu ook het allerlaatste energieopslorpende huis omgebouwd tot een normaal huis. De heer Verbiest heeft dan toch gekozen voor de meest voor de hand liggende optie voor zijn verbouwingswerken. Een renovatie tot passief huis gecombineerd met zijn eigen voorkeursstijl 'late rennaissance' met hier en daar een vleugje modernisme' van de hand van de Gentse architect . Geen nodeloze verspilling meer aan hout, kolen olie of aardgas om de woning te verwarmen. Ook de gedecentraliseerde groene energie zorgde ervoor dat verbruik tot een absoluut minimum herleidt werd. Op de memorabele dag 10/10/2010 had Gent zich voorgenomen om tegen de scherpe datum van 20/02/2020 de norm te veranderen om van dan af aan te kunnen spreken van Energie Passief Gent. Toen Burgemeesteres verklaarde volksraad van 10/10/2010, de rol als pionier te willen opnemen, luidde het internationaal gelag spottend en vol ongeloof! Ook in eigen land kon brugemeesteres op niet veel bijval rekenen. Sterker nog, men stelde zich zelfs ernstige vragen bij de psychische gezondheid van de toenmalige, moedige en by the way eerste vrouwelijke burgemeesteres zette deze stap echter niet zonder enige voorkennis. Zij wist dat ze op haar Gentenaars kon rekenen. Ze had de transitie- beweging in alle wijken nauwlettend in de gaten gehouden en wist dat haar medebewoners er klaar voor waren om de inspanningen te leveren. Zij wist zich gesterkt door de menigte en door de hete kastanjes uit het vuur te nemen, gaf ze haar collegae -internationaal- het nakijken. Duurzame energieproductie voor de hele stad De stad Gent stimuleert door subsidies al enkele jaren het onderzoek naar, de productie van, de verspreiding van en het gebruik van toestellen en middelen die een minimum aan energie verbruiken. Producenten die innoverend onderzoek en roductie doen op dit vlak krijgen voorrang op bedrijven die producten vervaardigen die energieverbruik vermeerderen of nivelleren in plaats van te verminderen. Daartoe werden instrumenten ontworpen worden zoals specifieke energiemeters en toetsingscritieria waaraan het energieverbruik van elk product en productieproces kan getoetst worden. Er wordt door een open beleid ruimte gegeven aan creativiteit en vernieuwing op alle niveaus door een regelgeving die dergelijke initiatieven beloont in plaats van ze te blokkeren, te vertragen of met administratieve verplichtingen te bemoeilijken. De stad Gent is in 2020 voortrekker en voorbeeld op het gebied van lokale groene energieproductie. Hiertoebehoorteenvooruitstrevend kader van regelgeving waarbinnen groene energieproductie toegelaten,gestimuleerd, gesubsidieerd en ondersteund wordt ten nadele van klassieke energieproductie. Dit impliceert het totaal bannen van energieproductie en gebruik die schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het hele ecologische systeem. De stad Gent is duskernenergievrij. Wanneer de boten botsen Vandaag gebeurde voor het eerst in de stadgeschiedenis een ongeval met twee bootjes op de binnenwateren. Een vishandelaar kwam in aanvaring met de groenteboer ter hoogte van de Sint Michielsbrug, volgens beiden omdat de verse kruidenboot aan te grote snelheid voorbij vaarde. Dit voorval maakt duidelijk dat er dringend duidelijkere a fspraken moeten komen rond het stadswaterverkeer, dat sinds enkele jaren een enorme groei doormaakt, voornamelijk voor het binnenstedelijk transport van goederen. Gelukkig waren er geen gewonden, maar de boot van de vishandelaar zonk en er ging natuurlijk wel een hele massa verse vis verloren. Een groep choolkinderen die een t rekvaart over het water maakten, kwamen er met de schrik van af en zette hun tocht uiteindelijk gewoon verder. Wonderwijs Het heeft een tijdje geduurd maar qua diversiteit in het wonderwijs kan Gent zich vandaag wel de numero uno noemen van het noordelijk halfrond. Van alle ervaringsgerichte en methodescholen die de laatste jaren de kop opgestoken hebben, bevind er zich nu minstens één per type in het Gents gebied. Dit om een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod te voorzien voor de noden van de aanstormende generatie. De start kwam er jaren geleden door enkele Gentenaars die de koppen bijeen staken in ’t Trafiek in een poging al het goede in “onderwijsland’ te kopiëren naar Gentse normen. Ze bleven in eerste instantie binnen de landsgrenzen, maar merkten al gauw een enorm potentieel in de onderrichtmethoden die mee genomen werden door mondiale reizigers. En dat het resultaat gezien mag worden bewijzen de geïntegreerde open gebouwen (letterlijk te nemen als je de raamloze klasgebouwen voor je ziet staan). In eerste instantie aarzelde de overheid maar toen al gauw een wervelende kracht uitging vanuit de basis, gingen de politici voluit voor de optie van het leerrecht. Jongeren kwamen los van hun banken, kleuterklasjes vonden zo veel als mogelijk buiten plaats, voor de volwassenen werd bij- en omscholing en alledaagse zaak, er werd zelfs geld vrijgemaakt om nieuwe aanpakken te onderzoeken en/of ontwikkelen. Ook het wonderwijs blijft voortdurend in evolutie! De Laatste Grote Omwoeling Naar jaarlijkse gewoonte gaan vandaag gaan de spit- en plantteams in Gent, beter bekend als de “Gentse Mollen”, weer aan de slag. Ondanks, of beter gezegd dankzij, het enthousiamse van deze vrijwilligers zal het dit jaar de laatste keer zijn dat ze de open ruimtes in de stad op deze manier onder handen nemen. Want op alle plaatsen die hiervoor geschikt zijn, prijken nu bessenstruiken, fruitbomen en notenbomen die gretig aftrek vinden bij de burgers. En de permacultuurbenadering van het tuinieren, waar spitten tot een minimum herleid wordt en het natuurlijk evenwicht zo veel mogelijk gerespecteerd wordt,is nu echt algemeen ingeburgerd na de vele workshops en mooie voorbeelden. Maar de talrijke groene vingers zullen actief blijven in het Gentse productieve groen met mulchen, zaaien, oogsten, maar ook genieten van al di e diversiteit in de “Lekkerste Stad van Vlaanderen'. (DE) 2 0 2 0

 2. 202 0 Gent… je thuishaven Op 27 maart 2020 is in aanwezigheid van de burgemeester de laatste fruitboom geplant in de openbare boomgaard op de gesaneerde site van het voormalige Volvo Gent. Daarmee is het project rond ‘Gent… je thuishaven’, dat van start ging in 2013, succesvol afgerond. De doelstelling van het project was om de inkrimping van de haven vlot te laten verlopen. Na de financiële crisis van 2008-2013 was het havenbestuur tot de conclusie gekomen dat evaluaties op basis van groeicriteria zoals tonnen, toegevoegde waarde en werkgelegenheid niet meer hanteerbaar waren. Sinds natuur, rEchtvaardigheid,tijd en duurzame ontwikkeling zonder groei zijn aangenomen als de nieuwe evaluatiecriteria, is de haven een essentieel onderdeel geworden van een stad die nauwelijks nog Behoefte Heeft aan fossiele brandstoffen. Het nodige transport van goederen gebeurt enkel nog langs de waterwegen, wat het belang van de haven aanstipt. Als gevolg Van Deze schaalverkleining bevat de Gentse l ucht na jarenlange alarmgeruchten sinds 2014 het laagste gehalte aan fijn stof van heel Europa. De haven toont hierbij bij uitstek dat het oude ‘welvaartsmodel’ plaats heeft gemaakt voor het ‘welzijnsmodel’. De algemene afname in het energieverbruik heeft ervoor gezorgd dat enkel kleine schepen met noodzakelijke producten de stad bereiken. De haven is getransiteerd naar een ontmoetingsplaats waar Mensen werken én wonen. De vrijgekomen ruimte die is ingekleurd met fruitbomen, volkstuinen en ontmoetingsplaatsen, is onlangs uitgeroepen tot ‘wijste stuk van Gent’. Gentse neutraal huizen compleet Eindelijk is het zover. In de zeer weerbarstige wijk r ond het St Pietersstation is nu ook het allerlaatste energieopslorpende huis omgebouwd tot een normaal huis. De heer Verbiest heeft dan toch gekozen voor de meest voor de hand liggende optie voor zijn verbouwingswerken. Een renovatie tot passief huis gecombineerd met zijn eigen voorkeursstijl 'late rennaissance' met hier en daar een vleugje modernisme' van de hand van de Gentse architect . Geen nodeloze verspilling meer aan hout, kolen olie of aardgas om de woning te verwarmen. Ook de gedecentraliseerde groene energie zorgde ervoor dat verbruik tot een absoluut minimum herleidt werd. Op de memorabele dag 10/10/2010 had Gent zich voorgenomen om tegen de scherpe datum van 20/02/2020 de norm te veranderen om van dan af aan te kunnen spreken van Energie Passief Gent. Toen Burgemeesteres verklaarde volksraad van 10/10/2010, de rol als pionier te willen opnemen, luidde het internationaal gelag spottend en vol ongeloof! Ook in eigen land kon brugemeesteres op niet veel bijval rekenen. Sterker nog, men stelde zich zelfs ernstige vragen bij de psychische gezondheid van de toenmalige, moedige en by the way eerste vrouwelijke burgemeesteres zette deze stap echter niet zonder enige voorkennis. Zij wist dat ze op haar Gentenaars kon rekenen. Ze had de transitie- beweging in alle wijken nauwlettend in de gaten gehouden en wist dat haar medebewoners er klaar voor waren om de inspanningen te leveren. Zij wist zich gesterkt door de menigte en door de hete kastanjes uit het vuur te nemen, gaf ze haar collegae -internationaal- het nakijken. Duurzame energieproductie voor de hele stad De stad Gent stimuleert door subsidies al enkele jaren het onderzoek naar, de productie van, de verspreiding van en het gebruik van toestellen en middelen die een minimum aan energie verbruiken. Producenten die innoverend onderzoek en roductie doen op dit vlak krijgen voorrang op bedrijven die producten vervaardigen die energieverbruik vermeerderen of nivelleren in plaats van te verminderen. Daartoe werden instrumenten ontworpen worden zoals specifieke energiemeters en toetsingscritieria waaraan het energieverbruik van elk product en productieproces kan getoetst worden. Er wordt door een open beleid ruimte gegeven aan creativiteit en vernieuwing op alle niveaus door een regelgeving die dergelijke initiatieven beloont in plaats van ze te blokkeren, te vertragen of met administratieve verplichtingen te bemoeilijken. De stad Gent is in 2020 voortrekker en voorbeeld op het gebied van lokale groene energieproductie. Hiertoebehoorteenvooruitstrevend kader van regelgeving waarbinnen groene energieproductie toegelaten,gestimuleerd, gesubsidieerd en ondersteund wordt ten nadele van klassieke energieproductie. Dit impliceert het totaal bannen van energieproductie en gebruik die schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het hele ecologische systeem. De stad Gent is duskernenergievrij. Wanneer de boten botsen Vandaag gebeurde voor het eerst in de stadgeschiedenis een ongeval met twee bootjes op de binnenwateren. Een vishandelaar kwam in aanvaring met de groenteboer ter hoogte van de Sint Michielsbrug, volgens beiden omdat de verse kruidenboot aan te grote snelheid voorbij vaarde. Dit voorval maakt duidelijk dat er dringend duidelijkere a fspraken moeten komen rond het stadswaterverkeer, dat sinds enkele jaren een enorme groei doormaakt, voornamelijk voor het binnenstedelijk transport van goederen. Gelukkig waren er geen gewonden, maar de boot van de vishandelaar zonk en er ging natuurlijk wel een hele massa verse vis verloren. Een groep choolkinderen die een t rekvaart over het water maakten, kwamen er met de schrik van af en zette hun tocht uiteindelijk gewoon verder. Wonderwijs Het heeft een tijdje geduurd maar qua diversiteit in het wonderwijs kan Gent zich vandaag wel de numero uno noemen van het noordelijk halfrond. Van alle ervaringsgerichte en methodescholen die de laatste jaren de kop opgestoken hebben, bevind er zich nu minstens één per type in het Gents gebied. Dit om een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod te voorzien voor de noden van de aanstormende generatie. De start kwam er jaren geleden door enkele Gentenaars die de koppen bijeen staken in ’t Trafiek in een poging al het goede in “onderwijsland’ te kopiëren naar Gentse normen. Ze bleven in eerste instantie binnen de landsgrenzen, maar merkten al gauw een enorm potentieel in de onderrichtmethoden die mee genomen werden door mondiale reizigers. En dat het resultaat gezien mag worden bewijzen de geïntegreerde open gebouwen (letterlijk te nemen als je de raamloze klasgebouwen voor je ziet staan). In eerste instantie aarzelde de overheid maar toen al gauw een wervelende kracht uitging vanuit de basis, gingen de politici voluit voor de optie van het leerrecht. Jongeren kwamen los van hun banken, kleuterklasjes vonden zo veel als mogelijk buiten plaats, voor de volwassenen werd bij- en omscholing en alledaagse zaak, er werd zelfs geld vrijgemaakt om nieuwe aanpakken te onderzoeken en/of ontwikkelen. Ook het wonderwijs blijft voortdurend in evolutie! De Laatste Grote Omwoeling Naar jaarlijkse gewoonte gaan vandaag gaan de spit- en plantteams in Gent, beter bekend als de “Gentse Mollen”, weer aan de slag. Ondanks, of beter gezegd dankzij, het enthousiamse van deze vrijwilligers zal het dit jaar de laatste keer zijn dat ze de open ruimtes in de stad op deze manier onder handen nemen. Want op alle plaatsen die hiervoor geschikt zijn, prijken nu bessenstruiken, fruitbomen en notenbomen die gretig aftrek vinden bij de burgers. En de permacultuurbenadering van het tuinieren, waar spitten tot een minimum herleid wordt en het natuurlijk evenwicht zo veel mogelijk gerespecteerd wordt,is nu echt algemeen ingeburgerd na de vele workshops en mooie voorbeelden. Maar de talrijke groene vingers zullen actief blijven in het Gentse productieve groen met mulchen, zaaien, oogsten, maar ook genieten van al di e diversiteit in de “Lekkerste Stad van Vlaanderen'. (DE) 2 0 2 0

 3. 202 0 Gent… je thuishaven Op 27 maart 2020 is in aanwezigheid van de burgemeester de laatste fruitboom geplant in de openbare boomgaard op de gesaneerde site van het voormalige Volvo Gent. Daarmee is het project rond ‘Gent… je thuishaven’, dat van start ging in 2013, succesvol afgerond. De doelstelling van het project was om de inkrimping van de haven vlot te laten verlopen. Na de financiële crisis van 2008-2013 was het havenbestuur tot de conclusie gekomen dat evaluaties op basis van groeicriteria zoals tonnen, toegevoegde waarde en werkgelegenheid niet meer hanteerbaar waren. Sinds natuur, rEchtvaardigheid,tijd en duurzame ontwikkeling zonder groei zijn aangenomen als de nieuwe evaluatiecriteria, is de haven een essentieel onderdeel geworden van een stad die nauwelijks nog Behoefte Heeft aan fossiele brandstoffen. Het nodige transport van goederen gebeurt enkel nog langs de waterwegen, wat het belang van de haven aanstipt. Als gevolg Van Deze schaalverkleining bevat de Gentse l ucht na jarenlange alarmgeruchten sinds 2014 het laagste gehalte aan fijn stof van heel Europa. De haven toont hierbij bij uitstek dat het oude ‘welvaartsmodel’ plaats heeft gemaakt voor het ‘welzijnsmodel’. De algemene afname in het energieverbruik heeft ervoor gezorgd dat enkel kleine schepen met noodzakelijke producten de stad bereiken. De haven is getransiteerd naar een ontmoetingsplaats waar Mensen werken én wonen. De vrijgekomen ruimte die is ingekleurd met fruitbomen, volkstuinen en ontmoetingsplaatsen, is onlangs uitgeroepen tot ‘wijste stuk van Gent’. Gentse neutraal huizen compleet Eindelijk is het zover. In de zeer weerbarstige wijk r ond het St Pietersstation is nu ook het allerlaatste energieopslorpende huis omgebouwd tot een normaal huis. De heer Verbiest heeft dan toch gekozen voor de meest voor de hand liggende optie voor zijn verbouwingswerken. Een renovatie tot passief huis gecombineerd met zijn eigen voorkeursstijl 'late rennaissance' met hier en daar een vleugje modernisme' van de hand van de Gentse architect . Geen nodeloze verspilling meer aan hout, kolen olie of aardgas om de woning te verwarmen. Ook de gedecentraliseerde groene energie zorgde ervoor dat verbruik tot een absoluut minimum herleidt werd. Op de memorabele dag 10/10/2010 had Gent zich voorgenomen om tegen de scherpe datum van 20/02/2020 de norm te veranderen om van dan af aan te kunnen spreken van Energie Passief Gent. Toen Burgemeesteres verklaarde volksraad van 10/10/2010, de rol als pionier te willen opnemen, luidde het internationaal gelag spottend en vol ongeloof! Ook in eigen land kon brugemeesteres op niet veel bijval rekenen. Sterker nog, men stelde zich zelfs ernstige vragen bij de psychische gezondheid van de toenmalige, moedige en by the way eerste vrouwelijke burgemeesteres zette deze stap echter niet zonder enige voorkennis. Zij wist dat ze op haar Gentenaars kon rekenen. Ze had de transitie- beweging in alle wijken nauwlettend in de gaten gehouden en wist dat haar medebewoners er klaar voor waren om de inspanningen te leveren. Zij wist zich gesterkt door de menigte en door de hete kastanjes uit het vuur te nemen, gaf ze haar collegae -internationaal- het nakijken. Duurzame energieproductie voor de hele stad De stad Gent stimuleert door subsidies al enkele jaren het onderzoek naar, de productie van, de verspreiding van en het gebruik van toestellen en middelen die een minimum aan energie verbruiken. Producenten die innoverend onderzoek en roductie doen op dit vlak krijgen voorrang op bedrijven die producten vervaardigen die energieverbruik vermeerderen of nivelleren in plaats van te verminderen. Daartoe werden instrumenten ontworpen worden zoals specifieke energiemeters en toetsingscritieria waaraan het energieverbruik van elk product en productieproces kan getoetst worden. Er wordt door een open beleid ruimte gegeven aan creativiteit en vernieuwing op alle niveaus door een regelgeving die dergelijke initiatieven beloont in plaats van ze te blokkeren, te vertragen of met administratieve verplichtingen te bemoeilijken. De stad Gent is in 2020 voortrekker en voorbeeld op het gebied van lokale groene energieproductie. Hiertoebehoorteenvooruitstrevend kader van regelgeving waarbinnen groene energieproductie toegelaten,gestimuleerd, gesubsidieerd en ondersteund wordt ten nadele van klassieke energieproductie. Dit impliceert het totaal bannen van energieproductie en gebruik die schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het hele ecologische systeem. De stad Gent is duskernenergievrij. Wanneer de boten botsen Vandaag gebeurde voor het eerst in de stadgeschiedenis een ongeval met twee bootjes op de binnenwateren. Een vishandelaar kwam in aanvaring met de groenteboer ter hoogte van de Sint Michielsbrug, volgens beiden omdat de verse kruidenboot aan te grote snelheid voorbij vaarde. Dit voorval maakt duidelijk dat er dringend duidelijkere a fspraken moeten komen rond het stadswaterverkeer, dat sinds enkele jaren een enorme groei doormaakt, voornamelijk voor het binnenstedelijk transport van goederen. Gelukkig waren er geen gewonden, maar de boot van de vishandelaar zonk en er ging natuurlijk wel een hele massa verse vis verloren. Een groep choolkinderen die een t rekvaart over het water maakten, kwamen er met de schrik van af en zette hun tocht uiteindelijk gewoon verder. Wonderwijs Het heeft een tijdje geduurd maar qua diversiteit in het wonderwijs kan Gent zich vandaag wel de numero uno noemen van het noordelijk halfrond. Van alle ervaringsgerichte en methodescholen die de laatste jaren de kop opgestoken hebben, bevind er zich nu minstens één per type in het Gents gebied. Dit om een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod te voorzien voor de noden van de aanstormende generatie. De start kwam er jaren geleden door enkele Gentenaars die de koppen bijeen staken in ’t Trafiek in een poging al het goede in “onderwijsland’ te kopiëren naar Gentse normen. Ze bleven in eerste instantie binnen de landsgrenzen, maar merkten al gauw een enorm potentieel in de onderrichtmethoden die mee genomen werden door mondiale reizigers. En dat het resultaat gezien mag worden bewijzen de geïntegreerde open gebouwen (letterlijk te nemen als je de raamloze klasgebouwen voor je ziet staan). In eerste instantie aarzelde de overheid maar toen al gauw een wervelende kracht uitging vanuit de basis, gingen de politici voluit voor de optie van het leerrecht. Jongeren kwamen los van hun banken, kleuterklasjes vonden zo veel als mogelijk buiten plaats, voor de volwassenen werd bij- en omscholing en alledaagse zaak, er werd zelfs geld vrijgemaakt om nieuwe aanpakken te onderzoeken en/of ontwikkelen. Ook het wonderwijs blijft voortdurend in evolutie! De Laatste Grote Omwoeling Naar jaarlijkse gewoonte gaan vandaag gaan de spit- en plantteams in Gent, beter bekend als de “Gentse Mollen”, weer aan de slag. Ondanks, of beter gezegd dankzij, het enthousiamse van deze vrijwilligers zal het dit jaar de laatste keer zijn dat ze de open ruimtes in de stad op deze manier onder handen nemen. Want op alle plaatsen die hiervoor geschikt zijn, prijken nu bessenstruiken, fruitbomen en notenbomen die gretig aftrek vinden bij de burgers. En de permacultuurbenadering van het tuinieren, waar spitten tot een minimum herleid wordt en het natuurlijk evenwicht zo veel mogelijk gerespecteerd wordt,is nu echt algemeen ingeburgerd na de vele workshops en mooie voorbeelden. Maar de talrijke groene vingers zullen actief blijven in het Gentse productieve groen met mulchen, zaaien, oogsten, maar ook genieten van al di e diversiteit in de “Lekkerste Stad van Vlaanderen'. (DE) 2 0 2 0

 4. 202 0 Gent… je thuishaven Op 27 maart 2020 is in aanwezigheid van de burgemeester de laatste fruitboom geplant in de openbare boomgaard op de gesaneerde site van het voormalige Volvo Gent. Daarmee is het project rond ‘Gent… je thuishaven’, dat van start ging in 2013, succesvol afgerond. De doelstelling van het project was om de inkrimping van de haven vlot te laten verlopen. Na de financiële crisis van 2008-2013 was het havenbestuur tot de conclusie gekomen dat evaluaties op basis van groeicriteria zoals tonnen, toegevoegde waarde en werkgelegenheid niet meer hanteerbaar waren. Sinds natuur, rEchtvaardigheid,tijd en duurzame ontwikkeling zonder groei zijn aangenomen als de nieuwe evaluatiecriteria, is de haven een essentieel onderdeel geworden van een stad die nauwelijks nog Behoefte Heeft aan fossiele brandstoffen. Het nodige transport van goederen gebeurt enkel nog langs de waterwegen, wat het belang van de haven aanstipt. Als gevolg Van Deze schaalverkleining bevat de Gentse l ucht na jarenlange alarmgeruchten sinds 2014 het laagste gehalte aan fijn stof van heel Europa. De haven toont hierbij bij uitstek dat het oude ‘welvaartsmodel’ plaats heeft gemaakt voor het ‘welzijnsmodel’. De algemene afname in het energieverbruik heeft ervoor gezorgd dat enkel kleine schepen met noodzakelijke producten de stad bereiken. De haven is getransiteerd naar een ontmoetingsplaats waar Mensen werken én wonen. De vrijgekomen ruimte die is ingekleurd met fruitbomen, volkstuinen en ontmoetingsplaatsen, is onlangs uitgeroepen tot ‘wijste stuk van Gent’. Gentse neutraal huizen compleet Eindelijk is het zover. In de zeer weerbarstige wijk r ond het St Pietersstation is nu ook het allerlaatste energieopslorpende huis omgebouwd tot een normaal huis. De heer Verbiest heeft dan toch gekozen voor de meest voor de hand liggende optie voor zijn verbouwingswerken. Een renovatie tot passief huis gecombineerd met zijn eigen voorkeursstijl 'late rennaissance' met hier en daar een vleugje modernisme' van de hand van de Gentse architect . Geen nodeloze verspilling meer aan hout, kolen olie of aardgas om de woning te verwarmen. Ook de gedecentraliseerde groene energie zorgde ervoor dat verbruik tot een absoluut minimum herleidt werd. Op de memorabele dag 10/10/2010 had Gent zich voorgenomen om tegen de scherpe datum van 20/02/2020 de norm te veranderen om van dan af aan te kunnen spreken van Energie Passief Gent. Toen Burgemeesteres verklaarde volksraad van 10/10/2010, de rol als pionier te willen opnemen, luidde het internationaal gelag spottend en vol ongeloof! Ook in eigen land kon brugemeesteres op niet veel bijval rekenen. Sterker nog, men stelde zich zelfs ernstige vragen bij de psychische gezondheid van de toenmalige, moedige en by the way eerste vrouwelijke burgemeesteres zette deze stap echter niet zonder enige voorkennis. Zij wist dat ze op haar Gentenaars kon rekenen. Ze had de transitie- beweging in alle wijken nauwlettend in de gaten gehouden en wist dat haar medebewoners er klaar voor waren om de inspanningen te leveren. Zij wist zich gesterkt door de menigte en door de hete kastanjes uit het vuur te nemen, gaf ze haar collegae -internationaal- het nakijken. Duurzame energieproductie voor de hele stad De stad Gent stimuleert door subsidies al enkele jaren het onderzoek naar, de productie van, de verspreiding van en het gebruik van toestellen en middelen die een minimum aan energie verbruiken. Producenten die innoverend onderzoek en roductie doen op dit vlak krijgen voorrang op bedrijven die producten vervaardigen die energieverbruik vermeerderen of nivelleren in plaats van te verminderen. Daartoe werden instrumenten ontworpen worden zoals specifieke energiemeters en toetsingscritieria waaraan het energieverbruik van elk product en productieproces kan getoetst worden. Er wordt door een open beleid ruimte gegeven aan creativiteit en vernieuwing op alle niveaus door een regelgeving die dergelijke initiatieven beloont in plaats van ze te blokkeren, te vertragen of met administratieve verplichtingen te bemoeilijken. De stad Gent is in 2020 voortrekker en voorbeeld op het gebied van lokale groene energieproductie. Hiertoebehoorteenvooruitstrevend kader van regelgeving waarbinnen groene energieproductie toegelaten,gestimuleerd, gesubsidieerd en ondersteund wordt ten nadele van klassieke energieproductie. Dit impliceert het totaal bannen van energieproductie en gebruik die schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het hele ecologische systeem. De stad Gent is duskernenergievrij. Wanneer de boten botsen Vandaag gebeurde voor het eerst in de stadgeschiedenis een ongeval met twee bootjes op de binnenwateren. Een vishandelaar kwam in aanvaring met de groenteboer ter hoogte van de Sint Michielsbrug, volgens beiden omdat de verse kruidenboot aan te grote snelheid voorbij vaarde. Dit voorval maakt duidelijk dat er dringend duidelijkere a fspraken moeten komen rond het stadswaterverkeer, dat sinds enkele jaren een enorme groei doormaakt, voornamelijk voor het binnenstedelijk transport van goederen. Gelukkig waren er geen gewonden, maar de boot van de vishandelaar zonk en er ging natuurlijk wel een hele massa verse vis verloren. Een groep choolkinderen die een t rekvaart over het water maakten, kwamen er met de schrik van af en zette hun tocht uiteindelijk gewoon verder. Wonderwijs Het heeft een tijdje geduurd maar qua diversiteit in het wonderwijs kan Gent zich vandaag wel de numero uno noemen van het noordelijk halfrond. Van alle ervaringsgerichte en methodescholen die de laatste jaren de kop opgestoken hebben, bevind er zich nu minstens één per type in het Gents gebied. Dit om een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod te voorzien voor de noden van de aanstormende generatie. De start kwam er jaren geleden door enkele Gentenaars die de koppen bijeen staken in ’t Trafiek in een poging al het goede in “onderwijsland’ te kopiëren naar Gentse normen. Ze bleven in eerste instantie binnen de landsgrenzen, maar merkten al gauw een enorm potentieel in de onderrichtmethoden die mee genomen werden door mondiale reizigers. En dat het resultaat gezien mag worden bewijzen de geïntegreerde open gebouwen (letterlijk te nemen als je de raamloze klasgebouwen voor je ziet staan). In eerste instantie aarzelde de overheid maar toen al gauw een wervelende kracht uitging vanuit de basis, gingen de politici voluit voor de optie van het leerrecht. Jongeren kwamen los van hun banken, kleuterklasjes vonden zo veel als mogelijk buiten plaats, voor de volwassenen werd bij- en omscholing en alledaagse zaak, er werd zelfs geld vrijgemaakt om nieuwe aanpakken te onderzoeken en/of ontwikkelen. Ook het wonderwijs blijft voortdurend in evolutie! De Laatste Grote Omwoeling Naar jaarlijkse gewoonte gaan vandaag gaan de spit- en plantteams in Gent, beter bekend als de “Gentse Mollen”, weer aan de slag. Ondanks, of beter gezegd dankzij, het enthousiamse van deze vrijwilligers zal het dit jaar de laatste keer zijn dat ze de open ruimtes in de stad op deze manier onder handen nemen. Want op alle plaatsen die hiervoor geschikt zijn, prijken nu bessenstruiken, fruitbomen en notenbomen die gretig aftrek vinden bij de burgers. En de permacultuurbenadering van het tuinieren, waar spitten tot een minimum herleid wordt en het natuurlijk evenwicht zo veel mogelijk gerespecteerd wordt,is nu echt algemeen ingeburgerd na de vele workshops en mooie voorbeelden. Maar de talrijke groene vingers zullen actief blijven in het Gentse productieve groen met mulchen, zaaien, oogsten, maar ook genieten van al di e diversiteit in de “Lekkerste Stad van Vlaanderen'. (DE) 2 0 2 0

 5. Gent… je thuishaven Op 27 maart 2020 is in aanwezigheid van de burgemeester de laatste fruitboom geplant in de openbare boomgaard op de gesaneerde site van het voormalige Volvo Gent. Daarmee is het project rond ‘Gent… je thuishaven’, dat van start ging in 2013, succesvol afgerond. De doelstelling van het project was om de inkrimping van de haven vlot te laten verlopen. Na de financiële crisis van 2008-2013 was het havenbestuur tot de conclusie gekomen dat evaluaties op basis van groeicriteria zoals tonnen, toegevoegde waarde en werkgelegenheid niet meer hanteerbaar waren. Sinds natuur, rEchtvaardigheid,tijd en duurzame ontwikkeling zonder groei zijn aangenomen als de nieuwe evaluatiecriteria, is de haven een essentieel onderdeel geworden van een stad die nauwelijks nog Behoefte Heeft aan fossiele brandstoffen. Het nodige transport van goederen gebeurt enkel nog langs de waterwegen, wat het belang van de haven aanstipt. Als gevolg Van Deze schaalverkleining bevat de Gentse l ucht na jarenlange alarmgeruchten sinds 2014 het laagste gehalte aan fijn stof van heel Europa. De haven toont hierbij bij uitstek dat het oude ‘welvaartsmodel’ plaats heeft gemaakt voor het ‘welzijnsmodel’. De algemene afname in het energieverbruik heeft ervoor gezorgd dat enkel kleine schepen met noodzakelijke producten de stad bereiken. De haven is getransiteerd naar een ontmoetingsplaats waar Mensen werken én wonen. De vrijgekomen ruimte die is ingekleurd met fruitbomen, volkstuinen en ontmoetingsplaatsen, is onlangs uitgeroepen tot ‘wijste stuk van Gent’.

 6. Gent … je thuishaven! Op 27 maart 2020 is in aanwezigheid van de burgemeester de laatste fruitboom geplant in de openbare boomgaard op de gesaneerde site van het voormalige Volvo Gent. Daarmee is het project rond ‘Gent… je thuishaven’, dat van start ging in 2013, succesvol afgerond. De doelstelling van het project was om de inkrimping van de haven vlot te laten verlopen. Na de financiële crisis van 2008-2013 was het havenbestuur tot de conclusie gekomen dat evaluaties op basis van groeicriteria zoals tonnen, toegevoegde waarde en werkgelegenheid niet meer hanteerbaar waren. Sinds natuur, rechtvaardigheid, tijd en duurzame ontwikkeling zonder groei zijn aangenomen als de nieuwe evaluatiecriteria, is de haven een essentieel onderdeel geworden van een stad die nauwelijks nog behoefte heeft aan fossiele brandstoffen. Het nodige transport van goederen gebeurt enkel nog langs de waterwegen, wat het belang van de haven aanstipt. Als gevolg van deze schaalverkleining bevat de Gentse lucht na jarenlange alarmgeruchten sinds 2014 het laagste gehalte aan fijn stof van heel Europa. De haven toont hierbij bij uitstek dat het oude ‘welvaartsmodel’ plaats heeft gemaakt voor het ‘welzijnsmodel’. De algemene afname in het energieverbruik heeft ervoor gezorgd dat enkel kleine schepen met noodzakelijke producten de stad bereiken. De haven is getransiteerd naar een ontmoetingsplaats waar mensen werken én wonen. De vrijgekomen ruimte die is ingekleurd met fruitbomen, volkstuinen en ontmoetingsplaatsen, is onlangs uitgeroepen tot ‘wijste stuk van Gent’.

 7. Gent … je thuishaven! Op 27 maart 2020 is in aanwezigheid van de burgemeester de laatste fruitboom geplant in de openbare boomgaard op de gesaneerde site van het voormalige Volvo Gent. Daarmee is het project rond ‘Gent… je thuishaven’, dat van start ging in 2013, succesvol afgerond. De doelstelling van het project was om de inkrimping van de haven vlot te laten verlopen. Na de financiële crisis van 2008-2013 was het havenbestuur tot de conclusie gekomen dat evaluaties op basis van groeicriteria zoals tonnen, toegevoegde waarde en werkgelegenheid niet meer hanteerbaar waren. Sinds natuur, rechtvaardigheid, tijd en duurzame ontwikkeling zonder groei zijn aangenomen als de nieuwe evaluatiecriteria, is de haven een essentieel onderdeel geworden van een stad die nauwelijks nog behoefte heeft aan fossiele brandstoffen. Het nodige transport van goederen gebeurt enkel nog langs de waterwegen, wat het belang van de haven aanstipt. Als gevolg van deze schaalverkleining bevat de Gentse lucht na jarenlange alarmgeruchten sinds 2014 het laagste gehalte aan fijn stof van heel Europa. De haven toont hierbij bij uitstek dat het oude ‘welvaartsmodel’ plaats heeft gemaakt voor het ‘welzijnsmodel’. De algemene afname in het energieverbruik heeft ervoor gezorgd dat enkel kleine schepen met noodzakelijke producten de stad bereiken. De haven is getransiteerd naar een ontmoetingsplaats waar mensen werken én wonen. De vrijgekomen ruimte die is ingekleurd met fruitbomen, volkstuinen en ontmoetingsplaatsen, is onlangs uitgeroepen tot ‘wijste stuk van Gent’.

 8. 2020 Havengebied wordt uitgeroepen tot 'Wijste stuk van Gent' Gent, … je thuishaven 2014 Watertransport neemt wegtransport bijna volledig over 2018 De eerste Havenfeesten voor en door havenbewoners 2012 Luchtkwaliteit voor vijfde jaar sterk verbeterd 2011 Nieuwe woonwijken in de haven 2010 Volvo en Honda verdwijnen uit de haven 2009 Geen nieuwe zeesluis; monsterschepen onrendabel bij stijgende olieprijzen

 9. 202 0 Gent… je thuishaven Op 27 maart 2020 is in aanwezigheid van de burgemeester de laatste fruitboom geplant in de openbare boomgaard op de gesaneerde site van het voormalige Volvo Gent. Daarmee is het project rond ‘Gent… je thuishaven’, dat van start ging in 2013, succesvol afgerond. De doelstelling van het project was om de inkrimping van de haven vlot te laten verlopen. Na de financiële crisis van 2008-2013 was het havenbestuur tot de conclusie gekomen dat evaluaties op basis van groeicriteria zoals tonnen, toegevoegde waarde en werkgelegenheid niet meer hanteerbaar waren. Sinds natuur, rEchtvaardigheid,tijd en duurzame ontwikkeling zonder groei zijn aangenomen als de nieuwe evaluatiecriteria, is de haven een essentieel onderdeel geworden van een stad die nauwelijks nog Behoefte Heeft aan fossiele brandstoffen. Het nodige transport van goederen gebeurt enkel nog langs de waterwegen, wat het belang van de haven aanstipt. Als gevolg Van Deze schaalverkleining bevat de Gentse l ucht na jarenlange alarmgeruchten sinds 2014 het laagste gehalte aan fijn stof van heel Europa. De haven toont hierbij bij uitstek dat het oude ‘welvaartsmodel’ plaats heeft gemaakt voor het ‘welzijnsmodel’. De algemene afname in het energieverbruik heeft ervoor gezorgd dat enkel kleine schepen met noodzakelijke producten de stad bereiken. De haven is getransiteerd naar een ontmoetingsplaats waar Mensen werken én wonen. De vrijgekomen ruimte die is ingekleurd met fruitbomen, volkstuinen en ontmoetingsplaatsen, is onlangs uitgeroepen tot ‘wijste stuk van Gent’. Gentse neutraal huizen compleet Eindelijk is het zover. In de zeer weerbarstige wijk r ond het St Pietersstation is nu ook het allerlaatste energieopslorpende huis omgebouwd tot een normaal huis. De heer Verbiest heeft dan toch gekozen voor de meest voor de hand liggende optie voor zijn verbouwingswerken. Een renovatie tot passief huis gecombineerd met zijn eigen voorkeursstijl 'late rennaissance' met hier en daar een vleugje modernisme' van de hand van de Gentse architect . Geen nodeloze verspilling meer aan hout, kolen olie of aardgas om de woning te verwarmen. Ook de gedecentraliseerde groene energie zorgde ervoor dat verbruik tot een absoluut minimum herleidt werd. Op de memorabele dag 10/10/2010 had Gent zich voorgenomen om tegen de scherpe datum van 20/02/2020 de norm te veranderen om van dan af aan te kunnen spreken van Energie Passief Gent. Toen Burgemeesteres verklaarde volksraad van 10/10/2010, de rol als pionier te willen opnemen, luidde het internationaal gelag spottend en vol ongeloof! Ook in eigen land kon brugemeesteres op niet veel bijval rekenen. Sterker nog, men stelde zich zelfs ernstige vragen bij de psychische gezondheid van de toenmalige, moedige en by the way eerste vrouwelijke burgemeesteres zette deze stap echter niet zonder enige voorkennis. Zij wist dat ze op haar Gentenaars kon rekenen. Ze had de transitie- beweging in alle wijken nauwlettend in de gaten gehouden en wist dat haar medebewoners er klaar voor waren om de inspanningen te leveren. Zij wist zich gesterkt door de menigte en door de hete kastanjes uit het vuur te nemen, gaf ze haar collegae -internationaal- het nakijken. Duurzame energieproductie voor de hele stad De stad Gent stimuleert door subsidies al enkele jaren het onderzoek naar, de productie van, de verspreiding van en het gebruik van toestellen en middelen die een minimum aan energie verbruiken. Producenten die innoverend onderzoek en roductie doen op dit vlak krijgen voorrang op bedrijven die producten vervaardigen die energieverbruik vermeerderen of nivelleren in plaats van te verminderen. Daartoe werden instrumenten ontworpen worden zoals specifieke energiemeters en toetsingscritieria waaraan het energieverbruik van elk product en productieproces kan getoetst worden. Er wordt door een open beleid ruimte gegeven aan creativiteit en vernieuwing op alle niveaus door een regelgeving die dergelijke initiatieven beloont in plaats van ze te blokkeren, te vertragen of met administratieve verplichtingen te bemoeilijken. De stad Gent is in 2020 voortrekker en voorbeeld op het gebied van lokale groene energieproductie. Hiertoebehoorteenvooruitstrevend kader van regelgeving waarbinnen groene energieproductie toegelaten,gestimuleerd, gesubsidieerd en ondersteund wordt ten nadele van klassieke energieproductie. Dit impliceert het totaal bannen van energieproductie en gebruik die schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het hele ecologische systeem. De stad Gent is duskernenergievrij. Wanneer de boten botsen Vandaag gebeurde voor het eerst in de stadgeschiedenis een ongeval met twee bootjes op de binnenwateren. Een vishandelaar kwam in aanvaring met de groenteboer ter hoogte van de Sint Michielsbrug, volgens beiden omdat de verse kruidenboot aan te grote snelheid voorbij vaarde. Dit voorval maakt duidelijk dat er dringend duidelijkere a fspraken moeten komen rond het stadswaterverkeer, dat sinds enkele jaren een enorme groei doormaakt, voornamelijk voor het binnenstedelijk transport van goederen. Gelukkig waren er geen gewonden, maar de boot van de vishandelaar zonk en er ging natuurlijk wel een hele massa verse vis verloren. Een groep choolkinderen die een t rekvaart over het water maakten, kwamen er met de schrik van af en zette hun tocht uiteindelijk gewoon verder. Wonderwijs Het heeft een tijdje geduurd maar qua diversiteit in het wonderwijs kan Gent zich vandaag wel de numero uno noemen van het noordelijk halfrond. Van alle ervaringsgerichte en methodescholen die de laatste jaren de kop opgestoken hebben, bevind er zich nu minstens één per type in het Gents gebied. Dit om een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod te voorzien voor de noden van de aanstormende generatie. De start kwam er jaren geleden door enkele Gentenaars die de koppen bijeen staken in ’t Trafiek in een poging al het goede in “onderwijsland’ te kopiëren naar Gentse normen. Ze bleven in eerste instantie binnen de landsgrenzen, maar merkten al gauw een enorm potentieel in de onderrichtmethoden die mee genomen werden door mondiale reizigers. En dat het resultaat gezien mag worden bewijzen de geïntegreerde open gebouwen (letterlijk te nemen als je de raamloze klasgebouwen voor je ziet staan). In eerste instantie aarzelde de overheid maar toen al gauw een wervelende kracht uitging vanuit de basis, gingen de politici voluit voor de optie van het leerrecht. Jongeren kwamen los van hun banken, kleuterklasjes vonden zo veel als mogelijk buiten plaats, voor de volwassenen werd bij- en omscholing en alledaagse zaak, er werd zelfs geld vrijgemaakt om nieuwe aanpakken te onderzoeken en/of ontwikkelen. Ook het wonderwijs blijft voortdurend in evolutie! De Laatste Grote Omwoeling Naar jaarlijkse gewoonte gaan vandaag gaan de spit- en plantteams in Gent, beter bekend als de “Gentse Mollen”, weer aan de slag. Ondanks, of beter gezegd dankzij, het enthousiamse van deze vrijwilligers zal het dit jaar de laatste keer zijn dat ze de open ruimtes in de stad op deze manier onder handen nemen. Want op alle plaatsen die hiervoor geschikt zijn, prijken nu bessenstruiken, fruitbomen en notenbomen die gretig aftrek vinden bij de burgers. En de permacultuurbenadering van het tuinieren, waar spitten tot een minimum herleid wordt en het natuurlijk evenwicht zo veel mogelijk gerespecteerd wordt,is nu echt algemeen ingeburgerd na de vele workshops en mooie voorbeelden. Maar de talrijke groene vingers zullen actief blijven in het Gentse productieve groen met mulchen, zaaien, oogsten, maar ook genieten van al di e diversiteit in de “Lekkerste Stad van Vlaanderen'. (DE) 2 0 2 0

 10. Gentse neutraal huizen compleet Eindelijk is het zover. In de zeer weerbarstige wijk r ond het St Pietersstation is nu ook het allerlaatste energieopslorpende huis omgebouwd tot een normaal huis. De heer Verbiest heeft dan toch gekozen voor de meest voor de hand liggende optie voor zijn verbouwingswerken. Een renovatie tot passief huis gecombineerd met zijn eigen voorkeursstijl 'late rennaissance' met hier en daar een vleugje modernisme' van de hand van de Gentse architect . Geen nodeloze verspilling meer aan hout, kolen olie of aardgas om de woning te verwarmen. Ook de gedecentraliseerde groene energie zorgde ervoor dat verbruik tot een absoluut minimum herleidt werd. Op de memorabele dag 10/10/2010 had Gent zich voorgenomen om tegen de scherpe datum van 20/02/2020 de norm te veranderen om van dan af aan te kunnen spreken van Energie Passief Gent. Toen Burgemeesteres verklaarde volksraad van 10/10/2010, de rol als pionier te willen opnemen, luidde het internationaal gelag spottend en vol ongeloof! Ook in eigen land kon brugemeesteres op niet veel bijval rekenen. Sterker nog, men stelde zich zelfs ernstige vragen bij de psychische gezondheid van de toenmalige, moedige en by the way eerste vrouwelijke burgemeesteres zette deze stap echter niet zonder enige voorkennis. Zij wist dat ze op haar Gentenaars kon rekenen. Ze had de transitie- beweging in alle wijken nauwlettend in de gaten gehouden en wist dat haar medebewoners er klaar voor waren om de inspanningen te leveren. Zij wist zich gesterkt door de menigte en door de hete kastanjes uit het vuur te nemen, gaf ze haar collegae -internationaal- het nakijken.

 11. Gentse neutraal huizen compleet Eindelijk is het zover. In de zeer weerbarstige wijk rond het St Pietersstation is nu ook het allerlaatste energieopslorpende huis omgebouwd tot een normaal huis. De heer Verbiest heeft dan toch gekozen voor de meest voor de hand liggende optie voor zijn verbouwingswerken. Een renovatie tot passief huis gecombineerd met zijn eigen voorkeursstijl 'late rennaissance' met hier en daar een vleugje modernisme' van de hand van de Gentse architect . Geen nodeloze verspilling meer aan hout, kolen olie of aardgas om de woning te verwarmen. Ook de gedecentraliseerde groene energie zorgde ervoor dat verbruik tot een absoluut minimum herleidt werd. Op de memorabele dag 10/10/2010 had Gent zich voorgenomen om tegen de scherpe datum van 20/02/2020 de norm te veranderen om van dan af aan te kunnen spreken van Energie Passief Gent. Toen Burgemeesteres Piters verklaarde volksraad van 10/10/2010, de rol als pionier te willen opnemen, luidde het internationaal gelag spottend en vol ongeloof! Ook in eigen land kon burgemeesteres Piters op niet veel bijval rekenen. Sterker nog, men stelde zich zelfs ernstige vragen bij de psychische gezondheid van de toenmalige, moedige en by the way eerste vrouwelijke burgemeester zette deze stap echter niet zonder enige voorkennis. Zij wist dat ze op haar Gentenaars kon rekenen. Ze had de transitiebeweging in alle wijken nauwlettend in de gaten gehouden en wist dat haar medebewoners er klaar voor waren om de inspanningen te leveren. Zij wist zich gesterkt door de menigte en door de hete kastanjes uit het vuur te nemen, gaf ze haar collegae -internationaal- het nakijken.

 12. Gentse neutraal huizen compleet Eindelijk is het zover. In de zeer weerbarstige wijk rond het St Pietersstation is nu ook het allerlaatste energieopslorpende huis omgebouwd tot een normaal huis. De heer Verbiest heeft dan toch gekozen voor de meest voor de hand liggende optie voor zijn verbouwingswerken. Een renovatie tot passief huis gecombineerd met zijn eigen voorkeursstijl 'late rennaissance' met hier en daar een vleugje modernisme' van de hand van de Gentse architect . Geen nodeloze verspilling meer aan hout, kolen olie of aardgas om de woning te verwarmen. Ook de gedecentraliseerde groene energie zorgde ervoor dat verbruik tot een absoluut minimum herleidt werd. Op de memorabele dag 10/10/2010 had Gent zich voorgenomen om tegen de scherpe datum van 20/02/2020 de norm te veranderen om van dan af aan te kunnen spreken van Energie Passief Gent. Toen Burgemeesteres Piters verklaarde volksraad van 10/10/2010, de rol als pionier te willen opnemen, luidde het internationaal gelag spottend en vol ongeloof! Ook in eigen land kon burgemeesteres Piters op niet veel bijval rekenen. Sterker nog, men stelde zich zelfs ernstige vragen bij de psychische gezondheid van de toenmalige, moedige en by the way eerste vrouwelijke burgemeester zette deze stap echter niet zonder enige voorkennis. Zij wist dat ze op haar Gentenaars kon rekenen. Ze had de transitiebeweging in alle wijken nauwlettend in de gaten gehouden en wist dat haar medebewoners er klaar voor waren om de inspanningen te leveren. Zij wist zich gesterkt door de menigte en door de hete kastanjes uit het vuur te nemen, gaf ze haar collegae -internationaal- het nakijken.

 13. 2020 Laatste te renoveren passief huis Gentse neutraalhuizen compleet 2018 Ledeberg als 1ste wijk waar iedereen mede-eigenaar is v/d woning 2014 Het lobbenstadsstructuur krijgt groen licht 2016 Aanplant v stadsbossen voor lokale grondstoffen 2011 Stimulerende taks voor passief renovatie 2012 Wettelijke regeling voor samenhuis-projecten 2010 “Spring naar je groendakbuurman project” 2009 Sociale wijk op de Alcatelsite volledig passief

 14. 202 0 Gent… je thuishaven Op 27 maart 2020 is in aanwezigheid van de burgemeester de laatste fruitboom geplant in de openbare boomgaard op de gesaneerde site van het voormalige Volvo Gent. Daarmee is het project rond ‘Gent… je thuishaven’, dat van start ging in 2013, succesvol afgerond. De doelstelling van het project was om de inkrimping van de haven vlot te laten verlopen. Na de financiële crisis van 2008-2013 was het havenbestuur tot de conclusie gekomen dat evaluaties op basis van groeicriteria zoals tonnen, toegevoegde waarde en werkgelegenheid niet meer hanteerbaar waren. Sinds natuur, rEchtvaardigheid,tijd en duurzame ontwikkeling zonder groei zijn aangenomen als de nieuwe evaluatiecriteria, is de haven een essentieel onderdeel geworden van een stad die nauwelijks nog Behoefte Heeft aan fossiele brandstoffen. Het nodige transport van goederen gebeurt enkel nog langs de waterwegen, wat het belang van de haven aanstipt. Als gevolg Van Deze schaalverkleining bevat de Gentse l ucht na jarenlange alarmgeruchten sinds 2014 het laagste gehalte aan fijn stof van heel Europa. De haven toont hierbij bij uitstek dat het oude ‘welvaartsmodel’ plaats heeft gemaakt voor het ‘welzijnsmodel’. De algemene afname in het energieverbruik heeft ervoor gezorgd dat enkel kleine schepen met noodzakelijke producten de stad bereiken. De haven is getransiteerd naar een ontmoetingsplaats waar Mensen werken én wonen. De vrijgekomen ruimte die is ingekleurd met fruitbomen, volkstuinen en ontmoetingsplaatsen, is onlangs uitgeroepen tot ‘wijste stuk van Gent’. Gentse neutraal huizen compleet Eindelijk is het zover. In de zeer weerbarstige wijk r ond het St Pietersstation is nu ook het allerlaatste energieopslorpende huis omgebouwd tot een normaal huis. De heer Verbiest heeft dan toch gekozen voor de meest voor de hand liggende optie voor zijn verbouwingswerken. Een renovatie tot passief huis gecombineerd met zijn eigen voorkeursstijl 'late rennaissance' met hier en daar een vleugje modernisme' van de hand van de Gentse architect . Geen nodeloze verspilling meer aan hout, kolen olie of aardgas om de woning te verwarmen. Ook de gedecentraliseerde groene energie zorgde ervoor dat verbruik tot een absoluut minimum herleidt werd. Op de memorabele dag 10/10/2010 had Gent zich voorgenomen om tegen de scherpe datum van 20/02/2020 de norm te veranderen om van dan af aan te kunnen spreken van Energie Passief Gent. Toen Burgemeesteres verklaarde volksraad van 10/10/2010, de rol als pionier te willen opnemen, luidde het internationaal gelag spottend en vol ongeloof! Ook in eigen land kon brugemeesteres op niet veel bijval rekenen. Sterker nog, men stelde zich zelfs ernstige vragen bij de psychische gezondheid van de toenmalige, moedige en by the way eerste vrouwelijke burgemeesteres zette deze stap echter niet zonder enige voorkennis. Zij wist dat ze op haar Gentenaars kon rekenen. Ze had de transitie- beweging in alle wijken nauwlettend in de gaten gehouden en wist dat haar medebewoners er klaar voor waren om de inspanningen te leveren. Zij wist zich gesterkt door de menigte en door de hete kastanjes uit het vuur te nemen, gaf ze haar collegae -internationaal- het nakijken. Duurzame energieproductie voor de hele stad De stad Gent stimuleert door subsidies al enkele jaren het onderzoek naar, de productie van, de verspreiding van en het gebruik van toestellen en middelen die een minimum aan energie verbruiken. Producenten die innoverend onderzoek en roductie doen op dit vlak krijgen voorrang op bedrijven die producten vervaardigen die energieverbruik vermeerderen of nivelleren in plaats van te verminderen. Daartoe werden instrumenten ontworpen worden zoals specifieke energiemeters en toetsingscritieria waaraan het energieverbruik van elk product en productieproces kan getoetst worden. Er wordt door een open beleid ruimte gegeven aan creativiteit en vernieuwing op alle niveaus door een regelgeving die dergelijke initiatieven beloont in plaats van ze te blokkeren, te vertragen of met administratieve verplichtingen te bemoeilijken. De stad Gent is in 2020 voortrekker en voorbeeld op het gebied van lokale groene energieproductie. Hiertoebehoorteenvooruitstrevend kader van regelgeving waarbinnen groene energieproductie toegelaten,gestimuleerd, gesubsidieerd en ondersteund wordt ten nadele van klassieke energieproductie. Dit impliceert het totaal bannen van energieproductie en gebruik die schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het hele ecologische systeem. De stad Gent is duskernenergievrij. Wanneer de boten botsen Vandaag gebeurde voor het eerst in de stadgeschiedenis een ongeval met twee bootjes op de binnenwateren. Een vishandelaar kwam in aanvaring met de groenteboer ter hoogte van de Sint Michielsbrug, volgens beiden omdat de verse kruidenboot aan te grote snelheid voorbij vaarde. Dit voorval maakt duidelijk dat er dringend duidelijkere a fspraken moeten komen rond het stadswaterverkeer, dat sinds enkele jaren een enorme groei doormaakt, voornamelijk voor het binnenstedelijk transport van goederen. Gelukkig waren er geen gewonden, maar de boot van de vishandelaar zonk en er ging natuurlijk wel een hele massa verse vis verloren. Een groep choolkinderen die een t rekvaart over het water maakten, kwamen er met de schrik van af en zette hun tocht uiteindelijk gewoon verder. Wonderwijs Het heeft een tijdje geduurd maar qua diversiteit in het wonderwijs kan Gent zich vandaag wel de numero uno noemen van het noordelijk halfrond. Van alle ervaringsgerichte en methodescholen die de laatste jaren de kop opgestoken hebben, bevind er zich nu minstens één per type in het Gents gebied. Dit om een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod te voorzien voor de noden van de aanstormende generatie. De start kwam er jaren geleden door enkele Gentenaars die de koppen bijeen staken in ’t Trafiek in een poging al het goede in “onderwijsland’ te kopiëren naar Gentse normen. Ze bleven in eerste instantie binnen de landsgrenzen, maar merkten al gauw een enorm potentieel in de onderrichtmethoden die mee genomen werden door mondiale reizigers. En dat het resultaat gezien mag worden bewijzen de geïntegreerde open gebouwen (letterlijk te nemen als je de raamloze klasgebouwen voor je ziet staan). In eerste instantie aarzelde de overheid maar toen al gauw een wervelende kracht uitging vanuit de basis, gingen de politici voluit voor de optie van het leerrecht. Jongeren kwamen los van hun banken, kleuterklasjes vonden zo veel als mogelijk buiten plaats, voor de volwassenen werd bij- en omscholing en alledaagse zaak, er werd zelfs geld vrijgemaakt om nieuwe aanpakken te onderzoeken en/of ontwikkelen. Ook het wonderwijs blijft voortdurend in evolutie! De Laatste Grote Omwoeling Naar jaarlijkse gewoonte gaan vandaag gaan de spit- en plantteams in Gent, beter bekend als de “Gentse Mollen”, weer aan de slag. Ondanks, of beter gezegd dankzij, het enthousiamse van deze vrijwilligers zal het dit jaar de laatste keer zijn dat ze de open ruimtes in de stad op deze manier onder handen nemen. Want op alle plaatsen die hiervoor geschikt zijn, prijken nu bessenstruiken, fruitbomen en notenbomen die gretig aftrek vinden bij de burgers. En de permacultuurbenadering van het tuinieren, waar spitten tot een minimum herleid wordt en het natuurlijk evenwicht zo veel mogelijk gerespecteerd wordt,is nu echt algemeen ingeburgerd na de vele workshops en mooie voorbeelden. Maar de talrijke groene vingers zullen actief blijven in het Gentse productieve groen met mulchen, zaaien, oogsten, maar ook genieten van al di e diversiteit in de “Lekkerste Stad van Vlaanderen'. (DE) 2 0 2 0

 15. Duurzame energieproductie voor de hele stad De stad Gent stimuleert door subsidies al enkele jaren het onderzoek naar, de productie van, de verspreiding van en het gebruik van toestellen en middelen die een minimum aan energie verbruiken. Producenten die innoverend onderzoek en roductie doen op dit vlak krijgen voorrang op bedrijven die producten vervaardigen die energieverbruik vermeerderen of nivelleren in plaats van te verminderen. Daartoe werden instrumenten ontworpen worden zoals specifieke energiemeters en toetsingscritieria waaraan het energieverbruik van elk product en productieproces kan getoetst worden. Er wordt door een open beleid ruimte gegeven aan creativiteit en vernieuwing op alle niveaus door een regelgeving die dergelijke initiatieven beloont in plaats van ze te blokkeren, te vertragen of met administratieve verplichtingen te bemoeilijken. De stad Gent is in 2020 voortrekker en voorbeeld op het gebied van lokale groene energieproductie. Hiertoebehoorteenvooruitstrevend kader van regelgeving waarbinnen groene energieproductie toegelaten,gestimuleerd, gesubsidieerd en ondersteund wordt ten nadele van klassieke energieproductie. Dit impliceert het totaal bannen van energieproductie en gebruik die schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het hele ecologische systeem. De stad Gent is duskernenergievrij.

 16. Duurzame energieproductie voor de hele stad De stad Gent stimuleert door subsidies al enkele jaren het onderzoek naar, de productie van, de verspreiding van en het gebruik van toestellen en middelen die een minimum aan energie verbruiken. Producenten die innoverend onderzoek en productie doen op dit vlak krijgen voorrang op bedrijven die producten vervaardigen die energieverbruik vermeerderen of nivelleren in plaats van te verminderen. Daartoe werden instrumenten ontworpen worden zoals specifieke energiemeters en toetsingscriteria waaraan het energieverbruik van elk product en productieproces kan getoetst worden. Er wordt door een open beleid ruimte gegeven aan creativiteit en vernieuwing op alle niveaus door een regelgeving die dergelijke initiatieven beloont in plaats van ze te blokkeren, te vertragen of met administratieve verplichtingen te bemoeilijken. De stad Gent is in 2020 voortrekker en voorbeeld op het gebied van lokale groene energieproductie. Hiertoe behoort een vooruitstrevend kader van regelgeving waarbinnen groene energieproductie toegelaten,gestimuleerd, gesubsidieerd en ondersteund wordt ten nadele van klassieke energieproductie. Dit impliceert het totaal bannen van energieproductie en gebruik die schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het hele ecologische systeem. De stad Gent is dus kernenergievrij.

 17. Duurzame energieproductie voor de hele stad De stad Gent stimuleert door subsidies al enkele jaren het onderzoek naar, de productie van, de verspreiding van en het gebruik van toestellen en middelen die een minimum aan energie verbruiken. Producenten die innoverend onderzoek en productie doen op dit vlak krijgen voorrang op bedrijven die producten vervaardigen die energieverbruik vermeerderen of nivelleren in plaats van te verminderen. Daartoe werden instrumenten ontworpen worden zoals specifieke energiemeters en toetsingscriteria waaraan het energieverbruik van elk product en productieproces kan getoetst worden. Er wordt door een open beleid ruimte gegeven aan creativiteit en vernieuwing op alle niveaus door een regelgeving die dergelijke initiatieven beloont in plaats van ze te blokkeren, te vertragen of met administratieve verplichtingen te bemoeilijken. De stad Gent is in 2020 voortrekker en voorbeeld op het gebied van lokale groene energieproductie. Hiertoe behoort een vooruitstrevend kader van regelgeving waarbinnen groene energieproductie toegelaten,gestimuleerd, gesubsidieerd en ondersteund wordt ten nadele van klassieke energieproductie. Dit impliceert het totaal bannen van energieproductie en gebruik die schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het hele ecologische systeem. De stad Gent is dus kernenergievrij.

 18. 2020 Warmtepompen voor alle schoolgebouwen Duurzame energieproductie voor heel de stad 2014 Omschakelingsbeleid Energiegebruik industrie 2018 Honderdste samenhuisproject gaat van start 2012 Gent 50% zelfvoorzienend in energie 2011 Start Zelfbouw- windmolenateliers 2010 Spaarlampen bedelingsactie van de stad 2009 Veertien Klimaatwijken In Gent

 19. 202 0 Gent… je thuishaven Op 27 maart 2020 is in aanwezigheid van de burgemeester de laatste fruitboom geplant in de openbare boomgaard op de gesaneerde site van het voormalige Volvo Gent. Daarmee is het project rond ‘Gent… je thuishaven’, dat van start ging in 2013, succesvol afgerond. De doelstelling van het project was om de inkrimping van de haven vlot te laten verlopen. Na de financiële crisis van 2008-2013 was het havenbestuur tot de conclusie gekomen dat evaluaties op basis van groeicriteria zoals tonnen, toegevoegde waarde en werkgelegenheid niet meer hanteerbaar waren. Sinds natuur, rEchtvaardigheid,tijd en duurzame ontwikkeling zonder groei zijn aangenomen als de nieuwe evaluatiecriteria, is de haven een essentieel onderdeel geworden van een stad die nauwelijks nog Behoefte Heeft aan fossiele brandstoffen. Het nodige transport van goederen gebeurt enkel nog langs de waterwegen, wat het belang van de haven aanstipt. Als gevolg Van Deze schaalverkleining bevat de Gentse l ucht na jarenlange alarmgeruchten sinds 2014 het laagste gehalte aan fijn stof van heel Europa. De haven toont hierbij bij uitstek dat het oude ‘welvaartsmodel’ plaats heeft gemaakt voor het ‘welzijnsmodel’. De algemene afname in het energieverbruik heeft ervoor gezorgd dat enkel kleine schepen met noodzakelijke producten de stad bereiken. De haven is getransiteerd naar een ontmoetingsplaats waar Mensen werken én wonen. De vrijgekomen ruimte die is ingekleurd met fruitbomen, volkstuinen en ontmoetingsplaatsen, is onlangs uitgeroepen tot ‘wijste stuk van Gent’. Gentse neutraal huizen compleet Eindelijk is het zover. In de zeer weerbarstige wijk r ond het St Pietersstation is nu ook het allerlaatste energieopslorpende huis omgebouwd tot een normaal huis. De heer Verbiest heeft dan toch gekozen voor de meest voor de hand liggende optie voor zijn verbouwingswerken. Een renovatie tot passief huis gecombineerd met zijn eigen voorkeursstijl 'late rennaissance' met hier en daar een vleugje modernisme' van de hand van de Gentse architect . Geen nodeloze verspilling meer aan hout, kolen olie of aardgas om de woning te verwarmen. Ook de gedecentraliseerde groene energie zorgde ervoor dat verbruik tot een absoluut minimum herleidt werd. Op de memorabele dag 10/10/2010 had Gent zich voorgenomen om tegen de scherpe datum van 20/02/2020 de norm te veranderen om van dan af aan te kunnen spreken van Energie Passief Gent. Toen Burgemeesteres verklaarde volksraad van 10/10/2010, de rol als pionier te willen opnemen, luidde het internationaal gelag spottend en vol ongeloof! Ook in eigen land kon brugemeesteres op niet veel bijval rekenen. Sterker nog, men stelde zich zelfs ernstige vragen bij de psychische gezondheid van de toenmalige, moedige en by the way eerste vrouwelijke burgemeesteres zette deze stap echter niet zonder enige voorkennis. Zij wist dat ze op haar Gentenaars kon rekenen. Ze had de transitie- beweging in alle wijken nauwlettend in de gaten gehouden en wist dat haar medebewoners er klaar voor waren om de inspanningen te leveren. Zij wist zich gesterkt door de menigte en door de hete kastanjes uit het vuur te nemen, gaf ze haar collegae -internationaal- het nakijken. Duurzame energieproductie voor de hele stad De stad Gent stimuleert door subsidies al enkele jaren het onderzoek naar, de productie van, de verspreiding van en het gebruik van toestellen en middelen die een minimum aan energie verbruiken. Producenten die innoverend onderzoek en roductie doen op dit vlak krijgen voorrang op bedrijven die producten vervaardigen die energieverbruik vermeerderen of nivelleren in plaats van te verminderen. Daartoe werden instrumenten ontworpen worden zoals specifieke energiemeters en toetsingscritieria waaraan het energieverbruik van elk product en productieproces kan getoetst worden. Er wordt door een open beleid ruimte gegeven aan creativiteit en vernieuwing op alle niveaus door een regelgeving die dergelijke initiatieven beloont in plaats van ze te blokkeren, te vertragen of met administratieve verplichtingen te bemoeilijken. De stad Gent is in 2020 voortrekker en voorbeeld op het gebied van lokale groene energieproductie. Hiertoebehoorteenvooruitstrevend kader van regelgeving waarbinnen groene energieproductie toegelaten,gestimuleerd, gesubsidieerd en ondersteund wordt ten nadele van klassieke energieproductie. Dit impliceert het totaal bannen van energieproductie en gebruik die schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het hele ecologische systeem. De stad Gent is duskernenergievrij. Wanneer de boten botsen Vandaag gebeurde voor het eerst in de stadgeschiedenis een ongeval met twee bootjes op de binnenwateren. Een vishandelaar kwam in aanvaring met de groenteboer ter hoogte van de Sint Michielsbrug, volgens beiden omdat de verse kruidenboot aan te grote snelheid voorbij vaarde. Dit voorval maakt duidelijk dat er dringend duidelijkere a fspraken moeten komen rond het stadswaterverkeer, dat sinds enkele jaren een enorme groei doormaakt, voornamelijk voor het binnenstedelijk transport van goederen. Gelukkig waren er geen gewonden, maar de boot van de vishandelaar zonk en er ging natuurlijk wel een hele massa verse vis verloren. Een groep choolkinderen die een t rekvaart over het water maakten, kwamen er met de schrik van af en zette hun tocht uiteindelijk gewoon verder. Wonderwijs Het heeft een tijdje geduurd maar qua diversiteit in het wonderwijs kan Gent zich vandaag wel de numero uno noemen van het noordelijk halfrond. Van alle ervaringsgerichte en methodescholen die de laatste jaren de kop opgestoken hebben, bevind er zich nu minstens één per type in het Gents gebied. Dit om een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod te voorzien voor de noden van de aanstormende generatie. De start kwam er jaren geleden door enkele Gentenaars die de koppen bijeen staken in ’t Trafiek in een poging al het goede in “onderwijsland’ te kopiëren naar Gentse normen. Ze bleven in eerste instantie binnen de landsgrenzen, maar merkten al gauw een enorm potentieel in de onderrichtmethoden die mee genomen werden door mondiale reizigers. En dat het resultaat gezien mag worden bewijzen de geïntegreerde open gebouwen (letterlijk te nemen als je de raamloze klasgebouwen voor je ziet staan). In eerste instantie aarzelde de overheid maar toen al gauw een wervelende kracht uitging vanuit de basis, gingen de politici voluit voor de optie van het leerrecht. Jongeren kwamen los van hun banken, kleuterklasjes vonden zo veel als mogelijk buiten plaats, voor de volwassenen werd bij- en omscholing en alledaagse zaak, er werd zelfs geld vrijgemaakt om nieuwe aanpakken te onderzoeken en/of ontwikkelen. Ook het wonderwijs blijft voortdurend in evolutie! De Laatste Grote Omwoeling Naar jaarlijkse gewoonte gaan vandaag gaan de spit- en plantteams in Gent, beter bekend als de “Gentse Mollen”, weer aan de slag. Ondanks, of beter gezegd dankzij, het enthousiamse van deze vrijwilligers zal het dit jaar de laatste keer zijn dat ze de open ruimtes in de stad op deze manier onder handen nemen. Want op alle plaatsen die hiervoor geschikt zijn, prijken nu bessenstruiken, fruitbomen en notenbomen die gretig aftrek vinden bij de burgers. En de permacultuurbenadering van het tuinieren, waar spitten tot een minimum herleid wordt en het natuurlijk evenwicht zo veel mogelijk gerespecteerd wordt,is nu echt algemeen ingeburgerd na de vele workshops en mooie voorbeelden. Maar de talrijke groene vingers zullen actief blijven in het Gentse productieve groen met mulchen, zaaien, oogsten, maar ook genieten van al di e diversiteit in de “Lekkerste Stad van Vlaanderen'. (DE) 2 0 2 0

 20. De Laatste Grote Omwoeling Naar jaarlijkse gewoonte gaan vandaag gaan de spit- en plantteams in Gent, beter bekend als de “Gentse Mollen”, weer aan de slag. Ondanks, of beter gezegd dankzij, het enthousiamse van deze vrijwilligers zal het dit jaar de laatste keer zijn dat ze de open ruimtes in de stad op deze manier onder handen nemen. Want op alle plaatsen die hiervoor geschikt zijn, prijken nu bessenstruiken, fruitbomen en notenbomen die gretig aftrek vinden bij de burgers. En de permacultuurbenadering van het tuinieren, waar spitten tot een minimum herleid wordt en het natuurlijk evenwicht zo veel mogelijk gerespecteerd wordt,is nu echt algemeen ingeburgerd na de vele workshops en mooie voorbeelden. Maar de talrijke groene vingers zullen actief blijven in het Gentse productieve groen met mulchen, zaaien, oogsten, maar ook genieten van al di e diversiteit in de “Lekkerste Stad van Vlaanderen'. (DE)

 21. De laatste grote omwoeling Naar jaarlijkse gewoonte gaan vandaag de spit- en plantteams in Gent, beter bekend als de “Gentse Mollen”, weer aan de slag. Ondanks, of beter gezegd dankzij, het enthousiasme van deze vrijwilligers zal het dit jaar de laatste keer zijn dat ze de open ruimtes in de stad op deze manier onder handen nemen. Want op alle plaatsen die hiervoor geschikt zijn, prijken nu bessenstruiken, fruitbomen en notenbomen die gretig aftrek vinden bij de burgers. En de permacultuur benadering van het tuinieren, waar spitten tot een minimum herleid wordt en het natuurlijk evenwicht zo veel mogelijk gerespecteerd wordt, is nu echt algemeen ingeburgerd na de vele workshops en mooie voorbeelden. Maar de talrijke groene vingers zullen actief blijven in het Gentse productieve groen met mulchen, zaaien, oogsten, maar ook genieten van al die diversiteit in de 'Lekkerste Stad van Vlaanderen'. (DE)

 22. De laatste grote omwoeling Naar jaarlijkse gewoonte gaan vandaag de spit- en plantteams in Gent, beter bekend als de “Gentse Mollen”, weer aan de slag. Ondanks, of beter gezegd dankzij, het enthousiasme van deze vrijwilligers zal het dit jaar de laatste keer zijn dat ze de open ruimtes in de stad op deze manier onder handen nemen. Want op alle plaatsen die hiervoor geschikt zijn, prijken nu bessenstruiken, fruitbomen en notenbomen die gretig aftrek vinden bij de burgers. En de permacultuur benadering van het tuinieren, waar spitten tot een minimum herleid wordt en het natuurlijk evenwicht zo veel mogelijk gerespecteerd wordt, is nu echt algemeen ingeburgerd na de vele workshops en mooie voorbeelden. Maar de talrijke groene vingers zullen actief blijven in het Gentse productieve groen met mulchen, zaaien, oogsten, maar ook genieten van al die diversiteit in de 'Lekkerste Stad van Vlaanderen'. (DE)

 23. 2020 Laatse open ruimte omgespit tot moes- en vertiertuin De laatste grote omwoeling 2018 Vijf nieuwe buurtbewonersparken 2019 Start Daktuin Adviesteams 2014 Het Jaar Van de Aardbei 2016 Aanplant Kastanje en Noten Bomen langs de Ring 2011 Compostplekken per wijk 2012 Grote bessenplantactie in alle parken 2010 Start permacultuur- workshops 2009 De Site en Sneukeltuin als grote voorbeelden

 24. 202 0 Gent… je thuishaven Op 27 maart 2020 is in aanwezigheid van de burgemeester de laatste fruitboom geplant in de openbare boomgaard op de gesaneerde site van het voormalige Volvo Gent. Daarmee is het project rond ‘Gent… je thuishaven’, dat van start ging in 2013, succesvol afgerond. De doelstelling van het project was om de inkrimping van de haven vlot te laten verlopen. Na de financiële crisis van 2008-2013 was het havenbestuur tot de conclusie gekomen dat evaluaties op basis van groeicriteria zoals tonnen, toegevoegde waarde en werkgelegenheid niet meer hanteerbaar waren. Sinds natuur, rEchtvaardigheid,tijd en duurzame ontwikkeling zonder groei zijn aangenomen als de nieuwe evaluatiecriteria, is de haven een essentieel onderdeel geworden van een stad die nauwelijks nog Behoefte Heeft aan fossiele brandstoffen. Het nodige transport van goederen gebeurt enkel nog langs de waterwegen, wat het belang van de haven aanstipt. Als gevolg Van Deze schaalverkleining bevat de Gentse l ucht na jarenlange alarmgeruchten sinds 2014 het laagste gehalte aan fijn stof van heel Europa. De haven toont hierbij bij uitstek dat het oude ‘welvaartsmodel’ plaats heeft gemaakt voor het ‘welzijnsmodel’. De algemene afname in het energieverbruik heeft ervoor gezorgd dat enkel kleine schepen met noodzakelijke producten de stad bereiken. De haven is getransiteerd naar een ontmoetingsplaats waar Mensen werken én wonen. De vrijgekomen ruimte die is ingekleurd met fruitbomen, volkstuinen en ontmoetingsplaatsen, is onlangs uitgeroepen tot ‘wijste stuk van Gent’. Gentse neutraal huizen compleet Eindelijk is het zover. In de zeer weerbarstige wijk r ond het St Pietersstation is nu ook het allerlaatste energieopslorpende huis omgebouwd tot een normaal huis. De heer Verbiest heeft dan toch gekozen voor de meest voor de hand liggende optie voor zijn verbouwingswerken. Een renovatie tot passief huis gecombineerd met zijn eigen voorkeursstijl 'late rennaissance' met hier en daar een vleugje modernisme' van de hand van de Gentse architect . Geen nodeloze verspilling meer aan hout, kolen olie of aardgas om de woning te verwarmen. Ook de gedecentraliseerde groene energie zorgde ervoor dat verbruik tot een absoluut minimum herleidt werd. Op de memorabele dag 10/10/2010 had Gent zich voorgenomen om tegen de scherpe datum van 20/02/2020 de norm te veranderen om van dan af aan te kunnen spreken van Energie Passief Gent. Toen Burgemeesteres verklaarde volksraad van 10/10/2010, de rol als pionier te willen opnemen, luidde het internationaal gelag spottend en vol ongeloof! Ook in eigen land kon brugemeesteres op niet veel bijval rekenen. Sterker nog, men stelde zich zelfs ernstige vragen bij de psychische gezondheid van de toenmalige, moedige en by the way eerste vrouwelijke burgemeesteres zette deze stap echter niet zonder enige voorkennis. Zij wist dat ze op haar Gentenaars kon rekenen. Ze had de transitie- beweging in alle wijken nauwlettend in de gaten gehouden en wist dat haar medebewoners er klaar voor waren om de inspanningen te leveren. Zij wist zich gesterkt door de menigte en door de hete kastanjes uit het vuur te nemen, gaf ze haar collegae -internationaal- het nakijken. Duurzame energieproductie voor de hele stad De stad Gent stimuleert door subsidies al enkele jaren het onderzoek naar, de productie van, de verspreiding van en het gebruik van toestellen en middelen die een minimum aan energie verbruiken. Producenten die innoverend onderzoek en roductie doen op dit vlak krijgen voorrang op bedrijven die producten vervaardigen die energieverbruik vermeerderen of nivelleren in plaats van te verminderen. Daartoe werden instrumenten ontworpen worden zoals specifieke energiemeters en toetsingscritieria waaraan het energieverbruik van elk product en productieproces kan getoetst worden. Er wordt door een open beleid ruimte gegeven aan creativiteit en vernieuwing op alle niveaus door een regelgeving die dergelijke initiatieven beloont in plaats van ze te blokkeren, te vertragen of met administratieve verplichtingen te bemoeilijken. De stad Gent is in 2020 voortrekker en voorbeeld op het gebied van lokale groene energieproductie. Hiertoebehoorteenvooruitstrevend kader van regelgeving waarbinnen groene energieproductie toegelaten,gestimuleerd, gesubsidieerd en ondersteund wordt ten nadele van klassieke energieproductie. Dit impliceert het totaal bannen van energieproductie en gebruik die schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het hele ecologische systeem. De stad Gent is duskernenergievrij. Wanneer de boten botsen Vandaag gebeurde voor het eerst in de stadgeschiedenis een ongeval met twee bootjes op de binnenwateren. Een vishandelaar kwam in aanvaring met de groenteboer ter hoogte van de Sint Michielsbrug, volgens beiden omdat de verse kruidenboot aan te grote snelheid voorbij vaarde. Dit voorval maakt duidelijk dat er dringend duidelijkere a fspraken moeten komen rond het stadswaterverkeer, dat sinds enkele jaren een enorme groei doormaakt, voornamelijk voor het binnenstedelijk transport van goederen. Gelukkig waren er geen gewonden, maar de boot van de vishandelaar zonk en er ging natuurlijk wel een hele massa verse vis verloren. Een groep choolkinderen die een t rekvaart over het water maakten, kwamen er met de schrik van af en zette hun tocht uiteindelijk gewoon verder. Wonderwijs Het heeft een tijdje geduurd maar qua diversiteit in het wonderwijs kan Gent zich vandaag wel de numero uno noemen van het noordelijk halfrond. Van alle ervaringsgerichte en methodescholen die de laatste jaren de kop opgestoken hebben, bevind er zich nu minstens één per type in het Gents gebied. Dit om een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod te voorzien voor de noden van de aanstormende generatie. De start kwam er jaren geleden door enkele Gentenaars die de koppen bijeen staken in ’t Trafiek in een poging al het goede in “onderwijsland’ te kopiëren naar Gentse normen. Ze bleven in eerste instantie binnen de landsgrenzen, maar merkten al gauw een enorm potentieel in de onderrichtmethoden die mee genomen werden door mondiale reizigers. En dat het resultaat gezien mag worden bewijzen de geïntegreerde open gebouwen (letterlijk te nemen als je de raamloze klasgebouwen voor je ziet staan). In eerste instantie aarzelde de overheid maar toen al gauw een wervelende kracht uitging vanuit de basis, gingen de politici voluit voor de optie van het leerrecht. Jongeren kwamen los van hun banken, kleuterklasjes vonden zo veel als mogelijk buiten plaats, voor de volwassenen werd bij- en omscholing en alledaagse zaak, er werd zelfs geld vrijgemaakt om nieuwe aanpakken te onderzoeken en/of ontwikkelen. Ook het wonderwijs blijft voortdurend in evolutie! De Laatste Grote Omwoeling Naar jaarlijkse gewoonte gaan vandaag gaan de spit- en plantteams in Gent, beter bekend als de “Gentse Mollen”, weer aan de slag. Ondanks, of beter gezegd dankzij, het enthousiamse van deze vrijwilligers zal het dit jaar de laatste keer zijn dat ze de open ruimtes in de stad op deze manier onder handen nemen. Want op alle plaatsen die hiervoor geschikt zijn, prijken nu bessenstruiken, fruitbomen en notenbomen die gretig aftrek vinden bij de burgers. En de permacultuurbenadering van het tuinieren, waar spitten tot een minimum herleid wordt en het natuurlijk evenwicht zo veel mogelijk gerespecteerd wordt,is nu echt algemeen ingeburgerd na de vele workshops en mooie voorbeelden. Maar de talrijke groene vingers zullen actief blijven in het Gentse productieve groen met mulchen, zaaien, oogsten, maar ook genieten van al di e diversiteit in de “Lekkerste Stad van Vlaanderen'. (DE) 2 0 2 0

 25. Wonderwijs Het heeft een tijdje geduurd maar qua diversiteit in het wonderwijs kan Gent zich vandaag wel de numero uno noemen van het noordelijk halfrond. Van alle ervaringsgerichte en methodescholen die de laatste jaren de kop opgestoken hebben, bevind er zich nu minstens één per type in het Gents gebied. Dit om een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod te voorzien voor de noden van de aanstormende generatie. De start kwam er jaren geleden door enkele Gentenaars die de koppen bijeen staken in ’t Trafiek in een poging al het goede in “onderwijsland’ te kopiëren naar Gentse normen. Ze bleven in eerste instantie binnen de landsgrenzen, maar merkten al gauw een enorm potentieel in de onderrichtmethoden die mee genomen werden door mondiale reizigers. En dat het resultaat gezien mag worden bewijzen de geïntegreerde open gebouwen (letterlijk te nemen als je de raamloze klasgebouwen voor je ziet staan). In eerste instantie aarzelde de overheid maar toen al gauw een wervelende kracht uitging vanuit de basis, gingen de politici voluit voor de optie van het leerrecht. Jongeren kwamen los van hun banken, kleuterklasjes vonden zo veel als mogelijk buiten plaats, voor de volwassenen werd bij- en omscholing en alledaagse zaak, er werd zelfs geld vrijgemaakt om nieuwe aanpakken te onderzoeken en/of ontwikkelen. Ook het wonderwijs blijft voortdurend in evolutie!

 26. Gents Wonderwijs Het heeft een tijdje geduurd maar qua diversiteit in het wonderwijs kan Gent zich vandaag wel de numero uno noemen van het noordelijk halfrond. Van alle ervaringsgerichte en methodescholen die de laatste jaren de kop opgestoken hebben, bevindt er zich nu minstens één per type in het Gents gebied. Dit om een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod te voorzien voor de noden van de aanstormende generatie. De start kwam er jaren geleden door enkele Gentenaars die de koppen bijeen staken in ’t Trafiek in een poging al het goede in “onderwijsland’ te kopiëren naar Gentse normen. Ze bleven in eerste instantie binnen de landsgrenzen, maar merkten al gauw een enorm potentieel in de onderrichtmethoden die mee genomen werden door mondiale reizigers. En dat het resultaat gezien mag worden bewijzen de geïntegreerde open gebouwen (letterlijk te nemen als je de raamloze klasgebouwen voor je ziet staan). In eerste instantie aarzelde de overheid maar toen al gauw een wervelende kracht uitging vanuit de basis, gingen de politici voluit voor de optie van het leerrecht. Jongeren kwamen los van hun banken, kleuterklasjes vonden zo veel als mogelijk buiten plaats, voor de volwassenen werd bij- en omscholing en alledaagse zaak, er werd zelfs geld vrijgemaakt om nieuwe aanpakken te onderzoeken en/of ontwikkelen. Ook het wonderwijs blijft voortdurend in evolutie!

 27. Gents Wonderwijs Het heeft een tijdje geduurd maar qua diversiteit in het wonderwijs kan Gent zich vandaag wel de numero uno noemen van het noordelijk halfrond. Van alle ervaringsgerichte en methodescholen die de laatste jaren de kop opgestoken hebben, bevindt er zich nu minstens één per type in het Gents gebied. Dit om een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod te voorzien voor de noden van de aanstormende generatie. De start kwam er jaren geleden door enkele Gentenaars die de koppen bijeen staken in ’t Trafiek in een poging al het goede in “onderwijsland’ te kopiëren naar Gentse normen. Ze bleven in eerste instantie binnen de landsgrenzen, maar merkten al gauw een enorm potentieel in de onderrichtmethoden die mee genomen werden door mondiale reizigers. En dat het resultaat gezien mag worden bewijzen de geïntegreerde open gebouwen (letterlijk te nemen als je de raamloze klasgebouwen voor je ziet staan). In eerste instantie aarzelde de overheid maar toen al gauw een wervelende kracht uitging vanuit de basis, gingen de politici voluit voor de optie van het leerrecht. Jongeren kwamen los van hun banken, kleuterklasjes vonden zo veel als mogelijk buiten plaats, voor de volwassenen werd bij- en omscholing en alledaagse zaak, er werd zelfs geld vrijgemaakt om nieuwe aanpakken te onderzoeken en/of ontwikkelen. Ook het wonderwijs blijft voortdurend in evolutie!

 28. 2020 De ondersteuning v/h kind gebeurt door individuele, outdoor programma’s Gentse wonderwijs 2018 Thesis over de bundeling van alle onderwijsmethoden doet schepen bibberen 2014 Ouders samen met kind in het wonderwijs 2016 Buurtonderricht in Gent dient als model voor het land 2011 De 10de raamloze school bevindt zich nu in Gent 2012 Het DOE jaar in het Gents onderwijs 2010 Kwaliteit krijgt andere parameters 2009 Inclusie wordt de norm, ook in praktijk

 29. 202 0 Gent… je thuishaven Op 27 maart 2020 is in aanwezigheid van de burgemeester de laatste fruitboom geplant in de openbare boomgaard op de gesaneerde site van het voormalige Volvo Gent. Daarmee is het project rond ‘Gent… je thuishaven’, dat van start ging in 2013, succesvol afgerond. De doelstelling van het project was om de inkrimping van de haven vlot te laten verlopen. Na de financiële crisis van 2008-2013 was het havenbestuur tot de conclusie gekomen dat evaluaties op basis van groeicriteria zoals tonnen, toegevoegde waarde en werkgelegenheid niet meer hanteerbaar waren. Sinds natuur, rEchtvaardigheid,tijd en duurzame ontwikkeling zonder groei zijn aangenomen als de nieuwe evaluatiecriteria, is de haven een essentieel onderdeel geworden van een stad die nauwelijks nog Behoefte Heeft aan fossiele brandstoffen. Het nodige transport van goederen gebeurt enkel nog langs de waterwegen, wat het belang van de haven aanstipt. Als gevolg Van Deze schaalverkleining bevat de Gentse l ucht na jarenlange alarmgeruchten sinds 2014 het laagste gehalte aan fijn stof van heel Europa. De haven toont hierbij bij uitstek dat het oude ‘welvaartsmodel’ plaats heeft gemaakt voor het ‘welzijnsmodel’. De algemene afname in het energieverbruik heeft ervoor gezorgd dat enkel kleine schepen met noodzakelijke producten de stad bereiken. De haven is getransiteerd naar een ontmoetingsplaats waar Mensen werken én wonen. De vrijgekomen ruimte die is ingekleurd met fruitbomen, volkstuinen en ontmoetingsplaatsen, is onlangs uitgeroepen tot ‘wijste stuk van Gent’. Gentse neutraal huizen compleet Eindelijk is het zover. In de zeer weerbarstige wijk r ond het St Pietersstation is nu ook het allerlaatste energieopslorpende huis omgebouwd tot een normaal huis. De heer Verbiest heeft dan toch gekozen voor de meest voor de hand liggende optie voor zijn verbouwingswerken. Een renovatie tot passief huis gecombineerd met zijn eigen voorkeursstijl 'late rennaissance' met hier en daar een vleugje modernisme' van de hand van de Gentse architect . Geen nodeloze verspilling meer aan hout, kolen olie of aardgas om de woning te verwarmen. Ook de gedecentraliseerde groene energie zorgde ervoor dat verbruik tot een absoluut minimum herleidt werd. Op de memorabele dag 10/10/2010 had Gent zich voorgenomen om tegen de scherpe datum van 20/02/2020 de norm te veranderen om van dan af aan te kunnen spreken van Energie Passief Gent. Toen Burgemeesteres verklaarde volksraad van 10/10/2010, de rol als pionier te willen opnemen, luidde het internationaal gelag spottend en vol ongeloof! Ook in eigen land kon brugemeesteres op niet veel bijval rekenen. Sterker nog, men stelde zich zelfs ernstige vragen bij de psychische gezondheid van de toenmalige, moedige en by the way eerste vrouwelijke burgemeesteres zette deze stap echter niet zonder enige voorkennis. Zij wist dat ze op haar Gentenaars kon rekenen. Ze had de transitie- beweging in alle wijken nauwlettend in de gaten gehouden en wist dat haar medebewoners er klaar voor waren om de inspanningen te leveren. Zij wist zich gesterkt door de menigte en door de hete kastanjes uit het vuur te nemen, gaf ze haar collegae -internationaal- het nakijken. Duurzame energieproductie voor de hele stad De stad Gent stimuleert door subsidies al enkele jaren het onderzoek naar, de productie van, de verspreiding van en het gebruik van toestellen en middelen die een minimum aan energie verbruiken. Producenten die innoverend onderzoek en roductie doen op dit vlak krijgen voorrang op bedrijven die producten vervaardigen die energieverbruik vermeerderen of nivelleren in plaats van te verminderen. Daartoe werden instrumenten ontworpen worden zoals specifieke energiemeters en toetsingscritieria waaraan het energieverbruik van elk product en productieproces kan getoetst worden. Er wordt door een open beleid ruimte gegeven aan creativiteit en vernieuwing op alle niveaus door een regelgeving die dergelijke initiatieven beloont in plaats van ze te blokkeren, te vertragen of met administratieve verplichtingen te bemoeilijken. De stad Gent is in 2020 voortrekker en voorbeeld op het gebied van lokale groene energieproductie. Hiertoebehoorteenvooruitstrevend kader van regelgeving waarbinnen groene energieproductie toegelaten,gestimuleerd, gesubsidieerd en ondersteund wordt ten nadele van klassieke energieproductie. Dit impliceert het totaal bannen van energieproductie en gebruik die schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het hele ecologische systeem. De stad Gent is duskernenergievrij. Wanneer de boten botsen Vandaag gebeurde voor het eerst in de stadgeschiedenis een ongeval met twee bootjes op de binnenwateren. Een vishandelaar kwam in aanvaring met de groenteboer ter hoogte van de Sint Michielsbrug, volgens beiden omdat de verse kruidenboot aan te grote snelheid voorbij vaarde. Dit voorval maakt duidelijk dat er dringend duidelijkere a fspraken moeten komen rond het stadswaterverkeer, dat sinds enkele jaren een enorme groei doormaakt, voornamelijk voor het binnenstedelijk transport van goederen. Gelukkig waren er geen gewonden, maar de boot van de vishandelaar zonk en er ging natuurlijk wel een hele massa verse vis verloren. Een groep choolkinderen die een t rekvaart over het water maakten, kwamen er met de schrik van af en zette hun tocht uiteindelijk gewoon verder. Wonderwijs Het heeft een tijdje geduurd maar qua diversiteit in het wonderwijs kan Gent zich vandaag wel de numero uno noemen van het noordelijk halfrond. Van alle ervaringsgerichte en methodescholen die de laatste jaren de kop opgestoken hebben, bevind er zich nu minstens één per type in het Gents gebied. Dit om een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod te voorzien voor de noden van de aanstormende generatie. De start kwam er jaren geleden door enkele Gentenaars die de koppen bijeen staken in ’t Trafiek in een poging al het goede in “onderwijsland’ te kopiëren naar Gentse normen. Ze bleven in eerste instantie binnen de landsgrenzen, maar merkten al gauw een enorm potentieel in de onderrichtmethoden die mee genomen werden door mondiale reizigers. En dat het resultaat gezien mag worden bewijzen de geïntegreerde open gebouwen (letterlijk te nemen als je de raamloze klasgebouwen voor je ziet staan). In eerste instantie aarzelde de overheid maar toen al gauw een wervelende kracht uitging vanuit de basis, gingen de politici voluit voor de optie van het leerrecht. Jongeren kwamen los van hun banken, kleuterklasjes vonden zo veel als mogelijk buiten plaats, voor de volwassenen werd bij- en omscholing en alledaagse zaak, er werd zelfs geld vrijgemaakt om nieuwe aanpakken te onderzoeken en/of ontwikkelen. Ook het wonderwijs blijft voortdurend in evolutie! De Laatste Grote Omwoeling Naar jaarlijkse gewoonte gaan vandaag gaan de spit- en plantteams in Gent, beter bekend als de “Gentse Mollen”, weer aan de slag. Ondanks, of beter gezegd dankzij, het enthousiamse van deze vrijwilligers zal het dit jaar de laatste keer zijn dat ze de open ruimtes in de stad op deze manier onder handen nemen. Want op alle plaatsen die hiervoor geschikt zijn, prijken nu bessenstruiken, fruitbomen en notenbomen die gretig aftrek vinden bij de burgers. En de permacultuurbenadering van het tuinieren, waar spitten tot een minimum herleid wordt en het natuurlijk evenwicht zo veel mogelijk gerespecteerd wordt,is nu echt algemeen ingeburgerd na de vele workshops en mooie voorbeelden. Maar de talrijke groene vingers zullen actief blijven in het Gentse productieve groen met mulchen, zaaien, oogsten, maar ook genieten van al di e diversiteit in de “Lekkerste Stad van Vlaanderen'. (DE) 2 0 2 0

 30. Wanneer de boten botsen Vandaag gebeurde voor het eerst in de stadgeschiedenis een ongeval met twee bootjes op de binnenwateren. Een vishandelaar kwam in aanvaring met de groenteboer ter hoogte van de Sint Michielsbrug, volgens beiden omdat de verse kruidenboot aan te grote snelheid voorbij vaarde. Dit voorval maakt duidelijk dat er dringend duidelijkere a fspraken moeten komen rond het stadswaterverkeer, dat sinds enkele jaren een enorme groei doormaakt, voornamelijk voor het binnenstedelijk transport van goederen. Gelukkig waren er geen gewonden, maar de boot van de vishandelaar zonk en er ging natuurlijk wel een hele massa verse vis verloren. Een groep choolkinderen die een t rekvaart over het water maakten, kwamen er met de schrik van af en zette hun tocht uiteindelijk gewoon verder.

 31. Wanneer de boten botsen Vandaag gebeurde voor het eerst in de stadgeschiedenis een ongeval met twee bootjes op de binnenwateren. Een vishandelaar kwam in aanvaring met de groenteboer ter hoogte van de Sint Michielsbrug, volgens beiden omdat de verse kruidenboot aan te grote snelheid voorbij vaarde. Dit voorval maakt duidelijk dat er dringend duidelijkere afspraken moeten komen rond het stadswaterverkeer, dat sinds enkele jaren een enorme groei doormaakt, voornamelijk voor het binnenstedelijk transport van goederen. Gelukkig waren er geen gewonden, maar de boot van de vishandelaar zonk en er ging natuurlijk wel een hele massa verse vis verloren. Een groep schoolkinderen die een trekvaart over het water maakten, kwamen er met de schrik van af en zette hun tocht uiteindelijk gewoon verder. Bij het verder afvaren van de Lieve en de Leie komen we eindelijk het Gentse schootje tegen. Deze ponden zijn een recente ontwikkeling in het Gents mobiliteitsnetwerk. Op armkracht van de jonge passagiers wordt het overdekt pond voortgetrokken op de binnenwateren in de binnenstad. De Lijn zocht naar een aanvullend netwerk om het wegvervoer te ontlasten en kwam uit bij de “armkrachtpontons”. Het waren vooral de ouderen die zich niet meer gemakkelijk wisten te verplaatsen met overvolle trams en het huidige “city fietsen” netwerk. De meest hippe opa’s vinden trouwens nog steeds een plaatsje in de side-car fiets van een voorbijfietsende jongere.

 32. Wanneer de boten botsen Vandaag gebeurde voor het eerst in de stadgeschiedenis een ongeval met twee bootjes op de binnenwateren. Een vishandelaar kwam in aanvaring met de groenteboer ter hoogte van de Sint Michielsbrug, volgens beiden omdat de verse kruidenboot aan te grote snelheid voorbij vaarde. Dit voorval maakt duidelijk dat er dringend duidelijkere afspraken moeten komen rond het stadswaterverkeer, dat sinds enkele jaren een enorme groei doormaakt, voornamelijk voor het binnenstedelijk transport van goederen. Gelukkig waren er geen gewonden, maar de boot van de vishandelaar zonk en er ging natuurlijk wel een hele massa verse vis verloren. Een groep schoolkinderen die een trekvaart over het water maakten, kwamen er met de schrik van af en zette hun tocht uiteindelijk gewoon verder. Bij het verder afvaren van de Lieve en de Leie komen we eindelijk het Gentse schootje tegen. Deze ponden zijn een recente ontwikkeling in het Gents mobiliteitsnetwerk. Op armkracht van de jonge passagiers wordt het overdekt pond voortgetrokken op de binnenwateren in de binnenstad. De Lijn zocht naar een aanvullend netwerk om het wegvervoer te ontlasten en kwam uit bij de “armkrachtpontons”. Het waren vooral de ouderen die zich niet meer gemakkelijk wisten te verplaatsen met overvolle trams en het huidige “city fietsen” netwerk. De meest hippe opa’s vinden trouwens nog steeds een plaatsje in de side-car fiets van een voorbijfietsende jongere.

 33. 2020 Hele stadsbussennet Voorzien van lokale energie Wanneer de boten botsen 2019 Recyclagekunst met overschot aan auto's, zoals de autoserre 2018 Nooit langer dan 10 Minuten wachten op bus, trein of tram 2016 Vijftig eerste transport- zeilschepen verlaten de haven 2011 Uitbreiding aantal fietsherstelplaatsen 2014 Binnenscheepvaart wordt belangrijker dan wegtransport 2010 Gratis overdekte fietsenstalplaatsen 2009 Eerste bakfietsen Verschijnen in het straatbeeld

 34. 202 0 Gent… je thuishaven Op 27 maart 2020 is in aanwezigheid van de burgemeester de laatste fruitboom geplant in de openbare boomgaard op de gesaneerde site van het voormalige Volvo Gent. Daarmee is het project rond ‘Gent… je thuishaven’, dat van start ging in 2013, succesvol afgerond. De doelstelling van het project was om de inkrimping van de haven vlot te laten verlopen. Na de financiële crisis van 2008-2013 was het havenbestuur tot de conclusie gekomen dat evaluaties op basis van groeicriteria zoals tonnen, toegevoegde waarde en werkgelegenheid niet meer hanteerbaar waren. Sinds natuur, rEchtvaardigheid,tijd en duurzame ontwikkeling zonder groei zijn aangenomen als de nieuwe evaluatiecriteria, is de haven een essentieel onderdeel geworden van een stad die nauwelijks nog Behoefte Heeft aan fossiele brandstoffen. Het nodige transport van goederen gebeurt enkel nog langs de waterwegen, wat het belang van de haven aanstipt. Als gevolg Van Deze schaalverkleining bevat de Gentse l ucht na jarenlange alarmgeruchten sinds 2014 het laagste gehalte aan fijn stof van heel Europa. De haven toont hierbij bij uitstek dat het oude ‘welvaartsmodel’ plaats heeft gemaakt voor het ‘welzijnsmodel’. De algemene afname in het energieverbruik heeft ervoor gezorgd dat enkel kleine schepen met noodzakelijke producten de stad bereiken. De haven is getransiteerd naar een ontmoetingsplaats waar Mensen werken én wonen. De vrijgekomen ruimte die is ingekleurd met fruitbomen, volkstuinen en ontmoetingsplaatsen, is onlangs uitgeroepen tot ‘wijste stuk van Gent’. Gentse neutraal huizen compleet Eindelijk is het zover. In de zeer weerbarstige wijk r ond het St Pietersstation is nu ook het allerlaatste energieopslorpende huis omgebouwd tot een normaal huis. De heer Verbiest heeft dan toch gekozen voor de meest voor de hand liggende optie voor zijn verbouwingswerken. Een renovatie tot passief huis gecombineerd met zijn eigen voorkeursstijl 'late rennaissance' met hier en daar een vleugje modernisme' van de hand van de Gentse architect . Geen nodeloze verspilling meer aan hout, kolen olie of aardgas om de woning te verwarmen. Ook de gedecentraliseerde groene energie zorgde ervoor dat verbruik tot een absoluut minimum herleidt werd. Op de memorabele dag 10/10/2010 had Gent zich voorgenomen om tegen de scherpe datum van 20/02/2020 de norm te veranderen om van dan af aan te kunnen spreken van Energie Passief Gent. Toen Burgemeesteres verklaarde volksraad van 10/10/2010, de rol als pionier te willen opnemen, luidde het internationaal gelag spottend en vol ongeloof! Ook in eigen land kon brugemeesteres op niet veel bijval rekenen. Sterker nog, men stelde zich zelfs ernstige vragen bij de psychische gezondheid van de toenmalige, moedige en by the way eerste vrouwelijke burgemeesteres zette deze stap echter niet zonder enige voorkennis. Zij wist dat ze op haar Gentenaars kon rekenen. Ze had de transitie- beweging in alle wijken nauwlettend in de gaten gehouden en wist dat haar medebewoners er klaar voor waren om de inspanningen te leveren. Zij wist zich gesterkt door de menigte en door de hete kastanjes uit het vuur te nemen, gaf ze haar collegae -internationaal- het nakijken. Duurzame energieproductie voor de hele stad De stad Gent stimuleert door subsidies al enkele jaren het onderzoek naar, de productie van, de verspreiding van en het gebruik van toestellen en middelen die een minimum aan energie verbruiken. Producenten die innoverend onderzoek en roductie doen op dit vlak krijgen voorrang op bedrijven die producten vervaardigen die energieverbruik vermeerderen of nivelleren in plaats van te verminderen. Daartoe werden instrumenten ontworpen worden zoals specifieke energiemeters en toetsingscritieria waaraan het energieverbruik van elk product en productieproces kan getoetst worden. Er wordt door een open beleid ruimte gegeven aan creativiteit en vernieuwing op alle niveaus door een regelgeving die dergelijke initiatieven beloont in plaats van ze te blokkeren, te vertragen of met administratieve verplichtingen te bemoeilijken. De stad Gent is in 2020 voortrekker en voorbeeld op het gebied van lokale groene energieproductie. Hiertoebehoorteenvooruitstrevend kader van regelgeving waarbinnen groene energieproductie toegelaten,gestimuleerd, gesubsidieerd en ondersteund wordt ten nadele van klassieke energieproductie. Dit impliceert het totaal bannen van energieproductie en gebruik die schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het hele ecologische systeem. De stad Gent is duskernenergievrij. Wanneer de boten botsen Vandaag gebeurde voor het eerst in de stadgeschiedenis een ongeval met twee bootjes op de binnenwateren. Een vishandelaar kwam in aanvaring met de groenteboer ter hoogte van de Sint Michielsbrug, volgens beiden omdat de verse kruidenboot aan te grote snelheid voorbij vaarde. Dit voorval maakt duidelijk dat er dringend duidelijkere a fspraken moeten komen rond het stadswaterverkeer, dat sinds enkele jaren een enorme groei doormaakt, voornamelijk voor het binnenstedelijk transport van goederen. Gelukkig waren er geen gewonden, maar de boot van de vishandelaar zonk en er ging natuurlijk wel een hele massa verse vis verloren. Een groep choolkinderen die een t rekvaart over het water maakten, kwamen er met de schrik van af en zette hun tocht uiteindelijk gewoon verder. Wonderwijs Het heeft een tijdje geduurd maar qua diversiteit in het wonderwijs kan Gent zich vandaag wel de numero uno noemen van het noordelijk halfrond. Van alle ervaringsgerichte en methodescholen die de laatste jaren de kop opgestoken hebben, bevind er zich nu minstens één per type in het Gents gebied. Dit om een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod te voorzien voor de noden van de aanstormende generatie. De start kwam er jaren geleden door enkele Gentenaars die de koppen bijeen staken in ’t Trafiek in een poging al het goede in “onderwijsland’ te kopiëren naar Gentse normen. Ze bleven in eerste instantie binnen de landsgrenzen, maar merkten al gauw een enorm potentieel in de onderrichtmethoden die mee genomen werden door mondiale reizigers. En dat het resultaat gezien mag worden bewijzen de geïntegreerde open gebouwen (letterlijk te nemen als je de raamloze klasgebouwen voor je ziet staan). In eerste instantie aarzelde de overheid maar toen al gauw een wervelende kracht uitging vanuit de basis, gingen de politici voluit voor de optie van het leerrecht. Jongeren kwamen los van hun banken, kleuterklasjes vonden zo veel als mogelijk buiten plaats, voor de volwassenen werd bij- en omscholing en alledaagse zaak, er werd zelfs geld vrijgemaakt om nieuwe aanpakken te onderzoeken en/of ontwikkelen. Ook het wonderwijs blijft voortdurend in evolutie! De Laatste Grote Omwoeling Naar jaarlijkse gewoonte gaan vandaag gaan de spit- en plantteams in Gent, beter bekend als de “Gentse Mollen”, weer aan de slag. Ondanks, of beter gezegd dankzij, het enthousiamse van deze vrijwilligers zal het dit jaar de laatste keer zijn dat ze de open ruimtes in de stad op deze manier onder handen nemen. Want op alle plaatsen die hiervoor geschikt zijn, prijken nu bessenstruiken, fruitbomen en notenbomen die gretig aftrek vinden bij de burgers. En de permacultuurbenadering van het tuinieren, waar spitten tot een minimum herleid wordt en het natuurlijk evenwicht zo veel mogelijk gerespecteerd wordt,is nu echt algemeen ingeburgerd na de vele workshops en mooie voorbeelden. Maar de talrijke groene vingers zullen actief blijven in het Gentse productieve groen met mulchen, zaaien, oogsten, maar ook genieten van al di e diversiteit in de “Lekkerste Stad van Vlaanderen'. (DE) 2 0 2 0