risk sharing instrument n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Risk Sharing Instrument PowerPoint Presentation
Download Presentation
Risk Sharing Instrument

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Risk Sharing Instrument - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Risk Sharing Instrument. EF I – podstawowe informacje. Europe jski Fundusz Inwestycyjny (EF I ) należy do Grupy EBI i działa jako : “ Wiodąca europejska instytucja finansowa w zakresie finansowania ryzyka finansowego dla przedsiębiorczości i innowacji “

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Risk Sharing Instrument' - mckenzie-mckee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ef i podstawowe informacje
EFI – podstawowe informacje
 • Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) należy do Grupy EBI i działa jako:

“Wiodąca europejska instytucja finansowa w zakresie finansowania ryzyka finansowego dla przedsiębiorczości i innowacji“

 • Status Multilateral Development Bank (MDB)
 • Waga ryzyka Basel II 0%
 • Rating Aaa/AAA/AAA (Moody’s/S&P/Fitch)
 • Udziałowcy: EBI 62%, Komisja Europejska 29%, Banki 9%
risk sharing finance facility rsff geneza
Risk Sharing Finance Facility (RSFF) - geneza
 • 2007-2013: Komisja Europejska + EBIwspólny instrument mający na celu wsparcie finansowania projektów Badań, Rozwoju i Innowacji
 • Łączy finansowanie i ponoszenie ryzyka, zazwyczaj dla większych projektów na zasadzie case by case, w większości przez firmy typu Mid-cap i duże korporacje:
  • Minimalna wartość projektu: 24.1milionów EUR

Instrument nie został adaptowany dla firm typu małe Mid-cap i MŚP

Zapotrzebowanie na komplementarny produkt dedykowany dla MŚP i Małe Mid-cap

Grudzień 2011: utworzenie nowego nowego instrumentu dedykowanego dla MŚP i małych Mid-cap (RSI):

  • Produkty Gwarancyjne w ramach funkcjonującego programu RSFF
  • Wspólnie przygotowany przez Komisję Europejską (Dyrekcja Regionalna Badań i Rozwoju), EBIi EFI
 • Styczeń 2013: ze względu na sukces produktu, decyzja o rozszerzeniu Pilota RSI (i rozszerzenie na instytucje gwarancyjne)
slide4
Risk Sharing Instrument dla ukierunkowanych na Innowacje i Badania MŚP i małych Mid-Caps (RSI) – podstawowe informacje
 • EFIotrzymało mandat do wdrażania Instrumentu RSI
 • Cel - zwiększenie dostępu do finansowania dla innowacyjnych MŚP i małych Mid-cap (Beneficjenci)
 • EFIdostarcza bezpośrednich (i pośrednich) gwarancji finansowych do wybranych Pośredników Finansowych
 • Dzięki statusowi Multilateralnego Banku Rozwoju (MDB) i zgodnie z zasadami Basel II, brak wymogów kapitałowych jeśli chodzio portfel objęty gwarancją
 • Transfer korzyści finansowej (redukcja oprocentowania)
 • Akceptowalny profil ryzyka portfela
rsi alokacja
RSI alokacja
 • Maksymalna wartość gwarancji wynosi 80 mln EUR dla pośrednika finansowego (150 mln EUR dla grupy pośredników)
 • Z 50% wskaźnikiem gwarancjioznacza to maksymalny portfel 160 mln EURna pośrednika finansowego (lub 300 mln EURdla grupy)
 • Cel: portfel około 2.5 mldEUR w Europie (wysokość gwarancji około 1.25 mld EUR)
 • ≥ 16 krajów objętych programem RSI* w tym przynajmniej 2 Kraje Stowarzyszone** i przynajmniej 2 kraje tzw. Sub-grupy***
 • Zakładając Cel portfela RSI około 2.5 mld EUR, podpisanych zostanie około 25 umów gwarancyjnych Pośrednikami Finansowymi
  • Oczekuje się, że RSI będzie elementem nowego okresu programowania 2014-2020 z większym budżetem
 • * RSI obejmuje : 27 krajów członkowskich UE + ** Kraje Stowarzyszone - Associated Countries means: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Izrael, Turcja, Chorwacja, Macedonia i Serbia, Albania i Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze, Mołdawia
 • *** Sub-grupato: Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia
rsi informacje szczeg owe
RSI – informacje szczegółowe
 • Finansowanie:
  • Nowe kredyty i/lub leasing;
  • Udzielone w ciągu 2 lat przez wybranego Pośrednika Finansowego
 • Kredytobiorcy :
  • MŚP (wg. definicji Komisji Europejskiej) i Małe Mid-caps (<500 zatrudnionych);
  • Działający w EU-27 oraz inne kraje kwalifikujące się do programu RSFF (Norwegia, Turcja…); oraz
  • Innowacyjni:
   • Inwestują w produkcję lub rozwój innowacyjnych produktów, procesów i/lub usług i zachodzi ryzyko technologicznego lub przemysłowego niepowodzenia; lub
   • “innowacyjne” MŚP/Mały Mid-caps, spełnia przynajmniej jedno z określonych kryteriów;
   • jest “szybko rosnącym przedsiębiorstwem”, mierzonym za pomocą zatrudnienia lub obrotów: wzrost roczny > 20%
podstawowe parametry
Podstawowe Parametry
 • Cel finansowania :
  • Inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, i/lub
  • kapitał obrotowy
 • Wielkość kredytu: równowartość minimum 25,000 EUR; maksymalnie7.5 mln EUR
 • Okres kredytowania: minimum 2 lata, maksymalnie7 lat
 • Stały harmonogram spłat (nie jest kredytem odnawialnym)
 • Waluta: EUR i waluta krajowa

szczegóły dotyczące kryteriów kwalifikowalności w załączniku I

 • Kryteria portfela pozwalają na odpowiedni poziom dywersyfikacji portfela
rsi struktura programu

Ryzyko ponoszone przez EFI jako gwaranta

Ryzyko utrzymane przez Pośrednika

finansowego

Pośrednik Finansowy

EFI

gwaranta

Gwarancja

Kredyt 2

Kredyt n

Kredyt 1

Prowizja

Beneficjenci

Mały Mid-cap 1

MSP n

MŚP 1

RSI – Struktura Programu
 • Wskaźnik Gwarancji: 50% strat w ramach każdego kredytu
 • Min 20% ekspozycji kredytowej utrzymane przez pośrednika finansowego w czasie kredytowania
struktura regwarancji rsi

Sub-Pośrednik

Gwarancja

Wysokość Gwarancji tak jak w standardzie pośrednika finansowego ale nie więcej niż 80%

Gwarancja dostarczona przez pośrednika finansowego

Ryzyko kredytowe utrzymane przez Sub-Pośrednik

Struktura RegwarancjiRSI

POŚREDNIK FINANSOWY

EFI

SUB-POŚREDNIK

Portfel kredytów / leasingu

Portfel gwarancji

Portfel regwarancji

RegwarancjaEFI

EFI

Jako

Re-

gwarantor

Regwarancja

Gwarancja

Pośrednik Finansowy

Prowizja Regwarancji

Prowizja

Ryzyko kredytowe utrzymane przez Pośrednika Finansowego

Regwarancja EFI

50% wysokość Regwarancji

najwa niejsze warunki gwarancji 1
Najważniejsze warunki gwarancji (1)
 • Gwarancja obejmuje kapitał i odsetki
 • Płatność gwarancji w przypadku niespłacenia kredytu z proporcjonalnym podziałem kwot odzyskiwanych
 • Prowizja za Gwarancję:
  • 0.25% rocznie dla MŚP (wg. definicji KE) w przypadku kwoty kredytu/leasingu równej lub niższej niż 3 mln EUR
  • 1% roczniew pozostałych przypadkach (MŚP z kwotami > 3 mln EUR i małe Mid-caps)
  • Płatna kwartalnie od średniego zaangażowania kredytowego lub z góry
 • Regwarancja:
  • 0.5% roczniedla MŚP (wg. definicji KE) w przypadku kwoty kredytu/leasingu równej lub niższej niż 3 mln EUR
  • 1.25% rocznie w pozostałych przypadkach (MŚP z kwotami > 3 mln EUR i małe Mid-caps)
najwa niejsze warunki gwarancji 2
Najważniejsze warunki gwarancji (2)
 • Automatyczne włączenie do portfela (na podstawie Kryteriów Kwalifikowalności)
  • Pełne delegowanie uprawnień na Pośrednika Finansowego
  • Kwartalne raportowanie kredytów do EFI
 • Pośrednicy finansowi są zobowiązani do transferu korzyści finansowejgwarancji (redukcja oprocentowania) do MŚP i małych Mid-caps
  • Podobny transfer korzyści wymagany jest w kredytach refinansowanych przez EBI
 • Zastosowanie Prawa Angielskiego
proces wyboru w programie rsi
Proces Wyboru w programie RSI
 • Wybór Pośredników Finansowych poprzez Zaproszenie do Składania Wniosków Instytucji Finansowych

http://www.eif.org/RSI

 • Wnioski oceniane przez EFI wg kolejności wpływu
 • Procedura wyboru:
  • Ocena zgodności Wniosku z kryteriami formalnymi
  • Pre-selekcja Wniosków na bazie kryteriów oceny
  • Proces Due-diligence wnioskodawców po pre-selekcji
  • Decyzja EFI
 • Zasady poufności są dostępne pod linkiem:
 • http://www.eif.org/news_centre/publications/rsi_terms-of-confidentiality.pdf
pre sele kcja wniosk w instytucji finansowych
Pre-selekcja Wniosków Instytucji Finansowych
 • Wnioski spełniające kryteria formalne oceniane są w następujący sposób:
  • Ocena jakościowa (ocena A, B lub C)
  • Ocena oczekiwanego wpływu na portfel RSI całościowo (ocena portfelowa 1, 2 lub 3)
 • Tylko wnioski łączące kryteria jakościowe i portfelowe A1, A2 lub B1 są wybierane w preselekcji do etapu due diligence
 • Kryteria oceny m.in.
  • Plan efektywnego wdrażania RSI
  • Zdolność absorpcji i zasięg geograficzny
  • Transfer Korzyści finansowej do MŚP i małych MidCaps
kontakt
Kontakt

Vincent van Steensel,

Head of Risk Sharing Instrument (RSI)

v.vansteensel@eif.org

+352 24.85.81.351