adatv delem jog n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ADATVÉDELEM – JOG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

ADATVÉDELEM – JOG - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

ADATVÉDELEM – JOG. 1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. ALAPFOGALMAK I. 1. személyes adat 2. különleges adat 3. közérdekű adat 4. közérdekből nyilvános adat. ALAPFOGALMAK II. adatkezelés adatfeldolgozás adattovábbítás

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ADATVÉDELEM – JOG' - mead


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
adatv delem jog
ADATVÉDELEM – JOG

1992. évi LXIII. tv.a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

alapfogalmak i
ALAPFOGALMAK I.
 • 1. személyes adat
 • 2. különleges adat
 • 3. közérdekű adat
 • 4. közérdekből nyilvános adat
alapfogalmak ii
ALAPFOGALMAK II.
 • adatkezelés
 • adatfeldolgozás
 • adattovábbítás
 • nyilvánosságra hozatal
 • adatkezelő
 • adatfeldolgozó
 • adattörlés
szem lyes adat
SZEMÉLYES ADAT

a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható

 • adat,
 • az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
k l nleges adat
KÜLÖNLEGES ADAT

a) a faji eredet,

a nemzeti/nemzetiségi hovatartozás,

a politikai vélemény vagy pártállás,

a vallásos vagy más meggyőződés

k l nleges adat1
KÜLÖNLEGES ADAT

b) az egészségi állapot,

a kóros szenvedély,

a szexuális élet,

+ bűnügyi személyes adat

b n gyi szem lyes adat
Bűnügyi személyes adat
 • büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben (…) keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat
k z rdek adat
KÖZÉRDEKŰ ADAT

állami vagy helyi önkormányzati feladatot, egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő,a személyes adat fogalma alá nem eső adat

k z rdekb l nyilv nos adat
KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS ADAT
 • a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli
adatkezel s
ADATKEZELÉS
 • személyes adatok
  • gyűjtése,
  • felvétele,
  • tárolása,
  • feldolgozása,
  • hasznosítása(ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt),
  • törlése,
  • megváltoztatása,
  • további felhasználásuk megakadályozása (!)
adatfeldolgoz s
ADATFELDOLGOZÁS

technikai feladatok elvégzése, függetlenül:

 • a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől,
 • eszköztől,
 • az alkalmazás helyétől
adattov bb t s
ADATTOVÁBBÍTÁS

az adathozzáférhetővé tételeharmadik személy számára

nyilv noss gra hozatal
NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

az adathozzáférhetővé tételebárki számára

adatkezel
ADATKEZELŐ
 • aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza,
 • az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,

(a végrehajtással adatfeldolgozótbízhat meg)

adatfeldolgoz
ADATFELDOLGOZÓ

aki vagy amelyaz adatkezelő megbízásábólszemélyes adatok feldolgozását végzi

adatt rl s
ADATTÖRLÉS

az adatok felismerhetetlenné tételeoly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges

adatkezel s1
ADATKEZELÉS

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • az érintett hozzájárul
 • jogszabályi előírás van rá
 • meghatározott célja van
sszekapcsol s
ÖSSZEKAPCSOLÁS
 • hozzájárulás,
 • törvényi felhatalmazás alapján
ellen rz s
ELLENŐRZÉS
 • a)  tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről
 • b)  kérheted helyesbítésüket, törlésüket

(ha nem törvényi alapon kezelik)

adatv delmi biztos
ADATVÉDELMI BIZTOS

Bárki az adatvédelmi biztoshoz fordulhat, ha véleménye szerint

 • személyes adatainak kezelésével vagy
 • a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban
  • jogsérelem érte,
  • annak közvetlen veszélye fennáll
 • http://abiweb.obh.hu/abi/
probl m k
PROBLÉMÁK
 • nincs kellő mértékű alkalmazási tapasztalat
 • nincsenek jogesetek
 • bíróságok ...
p ld k
PÉLDÁK
 • szabálysértés (tilosban parkolás)
 • dr. Kovács Kázmér: Adat vagy védelem?Autósélet, 2002. október, 7. old.
 • szerver naplófájlok
 • „jó lehet valamire”
 • … … …
etika
Etika
 • Jogszabály: formális előírás, a társadalom értékítéletét próbálja tükrözni
  • Több-kevesebb sikerrel
  • Több-kevesebb késéssel
etika1
Etika
 • erkölcsi normák v. törvények
  • Minden más szabálynál fontosabbak
  • Önérdeknél is fontosabbak
  • Érvényességük NEM függ hatósági jóváhagyástól
etika2
Etika
 • Jog és erkölcs (etika) viszonya
  • Jogszerű, de erkölcstelen (Balatonőszöd)
  • Jogszerűtlen, de erkölcsileg helyes (Apor V.)
 • Emberi döntések adott helyzetben
  • Ész
  • lelkiismeret
az informatika etik ja
Az informatika etikája
 • Adatok megsemmisítése
 • Adatok továbbadása v. annak megtagadása
 • Magán(?)adatokban való kotorászás
 • Hálózat használatának korlátozása
  • Munkahelyen
  • Iskolában, közintézményben
 • ... ... ...