slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A JÁRÁSI GYÁMHIVATAL MEGVÁLTOZOTT FELADATKÖREI 2013-BAN Összeállította: dr. Horváth Gábor PowerPoint Presentation
Download Presentation
A JÁRÁSI GYÁMHIVATAL MEGVÁLTOZOTT FELADATKÖREI 2013-BAN Összeállította: dr. Horváth Gábor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 70

A JÁRÁSI GYÁMHIVATAL MEGVÁLTOZOTT FELADATKÖREI 2013-BAN Összeállította: dr. Horváth Gábor - PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on

A JÁRÁSI GYÁMHIVATAL MEGVÁLTOZOTT FELADATKÖREI 2013-BAN Összeállította: dr. Horváth Gábor 2014. m árcius 26. „A gyermekvédelem a közigazgatás költészete. … A gyermekvédelem az emberiség nagy és szeretet ügye, s emellett nálunk nemzeti ügy is.” (Széll Kálmán, 1901.). Előadás tartalma:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A JÁRÁSI GYÁMHIVATAL MEGVÁLTOZOTT FELADATKÖREI 2013-BAN Összeállította: dr. Horváth Gábor' - shlomo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A JÁRÁSI GYÁMHIVATAL MEGVÁLTOZOTT FELADATKÖREI 2013-BAN

Összeállította:

dr. Horváth Gábor

2014. március 26.

slide2

„A gyermekvédelem a közigazgatás költészete. … A gyermekvédelem az emberiség nagy és szeretet ügye, s emellett nálunk nemzeti ügy is.”

(Széll Kálmán, 1901.)

el ad s tartalma
Előadás tartalma:

I. A gyámhivatal működése

II. A jogszabályi környezet

III. A gyámhivatali feladatokról általában

IV. A gyámhivatali feladatokról bővebben

V. Kitekintés az új Ptk.-ára

VI. Összegzés

i a gy mhivatal m k d se
I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE

„Minden állami gyermekvédelem s a legtökéletesebb gyermekvédelmi törvények értéktelenek, ha hiányzik a társadalmi lelkiismeret, amelyik egyedül tudója a gyermekvédelmet élő valósság tenni.”

(Drehr Imre, 1929.)

i a gy mhivatal m k d se1
I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE
 • A járási gyámhivatal – mint a városi gyámhivatal jogutódja – 2013 . január 1-jétől a járási hivatal szakigazgatási szerveként működik, elnevezése:

Heves Megyei Kormányhivatal

Gyöngyösi Járási Hivatal

Járási Gyámhivatala

i a gy mhivatal m k d se2
I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE
 • Helye: Gyöngyös, Kossuth L. u. 1.
 • Ügyfélfogadási ideje:
 • Hétfő: 08.00 – 16.30
 • Kedd: 08.00 – 16.30
 • Szerda: 08.00 – 16.30
 • Csütörtök: 08.00 – 16.30
 • Péntek: 08.00 – 14.00
i a gy mhivatal m k d se3
I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE
 • 9 fő (1 fő hivatalvezető, 7 fő ügyintéző és 1 fő ügykezelő)
 • Illetékesség: 25 település (kb. 75.000 fő; járás: megye második legnagyobb lakosságszáma, 751 km2-el a legnagyobb illetékes. terület)
 • Visontai Kirendeltség: havi egy alkalommal, ügyintézői rotációban
i a gy mhivatal m k d se4
I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE
 • Infrastruktúra: irodák, tárgyaló és informatikai eszközök
 • Ügyfélbarát közigazgatási eljárások és szolgáltatások
 • Front-office / Back-office ügyintézés
 • Gyermeksarok
i a gy mhivatal m k d se5
I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE
 • Tájékoztatók, kérelemnyomtatványok
 • Munkakapcsolat(és együttműködés)

- szakmai irányítószervvel,

- gyermekjóléti szolgálatokkal,

- települési jegyzőkkel,

- bírósággal, ügyészséggel,

- rendőrséggel,

- HMGYK.

i a gy mhivatal m k d se6
I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE
 • 2013. január 1-jével átvett folyamatban lévő ügyek:

- 255 ügy a jegyzői gyámhatóságoktól,

- 243 ügy a városi gyámhivataltól

 • 2013-ban a gyámhivatal által feldogozott hatósági ügyeket a felügyeleti szerv ellenőrizte + 2 célvizsgálati ellenőrzés
ii a jogszab lyi k rnyezet
II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET
 • Magyarország Alaptörvénye
 • 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
ii a jogszab lyi k rnyezet1
II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET
 • 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
 • 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről
 • 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
ii a jogszab lyi k rnyezet2
II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET
 • 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhat. szerv.-ről és illeték.-ről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • további jogszabályok (pl. Btk., Be.)
ii a jogszab lyi k rnyezet3
II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET
 • Az 1997-ben megalkotott Gyvt. egységes szemléletű, minden területre kiterjedő, a gyermekvédelem addigi gyakorlatához képest teljes körű reformot jelentő szabályozás.
 • A Gyvt. célja: a családot támogató gyermekjóléti rendszer, ill. a családot „kiegészítő”, átmenetileg helyettesítő (szak)ellátási formák egymásra épülé-
ii a jogszab lyi k rnyezet4
II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

se – ezzel is növelve a rászoruló gyermek esélyegyenlőségét.

 • A Gyvt. alapgondolata: a gyermek (lehetőleg vér szerinti) családban történő nevelkedését – elsősorban a megelőzést, ill. a családba való visszakerülést – az állami, az önkormányzatiés a civil szervezetek hatékony együttműködése biztosítja.
ii a jogszab lyi k rnyezet5
II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET
 • A Gyvt. szabályozás alaptézisei:

- a gyermek mindenek felett álló érdekeit kell figyelembe venni,

- a gyermeket a családi környezetéből kizárólag anyagi okból nem lehet kiemelni.

 • A Gyvt. hatálybalépése óta zajló folyamatok – melynek célja egy merőben új struktúra megteremtése –
ii a jogszab lyi k rnyezet6
II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

a felszínre hozta azokat a hiányosságokat, amelyek megnehezítik a jogalkalmazók munkáját. Ezt mutatja az is, hogy a törvényt minden évben (így 2013-ban is) módosították.

iii a gy mhivatali feladatokr l ltal ban
III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
 • A család fogalom-”közelítések”:

- A társadalmat alkotó polgárok legalapvetőbb és legtermészetesebb közössége.

- A társadalom természetes és alapvető egysége, joga van a társadalom és az állam védelmére.

(Emberi Jogok Egyetemes Nyíl.)

- Elsősorban nem kizárólagosan házasságon alapul; olyan elsődle-

iii a gy mhivatali feladatokr l ltal ban1
III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

gesközösség, amely általában elsőbbséget élvez az állammal és bármely közösséggel szemben.

(Lábady Tamás)

- A családi köteléket a jogi tények alapítják.

(Szladits Károly)

 • Család-”típusok”: tulajdonképpeni, vérségi, szociol.-i, cizellált, mozaikcs.
iii a gy mhivatali feladatokr l ltal ban2
III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
 • A gyermekek védelme érdekében dönt:

- ideiglenes hatályú elhelyezésről és felülvizsgálatáról,

- szülői felügyeleti jog feléledéséről,

- nevelésbe vételről (ÁN és TN), annak megszüntetéséről és a kapcsolattartásról,

iii a gy mhivatali feladatokr l ltal ban3
III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

- utógondozásról és utógondozói ellátásról,

- gondozási díj fizetéséről,

- nevelési felügyeletről,

- védelembe vételről és annak megszüntetéséről,

- családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról és felülvizsgálatáról,

iii a gy mhivatali feladatokr l ltal ban4
III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

- iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetésének kezdeményezéséről a folyósító szervnél, a szüneteltetés megszüntetéséről, ill. a folyósítás szüneteltetésének felülvizsgálatáról

- bírósági végrehajtásban közreműködés.

iii a gy mhivatali feladatokr l ltal ban5
III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
 • A pénzbeli és a természetbeni támogatásokkal kapcsolatban dönt:

- gyermektartásdíj megelőlegezé-séről,

- otthonteremtési támogatás megállapításáról.

iii a gy mhivatali feladatokr l ltal ban6
III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
 • A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében dönt:

- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételéről,

- gyermek családi és utónevének megállapításáról,

- családi jogállás megállapítása iránti per megindításához hozzájá-rul (cselekvőképtelen jogosultnál),

iii a gy mhivatali feladatokr l ltal ban7
III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

- ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők vagy a képzelt apa adatait megállapítja,

 • A terhességet eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermek érdekében dönt:

- születendő gyermek lakóhelyét megállapítja, stb.

iii a gy mhivatali feladatokr l ltal ban8
III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
 • Az örökbefogadással kapcsolatban dönt:

- örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,

- felveszi a szülőnek a gyermeke ismeretlen személy által örökbefo-gadásához hozzájáruló nyilatk.-át.

iii a gy mhivatali feladatokr l ltal ban9
III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
 • Pert indíthat, ill. kezdeményezhet:

- gyermek elhelyezése, ill. kiadása,

- gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése,

- szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása,

- cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés, annak megszüntetése és felülvizsgálata,

iii a gy mhivatali feladatokr l ltal ban10
III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

- számadási kötelezettség, ill. a számadás helyességének megállapítása iránt.

 • Feljelentést tesz:

- gyermek veszélyeztetése vagy tartás elmulasztása,

- gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt.

iii a gy mhivatali feladatokr l ltal ban11
III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
 • Szülői felügyelettel kapcsolatban dönt:

- kapcsolattartásról és annak végrehajtásáról,

- szülői jognyilatkozat érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,

- szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők között létre nem jött kérdésekben,

iii a gy mhivatali feladatokr l ltal ban12
III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

- hozzájárul a gyermek családba fogadásához,

- jóváhagyja a gyermek külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot,

- engedélyezi a gyermek részére a szülői ház /vagy a szülők által kijelölt már tartózkodási hely elhagyását,

- dönt a házask. engedélyezéséről,

iii a gy mhivatali feladatokr l ltal ban13
III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

- engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatását,

- eljár a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben, továbbá közreműködik a tartásdíjat megállapító, tartásdíj felemelése/ leszállítása iránti kérelem ügyében

iii a gy mhivatali feladatokr l ltal ban14
III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
 • Gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban:

- gyámot, családba fogadó gyámot, valamint zárgondnokot, eseti gondnokot, méhmagzat gondnokot rendel,

- ideiglenes gondnokot, gondnokot és hivatásos gondnokot rendel, és felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti.

iii a gy mhivatali feladatokr l ltal ban15
III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
 • A vagyonkezeléssel kapcsolatban (gyermeknél és gondnokoltnál):

- dönt a készpénzvagyon gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, ill. az elhelyezett pénz felhasználásáról,

- dönt a vagyon-és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozat jóváhagyásáról,

iii a gy mhivatali feladatokr l ltal ban16
III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

- rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést,

- elbírálja a rendszeres-, eseti- és végszámadást,

- közreműködik az ingó és ingatlan vagyonnal és vagyoni értékű joggal kapcsolatos ügyekben,

- közreműködik a hagyatéki eljárásban.

iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

„…csak a pénz nem elég: gyerekbarát társadalom is kell. Ha van ügy, amiért érdemes összefogni, ez az.”

(Ferge Zsuzsa)

iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben1
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

Kiskorú veszélyeztetése:

 • Veszélyeztetés= Olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a kiskorú testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. (Véd.vétel.)
iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben2
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
 • Súlyos veszélyeztetettség= A gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat.
 • Jelzőrendszer tagjai: gyermekjóléti szolgálat(!), védőnő, pedagógus, háziorvos, rendőrség, ügyész …..”bárki”.
iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben3
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
 • Gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak törvényben rögzített feladata a kiskorú veszélyeztetettségének figyelése és kezelése, különösen a gyermekekkel való nem megfelelő bánásmód (bántalmazás, elhanyagolás) eseteinek feltárása.
 • Gyermekjóléti szolgálat alapvető fe-
iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben4
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

ladata a családban nevelkedő gyermekek segítése, a veszélyeztetettséget jelentő helyzetek megoldása, ill. a krízisben lévő családok megsegítése.

 • Jelzőrendszer fontossága: A gyermekvédelemben az időmúlás jelentőségének jogági-specifikusan magas a szintje!
iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben5
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
 • Ezért kiemelt terület kell legyen:

- gyermekek veszélyeztetettsé- gének megelőzése,

- veszélyeztetettség megléte esetén a határozott intézkedések megtörténte,

- gyermeki jogok és érdekek védelme.

iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben6
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
 • Ha a gyermek veszélyeztetett és ezt az alapellátás önkéntes igénybevételével nem lehet megszüntetni, de alaposan feltételezhető, hogy segítségével a gyermek fejlődése családi környezetében mégis biztosítható, abban az esetben a gyámhivatal határozatával védelembe veszi.
iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben7
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
 • A védelembe vétel eredményessége/ hatékonysága szorosan összefügg a gyermekjóléti szolgálat működésével!
 • Optimális esetben a védelembe vétel a gyermekjóléti szolgálat javaslatára történik. (Ha pl. a védőnő, az iskola, a háziorvos, a rendőrség jelzése alapján indul, a gyámhivatal a gyermekjóléti szolgálatot megkeresi.)
iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben8
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
 • A gyermekjóléti szolgálat nyilatkozik a gyámhivatal részére az alapellátás eredménytelenségéről, egyúttal megküldi az alapellátás során készült kt.-t és az egyéni gondozási tervet, és javaslatot tesz a szolgálatnál dolgozó családgondozó kirendelésére.
 • A gyámhivatal a védelembe vétellel
iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben9
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

egyidejűleg kirendeli a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját, aki a kiskorú számára egyéni gondozási-nevelési tervet készít. (A védelembe vétel nem érinti a szülői felügyeleti jogot!)

 • A védelembe vételről szóló határozatban olyan kötelezettségek is elrendelhetők, melyeknek célja, hogy
iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben10
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

elősegítsék a veszélyeztető körülmények megszüntetését.

 • Példák a döntésekben:

- kötelezi a szülőt meghatározott ellátások igénybevételére, /vagy a gyermeke vegye igénybe az egészségügyi szolgáltatást,

- figyelmezteti a szülőt a helytelen életvitelére, magat.-nakkövet.-re.

iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben11
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
 • A védelembe vétel indokoltságát a gyámhivatal évente, ill. kérelemre bármikor felülvizsgálja.
 • A védelembe vétel megszüntethető, ha a családban való nevelése védelembe vétel nélkül is biztosítható.
 • A gyermek nagykorúvá válásával megszűnik a védelembe vétel.
iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben12
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
 • 2013-ban a védelembe vétel hatálya alatt álló gyermekek száma 194 fő.
 • Védelembe vétel okai voltak:

- 50 órát elérő igazolatlan hiányzás (84 fő)

- szülőnek felróható magatartás (61 fő)

- gyermeknek felróható magatartás (34 fő)

iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben13
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

- környezeti okok

(13 fő)

- szabs. vagy bcs. elkövetése

(2 fő)

 • Védelembe vétel keretében elrendelt intézkedések:

- szülő köt.-e, hogy vegye igénybe a kk. napközbeni ellátását (36 fő)

iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben14
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

- szülő köt.-e, hogy keresse fel a családvéd.-melfogl. szervet (41 fő)

- kk. és hozzátartozója orvosi vizsgálatának kezdem. (3 fő)

- kk. egészségét veszélyeztető körülmények megszünt. int. (17 fő)

- kk. részére magatartási szabályok megállapítása (30 fő)

- szülő figyelmeztetése helytelen magatartásának megvált. (41 fő)

iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben15
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
 • Következtetések: a gyermeknek és a szülőnek felróható magatartási ok nehezen választható szét, mert a kiskorú szocializációja, viselkedése, magatartása, esetleges devianciája vélelmezhetően a szülői helytelen nevelés és gondozás miatt van. + A környezeti ok szintén a szülők által „biztosított” gondozási feltételeket, környezetet foglalja magában, és az visszavezethető a szülő felróh.-ára.
iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben16
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

Ideiglenes hatályú elhelyezés:

 • Nem kizárólagosan gyámhivatali feladat, így szükség esetén eljár:

- rendőrség, idegenrend. hatóság,

- ügyészség,

- bíróság,

- menekültügyi hatóság,

- bv.-i intézet parancsnoksága.

iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben17
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
 • Beutaló szerv haladéktalanul köteles értesíteni a gyámhivatalt (felülvizsgálat: 30 nap /35 nap /2 hó).
 • Mikor: Ha a gyermek felügyelet nélkül marad /vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges.
iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben18
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
 • 2013-bana gyámhivatal 41 fő gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéséről döntött, azonnal végrehajthatóvá nyilvánított döntéseiben. (4 esetben más illetékességi területen lakhelyűeknél.)
 • Ideiglenes hatályú elhelyezés okai voltak:

- úm. sokrétűek és összetettek.

iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben19
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
 • 41 fő kiskorú elhelyezésének helye:

- különélő másik szülőnél (1 fő),

- 3-dik személynél (17 fő),

- nevelőszülőnél (15 fő),

- bentlakásos intézményben (8 fő).

 • Ideiglenes hatályú elhelyezést követően a gyámhivatali döntésekkel érintett kiskorúak száma: 26 fő.
iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben20
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
 • 26 főt érintő döntések:

- átmeneti nevelés vétel (7 fő),

- gyermekelhelyezés iránti per- indítás (7 fő),

- eljárás megszüntetése családba fogadás miatt (6 fő),

- ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetése intézkedés nélkül (6 fő).

iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben21
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
 • Gyámhivatali tapasztalatok a védelembe vétellel és az ideiglenes hatályú elhelyezéssel kapcsolatos eljárások, döntések alapján:

- nem mindig problémamentes a jelzőrendszer működése (pl. háziorvosok),

- példaértékű a gyermekjóléti szolgálatok munkavégzése és együttműködése a gyámhivatallal.

iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben22
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

Büntetőfeljelentések:

 • Büntetőeljárási törvény alapján hivatalból kötelező!
 • Régi Btk. (2013. június 30-ig) / Új Btk. (2013. július 1-től).
 • Jellemzően: kiskorú veszélyeztetése.
iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben23
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
 • A gyámhivatal az ügyészség részére megküldött feljelentésében részletezi az előzményeket is (pl. védőnői, háziorvosi feladatellátás).
 • 2013-ban7 fő kiskorú ügyében tett büntetőfeljelentést a gyámhivatal.
 • 2 fő gyermek ügyében született bírósági döntés.
iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben24
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
 • Régi Btk.-ban:

- Családi jogállás megváltoztatása

(193. §)

- Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása (194. §)

- Kiskorú veszélyeztetése (195. §)

- Tartás elmulasztása (196. §)

- Megrontás (201. §)

- Költségvetési csalás (396. §)

iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben25
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
 • Új Btk.-ban:

- Kiskorúak veszélyeztetése (208. §)

- Kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása (210. §)

- Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása (211. §)

- Tartási kötelezettség elmulasztása (212. §)

- Családi jogállás megsért. (213. §)

iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben26
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

Iskoláztatási támogatás szünetelteté-sével kapcsolatos gyámhatósági intézkedések:

 • 2013-ban a gyámhivatali döntések 84 fő gyermeket érintettek (CSP folyósításának szüneteltetése)
 • 10 órás jelzés: 251 fő, 50 órás: 75 fő.
iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben27
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
 • További gyámhivatali feladatokról – röviden a számok tükrében:

- családi jogállási ügy: 185,

- házasságkötés eng. ügy: 8,

- kapcsolattartási ügy (nem szakellátásban): 23,

- kapcsolattartási ügy (ID): 10,

- kapcsolattartási ügy (ÁN): 84,

- kapcsolattartási ügy (TN): 1,

iv a gy mhivatali feladatokr l b vebben28
IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

- átmeneti nevelésbe vétel: 15,

- tartós nevelésbe vétel: 2,

- utógondozás elrendelése: 7,

- utógondozási ell. elrendelése: 8,

- gyámsági ügyek: 34,

- gondnokság (jogerős): 15,

- gyermektartásdíj megelől.: 20.

v kitekint s az j ptk ra
V. KITEKINTÉS AZ ÚJ PTK.-ÁRA
 • 2013. évi V. törvény (1.600 §, 16 e. norma)
 • 2014. március 15-től hatályos
 • Több különtv.: pl. tám. döntéshozatal
 • Hatályon kívül helyeződött: pl. Csjt. + Kúriai/L.B.-i jogegységi határozatok
v kitekint s az j ptk ra1
V. KITEKINTÉS AZ ÚJ PTK.-ÁRA
 • 8 könyvből áll:

Első Könyv: Bevezető rendelkezések

Második Könyv: Az ember, mint jogalany

Harmadik Könyv: A jogi személy

Negyedik Könyv: Családi jog

Ötödik Könyv: Dologi jog

Hatodik Könyv: Kötelmi jog

Hetedik Könyv: Öröklési jog

Nyolcadik Könyv: Záró rendelkezések

v kitekint s az j ptk ra2
V. KITEKINTÉS AZ ÚJ PTK.-ÁRA
 • Tehát a családjog is beépült a Ptk.-ba
 • De kérdés volt a kodifikációkor: legyen önálló szabályozás továbbra is?
 • A családjogi viszonyok az elmúlt fél évszázadban jelentős változásokon mentek át.
v kitekint s az j ptk ra3
V. KITEKINTÉS AZ ÚJ PTK.-ÁRA
 • Kb. fele norma változatlan, másik fele pedig új szabályozás
 • Terminológiai változások pl.: szülői felügyelet gyakorlásának rendezése; (közeli) hozzátartozó fogalma; mostohaszülő; nevelésbe vétel; családba fogadás; tartásdíj %-os marasztalása megszűnt; élettársi tartás.
vi sszegz s
VI. ÖSSZEGZÉS
 • A (járási) gyámhivatal sok változáson ment át, feladatai folyamatosan bővültek.
 • Mindig a legfontosabb az ügyfelek közigazgatási szolgáltatása és a hatékony ügyintézés, ill. a gyermekek jogainak védelme.
 • A gyermekvédelem egy egész életen át tartó tanulás (lifelonglearning).
slide69

„A jogi életnek nincs talán egy része sem, amely oly gyakran felszínre vetődnék, oly gyakran és oly sokféle formában provokálta volna az elméleti és gyakorlati jogász véleményét, mint a kiskorú jogi élete.”

(Sándor Aladár, 1907.)