objekt in s analiz s metodas n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Objekt in ės analizės metodas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Objekt in ės analizės metodas - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

Objekt in ės analizės metodas. Objektų modeliavimas. Objektas primena kiaušinio struktūrą; kiaušinio lukštas atitinka objekto sąsają su kitais objektais. Objektas – “ automobilis ”. Metodas. Duomenys. gamintojas modelis spalva. registravimasaptarnavimas nuoma.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Objekt in ės analizės metodas' - meagan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
objekt modeliavimas
Objektų modeliavimas

Objektas primena kiaušinio struktūrą; kiaušinio lukštas atitinka objekto sąsają su kitais objektais

Objektas – “automobilis”

Metodas

Duomenys

gamintojas modelis spalva

registravimasaptarnavimas nuoma

Automobilių nuomos TU

Objektų modeliavimas – tai objektų procesų (metodų), duomenų ir objektų sąveikos aprašymas

slide3
Taikant objektinį modeliavimą procesai nuo duomenų ne atskiriami, o sujungiami
 • Objektas vaizduoja tam tikrą realaus pasaulio daiktą ar reiškinį
 • Procesus analitikas pasirenka pagal modeliuojamą situaciją
ooa autoriai ir metai
OOA autoriai ir metai
 • Booch 1991, 1994
 • Coad and Yourdon 1991(atspausdinta iki UML, “gryniausia” metodika)
 • Coad and Argila 1996 (turi struktūrinės analizės elementų)
 • Jacobson et al.1999
 • Kruchten 2000
 • Martin and Odell 1992
 • Mathiassen et al. 2000
 • Rumbaugh et al. 1991
ooa metodikos ingsniai
OOA metodikos žingsniai

Paslaugos

Atributai

Subjektai

Struktūros

Klasės ir objektai

k l as s ir objektai
Klasės ir objektai

Objektas yra abstrakcija iš probleminės srities

Probleminė sritis

Klasė yra vieno ir daugiau objektų aprašymas bendra informacija ir ryšiais

Atributai:

Data Numeris Mokestis

Studentas

Klasė&Objektas

Klasės:

Registracija Studentas Kursas ......

Atributai

Universiteto studentų administravimas

Paslaugos

Paslaugos:

Sukurti Atnaujinti Pašalinti ....

Klasės Studentas objektas gali būtiJonaitis

strukt ros
Struktūros

Visuma-Dalis

Bendra-Specializuota

Programa

Studentas

Klasė&Objektas

Klasė&Objektas

Atributai

Atributai

Paslaugos

Paslaugos

Klasė&Objektas

Klasė&Objektas

Klasė&Objektas

Klasė&Objektas

Vakariniai

Modulis2

Dieniniai

Modulis 1

Atributai

Atributai

Atributai

Atributai

Paslaugos

Paslaugos

Paslaugos

Paslaugos

Bendra:Studento registravimas yra bendras ir dieniniams ir vakariniams

Specializuota: Dieniniai nedirba, vakariniai dirba

Studijų programa yra visuma dalių - studijų modulių

subjektai
Subjektai

Subjektai

1. Priėmimas

Struktūros

2

2. Specialybė

2

2

Programa

Programa

3. Egzaminai

Atributai

Programa

Atributai

Paslaugos

Atributai

4. Apeliacijos

Paslaugos

1,6

Paslaugos

1,6

Min 1 Max 6

1,6

Modulis

Subjektus verta išskirti, kai klasių skaičius yra didelis (20 - 30)

Subjektai yra klasių junginiai

Subjektai yra tik temos probleminėje srityje

Modulis

Atributai

Modulis

Atributai

Paslaugos

Atributai

Paslaugos

Struktūros

Paslaugos

atributai
Atributai

Duomenys

Studentas

Modulis

ID

Pavardė

Adresas

Amžius

......

ID

Paskaitos

Pratybos

Lab.darbai

.......

1

n

Paslaugos

Paslaugos

paslaugos
Paslaugos

Procesai

Patikrinti ar…………..

Blogai

Gerai

Įvertinimas

unifikuota modeliavimo kalba uml
Unifikuota modeliavimo kalba (UML)
 • Grafinė kalba objektiškai orientuotai analizei aprašyti
 • Daug notacijų, tačiau dabar yra standartas (1997,Booch, Jacobson, Rumbaugh
 • Dabar UML palaiko ir plėtoja OMG grupė (Object Management Group)
 • 12 diagramų (OMG, 2002)
uml priemon s omg 2002
UML priemonės (OMG 2002)

Statinę būseną aprašo:

Class ! Object Component Deployment

Dinaminę elgseną aprašo:

Use Cases !Sequence !Activity ! Collaboration Statechart!

Tarnybinės:

Packages Subsystems Models

Planuojama aprašyti (gal yra?):

Real-time systems Web applications Enterprise Application Integration Distributed platforms

Problema: auga ir sudėtingėja, darosi nesuprantama, mažiau naudojama kaip standartas. Realiai naudojamas tik UML poaibisю

Booch: 80% modeliui pakanka 20% UML. OMG kalba apie UML branduolio apibrėžimą.

Projektui:Su šauktuku

naudojimo atvej diagramos

Priėmimas

Paduoti dokumentus

Sekretorius

Patikrinti dokumentus

Suvesti duomenis

Stojantysis

Raštininkas

Priėmimas

Naudojimo atvejų diagramos

Aprašo funkcionalumą vartotojų atžvilgiu

Ne techninė, o orientuota į vartotoją (užsakovą) diagrama. Tai tik aktorių ir panaudojimo atvejų ryšys, t.y. įvykių srautas, kurį greičiau galima tik suprasti ir aptarti. Ją sudarant aktyviai gali dalyvauti užsakovas.

Aktorius nebūtinai žmogus, pvz., g.b. Kompiuteris ar kitas įtaisas.

Prie diagramos būtinas paaiškinantis tekstas

Tai išeities diagrama klasių diagramai sudaryti

veiklos diagramos
Veiklos diagramos

Įvykiai iššaukia veiksmus, kuriuos atliekant vyksta vidiniai procesai ir įvairūs srautai tarp objektų

Kiekvienam panaudojimo atvejui

Start

Patikrinti

dokumentus

Procesai gali vykti lygiagrečiai

Patikrinti

galimybes

Patikrinti

įstatymus

Ar yra

vietų

Ar tinka

Vietos+1

Taip

Paslaugosi

Atributai

Ne

Subjektai

Struktūros

Priimti

dokumentus

Atmesti

prašymą

Klasės ir objektai

Pabaiga

klasi diagramos
Klasių diagramos

Statiniams objektų būviams aprašyti

Studentas

Kvalifikacija

1

*

Galima praleisti atributų dalį Galima praleisti operacijų dalį Gali likti tik objekto pavadinimas

Objektas yra tik klasės narys, bet turi viską ką turi klasė

Ryšiai tarp klasių tokie kaip tarp esybių

Atributai

Atributai

Operacijos

Operacijos

Vakariniai

Dieniniai

Atributai

Atributai

Operacijos

Operacijos

sek diagramos
Sekų diagramos

Panaudojimo atvejo žemesnio lygio diagrama. Analogiškos paskirties yra bendradarbiavimo diagrama.

Dokumentų

įvertinimas

Specialybės

pasiūlymas

Svarstymai

Įrašo

fomavimas

Studentas

START

Tikrinti

Formuoti pasiūlymą

Paduoti dokumentus

Suformuoti pasiūlymą

Apsvarstyti pasiūlymą

Suformuoti įrašą

Priimti

Kiekvienas pranešimas sužadina objekte procesą

Aptarti

Įtraukti į sąrašus

Rengti dokumentus

Įvykiai

t

t

t

t

t

Aprašo objektų ir pranešimų sąveiką laike (dinaminę elgseną) duotam panaudojimo atvejui

Kelios sekų diagramos gali būti sudarytos aprašant problemos sprendimą

b sen diagramos
Būsenų diagramos

Start

Užbaigė

Atstatyti

Dabartinė

būsena

Pašalinti

Susitvarkė

Įsiskolino

Skolininkas

Kvalifikuoas

Pašalintas

Parodo galimas objekto būsenas, kurios kinta atėjus pranešimams.

Būseną atspindi objekto atributai

Įvertinami tik tie atributai, kurie svarbūs

Archyvuotas

Pabaiga

Būsenų diagramos turi būti sudarytos kiekvienam objektui

ad